Patenty so značkou «epoxidových»

Katalýza formulácií epoxidových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13805

Dátum: 16.03.2010

Autori: Ebbing-ewald Marion, Diesveld Andrea, Loesch Holger, Spyrou Emmanouil

MPK: C08G 59/40, C08G 59/68

Značky: epoxidových, katalýza, živíc, formulácií

Text:

...zvlášť preferované sú epoxidove živice na báze bisfenolu A a bisfenolu F.Podľa vynálezu je možné ako zložku A) použiť i zmesi epoxidových živíc.Latentné vytvrdzovacie činidlá B) (pozri tiež spis EP 682 053) sú bud celkom málo reaktívne,zvlášť pri nízkych teplotách, alebo sú zle rozpustné, alebo často dokonca obidvoj e. Vhodné sú latentne vytvrdzovacie činidlá podľa vynálezu, ktoré pri nekatalyzovanej reakcii...

Adukty epoxidových živíc s amínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286290

Dátum: 19.06.2008

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C08L 63/00, C09D 163/00

Značky: živíc, epoxidových, adukty, amínmi

Zhrnutie / Anotácia:

Adukty epoxidových živíc s amínmi, pripraviteľné reakciou epoxidových živíc s priemernou molekulovou hmotnosťou 340 až 600 s obsahom epoxidových skupín 0,300 až 0,587 mol/100 g na báze dianu s organokremičitými polyamínmi pri teplote 15 až 180 °C v molárnom pomere organokremičitý polyamín : priemerná molekulová hmotnosť epoxidovej živice : amín rovnajúcom sa 0,01 až 20 : 1 : 0,01 až 15 a ich adičné soli s kyselinami rozpustnými vo vode,...

Kompozícia epoxidových živíc tvrditeľná teplom so zlepšenou rázovou húževnatosťou pri nízkych teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3627

Dátum: 17.12.2003

Autori: Kramer Andreas, Finter Jürgen

MPK: C08G 59/00, C08L 63/00

Značky: teplom, epoxidových, teplotách, húževnatosťou, kompozícia, rázovou, živíc, tvrditeľná, nízkých, zlepšenou

Text:

...epoxidových lepidiel, a tým zvýšiť rázová húževnatosť Tento cieľ sa môže na jednej strane dosiahnuť primiešaním aspoň čiastočne zosieťovaných vysokomolekulových zlúčenín, ako napríklad mriežok polymérov zložených z jadra a obalu alebo iných flexibilizačných polymérov a kopolymêrov. Na druhej strane sa môže aj zavedením mäkkých segmentov,napríklad príslušnou modifikáciou epoxidových zložiek, dosiahnuť isté zvýšenie húževnatosti.Podľa...

Adukty epoxidových živíc a kyselín odvodených od fosforu, ako i spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1142

Dátum: 13.10.2003

Autori: Feola Roland, Gmoser Johann

MPK: C08G 59/00, C09D 5/00, C09D 163/00...

Značky: spôsob, adukty, živíc, odvodených, fosforu, výroby, kyselin, epoxidových

Text:

...hranična hodnota Staudingerovej funkcie J., pri klesajúcej koncentrácii ašmykovom napätí, pričom J. je zmena relativnej viskozity vztiahnutá na hmotnostnú koncentráciu Ba mg/rozpustenej látky B (s hmotnosťou m 5 látky v objeme V roztoku), teda J(n.-1)ll 3 a. Pritom znamená n,-1 relatívnu zmenu viskozity. podľa n-1(n-ns)/ 11,. Relativna vískozila n, je kvocient z viskozity n skúšaného roztoku a viskozity n, čistého rozpúšťadla. (Fyzikálny...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Pravoslav, Hanzlík Miroslav, Bruthans Václav, Klančík Luděk, Jarolímek Přemysl, Dufka Oldřich, Wiesner Ivo, Müller Karel, Micka Vladimír

MPK: C08G 59/04

Značky: pryskyřic, volného, obsahem, epoxidových, přípravy, způsob, nízkým, epichlorhydrinu

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270387

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vogel Tomáš, Šíma Milan, Machovec Jiří, Kaška Jiří, Fencl Miloslav, Balcar Miroslav, Kohout Josef, Koreček Zdeněk

MPK: C08L 63/00

Značky: lisovacích, epoxidových, přípravy, způsob, kompozic

Text:

