Patenty so značkou «etanolu»

Spôsob dehydratácie etanolu na etylén charakterizovaný nízkou spotrebou energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20291

Dátum: 09.07.2012

Autori: Vermeiren Walter, Adam Cindy, Touchais Natacha, Fleurier Stéphanie, Coupard Vincent, De Smedt Philip, Minoux Delphine, Gonzalez Penas Helena

MPK: C07C 1/24, C07C 11/04, C07C 7/04...

Značky: etanolu, energie, spôsob, etylén, spotřebou, charakterizovaný, dehydratácie, nízkou

Text:

...je vsádzka zavádzaná do kroku a) odparenie vsádzky pri tlaku nižšom, ako je tlak efluentu na výstupe zposledného reaktora tak, aby sa dosiahla maximálna tepelná výmena medzi vsádzkou a efluentom z posledného reaktora, to znamená výmena celejentalpie odparenia vsádzky a entalpie kondenzácie uvedeného efluentu.Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob dehydratácie etanolu na etylén so zvýšenoučistotou, pričom uvedený spôsob umožňuje zvýšiť...

Spôsob výroby etanolu fermentáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12881

Dátum: 08.12.2009

Autori: Kraus Michael, Koltermann Andre, Hofmann Sandra, Dragovic Zdravko, Zavrel Michael, Ott Christian

MPK: C12P 7/10, C07C 29/76, C12P 7/06...

Značky: výroby, etanolu, spôsob, fermentáciou

Text:

...koncentráciu etanolu počas fermentácie na hodnotách nižších. než 2 g/100 ml,pričom po stripovaní in situ V špeciálne vybavenom fermentore s postranným ramenom sa etanol kondenzuje v kondenzátore chladenom ľadom.0008 Dokument US 45 l 5892 A opisuje postup oddelenia etanolu 2 fermentačnej zmesi adsorpciou. etanolu na adsorbér a následnou desorpciou. CN 101024846 A opisuje podľa DATABASE WPI Week 200830(Thomson Scientific) postup, v ktoronl je...

Zariadenie a spôsob premeny destilačných výpalkov, vznikajúcich ako odpadový produkt pri výrobe etanolu, na bioplyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13945

Dátum: 17.12.2008

Autor: Friedmann Hans

MPK: C12M 1/107, C12P 5/02

Značky: etanolu, zariadenie, vznikajúcich, spôsob, bioplyn, destilačných, odpadový, produkt, přeměny, výrobe, výpalkov

Text:

...kalu sa uskutočňuje s účinnosťou 75. Príetokové množstvo dopravovaných pevných látok je tu 16,9 t/h (35 celkového obsahu pevných látok) a prietokové množstvo kvapalných látok 150,4 t/h (1,3 celkového obsahu pevných látok), z čoho sa 25 t/h vracia do bioplynového reaktora ako technologické voda. Pri obsahu NH 4-N 9 g/kg prispieva táto technologická voda k vysokej koncentrácii NH 4-N v reaktore, čo má na reakcie škodlivý a/alebo...

Spôsob výroby etanolu s častou dodávkou kvasníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 286464

Dátum: 08.10.2008

Autori: Alard Georges Maurice, Roux Philippe Jean, Mourin Alain Yves Gérard, Brasseur Luc Robert

MPK: C12P 7/02

Značky: dodávkou, spôsob, etanolu, kvasnic, časťou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby etanolu enzymatickým spracovaním muštu škrobového rastlinného materiálu kvasnicami rodu Saccharomyces, pri ktorom sa všetky staré kvasnice nahradia kvasnicami čerstvými, čím sa zachová fermentačný čas 20 až 24 hodín.

Vektor s kodónovo optimalizovanými génmi metabolickej dráhy arabinózy na konverziu arabinózy v kvasinkách na produkciu etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16496

Dátum: 20.03.2008

Autori: Rother Beate, Boles Eckhard

MPK: C12N 15/81, C12N 9/90, C12P 7/10...

