Patenty so značkou «enzýmov»

Sanačná stanica na likvidáciu ekologických záťaží pomocou biodegradačných enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6446

Dátum: 03.06.2013

Autori: Strhár Tibor, Karlin Gabriel

MPK: C02F 1/32, C02F 1/78, C02F 3/00...

Značky: biodegradačných, ekologických, sanačná, enzýmov, likvidáciu, pomocou, záťaži, stanica

Text:

...napojená na sanačný vrt. Slúži na odčerpávaníe kontaminovanej podzemnej vody z podložia do čistiaceho zariadenia. Vít môže byť tvorený zjednej studne alebo systému studní v závislosti od hydrogeologických vlastností kontaminovaného podložia, rozsahu znečistenia atď. Podzemná voda sa odčerpáva pomocou čerpadla vybaveného štrbinovým košom. Toto zariadenie zabezpečuje požadovaný prietok a tlak na sanačnú stanicu. Výstupný materiálový tok v...

Spôsob simultánneho stanovenia aktivity enzýmov typu transglykozyláz

Načítavanie...

Číslo patentu: 288046

Dátum: 30.01.2013

Autori: Farkaš Vladimír, Kosík Ondřej

MPK: C12N 9/96, G01N 33/548

Značky: transglykozyláz, aktivity, stanovenia, spôsob, simultánneho, enzýmov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia aktivity transglykozyláz v rastlinných a mikrobiálnych extraktoch pomocou ich polysacharidových substrátov imobilizovaných na povrchu pevnej fázy. Polysacharidy rastlinných alebo mikrobiálnych bunkových stien sa v miniatúrnych množstvách chemicky alebo fyzikálne fixujú na pevnú podložku, čím vznikne tzv. glykočip. Inkubáciou glykočipu s rastlinnými extraktmi v prítomnosti fluorescenčne značených oligosacharidov sa...

Prostriedok obsahujúci enzýmy a použitie týchto enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287956

Dátum: 11.06.2012

Autori: Hsiao Humg-yu, Anderson David, Liu Lin, Fodge Douglas

MPK: A61K 38/43, A23K 1/14, A23K 1/165...

Značky: obsahujúci, prostriedok, enzymy, týchto, použitie, enzýmov

Zhrnutie / Anotácia:

Enzýmy určitej triedy charakterizované schopnosťou štiepiť väzby, ktoré uvoľňujú proteíny bunkového povrchu alebo karbohydráty, ktoré neobsahujú antiinfekčné činidlo, vykazujú významnú antiinfekčnú aktivitu. Po orálnom podaní sú také enzýmy účinné napríklad pri liečbe infekcií tráviaceho traktu u človeka a u zvierat. V druhom prípade sú výhodné v tom, že významne zlepšujú rýchlosť rastu, účinnosť kŕmenia a celkový zdravotný stav.

Heteroarylové zlúčeniny použiteľné ako inhibítory E1 aktivačných enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8716

Dátum: 06.08.2007

Autori: Vyskocil Stepan, Visiers Irache, Cullis Courtney, Claiborne Christopher, Mizutani Hirotake, Olhava Edward, Langston Steven, Weatherhead Gabriel, Peluso Stephane, Critchley Stephen

MPK: A61K 31/505, A61P 35/00, C07D 213/82...

Značky: zlúčeniny, použitelné, aktivačných, enzýmov, inhibitory, heteroarylové

Text:

...funkcie sú ešte stále skúmané.0006 Konkrétna dôležitá dráha, ktorá je regulovaná prostredníctvom aktivítdiskutované vyššie, enzýmy UAE a NAE regulujú UPP v dvoch odlišných krokoch v ubikvitinačnej kaskáde. UAE aktivuje ubikvitín v prvom kroku kaskády, zatiaľ čo NAE, prostredníctvom aktivácie Nedd 8, je zodpovedný za aktiváciu ligáz na báze culinu, ktoré sú ďalej vyžadované pre konečný prenos ubikvitínu na určité cielové proteiny. Pre...

Intraventrikulárne dodávanie enzýmov pri lyzozómových chorobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17334

Dátum: 22.01.2007

Autori: Dodge James, Cheng Seng, Shihabuddin Lamya, Passini Marco

MPK: A61K 38/46

Značky: intraventrikulárne, lyzozómových, dodávanie, chorobách, enzýmov

Text:

...a/alebo pumpu na dodávanie enzýmu do jednej alebo viacerých mozgových komôr. Katéter a/alebo pumpa môžu byt špeciñcky navrhnuté a/alebo upravené na intraventrikulárne dodávanie. Podľa jedného uskutočnenia predložený opis poskytuje kit na liečenie pacienta s Niemann-Pickovou chorobou typu A alebo B. Kit zahŕňa kyslú sfingomyelinázu a katéter na dodávanie uvedenej kyslej sfingomyelinázy do mozgových komôr pacienta.0008 Ešte další aspekt...

