Patenty so značkou «etherů»

Způsob přípravy 3-fenoxybenzyl-2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270368

Dátum: 13.06.1990

Autor: Mindl Jaromír

MPK: C07C 43/257

Značky: přípravy, etherů, 3-fenoxybenzyl-2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl, způsob

Text:

...fazovóho přenosu. Tieto poatupea vzrostl celkový výtěžek latky podle vynalezu na hodnotu až 88 teorie. Čietota takto zíokanáho produktu podle vynúlozu enelyzovaneho plynovou chroaetogrefií byla v rozaezi 97 až 98 .Příklady provedení reakce za různých podmínek jeou uvedeny v následujících příkladoch a take Joou uvedeny příklady prípravy Jedna z výchozích oložek v přikladoch 5 e 6.V tříhrdlě baňce o obeahu l 0 O al opatřené níchadlem....

Způsob výroby izopropenylových etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268777

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šestakov Gennadij, Taber Anatolij, Temkin Oleg, Anochina Natalja, Kuprinaja Ljudmila, Kalečic Igor

MPK: C07C 43/15, C07C 41/06

Značky: výroby, způsob, etherů, izopropenylových

Text:

...cacToaT Ma Harpeaarenn. Mcnapuregn M KaTanMTMuecKoñ Tpyakw Ms Kaapua nuanevpun 25 MM M nnMHuň 200 nn. Mermnauermnan MnM annen. MAM cnecn HeTMJaLBTMnGHa M annena, a Taxxe anMoaTMwacKMM cnMpT C.-C 2 B Bmne napua nonanr B KaTanMTMHecKy» Tpyaxy. npoaykr nPMcoenMHeHMa. mxnaxnannuň yrnekmcnnrnñ. coampaor n nnaymxy M aHaůM 3 MPyDT c nonomnn PIX. namqaa Mancperenma MnancTpMpyeTcn Hmxenpmaexsnnunn npMMepaMM. npmnwp 1. B nmnemennuň 5 TepHocTaT...

Způsob odštěpování chránicí skupiny z allylesterů a -etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265220

Dátum: 13.10.1989

Autor: Deziel Robert

MPK: C07C 37/055, C07C 51/09

Značky: etherů, skupiny, chránící, odštěpování, způsob, allylesterů

Text:

...s výhodou v množství od 1,0 do 1,5 molárniho dílu na každý molární díl allylesteru či -etheru.Deallylačni reakce se s výhodou provádí V inertním rozpouštědle, jako V dichlormethanu,chloroformu, ethyletheru, benzenu, toluenu, ethylacetátu, acetonitrilu apod. Je výhodné provádět tuto reakci při teplotě od -5 °C do 30 °C po dobu pohybujicí se od 10 minut do 4 hodin.vynález ilustruji následující příklady provedení, jimiž se však rozsah vynálezu...

Způsob výroby komplexotvorných kruhových etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247158

Dátum: 16.05.1988

Autori: Snášel Zdenik, Holas Mikuláš, Bendová Olga, Janderová Blanka, Voddejs Vladimír

MPK: C08K 5/15, C07D 323/00

Značky: způsob, kruhových, výroby, komplexotvorných, etherů

Text:

...nitroskupiny,vázané na aromatickém kruhu bis~kruhovó ethcrové strnkturní jednotky, a řetězce spojujĺcí obě kruhové etherové jednotky je vázán na aromatický kruh přes urethanovon resp. moćovinovouUvedené nitroskupiny tvoří intramolekulárně vodíkový mústek s NH-jednotkou urethanovć resp. močovinové skupiny. obě tyto kruhové etherové jednotky zaujímaji optimální sterickou polohu potřebnou k vytváření komplexu pouze s íontom draslíku, Čĺmž vzniká...

