Patenty so značkou «epoxidových»

Katalýza formulácií epoxidových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13805

Dátum: 16.03.2010

Autori: Spyrou Emmanouil, Loesch Holger, Diesveld Andrea, Ebbing-ewald Marion

MPK: C08G 59/68, C08G 59/40

Značky: katalýza, živíc, formulácií, epoxidových

Text:

...zvlášť preferované sú epoxidove živice na báze bisfenolu A a bisfenolu F.Podľa vynálezu je možné ako zložku A) použiť i zmesi epoxidových živíc.Latentné vytvrdzovacie činidlá B) (pozri tiež spis EP 682 053) sú bud celkom málo reaktívne,zvlášť pri nízkych teplotách, alebo sú zle rozpustné, alebo často dokonca obidvoj e. Vhodné sú latentne vytvrdzovacie činidlá podľa vynálezu, ktoré pri nekatalyzovanej reakcii...

Adukty epoxidových živíc s amínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286290

Dátum: 19.06.2008

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C08L 63/00, C09D 163/00

Značky: živíc, adukty, epoxidových, amínmi

Zhrnutie / Anotácia:

Adukty epoxidových živíc s amínmi, pripraviteľné reakciou epoxidových živíc s priemernou molekulovou hmotnosťou 340 až 600 s obsahom epoxidových skupín 0,300 až 0,587 mol/100 g na báze dianu s organokremičitými polyamínmi pri teplote 15 až 180 °C v molárnom pomere organokremičitý polyamín : priemerná molekulová hmotnosť epoxidovej živice : amín rovnajúcom sa 0,01 až 20 : 1 : 0,01 až 15 a ich adičné soli s kyselinami rozpustnými vo vode,...

Kompozícia epoxidových živíc tvrditeľná teplom so zlepšenou rázovou húževnatosťou pri nízkych teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3627

Dátum: 17.12.2003

Autori: Kramer Andreas, Finter Jürgen

MPK: C08L 63/00, C08G 59/00

Značky: tvrditeľná, nízkých, rázovou, kompozícia, teplom, húževnatosťou, epoxidových, živíc, teplotách, zlepšenou

Text:

...epoxidových lepidiel, a tým zvýšiť rázová húževnatosť Tento cieľ sa môže na jednej strane dosiahnuť primiešaním aspoň čiastočne zosieťovaných vysokomolekulových zlúčenín, ako napríklad mriežok polymérov zložených z jadra a obalu alebo iných flexibilizačných polymérov a kopolymêrov. Na druhej strane sa môže aj zavedením mäkkých segmentov,napríklad príslušnou modifikáciou epoxidových zložiek, dosiahnuť isté zvýšenie húževnatosti.Podľa...

Adukty epoxidových živíc a kyselín odvodených od fosforu, ako i spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1142

Dátum: 13.10.2003

Autori: Feola Roland, Gmoser Johann

MPK: C08G 59/00, C09D 163/00, C09D 5/00...

Značky: adukty, epoxidových, spôsob, výroby, fosforu, kyselin, odvodených, živíc

Text:

...hranična hodnota Staudingerovej funkcie J., pri klesajúcej koncentrácii ašmykovom napätí, pričom J. je zmena relativnej viskozity vztiahnutá na hmotnostnú koncentráciu Ba mg/rozpustenej látky B (s hmotnosťou m 5 látky v objeme V roztoku), teda J(n.-1)ll 3 a. Pritom znamená n,-1 relatívnu zmenu viskozity. podľa n-1(n-ns)/ 11,. Relativna vískozila n, je kvocient z viskozity n skúšaného roztoku a viskozity n, čistého rozpúšťadla. (Fyzikálny...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Wiesner Ivo, Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Jarolímek Přemysl, Dufka Oldřich, Müller Karel, Klančík Luděk, Bruthans Václav, Macho Pravoslav

MPK: C08G 59/04

Značky: nízkým, způsob, volného, epichlorhydrinu, obsahem, pryskyřic, epoxidových, přípravy

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270387

Dátum: 13.06.1990

Autori: Balcar Miroslav, Šíma Milan, Kohout Josef, Machovec Jiří, Kaška Jiří, Fencl Miloslav, Vogel Tomáš, Koreček Zdeněk

MPK: C08L 63/00

Značky: způsob, kompozic, lisovacích, přípravy, epoxidových

Text:

...hHdell a regulace teplotního režimu v extruderu.V rychlomíchacím zařízení ee zhomogenizuje smče práškdvých surovín. obsahující 174 hmot. díly mletého vápence. 52 hmot. díly práäkovćho oatldu křemičllého zn. Komell. 2 hmot. díly eteerábu zlnečnatého. 1 hmot. an nevodlvývch eezí e 16.25 hmot. dnů emně mletého eduktu tvrdldla. přlpreveného z 9.75 hmot. dllů 4.4 Ždlamlnodltenylmethanu obeahujícího 15 96 hmot. pryekyřlčných produktů...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic bisfenolového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269494

Dátum: 11.04.1990

Autori: Makovský Leopold, Kincl Jarolím, Sýkora Vlastimil, Macků Vladislav, Dobiáš Ivan

MPK: C08G 59/06

Značky: způsob, přípravy, pryskyřic, bisfenolového, epoxidových

Text:

...koncentrace v reakční směsi. Proto začátek reakce nesouhlasí se začátkem přídavku vodného hydorxidu a má časové zpoždění. Po nastartování reakce se uvolní maximální množství reakčního tepla, což je 2 hlediska zvládnutí adiční reakce problém velmi těžko řešitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je způsob přípravy epoxidových pryskyřic reakcí bísfenolu s epichlorhydrinem v molárním poměru 1 1,5 až 2,5 za...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269355

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo, Klančík Luděk

MPK: C08G 59/04

Značky: obsahem, pryskyřic, přípravy, volného, epichlorhydrinu, výšemolekulárních, epoxidových, způsob

Text:

...100 až 200 OC podrobí působení přehřáté vodní páry o tlaku nejvýše 2 MPa v množství 50 až 150 kg/t.h, podle potřeby se vakuovou deatilaci odstraní těkavé podíly, potom se provede polyadice působení díanu v jedné nebo více dávkách, v přítomnoati alkalyckých solí kyseliny uhličité, při teplotě nejvýše 220 °c v molárním poměru epoxidové pryskyřice dían 1 0,2 až 0,87. Alternntivně se postupuje tak, že po skončení stripování parou,se...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269354

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hanzlík Miroslav, Macho Pravoslav, Micka Vladimír, Klančík Luděk, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/04

Značky: způsob, přípravy, volného, epichlorhydrinu, výšemolekulárních, pryskyřic, epoxidových, obsahem

Text:

...2 alkalických soli kyseliny uhličité se dává přednost kyselému uhlíčitanu sodnêmu v množstvi nejvýše 0,1 Z hmot., lze však použít kyselého uhličitanu draselného, lithného a podobné. způsobem podle vynálezu se obvykle dosahuje snížení obsahu volného epichlorhydriuu z S 00 až 1.000 ppm na 5 až 15 ppm. Pokud byl použit postup podle autorského osvědčeni č. 260 114, kdy se stripováni parou provádí až po ukončení polyadice, byl dosahován obsah...

Modifikátor a urychlovač reakce epoxidových skupin s alifatickými polyaminy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269341

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šnirch Josef, Krudenc Ladislav, Novák Jiří, Rajdl Josef

MPK: C08G 18/58

Značky: modifikátor, polyaminy, skupin, reakce, epoxidových, urychlovač, pryskyřic, alifatickými

Text:

...vyndlozu jo efektivní využití obtížnóho technologického odpedu pro uživateleky výhodné aodifikace běžných epoxidových pryekyřic. směsi etajnćho či blízkóho eložsní vznikají taká při rafinaci krystalizocí dianu z různých rozpouätědlových systémů nebo kryntalizací ediční sloučoniny dian-fenol či destilací za hlubokeho vakuo. Vo všech případech ee v rafinačni zbytku zkoncentrovávají látky nožádoucí v dia nu.Diakutovanó směsi tvoří polotuhou až...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rada Antonín, Klančík Luděk, Macho Pravoslav, Micka Vladimír, Bruthans Václav, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08G 59/06

Značky: nízkomolekulárních, výroby, epoxidových, pryskyřic, způsob

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268888

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klačík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidových, způsob, výšemolekulárních, pryskyřic, přípravy

Text:

...na teplotu 180 až 190 °C a teplota se reguluje přichlazováním. Po ustálení teplotního režimu přibližně po 1 až 2 h se přidá 700 kg dianu a polyadice se nechá při 180 až 190 °C probíhat asi 6 až 10 hodin. Konecpolyadice se projevuje zastavením nárůstu teploty měknutí. Připravený produkt neobsahuje zjistitelné množství gelovitých částic a má teplotu měknutí 95 °C při zkoušce prsten-kulička a obsah epoxidových skupin 0,105 mol/100 g....