Zlúčeniny na inhibíciu enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14449

Dátum: 09.11.2006

Autori: Shenk Kevin, Sun Congcong, Zhou Han-jie, Laidig Guy

MPK: C07K 5/08, C07K 5/06, A61K 38/55...

Značky: zlúčeniny, inhibíciu, enzýmov

Text:

...majú nukleoñlnú skupinu na N-konci. Napríklad aktivity enzýmov alebo enzýmových podjednotiek, ktoré majú N-terminálové aminokyseliny s nukleoñlmi v ich vedľajších reťazcoch,ako je treonín, serín alebo cysteín, sa môžu úspešne inhibovať tu opísanými enzýmovými inhibítormi. Aktivity enzýmov alebo enzýmových podjednotiek, ktoré majú neaminokyselinové nukleofilné skupiny na ich N-konci,ako sú napríklad ochranné skupiny alebo sacharidy, môžu...

Kondenzované pyrimidínové deriváty ako inhibítory enzýmov dependentných na kyseline listovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3886

Dátum: 16.08.2006

Autor: Stoicescu Dan

MPK: A61K 31/519

Značky: enzýmov, dependentných, kondenzované, kyselině, pyrimidinové, listovej, inhibitory, deriváty

Text:

...prevádza glycinamidribonukleotid (GAR) na formylglycinamidribonukleotid (FGAR) za použitua NlO-formyltetrahydrofolátu, zatial čo AICAR transformyláza používa rovnake zlúčeniny ku konverzii 5-aminoimidazol-4-karboxamidribonukleotidtt (AICAR) na N formylamino-imidazol-àl-karboxamidribonukleotid (FAICAR) podľa nasledujúcej schémy.(GAR) (FGAR) O 5 o ° g o HN I J/N-Q-ľ cozn HN l J/y cozu HzNkN N ko HNTŘŤ HŽNÄN u H HN LJ COzH comoH oH na...

Kompozícia na inhibíciu enzýmov proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14333

Dátum: 07.12.2005

Autori: Ho Mark Nguyen, Fonseca Fabiana, Lewis Evan

MPK: A61K 47/40, A61K 31/396, A61K 31/336...

Značky: kompozícia, enzýmov, inhibíciu, proteazómu

Text:

...s p 53 u pacienta a skríning proteínov spracovaných N-koncovými nukleofilnými hydrolázami v bunke.0006 Ďalšie rysy a výhody vynálezu budú zrejmé znasledujúceho podrobného opisu a z patentových nárokov. iStručný opis obrázkov 0007Obrázok 1 ukazuje rozpustnosť peptidu (a) v rôznych hodnotách pH vo vodných 10 (hmotn./obj.) roztokoch sulfobutyléter beta-cyklodextrín (SBECD)/10 mM citrát sodný.Obrázok 2 ukazuje percento peptidu (a) zostávajúceho...

Zlúčeniny na inhibíciu enzýmov proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9107

Dátum: 08.08.2005

Autori: Smyth Mark, Laidig Guy

MPK: A61K 38/07, A61K 38/06, C07K 5/02...

Značky: inhibíciu, enzýmov, proteazómu, zlúčeniny

Text:

...Synthesis and Evaluation of Peptide Alpha,Beta-Epoxyketones,Chemistry and Biology, Current Biology, London, GB, volume 6, no. 11, 1995,strany 811-822 Myung J. et al. Lack of Proteasome Active Site Allostery asRevealed by Subunit-Speciñc lnhibítors, Molecular Cell, február 2001, diel 7, č. 2, február 2001 (2001-02), strany 411-420, a Myung et al. The UbiquitinProteasome Pathway and Proteasome Inhibitors, Medicinal Research Reviews, New...