Způsob výroby bis- [.beta. - (4-acetamidofenoxy ) ethyl ] etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240126

Dátum: 15.06.1987

Autori: Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 43/205, A61K 31/09

Značky: ethyl, etherů, 4-acetamidofenoxy, výroby, způsob, beta

Text:

...reląrystalizaci z n-butylalkoholu za přítomnosti 025 0/0 vody, čímž se získá produkt farmaceutické kvality. -Matečné louhy po ltrystalizaci a azeotropickém odvodnění je možno použítjako. násadu pro další operaci ve fázi vlastní reakce. Rekrystalizaci je. také možno provést ve zředěném ethanolu.iná možnost spočíva v~ oddéstilování rozpouštědla, jnopřípadč za »sníženého tlaku.,vysrážení surového produktu vodouajeho rekrystalizáci. Výchozí...

Způsob výroby parciálních etherů vícesytných alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251222

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lebeděv Vladimír, Rogušina Tamara, Timofejeva Věra, Lukojanova Taťana, Geněralova Tamara, Jevstratov Alexander, Štych Vladimir, Simenido Avgust

MPK: C07C 41/02, C07C 43/04

Značky: výroby, parciálních, způsob, vícesytných, etherů, alkoholů

Text:

...Hnepwnue H 0 cnocoönme MonnmnuupoBaTb cnoü 3 pane oruomenuň n 0 BmCHTh ero npoqnocrb, yuenbmurn rennoabueneune n enunnue oñbeua, ynyqmurb Kanunnnpnym 5 cacwnaeMocrb H rony nooönoe. HpnuepaMH TBKHX noöasox nnnnmrca cunuxarenb H uennmnqsa. Cnnmes nenonumx smnpos Mnoroarouuum cnuproa, coornercmaymmnň nnaauuąecxouy pemuuy kouwaxmupoaaunn, MOXET öurb nonynenpepunnmu mna Henpepmanbm. B oñoux aa pnaHTax HOTOK Hs GMKQCŤHOPO cöopanxa...

Deriváty alifaticko-aromatických etherů s hydroxyskupinou, respektive esterovou skupinou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250553

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Sláma Karel, Romaňuk Miroslav

MPK: C07C 43/205, A01N 49/00

Značky: jejich, skupinou, hydroxyskupinou, přípravy, etherů, deriváty, alifaticko-aromatických, esterovou, molekule, respektíve, způsob

Text:

...sodného rozpuštěného ve 30 m 1 vody a poté 9,6 g 30 roztoku peroxidu vodíku. Teplota reakční směsi byla udržována nejprve 15 minut při 0 °C, pak 15 minut při teplotě 15 až 25 °C. Nakonec byla reakční směs vytřepána mezi diethylether a vodu, promytá etherická vrstva po vysušení a odpaření diethyietheru byla pak člštěna průchodem přes sloupec silikagelu 8 hmot. 0/0 vody eluční činidlo petrolether-diethylether, obsahující až 50 obj. ...

Způsob výroby nového kyselého antibiotika typu polycyklických etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229936

Dátum: 15.11.1986

Autori: Celmer Walter Daniel, Shibakawa Riichiro, Cullen Walter Patrick, Tone Junsuke

MPK: C12P 17/04

Značky: polycyklických, způsob, kyselého, výroby, etherů, nového, antibiotika

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nového kyselého antibiotika typu polycyklických etherů, vzorce nebo kationtových solí tohoto antibiotika, vyznačující se tím, že se pěstuje mikroorganismus Streptomyces helstedii ATCC 31812 při teplotě 21 až 37 °C a pH 6,9 až 8,0 ve vodném živném prostředí s obsahem využitelného zdroje uhlíku, dusíku a anorganických solí v submerzní kultuře za aerobních podmínek a antibiotikum se z fermentačního prostředí izoluje.

Způsob přípravy bazických etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216544

Dátum: 15.12.1984

Autori: Budai Zoltán, Petöcz Lujza, Kosóczky Ibolya, Lay Aranka, Grasser Katalin, Mezei Tibor

Značky: bazických, přípravy, způsob, etherů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bazických etherů obecného vzorce I, kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady se sousedním atomem dusíku heterocyklický kruh obsahující 4 až 7 atomů uhlíku a popřípadě heteroatom tvořený kyslíkem nebo dusíkem, přičemž heterocyklický kruh je popřípadě substituovaný alkylem s 1 až 3 atomy uhlíku, benzylovou nebo...