...hHdell a regulace teplotního režimu v extruderu.V rychlomíchacím zařízení ee zhomogenizuje smče práškdvých surovín. obsahující 174 hmot. díly mletého vápence. 52 hmot. díly práäkovćho oatldu křemičllého zn. Komell. 2 hmot. díly eteerábu zlnečnatého. 1 hmot. an nevodlvývch eezí e 16.25 hmot. dnů emně mletého eduktu tvrdldla. přlpreveného z 9.75 hmot. dllů 4.4 Ždlamlnodltenylmethanu obeahujícího 15 96 hmot. pryekyřlčných produktů...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic bisfenolového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269494

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kincl Jarolím, Sýkora Vlastimil, Dobiáš Ivan, Makovský Leopold, Macků Vladislav

MPK: C08G 59/06

Značky: bisfenolového, způsob, přípravy, pryskyřic, epoxidových

Text:

...koncentrace v reakční směsi. Proto začátek reakce nesouhlasí se začátkem přídavku vodného hydorxidu a má časové zpoždění. Po nastartování reakce se uvolní maximální množství reakčního tepla, což je 2 hlediska zvládnutí adiční reakce problém velmi těžko řešitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je způsob přípravy epoxidových pryskyřic reakcí bísfenolu s epichlorhydrinem v molárním poměru 1 1,5 až 2,5 za...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269355

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír, Klančík Luděk

MPK: C08G 59/04

Značky: přípravy, obsahem, epichlorhydrinu, výšemolekulárních, pryskyřic, způsob, volného, epoxidových

Text:

...100 až 200 OC podrobí působení přehřáté vodní páry o tlaku nejvýše 2 MPa v množství 50 až 150 kg/t.h, podle potřeby se vakuovou deatilaci odstraní těkavé podíly, potom se provede polyadice působení díanu v jedné nebo více dávkách, v přítomnoati alkalyckých solí kyseliny uhličité, při teplotě nejvýše 220 °c v molárním poměru epoxidové pryskyřice dían 1 0,2 až 0,87. Alternntivně se postupuje tak, že po skončení stripování parou,se...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269354

Dátum: 11.04.1990

Autori: Micka Vladimír, Klančík Luděk, Hanzlík Miroslav, Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/04

Značky: epoxidových, epichlorhydrinu, výšemolekulárních, přípravy, volného, způsob, obsahem, pryskyřic

Text:

...2 alkalických soli kyseliny uhličité se dává přednost kyselému uhlíčitanu sodnêmu v množstvi nejvýše 0,1 Z hmot., lze však použít kyselého uhličitanu draselného, lithného a podobné. způsobem podle vynálezu se obvykle dosahuje snížení obsahu volného epichlorhydriuu z S 00 až 1.000 ppm na 5 až 15 ppm. Pokud byl použit postup podle autorského osvědčeni č. 260 114, kdy se stripováni parou provádí až po ukončení polyadice, byl dosahován obsah...

Modifikátor a urychlovač reakce epoxidových skupin s alifatickými polyaminy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269341

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Rajdl Josef, Krudenc Ladislav, Šnirch Josef

MPK: C08G 18/58

Značky: reakce, pryskyřic, skupin, epoxidových, polyaminy, modifikátor, urychlovač, alifatickými

Text:

...vyndlozu jo efektivní využití obtížnóho technologického odpedu pro uživateleky výhodné aodifikace běžných epoxidových pryekyřic. směsi etajnćho či blízkóho eložsní vznikají taká při rafinaci krystalizocí dianu z různých rozpouätědlových systémů nebo kryntalizací ediční sloučoniny dian-fenol či destilací za hlubokeho vakuo. Vo všech případech ee v rafinačni zbytku zkoncentrovávají látky nožádoucí v dia nu.Diakutovanó směsi tvoří polotuhou až...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klančík Luděk, Wiesnerová Ludmila, Rada Antonín, Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Bruthans Václav, Macho Pravoslav

MPK: C08G 59/06

Značky: způsob, epoxidových, výroby, nízkomolekulárních, pryskyřic

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268888

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klačík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: přípravy, epoxidových, způsob, pryskyřic, výšemolekulárních

Text:

...na teplotu 180 až 190 °C a teplota se reguluje přichlazováním. Po ustálení teplotního režimu přibližně po 1 až 2 h se přidá 700 kg dianu a polyadice se nechá při 180 až 190 °C probíhat asi 6 až 10 hodin. Konecpolyadice se projevuje zastavením nárůstu teploty měknutí. Připravený produkt neobsahuje zjistitelné množství gelovitých částic a má teplotu měknutí 95 °C při zkoušce prsten-kulička a obsah epoxidových skupin 0,105 mol/100 g....

