Patenty so značkou «estrogénu»

Kompozícia obsahujúca komplex estrogénu a cyklodextrínu, jednotková dávková forma s jej obsahom, spôsob prípravy kompozície, spôsob zlepšenia stability estrogénu v kompozícii a použitie komplexu estrogénu a cyklodextrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287500

Dátum: 22.11.2010

Autori: Lipp Ralph, Heil Wolfgang, Backensfeld Thomas

MPK: A61K 47/00, A61K 31/00, A61P 15/00...

Značky: forma, zlepšenia, cyklodextrinu, komplex, jednotková, komplexu, dávková, spôsob, obsahujúca, kompozície, estrogénu, obsahom, kompozícií, použitie, přípravy, stability, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje i) komplex estrogénu a cyklodextrínu v granulátovom prípravku, pričom ak granulátový prípravok obsahuje polyvinylpyrolidón, je prítomný v koncentrácii najviac 2 % hmotn./hmotn. a prípadne ii) jednu alebo viac pomocných látok, pričom kompozícia má takú stabilitu, že množstvo uvedeného estrogénu po skladovaní počas 12 mesiacov pri 40 °C a 75 % relatívnej vlhkosti predstavuje aspoň 85 % hmotn./hmotn., vztiahnuté na počiatočný...

Kit obsahujúci estrogénové a progestínové dávkovacie jednotky a použitie estrogénu a antiprogestínu, prípadne progestínu, alebo použitie progestínu a antiprogestínu na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285963

Dátum: 09.11.2007

Autori: Chwalisz Krzysztof, Hodgen Gary

MPK: A61K 45/00, A61K 31/565, C07J 1/00...

Značky: dávkovacie, progestínu, přípravu, antiprogestínu, estrogénu, estrogénové, případně, jednotky, obsahujúci, progestínové, použitie, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Kit obsahuje estrogénové dávkovacie jednotky a progestínové dávkovacie jednotky, pričom počet a dávka týchto jednotiek je účinná na dosiahnutie antikoncepcie u ženy alebo substitučnej hormónovej terapie u ženy, a ďalej obsahuje aspoň jednu antiprogestínovú dávkovaciu jednotku, pričom počet týchto antiprogestínových jednotiek a dávka v každej jednotke je účinná na zníženie krvácania z prieniku. Je opísané aj použitie estrogénu a antiprogestínu,...

Použitie estrogénu na výrobu lieku na liečenie fyzických stavov spôsobených poklesom estrogénu u subjektu po prechode a kit obsahujúci estrogén

Načítavanie...

Číslo patentu: 284971

Dátum: 27.02.2006

Autori: Ettinger Bruce, Cummings Steven, Ellman Herman

MPK: A61K 31/565

Značky: spôsobených, poklesom, prechode, subjektu, použitie, fyzických, obsahujúci, stavov, estrogénu, estrogen, lieku, výrobu, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie estrogénu na výrobu lieku na liečenie fyzických stavov vyplývajúcich z poklesu estrogénu u subjektu po prechode.

Viacfázový prípravok na antikoncepciu na báze prírodného estrogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7958

Dátum: 15.04.2005

Autori: Endrikat Jan, Düsterberg Bernd

MPK: A61K 31/00, A61P 15/00

Značky: prípravok, báze, prírodného, estrogénu, antikoncepciu, viacfázový

Text:

...medzikrvácania a nízkymikoncentráciami estrogénu v sére, tu etinylestradiolu alebo príslušného gestagénu.Úlohou vynálezu je preto nájsť prostriedok na hormonálnu antikoncepciu na základe prírodného estrogénu, ktorý v porovnaní s bežnými prostriedkami rovnakého druhu na báze prírodných estrogénov, brániacich ovulácii, počas celej doby trvania cyklu poskytuje vyššiu antikoncepčnú bezpečnosť, zlepšuje správanie pokiaľ ide o krvácanie, a...

Použitie kombinácie inhibítora aromatázy, progestínu a estrogénu na liečenie endometriózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2699

Dátum: 03.02.2004

Autor: Rubin Stephen

MPK: A61K 31/4196, A61K 31/519, A61K 31/4164...

