Patenty so značkou «epotilónu»

Analóg epotilónu, spôsob jeho prípravy a jeho použitie, farmaceutický prostriedok obsahujúci takýto epotilón a spôsob prípravy takéhoto prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288098

Dátum: 28.06.2013

Autori: Bandyopadhyay Rebanta, Varia Sailesh Amilal, Malloy Timothy, Panaggio Andrea, Raghavan Krishnaswamy Srinivas

MPK: A61K 47/10, A61K 31/00, A61K 31/427...

Značky: takéhoto, farmaceutický, přípravy, prostriedok, použitie, epotilónu, takýto, obsahujúci, epotilón, prostriedku, analog, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný analóg epotilónu vzorca (II) (ixabepilón) na parenterálne podávanie. Spôsob jeho prípravy zahŕňa nasledujúce kroky uskutočňované pod podmienkou, že sú chránené pred svetlom: (a) rozpúšťanie tohto analógu epotilónu v zmesi aspoň 50 % objemových terc-butanolu vo vode za vzniku roztoku (b) uskutočnenie primárneho sušenia tohto roztoku pri teplote od -10 °C do -40 °C v prostredí vysokého vákua počas 24 až 96 hodín za vzniku...

Kryštalický polymorf analógu epotilónu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prípravok s aktívnou zložkou tohto polymorfu a použitie tohto polymorfu na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287876

Dátum: 16.01.2012

Autori: Guo Zhenrong, Dimarco John, Vitez Imre, Galella Michael, Favreau Denis, Gougoutas Jack, Davidovich Martha, Malloy Timothy

MPK: A61P 35/00, A61K 31/395, A61K 31/425...

Značky: spôsob, použitie, výrobu, zložkou, prípravok, liečivá, tohto, výroby, farmaceutický, polymorf, epotilónu, polymorfu, aktívnou, krystalický, analogů

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kryštalické polymorfné formy analógu epotilónu všeobecného vzorca (I), označené ako forma A a forma B a ich zmesi, spôsoby ich výroby, použitie uvedených kryštalických polymorfov na výrobu liečiva a farmaceutické dávkovacie formy, ktoré ich obsahujú.

Kryštalická forma epotilónu B, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a použitie kryštalickej formy epotilónu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 287677

Dátum: 26.04.2011

Autori: Mahnke Marion, Mutz Michael, Hofmann Hans, Petersen Frank, Küsters Ernst, Schupp Thomas, Memmert Klaus

MPK: C07D 493/00, C12P 17/00

Značky: kryštalickej, farmaceutická, obsahom, forma, epotilónu, kompozícia, krystalická, formy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje kryštalickú formu epotilónu B označenú ako modifikácia A a kryštalickú formu epotilínu B označenú ako modifikácia B, farmaceutickú kompozíciu s ich obsahom a ich použitie.

Kombinácia inhibítora PDGF receptorovej tyrozínkinázy a derivátu epotilónu, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287489

Dátum: 02.11.2010

Autori: Pietras Kristian, Rothermel John David, Wartmann Markus, Brandt Ralf, Traxler Peter, O'reilly Terence, Östman Arne, Buchdunger Elisabeth, Heldin Carl-henrik

MPK: A61P 35/00, A61K 31/00, A61K 45/00...

Značky: inhibítora, použitie, derivátů, epotilónu, receptorovej, kombinácia, obsahom, farmaceutická, tyrozínkinázy, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinácia obsahujúca (a) inhibítor PDGF receptorovej tyrozínkinázy, výhodne imatinib, a (b) derivát epotilónu všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená O alebo skupinu NRN, kde RN znamená atóm vodíka alebo C1-C7 alkylovú skupinu, R znamená atóm vodíka alebo C1-C7 alkylovú skupinu a Z znamená O alebo väzbu, a prípadne aspoň jeden farmaceuticky prijateľný nosič. Účinné látky (a) a (b) sú v kombinácii prítomné vo voľnej forme alebo vo...