Značky: produkciu, kvasinkách, etanolu, metabolickej, arabinózy, kodónovo, vektor, konverziu, génmi, optimalizovanými, dráhy

Text:

...kvasinkovej galaktózapermeázy transpoitujúcej L-arabinózu v kvasinkovom kmeni. Molekuláma analýza selektovaného kmeňa ukázala, že rozhodujúcim predpokladom na využitie L-arabinózy je nižšia aktivita L-ribulokínázy. Pri tomto kvasinkovom kmeni je však okrem iného uvádzanýveľmi pomalý rast (viď obr. 2).0008 WO 2006/096130 A (Boles et al.) opisuje kmene S. cerevisiae fermentujúce arabinózu a xylózu, ktoré obsahujú gény metabolickej dráhy...

Spôsob a zariadenie na výrobu glukózy, etanolu, furfuralu, furánu a lignínu z obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11981

Dátum: 30.07.2007

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Bouška František, Machek František, Rychtár Libor

MPK: C12P 19/02, C07G 1/00, C12P 17/04...

Značky: spôsob, výrobu, etanolu, furfuralu, furanu, glukózy, ligninu, surovin, zariadenie, obnoviteľných

Text:

...kontínuálnych technológií, ktoré možno rozdeliťNepriame metódy sú dvojstupňovć metódy, v prvom stupni sa pripravil roztok sacharóz (s pomocou predhydrolýzy, hydrolýzy, dcligniñkácie alebo extrakcie) a tento roztok sa spracoval v nasledujúcom stupni s pomocou dehydratačnej reakcie. Existujú metódy, ktorýmimožno separovať fural v prvom kroku z uvoľňovaných plynov, avšak väčšina furalu sa tvorív druhom stupni dehydratácie predhydrolýzy.Počas...

Viskózny liečivý prípravok na injekčné použitie s obsahom etanolu a lipofilnej zlúčeniny, nepriepustnej pre röntgenové žiarenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19163

Dátum: 28.09.2006

Autori: Labbe Daniel, Dompmartin Anne, Theron Jacques

MPK: A61K 9/107

Značky: prípravok, zlúčeniny, nepriepustnej, lipofilnej, etanolu, obsahom, žiarenie, použitie, röntgenové, liečivý, viskózny, injekčné

Text:

...radiology,arteriálnej embolizácii so zlúčeninami, ktoré obsahujú zmes etanolu a lipiodolu, Článok Drug release from beads coated with an aqueous collodial ethylcellulosedispersion, Aquacoat®, or an organic ethylcellulose solution European Journal ofPharmaceutics and Biopharmaceutics, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, NL, zväzok 45, č. l, január 1999, str. 33 - 38 sa týka štúdie uvoľňovania aktívnych princípovz tuhých...

Spôsob výroby D-galaktózy a etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281153

Dátum: 08.02.1995

Autor: Rosenberg Michal

MPK: C12P 19/02, C12P 7/06, C07H 3/02...

Značky: d-galaktózy, etanolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že sa kvasinky rodu Saccharomyces submerzne kultivujú pri teplote 10 - 40 °C, hodnote pH 3,0 - 7,0 v prítomnosti 5 - 30 % hmotn. glukózovo-galaktózových sirupov, pričom D-galaktózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Způsob současné výroby různých druhů etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268100

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolář Zdeněk, Macek Vladimír, Putna Zbyněk, Čech Stanislav, Huml Miroslav

MPK: C07C 29/04

Značky: různých, druhu, současné, etanolu, způsob, výroby

Text:

...s frakcí nečistot v samostatné strípovací koloně s cílem zabrénit ztrátám.Způsob podle vynélezu je podrobněji znázorněn na výkresu. Surový produkt syntézy etanolu, který nemusí být předběžně zbaven dietyléteru, se do systému přivádí potrubím l. Jeho část se potrubím 3 zavádí do linky deetilační raíinage. Další podíl lze potrubím 1 pŕivádět do linky výroby technického a hydrogenačně rafinovaného etanolu. V lince destilační raíinace vstupuje...

