Patenty so značkou «enzym»

Enzým spojený so syntézou equolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15053

Dátum: 25.12.2008

Autori: Takahashi Masayuki, Miyazawa Norihiro, Hayashi Takashi, Shimada Yoshikazu, Abiru Yasuhiro, Yasuda Setsuko

MPK: C12N 15/09, C12N 9/02, C12P 17/06...

Značky: spojený, enzym, syntézou, equolu

Text:

...črevnej baktérie enzým schopný syntetizovať dihydrodaidzeín, enzým schopný syntetizovaťtetrahydrodaidzeín, a enzým schopný syntetizovať equol, ktorébudú použité ako východiskové materiály na syntézu equolu,a objaviť štruktúry týchto enzýmov. Avšak, autori vynálezu uskutočnili ďalšie štúdie, a boli úspešní V umelej výrobe dihydrodaidzeínu, tetrahydrodaidzeínu a equolu, použitím vyššie uvedených enzýmov. Predkladaný vynález je...

Enzým spojený so syntézou equolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14863

Dátum: 25.12.2008

Autori: Yasuda Setsuko, Takahashi Masayuki, Shimada Yoshikazu, Ohtani Tadaaki, Abiru Yasuhiro, Sato Ikutaro, Miyazawa Norihiro, Hayashi Takashi

MPK: C12N 15/09, C12P 17/06, C12N 9/02...

Značky: spojený, enzym, equolu, syntézou

Text:

...črevnej baktérie enzým schopný syntetizovať dihydrodaidzeín, enzým schopný syntetizovaťtetrahydrodaidzeín, a enzým schopný syntetizovať equol, ktorébudú použité ako východiskové materiály na syntézu equolu,a objaviť štruktúry týchto enzýmov. Avšak, autori vynálezu uskutočnili ďalšie štúdie, a boli úspešní V umelej výrobe dihydrodaidzeínu, tetrahydrodaidzeínu a equolu, použitím vyššie uvedených enzýmov. Predkladaný vynález je výsledkom...

Enzým zúčastňujúci sa syntézy equolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14715

Dátum: 25.12.2008

Autori: Shimada Yoshikazu, Miyazawa Norihiro, Sato Ikutaro, Yasuda Setsuko, Hayashi Takashi, Ohtani Tadaaki, Takahashi Masayuki, Abiru Yasuhiro

MPK: C12P 17/06, C12N 9/00

Značky: equolu, zúčastňujúci, syntézy, enzym

Text:

...účelom riešiť vyššie uvedené problémy, a úspešneizolovať z equol-produkujúcej črevnej baktérie enzým schopný syntetizovať dihydrodaidzeín, enzým schopný syntetizovať tetrahydrodaidzeín, a enzým schopný syntetizovať equol, ktoré budú použité ako východiskové materiály na syntézu equolu,a objaviť štruktúry týchto enzýmov. Avšak, autori vynálezu uskutočnili ďalšie štúdie, a boli úspešní v umelej výrobe dihydrodaidzeínu, tetrahydrodaidzeínu a...

Spôsob výroby baccatínu, enzým, spôsob prípravy enzýmu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284676

Dátum: 29.07.2005

Autori: Menhard Birgitta, Zenk Meinhart Hans, Bombardelli Ezio

MPK: C07D 305/14, C12N 9/10, C12P 17/02...

Značky: použitie, přípravy, spôsob, enzymů, baccatínu, výroby, enzym

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy baccatínu a/alebo baccatínových derivátov, pri ktorom reaguje 10-deacetylbaccatín alebo 10-deacetylbaccatínový derivát v prítomnosti izolovaného enzýmu a acetylového donora, pričom ako enzým sa používa acetyltransferáza s molekulovou hmotnosťou od 70 do 72 kD, stanovené SDS-PAGE, ktorá sa získa z Taxus chinensis.

Rekombinantný stratum corneum chymotryptický enzým (SCCE) a nukleotidová sekvencia kódujúca enzým, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284599

Dátum: 17.06.2005

Autori: Hansson Lennart, Egelrud Torbjörn

MPK: C07K 14/00, A61K 38/48, A61K 7/48...