Kombinácia protihnačkového činidla a epotilónu alebo jeho derivátu, farmaceutická kompozícia a obchodné balenie, ktoré ju obsahujú, a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287334

Dátum: 14.06.2010

Autori: Chen Tianling, Rothermel John David, Schran Horst, Greeley Diane

MPK: A61K 31/427, A61K 31/4427, A61K 31/40...

Značky: použitie, farmaceutická, obchodné, kompozícia, derivátů, kombinácia, epotilónu, protihnačkového, činidla, obsahujú, balenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia obsahujúca (a) protihnačkové činidlo a (b) derivát epotilónu všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená O alebo skupinu NRN, kde RN znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu najviac 7 atómov uhlíka, R znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu najviac 7 atómov uhlíka a Z znamená O alebo väzbu, v ktorej sú účinné látky (a) a (b) prítomné v každom prípade vo voľnej forme alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej...

Použitie epotilónu D v liečbe ochorení súvisiacich s Tau zahrnujúcich Alzheimerovú chorobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17131

Dátum: 24.04.2009

Autori: Barten Donna Marie, Lee Francis, Albright Charles

MPK: A61P 25/16, A61K 31/427, A61P 25/00...

Značky: súvisiacich, chorobu, zahrňujúcich, použitie, ochorení, epotilónu, alzheimerovu, liečbe

Text:

...mikroorganizmu Sorangium cellulosum (napr., WO 93/10121). Hofle a kol. tiež objavili 37 prirodzene sa vyskytujúcich variantov epotilónu a príslušných zlúčenín produkovaných S. cellulosum a modifikovanými kmeňmi,vrátane epotilónov C, D, E, F a iných izomérov a variantov0007 Jedinečné charakteristiky prirodzene sa vyskytujúcich epotilónov vyvolali veľký záujem o ich preskúmanie ako potenciálnych protirakovinových liečiv. V súčastnosti,...

Derivát epotilónu, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286592

Dátum: 02.01.2009

Autori: Kim Soong-hoon, Borzilleri Robert, Vite Gregory, Johnson James

MPK: A61K 31/425, C07D 313/00, C07D 225/00...

Značky: epotilónu, obsahom, farmaceutický, derivát, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty epotilónu všeobecného vzorca (V), kde význam substituentov je uvedený v opise. Opísaný je farmaceutický prostriedok obsahujúci derivát epotilónu a farmaceuticky prijateľný nosič. Deriváty epotilónu nachádzajú použitie pri výrobe liečiva na liečenie rakoviny.

Deriváty epotilónu, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285647

Dátum: 20.04.2007

Autori: King Nigel Paul, Roschangar Frank, Vallberg Hans, Bigot Antony, Vourloumis Dionisios, He Yun, Nicolaou Kyriacos Costa, Finlay Maurice Raymond Verschoyle

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/427, A61K 31/4427...

Značky: farmaceutická, použitie, kompozícia, obsahom, přípravy, deriváty, epotilónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané analógy epotilónu všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je opísaný v patentových nárokoch, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie.

Kombinácia obsahujúca derivát epotilónu a imidazotetrazinón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2935

Dátum: 07.03.2003

Autori: Anderson Judith Rose, Mc Sheehy Paul, Boddy Alan, Rothermel John David

MPK: A61K 31/425

Značky: kombinácia, obsahujúca, derivát, epotilónu, imidazotetrazinón

Text:

...rakovinu prostaty a Kaposiho sarkóm. Kombinácie opísané podľa vynálezu sú tiež vhodné na liečenie leukémie.0013 Imidazotetrazinóny zahŕňajú temozolomid a mitozolomid, vynález sa však neobmedzuje len na tieto príklady.0014 Štruktúra uvedených aktívnych čínidiel sa môže prevziať z aktuálneho vydania štandardného prehľadu The Merck Index alebo z databáz, napríklad Patents lntemational(napríklad IMS World Publications). Ich príslušný obsah tu...