Způsob výroby syntetického etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255017

Dátum: 15.02.1988

Autori: Putna Zbyněk, Kolář Zdeněk, Čech Stanislav, Olejník Jaromír

MPK: C07C 31/08

Značky: etanolu, syntetického, způsob, výroby

Text:

...Hodnotu 2.1 MPa a dojde k uvolněni přibližně255 017 75 etylenu, který je v lihovodném kondenzátu obsažen. Tento vratný plyn lze přivádět přímo na sáni kompreeorů čerstvého etylenu a opětovně využít k syntéze etanoluą Výhodné je vratný plyn upravit po předchbzim vypráni ete- nolem chlazenim a odloučenim vykondenzovanýoh nečistot. K ochlazeni lze užit okružni etylen upravovaný dle tohoto vynálezu. uTakto upravený vraľný plyn lze adiabeticky...

Zařízení pro střídavou nebo současnou výrobu etanolu a isopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247732

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kubička Rudolf

MPK: C07C 29/04

Značky: současnou, etanolu, isopropanolu, zařízení, výrobu, střídavou

Text:

...a recirkulaci prlopylenu. ak bylo zjlštěnvo, je výhodné instalovat kompresor, který by střídavě cirkulloval etylén a propylen.Při výrobě 50 000 t/r etanolu a 25 000 t/r isoproptamolu je církulaění tuirbokoxmjíresxor vybaven znáhonem umožüujícím měnit otáčky a má např. tyto parametrysací tlak 5,9 MPa tlak na výstupu 9 MPa teplota na sání 50 C teplota na výstupu 84 C otáčky 880 za minutuprosazení 105 000 kg/ h sací tlak 3 MPa tlak na...

Způsob regulace etanolu při fermentačním procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229184

Dátum: 01.01.1986

Autori: Štros František, Karnet Jiří, Kadlec Karel, Králíček Antonín, Rut Miloslav

MPK: C12N 1/32

Značky: regulace, etanolu, způsob, fermentačním, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší regulaci žádané koncentrace etanolu ve fermentačním médiu. Koncentrace etanolu ve výdechových plynech z fermentoru, úměrná koncentraci etanolu ve fermentačním médiu, se měří analyzátorem pracujícím na principu katalytického spalování. Regulace etanolu je řešena tak, že se do fermentačního média přidává při poklesu signálu ana1yzátoru pod žádanou hodnotu předvolená dávka etanolu, zajišťující zvýšení signálu analyzátoru nad žádanou...

Způsob zpracování vysokotlakého a nízkotlakého odplynu z výroby syntetického etanolu přímou hydratací etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224362

Dátum: 01.12.1985

Autori: Mertl Ivan, Huml Miroslav, Grund Miroslav

Značky: způsob, zpracování, etylénu, hydrataci, výroby, přímou, vysokotlakého, syntetického, etanolu, nízkotlakého, odplynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vysokotlakého a nízkotlakého odplynu z výroby syntetického etanolu přímou hydratací etylenu, uvolňované při tlaku 4 až 10 MPa a 0,2 až 1 MPa, vyznačený tím, že vysokotlaký odplyn se škrtí nebo/a expanduje s konáním vnější práce při poklesu teploty na -5 až -80 °C, načež se z vysokotlakého odplynu odloučí zkondenzovaná směs nečistot a takto upraveným vysokotlakým odplynem se nepřímo ochladí nízkotlaký odplyn na teplotu 0 až 65...

Způsob střídavé výroby etanolu a isopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214495

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novotný Bohumil, Kopecký Ivan, Kubička Rudolf

Značky: výroby, etanolu, způsob, isopropanolu, střídavé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká střídavé výroby etanolu a isopropanolu přímou hydratací etylénu a propylenu na katalyzátorech obsahujících jako účinnou složku kyselinu fosforečnou, zakotvenou na křemelinovém nosiči. Mezi výrobním cyklem etanolu a isopropanolu se upravuje koncentrace kyseliny fosforečné na nosiči na 25 až 45 % hmot. pro výrobu etanolu a na 15 až 30 % hmot. pro výrobu isopropanolu. Využitím vynálezu se dosáhne dokonalejšího využití výrobních...