Použitie komplexných lipidov ako stabilizujúcich prísad do farmaceutických prípravkov zmesí zažívacích enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284639

Dátum: 13.07.2005

Autor: Galle Manfred

MPK: A61K 47/24, A61K 38/46

Značky: lipidov, komplexných, použitie, prípravkov, zmesí, farmaceutických, přísad, enzýmov, zažívacích, stabilizujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie komplexných lipidov, najmä lecitínu, proti vplyvom vlhkosti spôsobenému poklesu lipolytickej aktivity vo vodných farmaceutických prípravkoch z lipázy a proteázy obsahujúcich zmesí zažívacích enzýmov, ktoré sú vhodné na prípravu vodných roztokov na kontinuálne zavádzanie do gastrointestinálneho traktu pomocou sond.

Zlúčeniny na inhibíciu enzýmov proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9051

Dátum: 14.04.2005

Autori: Borchardt Ronald, Chabala John Clifford, Musser John, Crews Craig, Laidig Guy, Smyth Mark, Bunin Barry

MPK: A61K 38/06, C07K 5/087, C07K 5/08...

Značky: inhibíciu, enzýmov, proteazómu, zlúčeniny

Text:

...Napriklad peptidy ako inhibitory proteazómu sú opisané vo WO 01/28579, v Myung J. et al. Lack of Proteasome Active Site Allostery asRevealed by Subunit-Specific lnhibitors, Molecular Cell, február 2001, diel 7, č. 2, február 2001 (2001-02), strany 411-420, a Kim, K.P. et al., Proteasome Inhibition by the Natural Products Epoxomicin and Dihydroeponemycin Insights into Specificity and Potency, Bio. Org. Med. Chem. Let., diel 9, 1999, strany...

Rastliny so zvýšenou aktivitou enzýmov viacnásobnej fosforylácie škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7127

Dátum: 04.03.2005

Autori: Frohberg Claus, Koetting Oliver, Steup Martin, Ritte Gerhard

MPK: C12N 15/82, A01H 5/00

Značky: aktivitou, fosforylácie, viacnásobnej, rastliny, enzýmov, škrobu, zvýšenou

Text:

...fosfátu bolo nájdené vcibulke alebo koreni pre ukladanie škrobu u rastlín syntetízujúcích škrob, ako je tapioka (0,008 ), batata (0,011 ), kurkuma(0,021 ) alebo zemiak (0,089 ). Percentuálne hodnoty uvedené vyššie pre obsah škrobového fosfátu sa vzťahujú kzodpovedajúcej hmotnosti sušiny škrobu a boli stanovené podľa práce Jane a kol. (1996, Cereal Foods World 410006 Škrobový fosfát môže existovať vo forme monoesterov na pozícii...

Expresia enzýmov hydrolyzujúcich granulárny škrob u trichodermy a spôsob produkcie glukózy zo substrátov granulárneho škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11894

Dátum: 18.11.2004

Autori: Chotani Gopal K, Lantero Oreste, Lantz Suzanne E, Pepsin Michael, Baldwin Toby, Shetty Jayarama, Dunn-coleman Nigel, Strohm Bruce, Bower Benjamin

MPK: C08B 30/00, C12N 9/34, C12N 9/62...

Značky: enzýmov, škrob, expresia, substrátov, škrobu, granulárny, hydrolyzujúcich, trichodermy, granulárneho, spôsob, glukózy, produkcie

Text:

...varenia je nižšie i) eliminuje sa pridávanie vápnika do škrobovej kaše aj) zlepšl sa ñltrácia. pretože hydrolyzovaný škrob neupchá tiltraćný system. Spôsoby a zmesi zahrnuté vo vynáleze ponúkajú hospodárnejší a úćinnejšl prostriedok na produkciu glukózy pre priemyselné a špeciálne chemikálie.001810/ Obsah sušiny (ds) v kaši granulárneho škrobového substrátu podľa vynálezu je 15-55 a výhodne 15-45 o.0019 V spôsobe podľa vynálezu sa...

5-Fenyl-4-metyltiazol-2-ylamínové deriváty ako inhibítory fosfatidylinositol-3-kinázových enzýmov (P13) na liečenie zápalových chorôb dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5846

Dátum: 27.08.2004

Autori: Le Grand M, Leblanc, Bruce Ian, Mccarthy Clive, Bloomfield, Hayler Judy Fox

MPK: A61K 31/427

Značky: p13, zápalových, enzýmov, deriváty, liečenie, chorôb, ciest, fosfatidylinositol-3-kinázových, 5-fenyl-4-metyltiazol-2-ylamínové, inhibitory, dýchacích

Text:

...V 50 ml skúmavke) a pomaly sa otáča V mixéri pri 4 °C počas 2 až 3 hodín.Nenaviazaný prúd cez vzorku sa zbiera odstredením pri 1000 g počas 5 minút pri 4 °Cpoužitím odstredivky DENLEYTM. 1 ml živice GST, ktorá obsahuje naviazaný materiál sa prenesie do 15 ml centrifugačnej skúmavky FALCONW na nasledujúce premývanie a elučne kroky. Najprv sa uskutočnia série 3 cyklov premývania (miešanie pomalom inverziou) s použitím 15 ml ľadom chladeného...