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268391

Dátum: 14.03.1990

Autor: Klančík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: pryskyřic, výšemolekulárních, epoxidových, přípravy, způsob

Text:

...část navážky dianu v jedné nebo více dávkách a při teplotě l 80 až 220 °C se polyadice dokončí.Inertním rozpouätědlem je nejčastěji toluen, popřípadě xylan nebo jejich směsi s alifatickými C 4 alkoholy.Význačnou výhodou způsobu podle vynálezu je zvládnutí exotermní reakce při výrobě ve velkoobjemových reaktorech, dosažení velmi světle barvy produktu a zejména potlačení tvorby gelových částic.Do reaktoru objemu 6 m 3 se předloží 4.000 kg...

Kompozice pro vytvrzování epoxidových práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268348

Dátum: 14.03.1990

Autori: Matějíček Alois, Berková Jarmila, Klejch Jiří, Tůma Zdeněk, Jelínek Karel, Hájek Karel

MPK: C08G 59/42, C08G 63/12

Značky: práškových, epoxidových, vytvrzování, kompozice

Text:

...kyselin, například kyselín stearové. olejové, pelargonové, rozvětvených mastných kyselín a počtom uhlíkových atomů 9 až 21 aj. Jako urychlovače reakce těchto složek se používají eloučeniny kovů 2. a 4,sloupce periodického systemu prvků, hlavně oxidy a soli. například octan a steeran zinečnatý, vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, a dále organické dusikaté báze, například lauryldimethylbanzylamoniumbromid, benzyldimethylemin,...

Způsob přípravy kyselých tvrdidel epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268347

Dátum: 14.03.1990

Autori: Berková Jarmila, Matějíček Alois, Klejch Jiří, Hájek Karel, Jelínek Karel, Tůma Zdeněk

MPK: C08G 63/12, C08G 59/42

Značky: kyselých, způsob, epoxidových, přípravy, tvrdidel, pryskyřic

Text:

...vynálezu jsou stabilní, vyznačuji se výbornými vytvrzovacimi charakteristikami a poskytují při vytvrzováni epoxidových systémů nátěrových hmot dokonale rovné povrchy s vynikajicimi mechanickými vlastnostmi.Základními komponentami používanými při přípravě kyselých tvrdidel postupem podle vynálezu jsou zejména tyto látkyJako polyalkoholykpředevším ethylenglykol a polyethylenglykoly, propylenglykola polypropylenglykoly, glycerol,...

Způsob přípravy nízkoviskózního aromatického modifikátoru epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266024

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: pryskyřic, modifikátoru, epoxidových, aromatického, způsob, přípravy, nízkoviskózního

Text:

...klesá viskozita i urychlujíoí účinky a naopak její zkrácení vede k produktům 5 vyšší viskozitou, ale též s vyššími účinky urychlujícími.Ředicí účinky různých aromatických modifikátorú uvádí následující tabulka. Jedná se o srovnání poklesu viskozity 10 roztoků modifikátorú v nízkomolekulární epoxidové pryskyřici dianového typu o střední molekulové hmotnosti 397 s běžně používanými modifikátory téže koncentrace vůči viskozitě samotné...

Kompozice polyaminů, zejména pro tvrzení epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265958

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kršňák František, Rajdl Josef, Jarolímek Přemysl, Exnerová Karla, Řepka Jan, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrzení, kompozice, zejména, polyaminů, epoxidových, pryskyřic

Text:

...lineárnich polyaminů strukturyViskozita kompozic polyaminú je nejvýše 1 000 mPa.s/25 OC a tenze par je obvykle nižší jak 1 Pa. Jsou dobře snášenlivé a mísitelné se známymi typy epoxidů a ze směsi kompozic polyaminů s epoxidy se prakticky neuvolňuji pozorovatelné výpary ani při velkoplošných aplikacích. Význačnou výhodou jsou velmi dobré mechanické parametry, zejména houževnatost a rázuvzdornost,které obvykle převyšují známé kombinace...