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268391

Dátum: 14.03.1990

Autor: Klančík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: výšemolekulárních, epoxidových, pryskyřic, přípravy, způsob

Text:

...část navážky dianu v jedné nebo více dávkách a při teplotě l 80 až 220 °C se polyadice dokončí.Inertním rozpouätědlem je nejčastěji toluen, popřípadě xylan nebo jejich směsi s alifatickými C 4 alkoholy.Význačnou výhodou způsobu podle vynálezu je zvládnutí exotermní reakce při výrobě ve velkoobjemových reaktorech, dosažení velmi světle barvy produktu a zejména potlačení tvorby gelových částic.Do reaktoru objemu 6 m 3 se předloží 4.000 kg...

Kompozice pro vytvrzování epoxidových práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268348

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jelínek Karel, Berková Jarmila, Matějíček Alois, Klejch Jiří, Hájek Karel, Tůma Zdeněk

MPK: C08G 59/42, C08G 63/12

Značky: práškových, vytvrzování, kompozice, epoxidových

Text:

...kyselin, například kyselín stearové. olejové, pelargonové, rozvětvených mastných kyselín a počtom uhlíkových atomů 9 až 21 aj. Jako urychlovače reakce těchto složek se používají eloučeniny kovů 2. a 4,sloupce periodického systemu prvků, hlavně oxidy a soli. například octan a steeran zinečnatý, vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, a dále organické dusikaté báze, například lauryldimethylbanzylamoniumbromid, benzyldimethylemin,...

Způsob přípravy kyselých tvrdidel epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268347

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klejch Jiří, Matějíček Alois, Jelínek Karel, Hájek Karel, Tůma Zdeněk, Berková Jarmila

MPK: C08G 59/42, C08G 63/12

Značky: pryskyřic, způsob, tvrdidel, přípravy, kyselých, epoxidových

Text:

...vynálezu jsou stabilní, vyznačuji se výbornými vytvrzovacimi charakteristikami a poskytují při vytvrzováni epoxidových systémů nátěrových hmot dokonale rovné povrchy s vynikajicimi mechanickými vlastnostmi.Základními komponentami používanými při přípravě kyselých tvrdidel postupem podle vynálezu jsou zejména tyto látkyJako polyalkoholykpředevším ethylenglykol a polyethylenglykoly, propylenglykola polypropylenglykoly, glycerol,...

Způsob přípravy nízkoviskózního aromatického modifikátoru epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266024

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidových, přípravy, aromatického, způsob, nízkoviskózního, modifikátoru, pryskyřic

Text:

...klesá viskozita i urychlujíoí účinky a naopak její zkrácení vede k produktům 5 vyšší viskozitou, ale též s vyššími účinky urychlujícími.Ředicí účinky různých aromatických modifikátorú uvádí následující tabulka. Jedná se o srovnání poklesu viskozity 10 roztoků modifikátorú v nízkomolekulární epoxidové pryskyřici dianového typu o střední molekulové hmotnosti 397 s běžně používanými modifikátory téže koncentrace vůči viskozitě samotné...

Kompozice polyaminů, zejména pro tvrzení epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265958

Dátum: 14.11.1989

Autori: Exnerová Karla, Řepka Jan, Rajdl Josef, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Kršňák František

MPK: C08G 59/50

Značky: kompozice, zejména, epoxidových, pryskyřic, polyaminů, tvrzení

Text:

...lineárnich polyaminů strukturyViskozita kompozic polyaminú je nejvýše 1 000 mPa.s/25 OC a tenze par je obvykle nižší jak 1 Pa. Jsou dobře snášenlivé a mísitelné se známymi typy epoxidů a ze směsi kompozic polyaminů s epoxidy se prakticky neuvolňuji pozorovatelné výpary ani při velkoplošných aplikacích. Význačnou výhodou jsou velmi dobré mechanické parametry, zejména houževnatost a rázuvzdornost,které obvykle převyšují známé kombinace...

