Patenty so značkou «esteramíny»

Kationické esteramíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246432

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueková Jitka, Nimeeek Petr

MPK: C07C 87/20

Značky: kationické, esteramíny

Text:

...teplota nasady vystúpila na 90 °C a udržovala sa pri 100 °C 1,5 h. K 100 g takto pripraveného esteramínu sa pridala kyselina octová a po homogenizácii pri 30 °C sa násada ochladila. Množstvo kyseliny a vlastnosti kaltionickýćh esteramínov .pri 20R 4 OOCCHCHZCOOR 4 stupňoch C sú uvedené v tabuľke 1. R 2 zbytok o štruktúre ~ Cl-I 2 Cl-I 2 NH mCH 2 CH 2 Tabuľka 1 Kyselina k Mól. hmot- Vlskozita Hustota nn g nosť mPa us kg . m 4 g.mól 1-) 10,7 1...

Amfotérne esteramíny na báze mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 227286

Dátum: 15.06.1986

Autori: Suran Pavol, Forró Juraj, Florovič Stanislav, Miškolci Antonín

Značky: kyselin, báze, amfotérne, esteramíny, mastných

Zhrnutie / Anotácia:

Amfotérne esteramíny na báze mastných kyselín obecného vzorca kde x je celé číslo 1 alebo 2, R1 je atóm vodíka alebo zbytok o štruktúre -OC-R2-COOH, R2 je dvojväzbová skupina 1,2-fenylén alebo vinylén, R3 je alkylový alebo alkenylový zbytok s 8 až 18 atómami uhlíka, a ich soli so zásadami ako soli sodné, draselné, amónne a kvartérne amóniové s mono-, di-, tri(2-hyd-roxyetyl)amínom alebo s kyselinami ako kyselina mravčia, octová, propiónová.

Amfotérne esteramíny kyseliny ftalovej, ich soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222337

Dátum: 01.12.1985

Autor: Florovič Stanislav

Značky: přípravy, amfotérne, kyseliny, spôsob, ftalovej, esteramíny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje nové esteramíny, zvlášť vhodné k úprave sklenených vlákien obecného vzorce kde n je celé číslo 1, 2 alebo 3 a ich soli. Prípravu týchto derivátov je možné uskutočniť adíciou ftalanhydridu s trietanolamínom pri teplote 40 až 140 °C. Neutralizáciou je ich možné previesť na príslušné soli napr. čpavkom. Polykarboxylové deriváty môžu nájsť uplatnenie ako surovina pri výrobe živíc.