Deriváty 2,3-diaryl-pyrazolidínu ako inhibítory enzýmov degradujúcich neurotenzín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9014

Dátum: 17.03.2003

Autori: Keizer Hiskias, Feenstra Roelof, Lange Josephus, Van Stuivenberg Herman, Kruse Cornelis, Tuinstra Tinka, Pras-raves Maria

MPK: A61K 31/415, A61P 25/00, C07D 231/04...

Značky: degradujúcich, inhibitory, 2,3-diaryl-pyrazolidínu, neurotenzín, enzýmov, deriváty

Text:

...R 5 a R 5 spoločne môžu tvoriť 3 až 7-člennú cyklíckú skupinu, ktorá môže byt substituovaná nižším alkylom, halogénom, CN alebo CF 3, a R 5 R 3 spoločne môžu tvo rit 3 až 7-členný kruh aA je (poly)cyk 1 oalkylový systém pozostávajúci zo 4 - 10-členných kruhov, ktoré môžu byt substituované halogćnom, CFg, alkylom alebo alkoxyskupinou (1-3 C), CN, OH alebo SHa ich soli sa vyznačujú inhibičnou aktivitou na enzýmy degradujúce...

Spôsob zníženia životaschopnosti mikroorganizmov a/alebo aktivity enzýmov v kontaminovanej látke vystavením látky vysokému tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282376

Dátum: 10.12.2001

Autori: Smelt Johannes Petrus Paulus Maria, Agterof Wim, Reichelt Thomas, Lelieveld Hubertus Leonardus

MPK: A23L 3/015, A61L 2/02

Značky: vystavením, tlaku, látke, mikroorganizmov, kontaminovanej, vysokému, spôsob, látky, aktivity, zníženia, enzýmov, životaschopnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podstatného zníženia životaschopnosti mikroorganizmov a deaktivácie enzýmov v kontaminovaných látkach je založený na účinkoch vysokého tlaku. Látka sa vedie plynulým tokom otvorenou úzkou trubicou, pričom sa medzi vstupom a výstupom z trubice udržiava tlakový spád 100 MPa alebo vyšší. Počas prechodu trubicou sa môže nárast teploty látky obmedziť na hodnotu menšiu ako 5 °C. Uvedený spôsob umožňuje celkom nepretržitú vysokotlakovú (ultra...

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279275

Dátum: 09.09.1998

Autori: Votruba Jaroslav, Pazlarová Jarmila, Machová Anna, Sobotka Miroslav, Kůtová Anna

MPK: C12N 9/24, C12N 9/14, C12N 9/48...

Značky: spôsob, fermentačnej, přípravy, enzýmov, hydrolytických, extracelulárnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov v submerzných kultiváciách, hlavne amyláz, proteáz a lipáz vo fermentačných tekutinách obsahujúcich živiny, spočíva v tom, že do fermentačnej tekutiny sa okrem živín pridá oxid hlinitý, nerozpustné hlinito-kremičitany, umelé alebo prírodné zeolity alebo bentonit v množstve 0,2 až 5 % hmotn. v závislosti od hmotnosti fermentačnej tekutiny.

Inhibítory proteolytických enzýmov na báze sacharínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278390

Dátum: 05.02.1997

Autori: Ackerman James Howard, Hlasta Dennis John, Mura Albert Joseph

MPK: A61K 31/425, C07D 275/04, C07D 275/06...

Značky: sacharínových, inhibitory, proteolytických, enzýmov, derivátov, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré inhibujú účinok proteolytických enzýmov, spôsoby výroby týchto zlúčenín, ich použitie na prípravu liečiv na liečenie degeneratívnych chorôb a farmaceutické prostriedky, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny.

Sacharínové deriváty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na inhibíciu proteolytických enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281020

Dátum: 08.02.1995

Autori: Desai Ranjit Chimanlal, Ackerman James Howard, Mura Albert Joseph, Hlasta Dennis John

MPK: C07D 417/12, A61K 31/425, C07D 275/06...

