Patenty so značkou «éterové»

Použitie polymérov obsahujúcich éterové skupiny ako solubilizátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14069

Dátum: 28.06.2005

Autori: Koltzenburg Sebastian, Lange Ronald Frans Maria, Köhle Harald, Pierobon Marianna, Oetter Günter, Zuazo Izaskun Manteca Di, Krüger Christian, Bratz Matthias, Scherer Maria, Bouillo Nathalie, Klüglein Matthias

MPK: A01N 25/02, A01N 47/24, A01N 25/30...

Značky: éterové, polymérov, solubilizátorov, použitie, obsahujúcich, skupiny

Text:

...zvyšujú rozpustnosť ťažko rozpustných zložiek v polárnych rozpúšťadlách.Cieľom predloženého vynálezu je prostrednictvom polymérov previesťhydrofóbne účinné a efektné látky rozpustné vo vode do stabilnej vodnej formulácia.Stabilný znamená vzmysle vynálezu to, že formulácie sú stabilné voči sedimentácii aodlučovaniu počas dostatočného časového obdobia avteplotnom rozsahu zodpovedajúce pre príslušné použitie. Pod odlučovanim(creaming)...

Piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické éterové zlúčeniny, ich použitie, farmaceutické kompozície a spôsoby liečenia na ich báze a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283460

Dátum: 07.07.2003

Autor: Satake Kunio

MPK: C07D 311/76, C07D 307/87, A61K 31/445...

Značky: zlúčeniny, výrobu, liečenia, piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické, éterové, medziprodukty, farmaceutické, použitie, báze, kompozície, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické éterové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje alkylskupinu s 1až 6 atómami uhlíka R2 predstavuje vodík, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo fenylskupinu R3 predstavuje vodík alebo halogén R4 a R5 predstavuje každý nezávisle vodík, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka a n predstavuje...