Způsob stanovení hydroxylových skupin v epoxidových pryskyřicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265385

Dátum: 13.10.1989

Autori: Makeš Jaroslav, Šíma Milan

MPK: G01N 33/44

Značky: skupin, hydroxylových, způsob, epoxidových, pryskyřicích, stanovení

Text:

...odměrným alkoholickým roztokem hydroxidu draselného. Z rozdílu spotřeb na títraci obou kyselią stanovených ve slepém pokusu a vlastním stanovení,se výpočte obsah epoxidových a hydroxylových skupin v analyzovaném vzorku. Nevýhodou této metody je poměrně dlouhá reakční doba, silná afinite acetylbromidu ke vzdušné vlhkosti a nebezpečí určitých chyą plynoucích z toho, že na výsledcích se podilejí dvě na sobě závislé spotřeby odměrného roztoku...

Adukty, zejména pro tvrzení a modifikaci epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265381

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jarolímek Přemysl, Kršňák František, Wiesner Ivo, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: pryskyřic, tvrzení, epoxidových, zejména, modifikací, adukty

Text:

...etylenoxid,propylenoxid, cyklohexenoxid, epoxidované nenasycené terpenmC 10, glycidetery alifatických monoalkoholů nebo polyolů, aromatioké glycidetery a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice na bázi dianu o střední molekulové hmotnosti 340 až 600.V odůvodněných případech je možno použít výhodně i směsi epoxidů, technické frakce nebo destilačni řezy. Vlastnosti aduktů podle vynálezu lze případně modifikovať přídavkem esterů kyseliny...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macků Vladislav, Hireš Jaroslav, Kincl Jaromír

MPK: C09D 3/58

Značky: ředitelné, nátěrové, hmoty, bázi, pryskyřic, epoxidových, vodou

Text:

...do 60 °C. Nemění se ani po vystavení intenzívnímu mechanickému namáhání. Tyto nátěrové hmoty lze pžipravovat i přímou dispezgaci piqmentů,.zejména ksylićníkú železa, titonu, antikorozivních piqmentñ,dále pak lipotonu. zinkfosfátu, zinktetracxychromátu a dalších. Jako plniv lze použít především uhličitanu vápenatého, mikromletého vápence kaolinu, dolomitu, křídy, křemenného úletu, koloidního oxidu křemičitého. kovových prachu, mědí a zinkn....

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258071

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kaška Jiří, Vogel Tomáš, Fencl Miloslav, Klejch Jiří, Lohr Jiří, Matějíček Alois, Balcar Miroslav, Kohout Josef

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidových, lisovacích, přípravy, způsob

Text:

...předmětel je způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic, tvŕdidel, plniv s dalších aditiv, zejména pigmentů, barviv, změkčovsdel, stabi~ lisétorů, separátorů, retardérů hoření arkatelyzátorů. Podstata způsobu přípravy těchto lisovacích hmot spočívá v tom, že se nejprve práäkové složky udržované ve vířivém pohybu impregnují složkami pojivověho systému o teplotě měknutí 30 až 270 °C ze skupiny zahrnující...

Vypěňující epoxidová lepící pasta na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244394

Dátum: 01.06.1988

Autori: Fuxa Lubomír, Roleík Zdenik

MPK: C08L 63/00, C09J 5/08, C09J 3/16...

Značky: pryskyřic, pasta, vypěňující, epoxidových, bázi, epoxidová, lepicí

Text:

...diazoaminobenzenu, ze 4,5 - 5,5 hmot. dílů oxidu křemičitého koloidního, dále lepící pąsta obsahuje 2,5 - 3,5 hmot. dílů karborafinu koloidního, 0,5 - 1,5 hmot. dílů karboxymetylcelu vlozy, 0,25 hmot. dílů smáčedla a 5,0 hmot. dílů fluoridu bori tého v glykolech jako tvrdidla.Využitím vynálezu se dosáhne smykové pevnosti dvojitě přeplátovaného spoje 4,7 Mľa a simulované smykové pevnosti 1,8 MP 3. Další výhodou past podle vynálezu je jejich...

Způsob přípravy aminového tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257313

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brotánek Pavel, Kadleček František, Mleziva Josef, Pádel Josef, Vavřinec Ladislav

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidla, aminového, pryskyřic, způsob, epoxidových, přípravy

Text:

...v tom, že se k polyaminu nebo jeho směsi s cyklohexylaminem, případně i za přítomnosti dicyklohexyletheru přidá při teplotě 10 až 120 OC za míchání roztok epoxidové pryskyřice v dicyklohexylethern a vzniklá reakční směs.se zahřívá na teplotu 50 až 160 °C po dobu 0,1 až 10 hodin.Optimální teplota pro mísení složek je 50 až 70 °C, optimální teplota pro následnoureakci je 90 až 120 OC. Tento postup je pro tepelné zvládnutí reakce výhodnější než...