Značky: farmaceutické, proteolytických, inhibíciu, sacharínové, prostriedky, enzýmov, obsahom, použitie, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané sacharínové deriváty všeobecného vzorca (I), ktoré inhibujú enzymatickú aktivitu proteolytických enzýmov, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto deriváty a ich použitie na liečenie degeneratívnych ochorení.

Spôsob získavania enzýmov z proenzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281266

Dátum: 10.11.1993

Autor: Linnau Yendra

MPK: C12N 9/74

Značky: proenzýmov, získavania, enzýmov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa aktivácia faktorov zrážania krvi vybraných zo skupiny zahrnujúcej protrombín, faktor IX alebo faktor X trypsínom, pri ktorom sa faktor zrážania krvi spracuje s trypsínom imobilizovaným na nosiči nerozpustnom vo vode a imobilizovaný trypsín sa po aktivácii faktora zrážania krvi oddelí.

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brokeš Peter, Forsthoffer Július, Bučko Michal, Hlaváček Juraj, Sálka Ján, Hano Alexander

MPK: C12N 11/00

Značky: enzýmov, pôdy, ultrafiltráciou, získavania, matečných, výroby, lúhov, fermentačnej, spôsob, 1-lyzín

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268591

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bučko Michal, Forsthoffer Július, Mazáň Štefan, Brokeš Peter, Višacký Viliam, Jakubová Antonia

MPK: C12N 9/58

Značky: výroby, získavania, ultrafiltráciou, spôsob, pôdy, fermentačnej, penicilinů, enzýmov

Text:

...neabrbnu a deliacou hranicou S 000 - 50 000 nolakulovej hnutnoati, ktoré zadrłiavo výaokouolekularne latky a naopak prepůiía nizkoaolekularne lot ky feraentačnaj pâdy.Z koncentràtu vyaokonolekulàrnych látok ziakaněho pomocou ultrafiltrácie je nožnt ziekavač viaceré prieayeelne významnú enzýay, hlavne proteazy. Tieto anzýay, ktoré sa stanú takto vedĺajiia produktu výroby penicilinu sa doteraz nijako nevyulivajú a naopak ako cudzoroda...

Spôsob máčania konopia s cirkuláciou máčacej vody a pektolytických enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265606

Dátum: 14.11.1989

Autori: Drnec Milan, Horňák Július, Šafařík Pavel

MPK: D01B 1/10

Značky: cirkuláciou, spôsob, enzýmov, pektolytických, máčacej, máčania, konopia

Text:

...toky natoľko znečistené, že dalšie vypúščanie závadnej vody nie je možněÄ Ďalej je potrebné znižovať spotrebu vody v technológiách výroby a je obecná snaha vodu cirkulovač.Teraz sa s prekvapenim zistilo, že je možné v máčarenskej prevádzke konopia podstatne znížiť spotrebu vody, ak po docieleni určitých hodnot obsahu znečistenia v máčacej vode se táto čiastočne regeneruje aerobným mikrobiologickým procesom na určitú hodnotu, pričom takto...

Kultivačná poda pre výrobu amylolytických enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264816

Dátum: 12.09.1989

Autori: Škárka Bohumil, Vollek Valter, Chytilová Gabriela, Majeríková Ivana

MPK: C12N 9/24

Značky: kultivačná, výrobu, enzýmov, amylolytických

Text:

...jeveľmi potrebný napriklad na výrobu antibiotík.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje kultivačná pôda pre výrobu amylolitických enzýmov produkčnými mikroorganizmami podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že obsa- huje hmotnostne 0,2 až 0,4 E dusičnanu sodného, 0,02 až 0,1 chloridu draselného, 0,02 až 0,1 stranu horečnatého, 0,05 až 0,2 0 hydrofosforečnanu draselného,.0,01 siranu železna tého, 0,5 až 10 starého chleba a...

Spôsob prípravy celulázových enzýmov a/alebo enzýmov na odbúranie bunkovej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261811

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dalchow Elke, Klappach Günter, Bauer Štefan, Kude Jelena, Farkaš Vladimír, Meyer Dietrich, Kerns Gerhard, Labudová Ivica

MPK: C12N 9/42

Značky: bunkovej, enzýmov, přípravy, odbúranie, spôsob, celulázových, stěny

Text:

...vyčírenia pri skúmavkovom testeTeplota kultivácie muta-ntov T. reesei ZiMET 43 803 a T. reesei ZIMET 43 804 je 22 až 36 C, prednostne 30 až 34 °C pre rast mycélia a 25 až 30 °C pre tvorbu enzýmu. Hodnota pH -pre kultiváciu je v- oblasti 2 až 7, prednostne 2,5 až 5,5 pre rast mycélia a 3,2 až 6,0 pre tvorbu enzýmu. A-ko .kultivawčné nádoby sú vhodné všetky fermentory,prevädzkovateľné s vylúčením cudzej infekcie, ktoré zaručujú dostatočné...