Způsob stanovení hydroxylových skupin v epoxidových pryskyřicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265385

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šíma Milan, Makeš Jaroslav

MPK: G01N 33/44

Značky: pryskyřicích, způsob, hydroxylových, skupin, stanovení, epoxidových

Text:

...odměrným alkoholickým roztokem hydroxidu draselného. Z rozdílu spotřeb na títraci obou kyselią stanovených ve slepém pokusu a vlastním stanovení,se výpočte obsah epoxidových a hydroxylových skupin v analyzovaném vzorku. Nevýhodou této metody je poměrně dlouhá reakční doba, silná afinite acetylbromidu ke vzdušné vlhkosti a nebezpečí určitých chyą plynoucích z toho, že na výsledcích se podilejí dvě na sobě závislé spotřeby odměrného roztoku...

Adukty, zejména pro tvrzení a modifikaci epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265381

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kršňák František, Wiesner Ivo, Exnerová Karla, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/50

Značky: modifikací, pryskyřic, adukty, tvrzení, epoxidových, zejména

Text:

...etylenoxid,propylenoxid, cyklohexenoxid, epoxidované nenasycené terpenmC 10, glycidetery alifatických monoalkoholů nebo polyolů, aromatioké glycidetery a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice na bázi dianu o střední molekulové hmotnosti 340 až 600.V odůvodněných případech je možno použít výhodně i směsi epoxidů, technické frakce nebo destilačni řezy. Vlastnosti aduktů podle vynálezu lze případně modifikovať přídavkem esterů kyseliny...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macků Vladislav, Kincl Jaromír, Hireš Jaroslav

MPK: C09D 3/58

Značky: bázi, epoxidových, hmoty, ředitelné, vodou, pryskyřic, nátěrové

Text:

...do 60 °C. Nemění se ani po vystavení intenzívnímu mechanickému namáhání. Tyto nátěrové hmoty lze pžipravovat i přímou dispezgaci piqmentů,.zejména ksylićníkú železa, titonu, antikorozivních piqmentñ,dále pak lipotonu. zinkfosfátu, zinktetracxychromátu a dalších. Jako plniv lze použít především uhličitanu vápenatého, mikromletého vápence kaolinu, dolomitu, křídy, křemenného úletu, koloidního oxidu křemičitého. kovových prachu, mědí a zinkn....

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258071

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kaška Jiří, Klejch Jiří, Kohout Josef, Matějíček Alois, Balcar Miroslav, Fencl Miloslav, Lohr Jiří, Vogel Tomáš

MPK: C08L 63/00

Značky: způsob, lisovacích, přípravy, epoxidových

Text:

...předmětel je způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic, tvŕdidel, plniv s dalších aditiv, zejména pigmentů, barviv, změkčovsdel, stabi~ lisétorů, separátorů, retardérů hoření arkatelyzátorů. Podstata způsobu přípravy těchto lisovacích hmot spočívá v tom, že se nejprve práäkové složky udržované ve vířivém pohybu impregnují složkami pojivověho systému o teplotě měknutí 30 až 270 °C ze skupiny zahrnující...

Vypěňující epoxidová lepící pasta na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244394

Dátum: 01.06.1988

Autori: Roleík Zdenik, Fuxa Lubomír

MPK: C08L 63/00, C09J 3/16, C09J 5/08...

Značky: pryskyřic, lepicí, epoxidových, pasta, bázi, epoxidová, vypěňující

Text:

...diazoaminobenzenu, ze 4,5 - 5,5 hmot. dílů oxidu křemičitého koloidního, dále lepící pąsta obsahuje 2,5 - 3,5 hmot. dílů karborafinu koloidního, 0,5 - 1,5 hmot. dílů karboxymetylcelu vlozy, 0,25 hmot. dílů smáčedla a 5,0 hmot. dílů fluoridu bori tého v glykolech jako tvrdidla.Využitím vynálezu se dosáhne smykové pevnosti dvojitě přeplátovaného spoje 4,7 Mľa a simulované smykové pevnosti 1,8 MP 3. Další výhodou past podle vynálezu je jejich...

Způsob přípravy aminového tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257313

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pádel Josef, Vavřinec Ladislav, Brotánek Pavel, Kadleček František, Mleziva Josef

MPK: C08G 59/50

Značky: epoxidových, tvrdidla, aminového, způsob, pryskyřic, přípravy

Text:

...v tom, že se k polyaminu nebo jeho směsi s cyklohexylaminem, případně i za přítomnosti dicyklohexyletheru přidá při teplotě 10 až 120 OC za míchání roztok epoxidové pryskyřice v dicyklohexylethern a vzniklá reakční směs.se zahřívá na teplotu 50 až 160 °C po dobu 0,1 až 10 hodin.Optimální teplota pro mísení složek je 50 až 70 °C, optimální teplota pro následnoureakci je 90 až 120 OC. Tento postup je pro tepelné zvládnutí reakce výhodnější než...