Modifikované pojivo na bázi směsi epoxidových pryskyřic vhodné pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 256293

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macků Vladislav, Opluštilová Hermína, Hireš Jaroslav, Elinger Karel, Stránecký Jan, Horák Jaroslav, Kincl Jaromír

MPK: C08L 63/00

Značky: nátěrové, vhodné, bázi, pojivo, modifikované, ředitelné, pryskyřic, směsi, tmely, epoxidových, vodou, hmoty

Text:

...hmotách a tmelech na vzduchu schnoucioh a jeho předmětem je modifikované pojivo na bázi směs 1 ×epoxidovýoh pryskyřic a inertního organického rozpouš tědla, zejména pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely se zlepšenými vlastnostmi filmů obsahující modifikujici složky a případně aditíva. Podstata vynálezu spočivá v tom,že pojivo sestává z pryskyřičné složky obsahující směs 1 až 99 hmot. dilů nízkomolekulárni kapalné epoxidové...

Způsob výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s nízkou úrovní zbarvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256267

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wiesnerová Ludmila, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír, Wiesner Ivo, Klančík Luděk, Müller Karel, Jarolímek Přemysl, Rada Antonín

MPK: C08L 63/00

Značky: způsob, úrovní, výšemolekulárních, pryskyřic, zbarvení, výroby, nízkou, epoxidových

Text:

...inertizaoi reakčni směsi se s výpoaou používá dusík,lze však použít i argon, helium a v některých případech i oxiduhličitý, řičemž obsah kyslíku V inertním plynu může být nejvýše 5 oí, t.j. 0,005 hmot. .olyadice se obvykle provádí při teplotách až 155 °C (pod bodem tání dianu), ale při nízkém obsahu kyslíku v inertní atmoeféře lze polyadici uskutečnit i při teplotách 170 až 190 °C. Používají se známé polyadiční katalyzátory, s výhodou...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255188

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kroupa Jiří

MPK: C08G 59/04

Značky: epichlorhydrinu, obsahem, způsob, přípravy, pryskyřic, epoxidových, volného, nízkým

Text:

...míře vyhovuje.V roli amonnýoh solí se používají zejména amonné,so 1 i kyseliny sírová, fosforečné a chlorovodíkové, které se k tavenině epoxidové pryskyŕice mohou přidávat bučto v pevné formě, neho v roztoku.Do jamunitumé sulñuační baňky opatřené KPG míchadlem bylo naváženo 500 g nízkomolekulární epoxidové pryskyřice (obsah epoxiskupin 0,520 mol/100 g, viskozita Pa.s/25 °C 11,4, s obsahem volného epichlorhydrinu 760 ppm). Po zahřátí obsahu...

Způsob přípravy vícefunkčních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246327

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brewster Andrew George, Caulkett William Rodney, Hamanaka Ernest Seiichi, Zitz Alfred, Wacker Oskar, Hartmann Albert

MPK: C08G 59/10

Značky: pryskyřic, epoxidových, vícefunkčních, přípravy, způsob

Text:

...již před kOUľĺĺłUZčřCĺ s forinalçlenydein má aromatický monoamin substituovenv lespoň jeden rodík eminoskupiny e tim tedy znemožněna nebo znesnadněno tvorba vazeb NCHT-Nirl-n mezi aromatickýrni oylo ly.Výohožíuii 612 nialickgými Hlflllüžłľľlĺhy mur» liou být především. sloučeniny ze skupiny zahrnujíci nnilin n. jeho (leriváty s Iolnou para-polohou, napr. o~ nebo m-chloranilin,o«- nebo nktwluidin, or nebo m-anisidin, 2,5 nebo...

Vodné systémy tvrditelných kompozic na bázi epoxidových pryskyřic a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237072

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lidařík Miloslav, Rajdl Josef, Svoboda Bohumil, Klugar Jindřich, Hájková Bohuslava, Mikša Jaroslav

MPK: C08L 63/00, C04B 24/28, C08L 33/06...