Značky: progestínu, použitie, aromatázy, endometriózy, inhibítora, liečenie, kombinácie, estrogénu

Text:

...hypofyzárnych gonadotropínov. Ďalším prínosom sprievodného podávania progestínu je, že sa bude očakávať, že priamo spôsobuje stenčenie eutopického endometria vďaka dominantnému progestogénnemu účinku.0008 Aj keď estrogén hrá pri endometrióze patologickú úlohu, má tiež ochranný účinok na množstvo tkanív, ako napríklad kosti. Liečenie endometriózy pomocou terapií znižujúeich estrogén tak môže mať okrem inhibície patologických účinkov...

Estrieno[3,2-b] / [3,4-c]pyrolové deriváty užitočné ako modulátory receptorov estrogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3188

Dátum: 02.07.2003

Autori: Sui Zhihua, Zhang Xuqing

MPK: C07J 71/00

Značky: 3,4-c]pyrolové, receptorov, estrieno[3,2-b, užitočné, modulátory, deriváty, estrogénu

Text:

...hlavnými pričinami morbility a mortality medzi ženami seniorkami. Ženská úmrtnosť v dôsledku týchto chorôb po menopauze rýchlo rastie. Ženy, ktoré prechádzajú predčasnou menopauzu, majú vyššie koronárne riziko než ženy podobného veku,ktoré menštruujú. Prítomnosť séra estrogénu má pozitívny vplyv na sérum lipidov. Tento hormón zlepšuje vazodilatáciu ciev a zvyšuje tvorbu ciev nových. Pokles úrovne séra estrogénu takto spôsobuje u žien v...

Použitie extraktov obsahujúcich fytoestrogén selektívne modulujúci beta receptor estrogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3985

Dátum: 10.02.2003

Autori: Spengler Barbara, Christoffel Volker, Popp Michael, Jarry Hubertus, Wuttke Wolfgang

MPK: A61P 15/00, A61K 36/185, A61K 31/00...

Značky: extraktov, fytoestrogén, použitie, modulujúci, obsahujúcich, receptor, estrogénu, selektivně

Text:

...2.0016 Obr.2 ukazuje krivky potláčania rádioaktívne značeného estradiolu z ER z ľudského endometria pomocou estradiolu (E 2, prázdne symboly) a VAC extraktov (plné symboly). Os y udáva percentuálny podiel (ešte zostávajúcej) väzby rádioaktívne značeného estradiolu na receptor estrogénu. Homá os x označuje koncentráciu E 2, zatiaľ čo spodná os x udáva koncentráciu VAC. Potlačenie, ktoré bolo dosiahnuté s najnižšou koncentráciou testovaných...

Použitie estrogénu a antiprogestínu na prípravu liečiva, súprava s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282921

Dátum: 02.12.2002

Autor: Hodgen Gary

MPK: A61K 31/56

Značky: súprava, přípravu, obsahom, antiprogestínu, liečivá, použitie, estrogénu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie estrogénu a antiprogestínu na prípravu liečiva na súčasné alebo oddelené podávanie estrogénu a antiprogestínu na hormonálnu náhradnú liečbu a inhibíciu estrogénom indukovanú proliferáciu endometria bez indukovania menštruácie a v neprítomnosti progestínu, pričom estrogén je v množstve účinnom na hormonálnu náhradnú liečbu a antiprogestín je v množstve účinnom na inhibíciu estrogénom indukovanej proliferácie endometria a na vyvolanie...

Spôsob získavania estrogénu z moču kobýl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1481

Dátum: 27.11.2002

Autori: Rupp Olaf, Rasche Heinz-helmer

MPK: A61K 35/22, A61K 38/22, C07J 75/00...

Značky: spôsob, získavania, estrogénu, moču, kobýl

Text:

...prírodnej farmaceutický účinnej látky je vzhľadom na nákladný a len Vurčitom období žrebnosti vykonateľný odber PMU a s tým Spojenýmilogistickými okrajovými podmienkami V praxi a z ekonomického hľadiska vysokou mierou neuspokojivá.Úlohou predloženého vynálezu je preto vyvinúť technicky a ekonomicky optimálny spôsob získavania prirodzených zmesi konjugovaných estrogénov z PMU so zníženým obsahom fenolických látok, pri ktorom ako východzia...