Spôsob produkcie celulolytických enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261055

Dátum: 12.01.1989

Autori: Farkaš Vladimír, Bauer Štefan, Soldánová Irena, Labudová Ivica, Lišková Mária

MPK: C12N 9/42

Značky: produkcie, celulolytických, spôsob, enzýmov

Text:

...srvátka V množstve 0,5 až 5 0/0 hmotnostných sušiny, alebo ich zmes.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je zrýchlenie rastu produkčného mikroorganizmu,zvýšenie produkcie enzýmu na objemová a časovú jednotku pri súčasnom znížení spotreby energie a prácnosti a uľahčenie procesu dávkovanie substrátov do fermentora v priebehu submerznej kontinuálnej, semikontinuálnej, resp. prítokovej ted-batch kultivácle.Vynález sa môže využiť pri...

Nerozpustné deriváty pektolytických enzýmov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258637

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rexová-benková Ľubomíra, Stratilová Eva, Čapka Martin

MPK: C12N 11/14

Značky: deriváty, nerozpustné, spôsob, přípravy, pektolytických, enzýmov

Text:

...vynálezu je možné použiť na štiepenie a-1,4-glykozidických väzieb v molekule pektanov a na degradácíu pektinových látok. ich stabilita umožňuje dlhodobé používanie.Ďalej uvedene príklady charakterizujú nerozpustné deriváty enzýmov podľa vynálezu,bez toho, že by ho vymedzovali alebo obmedzovali.10 g keramického porézneho nosiča obsahujúceho povrchovo viazané 3-2,3-epoxypropoxylpropylskupiny sa suspendovalo v 5 D m 1 tlmivého roztoku pH 3,8...

Spôsob prípravy enzýmov extracelulárnych celuláz

Načítavanie...

Číslo patentu: 245195

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jelínek Jan, Mariák Ferdinand, Kolomazník Miroslav, Prokeš Antonín, Muška Jaroslav

MPK: C12N 9/42

Značky: spôsob, přípravy, enzýmov, celuláz, extracelulárnych

Text:

...vysokoprodukčný, keďže na celulôzových substrátoch produkuje približne 3 až Akrát vyššie výťažky enzýmov ako pôvodný kmeň Trichoderma reesei QM 6 a.Kmeň produkuje na mikrokryštalickej celulôze alebo v prítomnosti oligosacharidov ako sú napr. soforôza, laktôza a celobiôza inducibilný kompletný celulázový enzýmový systém, t.j. endo-1,4-beta-D-glukanázu /EC 3.2.1.4/ a exo-1,4-beta-D-glukanázu /EC 3.2.1.91/ a ďalej beta-D-glukozidázu /EC...

Spôsob izolácie enzýmov cholínesterázového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214443

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zámocký Juraj, Zemek Juraj, Kuniak Ľudovít, Kučár Štefan

Značky: cholínesterázového, enzýmov, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že biologický roztok obsahujúci enzým cholínesterázového typu sa zriedi tlmivým roztokom pH 7,5 až 8,5 na 1 % koncentráciou proteínu a nanesie sa na kolónu z polysacharidového gélu, s výhodou z celulózy obsahujúcej viazanú p-/? aminofenyl/ borónovú kyselinu adjustovanú na pH 7,5 tlmivým roztokom s obsahom 0,5 M glycerolu a prečistený podiel enzýmu cholínesterázového typu sa eluuje pri ďalšom premývaní dolóny...

Spôsob izolácie enzýmov cholínesterázového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214546

Dátum: 28.02.1984

Autori: Kuniak Ľudovít, Kučár Štefan, Zemek Juraj

Značky: spôsob, enzýmov, izolácie, cholínesterázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu izolácie enzýmov cholínesterázového typu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že biologický roztok obsahuje enzým chlínesterázového typu s výhodou acetylcholínesterázu alebo pseudocholín esterázu po úprave na pH 7,5 až 9 a iónovej sily pod 0,01 M sa nechá v prvom stupni interagovať s výhodou na kolóne s gélom sieťovaného a metylovaného polyestylénimínu a po následnom premytí gélu rovnakým tlmivým roztokom sa v druhom stupni...