Modifikované pojivo na bázi směsi epoxidových pryskyřic vhodné pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 256293

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kincl Jaromír, Elinger Karel, Horák Jaroslav, Hireš Jaroslav, Stránecký Jan, Opluštilová Hermína, Macků Vladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: pojivo, nátěrové, směsi, bázi, hmoty, pryskyřic, vodou, vhodné, tmely, modifikované, epoxidových, ředitelné

Text:

...hmotách a tmelech na vzduchu schnoucioh a jeho předmětem je modifikované pojivo na bázi směs 1 ×epoxidovýoh pryskyřic a inertního organického rozpouš tědla, zejména pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely se zlepšenými vlastnostmi filmů obsahující modifikujici složky a případně aditíva. Podstata vynálezu spočivá v tom,že pojivo sestává z pryskyřičné složky obsahující směs 1 až 99 hmot. dilů nízkomolekulárni kapalné epoxidové...

Způsob výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s nízkou úrovní zbarvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256267

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hanzlík Miroslav, Rada Antonín, Wiesner Ivo, Müller Karel, Jarolímek Přemysl, Micka Vladimír, Wiesnerová Ludmila, Klančík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: úrovní, způsob, výšemolekulárních, pryskyřic, nízkou, zbarvení, epoxidových, výroby

Text:

...inertizaoi reakčni směsi se s výpoaou používá dusík,lze však použít i argon, helium a v některých případech i oxiduhličitý, řičemž obsah kyslíku V inertním plynu může být nejvýše 5 oí, t.j. 0,005 hmot. .olyadice se obvykle provádí při teplotách až 155 °C (pod bodem tání dianu), ale při nízkém obsahu kyslíku v inertní atmoeféře lze polyadici uskutečnit i při teplotách 170 až 190 °C. Používají se známé polyadiční katalyzátory, s výhodou...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255188

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kroupa Jiří

MPK: C08G 59/04

Značky: volného, epichlorhydrinu, způsob, pryskyřic, obsahem, přípravy, epoxidových, nízkým

Text:

...míře vyhovuje.V roli amonnýoh solí se používají zejména amonné,so 1 i kyseliny sírová, fosforečné a chlorovodíkové, které se k tavenině epoxidové pryskyŕice mohou přidávat bučto v pevné formě, neho v roztoku.Do jamunitumé sulñuační baňky opatřené KPG míchadlem bylo naváženo 500 g nízkomolekulární epoxidové pryskyřice (obsah epoxiskupin 0,520 mol/100 g, viskozita Pa.s/25 °C 11,4, s obsahem volného epichlorhydrinu 760 ppm). Po zahřátí obsahu...

Způsob přípravy vícefunkčních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246327

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wacker Oskar, Hartmann Albert, Zitz Alfred, Hamanaka Ernest Seiichi, Caulkett William Rodney, Brewster Andrew George

MPK: C08G 59/10

Značky: pryskyřic, epoxidových, přípravy, vícefunkčních, způsob

Text:

...již před kOUľĺĺłUZčřCĺ s forinalçlenydein má aromatický monoamin substituovenv lespoň jeden rodík eminoskupiny e tim tedy znemožněna nebo znesnadněno tvorba vazeb NCHT-Nirl-n mezi aromatickýrni oylo ly.Výohožíuii 612 nialickgými Hlflllüžłľľlĺhy mur» liou být především. sloučeniny ze skupiny zahrnujíci nnilin n. jeho (leriváty s Iolnou para-polohou, napr. o~ nebo m-chloranilin,o«- nebo nktwluidin, or nebo m-anisidin, 2,5 nebo...

Vodné systémy tvrditelných kompozic na bázi epoxidových pryskyřic a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237072

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lidařík Miloslav, Svoboda Bohumil, Mikša Jaroslav, Klugar Jindřich, Rajdl Josef, Hájková Bohuslava

MPK: C04B 24/28, C08L 33/06, C08L 63/00...

