Patenty so značkou «enzymového»

Způsob enzymového stanovení močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270307

Dátum: 13.06.1990

Autori: Karlíček Rolf, Marek Miroslav, Polášek Miroslav, Valentová Soňa, Solich Petr

MPK: G01N 33/50, G01N 33/573

Značky: močoviny, enzymového, způsob, stanovení

Text:

...nevýhodu odstraňuje způsob eneymoveho stanovení močoviny analýzou. sklâdají cí ee z hydrolýzy močovlny lmobilíeovanou uznanou a z kolorímetrlckeho stanovení uvolnłneho amoniaku průtokovou lnjekčni analýzou. vyznačený tím. ie se do nosneho proudu loetatoveho pulru aplikuje vzorek obsahující močovlnu. noený proud se uvede do kontaktu a lmobllloovanou ureaeou umíatłnou pevnů na nosičl v enzymovem reaktoru a po průchodu ae noený...

Způsob výroby enzymového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267633

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Vrbová Eva, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav

MPK: C12M 1/40

Značky: čidla, výroby, způsob, enzymového

Text:

...k Jejímu zaschnutí zvlhčí čistým rozpouštědlem, ve kterém byla rozpuštěnn polymerní látka po odpaření rozpouštědla se na nosič zakotví enzymVyšší účinek způsobu výroby spočívá ve snížení počtu mechanických dílů, potřebnýchke zhotovení enzymového čidlu a v jednoduchosti hromadné výroby těchto ěidel.Způsob výroby enzymováha čidla je dále blíža popsán na příkladu provedení a podle připojeněho výkresu.Čidlo sestává 2 tölesa 1 čidln, V němž Je...

Způsob získávání pektolytického enzymového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266236

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dostinova Cvetana, Karačomakova Desimira, Čaga Simeon

MPK: C12N 9/14

Značky: získavání, preparátu, enzymového, způsob, pektolytického

Text:

...KynbTypu Asp. niger - 8 M Bupamamrca B snaqurenbuq öonee sucoKoäönocnHTąTnqec Koň susnmnoň axrnsnocru. K 144-My qacy csoero pa 3 BHTHH.B cpee c onwumusnpo Banàum cocTaBoM Kynbwypa HaKannnBaeT B Mn ®epMeHTaunoHHoňxnąkoćTn 4000 1, ~»Tu, a npoH 3 BocTaeHHan - COOTBGTCTBEHHO 1500 1 20 E/Mu EPA H 4 i 0,5 E/MHHBA. HocnenpoEéneHHa MHoro®àcTopuoro.aKcnepuMeHTa Ž 4 ~H cneymmero sa STHM Ma Teuąwnuecxoro Moenuponannn ®épMeHTaunu HpoBogTcnBcpee,...

Způsob enzymového stanovení glykosidů, oligosacharidů a polysacharidů v přítomnosti kontaminujících monosacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264586

Dátum: 14.08.1989

Autori: Marek Miroslav, Vrbová Eva

MPK: G01N 33/548

Značky: monosacharidů, přítomnosti, oligosacharidů, stanovení, enzymového, polysacharidu, způsob, glykosidů, kontaminujících

Text:

...provádí se též koimobilizace mutarotasy pro zvýšení rychlosti ustanoveníVýhoda způsobu enzymového stanoveníle vynálezu spočíva především v možnosti stanovení glykosidů, oligosacharidů nebo polysacharídú za přítomnosti značnéno množství kontamínujících monosacharídů. Způsob stanovení je zvláště výhodný i po stránce experimentální jednoduchosti, rychlosti, citlivosti a přesností ve spojení s analyzou uvedených látek pomocí enzymových...

Způsob výroby enzymového proteázového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237159

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hylmar Bohumil, Gottwaldová Maria, Dědek Miroslav

MPK: C12N 9/52

Značky: preparátu, výroby, proteázového, způsob, enzymového

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivací mutant kmenů Bacillus coagulans ze sbírky Laktoflora č. 476 a 477 a Bacillus cereus ze sbírky Laktoflora č. 478 a 470 se vyprodukují převážně alkalické proteázy, které se s výhodou používají po oddělení a koncentraci jako součást detergentů nebo jako přísada, zvyšující konverzi krmiv.

Způsob enzymového zpracování mouk z obilovin obsahujících lepek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225789

Dátum: 01.07.1985

Autori: David František, Šimůnek Zeno, Kodet Josef, Gehn Renate, Taüfel Alfred, Ruttloff Heinz

Značky: lepek, zpracování, způsob, enzymového, obilovin, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob enzymového zpracování mouk z obilovin obsahujících lepek, zejména pšeničné mouky, pšeničné mouky se zvýšeným obsahem lepku než v normální pšeničné mouce, mouky z obilovin obohacené vitálním lepkem, nebo směsi lepková bílkovina škrob s následující inaktivací zahřátím vyznačený tím, že mouka z obilovin se smísí s vodou v poměru 1 : 1 až 1 : 5 za tvorby suspenze, s přídavkem směsi enzymů proteázy a ? -amylázy, případně proteázy obsahující ?...

Způsob výroby syřidlového enzymového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225066

Dátum: 01.12.1984

Autori: Peterková Ludmila, Blumauerová Margita, Sajdl Přemysl, Dědek Miroslav, Pokorná Libuše, Krumphanzl Vladimír, Vaněk Zdenko, Hylmar Bohumil

Značky: způsob, výroby, preparátu, enzymového, syřidlového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby syřidlového preparátu, vyznačený tím, že se kultivují kmeny Streptomyces rimosus, Laktoflora č. 950 a/nebo Streptomyces albogriseolus, Laktoflora č. 951 v prostředí, obsahujícím využitelné zdroje uhlíku a dusíku a živné soli, za aerace, při teplotě 26 až 28 °C a počátečním pH 6,0 až 7,0 po dobu 24 až 144 hodin, načež se vyprodukovaný syřidlový preparát od kultivačního média oddělí a koncentrace syřidlových enzymů se zvýší,...