Značky: jejich, způsob, tvrditelných, pryskyřic, přípravy, bázi, kompozic, epoxidových, systémy, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Systémy jsou vhodné pro aplikace ve stavebnictví jako tmely, plastbetony, vyrovnávací a zalévací hmoty, nátěrové hmoty a prostředky pro snížení odpařivosti vody z čerstvých betonových ploch. Jsou snadno připravitelné ze složek, které mají výbornou skladovatelnost i při teplotách pod - 20 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že tyto systémy se získají ze 100 hmot. dílu kapalné epoxidové pryskyřice, 5 až 80 hmot. dílů specifikovaných...

Kompozice epoxidových pryskyřic a akrylátů s upraveným pachem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245676

Dátum: 15.09.1987

Autori: Albrecht Zbynik, Vybíral Rostislav

MPK: C08L 63/00

Značky: pachem, akrylátu, pryskyřic, epoxidových, kompozice, upraveným

Text:

...pak gersniol, linalol, citronelol, nerol, levandulol, borneol,citral, citronelal, estery acyklicwch terpenoidnioh alkoholů a kyselinou mraveněi, octovou, propionovou, Iáeelnou, isonňeelnou, e podobnč. Dobrá výsledky ee ziekeji se emłemi uvedených látek, ale i vonnymi kompozicemi, vnichł je přitomno nejmáně IO 96 acykliclzých terpenoidů Prídavok acyklických terpenoidñ nebo Jejich směsi ke kompozici spožidů a C 8 až 0,0 akryldty půeobuáe...

Modifikovaná polyadiční nebo iontová tvrdidla vhodná pro vytvrzování epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245665

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blažek Jioí, Konopík Bohumil, Hrneío Vilém, Prchlík Václav, Král Zdenik, Vaníeek Jioí

MPK: C08F 244/00, C08G 59/40

Značky: pryskyřic, modifikovaná, iontová, tvrdidla, polyadiční, vhodná, epoxidových, vytvrzování

Text:

...spod. Z dalších typů se poušívají produkty pí-ipravené z různých sním, jako napŕ. adukty e opnxidovýni. slouěoninami, alkylenoxidem. akrylonitrilom. dimerisovsoýni vlastnými kyselineni a kondensúty a fonoly o aldshydy. Z młgvdridů polykarboxylových kyselinvae uplatňuje především ftslanłwdrld, tetrełąydrottalmłwdrid, hexałlydrartalanhydrid, netłvlhexshydrottslsnhydrid, dílo pak disnhydridy odvozonć od...

Vazební vrstva mezi plasty na bázi epoxidových pryskyřic, polyfenylenoxidu, polypropylenu, polyesterových pryskyřic a kovy na bázi mědi a jejích slitin a oceli a jejích slitin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245565

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hebelka Milan, Zbooil Miroslav, Šíma An

MPK: C23C 22/00

Značky: výroby, mědi, vrstva, vazební, polypropylénu, oceli, pryskyřic, její, bázi, epoxidových, polyesterových, slitin, jejich, polyfenylenoxidu, plasty, způsob

Text:

...vrstva podle vynálezu řeší způsob vytvoření plynotěsného a mechanicky pevného spoje, jehož kvalita spočíva v tom, že plastická hmota je fixována V oxidické vrstvě pevné lpící na povrchu kovu. Další významnou výhodou je, zvláště pro použití na výkonových polovodičových součástkách, že tato vazební vrstva je schopna kvalitné zakotvit nejen tenké vrstvy plastu, ale i poměrně rozměrné plastové konstrukční díly. Tato skutečnost je...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic se zvýšenou reaktivitou s tvrdidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244500

Dátum: 15.09.1987

Autori: Komárek František, Míka Josef, Martinec Josef, Veska Jioí, Keltner Zdenik

MPK: C08G 59/14, C08L 63/00

Značky: tvrdidly, zvýšenou, způsob, přípravy, reaktivitou, epoxidových, pryskyřic

Text:

...roąyb, knqlglycidylothor. glyoidylootory onokubozylových bnun, opoxidovonýlt nylonu-y nonouyeoných nutných lwuun spod.nutná opoxsdovl pryownco nohou být před nebo po nbłivini u Iĺľmł nodiflkovtng snů uhlov-dl o norookuvnini łodldlg oko sou napr. utory bunky ttolovó. odipovd, sob-kov( o nota-cant i (anton-iu, ohlorovond porotiw, kondoulty oykloolttoticñoh kotond. poly-I-notlvluyron o rospoultłdlq oko looworouttckő ublovodth, olkoholy,...