Značky: vodné, jejich, systémy, bázi, epoxidových, způsob, pryskyřic, přípravy, kompozic, tvrditelných

Zhrnutie / Anotácia:

Systémy jsou vhodné pro aplikace ve stavebnictví jako tmely, plastbetony, vyrovnávací a zalévací hmoty, nátěrové hmoty a prostředky pro snížení odpařivosti vody z čerstvých betonových ploch. Jsou snadno připravitelné ze složek, které mají výbornou skladovatelnost i při teplotách pod - 20 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že tyto systémy se získají ze 100 hmot. dílu kapalné epoxidové pryskyřice, 5 až 80 hmot. dílů specifikovaných...

Kompozice epoxidových pryskyřic a akrylátů s upraveným pachem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245676

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vybíral Rostislav, Albrecht Zbynik

MPK: C08L 63/00

Značky: pachem, pryskyřic, kompozice, upraveným, epoxidových, akrylátu

Text:

...pak gersniol, linalol, citronelol, nerol, levandulol, borneol,citral, citronelal, estery acyklicwch terpenoidnioh alkoholů a kyselinou mraveněi, octovou, propionovou, Iáeelnou, isonňeelnou, e podobnč. Dobrá výsledky ee ziekeji se emłemi uvedených látek, ale i vonnymi kompozicemi, vnichł je přitomno nejmáně IO 96 acykliclzých terpenoidů Prídavok acyklických terpenoidñ nebo Jejich směsi ke kompozici spožidů a C 8 až 0,0 akryldty půeobuáe...

Modifikovaná polyadiční nebo iontová tvrdidla vhodná pro vytvrzování epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245665

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blažek Jioí, Konopík Bohumil, Král Zdenik, Prchlík Václav, Vaníeek Jioí, Hrneío Vilém

MPK: C08G 59/40, C08F 244/00

Značky: polyadiční, pryskyřic, tvrdidla, epoxidových, vhodná, vytvrzování, iontová, modifikovaná

Text:

...spod. Z dalších typů se poušívají produkty pí-ipravené z různých sním, jako napŕ. adukty e opnxidovýni. slouěoninami, alkylenoxidem. akrylonitrilom. dimerisovsoýni vlastnými kyselineni a kondensúty a fonoly o aldshydy. Z młgvdridů polykarboxylových kyselinvae uplatňuje především ftslanłwdrld, tetrełąydrottalmłwdrid, hexałlydrartalanhydrid, netłvlhexshydrottslsnhydrid, dílo pak disnhydridy odvozonć od...

Vazební vrstva mezi plasty na bázi epoxidových pryskyřic, polyfenylenoxidu, polypropylenu, polyesterových pryskyřic a kovy na bázi mědi a jejích slitin a oceli a jejích slitin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245565

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zbooil Miroslav, Šíma An, Hebelka Milan

MPK: C23C 22/00

Značky: její, bázi, jejich, polypropylénu, oceli, slitin, plasty, vazební, způsob, mědi, polyesterových, pryskyřic, výroby, vrstva, epoxidových, polyfenylenoxidu

Text:

...vrstva podle vynálezu řeší způsob vytvoření plynotěsného a mechanicky pevného spoje, jehož kvalita spočíva v tom, že plastická hmota je fixována V oxidické vrstvě pevné lpící na povrchu kovu. Další významnou výhodou je, zvláště pro použití na výkonových polovodičových součástkách, že tato vazební vrstva je schopna kvalitné zakotvit nejen tenké vrstvy plastu, ale i poměrně rozměrné plastové konstrukční díly. Tato skutečnost je...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic se zvýšenou reaktivitou s tvrdidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244500

Dátum: 15.09.1987

Autori: Míka Josef, Veska Jioí, Komárek František, Martinec Josef, Keltner Zdenik

MPK: C08L 63/00, C08G 59/14

Značky: pryskyřic, reaktivitou, zvýšenou, způsob, přípravy, tvrdidly, epoxidových

Text:

...roąyb, knqlglycidylothor. glyoidylootory onokubozylových bnun, opoxidovonýlt nylonu-y nonouyeoných nutných lwuun spod.nutná opoxsdovl pryownco nohou být před nebo po nbłivini u Iĺľmł nodiflkovtng snů uhlov-dl o norookuvnini łodldlg oko sou napr. utory bunky ttolovó. odipovd, sob-kov( o nota-cant i (anton-iu, ohlorovond porotiw, kondoulty oykloolttoticñoh kotond. poly-I-notlvluyron o rospoultłdlq oko looworouttckő ublovodth, olkoholy,...