Značky: prípravok, spôsob, enzym, sekvencia, použitie, rekombinantný, chymotryptický, nukleotidová, kódujúca, corneum, obsahom, farmaceutický, stratum, scce, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rekombinantný polypeptid a nukleotidová sekvencia, ktorá kóduje polypeptid, expresný systém schopný exprimovať polypeptid, rovnako ako farmaceutické a kozmetické kompozície s obsahom polypeptidu a použitie polypeptidu na rôzne kozmetické a terapeutické účely.

Translokačný enzým použitý ako selekčný marker

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3780

Dátum: 27.02.2004

Autori: Breves Roland, Feesche Jörg, Hintz Maren, Freudl Roland

MPK: C07K 14/195, C12N 1/20, C12N 1/21...

Značky: marker, translokačný, selekčný, použitý, enzym

Text:

...génu je letálny a tým sa umožní selekcia mikroorganizmov obdobná antibíotiku.0023 Tento selekčný systém nevyžaduje žiadne prísady (ako napríklad antíbiotiká, ktoré sú etablované v stave techniky) a principiálne funguje nezávisle od zloženia živného média. Za týmto účelom je nevyhnutné molekuIárno-biologické modifikácie príslušných mikroorganizmov, ktoré sú opísané za opisom uskutočnenia translokácíe a v príkladoch predloženej prihlášky.0024...

Bunky ktoré koexprimujú sulfatázu a enzým generujúci C- formylglycín a ich spôsoby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21005

Dátum: 10.02.2004

Autori: Dierks Thomas, Heartlein Michael W, Cosma Maria Pia, Ballabio Andrea, Schmidt Bernhard, Von Figura Kurt

MPK: A61K 38/44, A61K 31/7088, A61K 38/36...

Značky: spôsoby, koexprimujú, generujúci, enzym, formylglycín, sulfatázu, buňky, použitie

Text:

...enzýmy s odlišnou substrátovou špecifickosťou asubcelulárnou lokalizáciou, ako napríklad lyzozómy, Golgi a ER. Štyri z týchto génov, ARSC, ARSD, ARSE a ARSF, kódujúce arylsulfatázu C, D, E a F, V uvedenom poradí, sa nachádzajú V tej istej chromozómovej oblasti (Xp 22.3). Tieto zdieľajú podstatnú podobnosť sekvencie a takmer totožnú genómovú organizáciu, naznačujúc, že tieto vznikajú pri prípadoch duplikácie, ktoré sa vyskytli nedávno počas...

Prekurzor N-acetylgalaktózamín-4-sulfatázy, spôsoby liečenie využívajúce uvedený enzým a spôsoby prípravy a purifikácie uvedeného enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18366

Dátum: 07.11.2003

Autori: Qin Minmin, Henstrand John, Fitzpatrick Paul, Chan Wai-pan, Wendt Dan, Swiedler Stuart, Starr Christopher, Chen Lin, Zecherle Gary

MPK: A61K 38/46, C12N 1/02, C07H 21/04...

Značky: n-acetylgalaktózamín-4-sulfatázy, liečenie, enzym, využívajúce, uvedený, purifikácie, enzymů, spôsoby, prekurzor, přípravy, uvedeného

Text:

...(ASB) alebo jej časť, alebo jej biologicky aktívny mutant alebo analóg, do jednej alebo do viacerých hostiteľských buniek in vivo. Preferované uskutočnenia zahŕňajú optimalizáciu dávky podľa potrieb organizmu, ktorý sa má liečiť, výhodne cicavcov alebo ľudských jedincov, aby sa účinne zmiemili symptómy ochorenia. V preferovaných uskutočneniach je týmto ochorením mukopolysacharidóza VI (MPS VI) aleboTento prvý aspekt tohto vynálezu špecificky...

Enzým morfínovej reduktázy, spôsob produkcie enzýmu, metóda detekcie morfinónu alebo kodeinónu alebo ich prekurzorov vo vzorke, metóda produkcie hydromorfónu alebo hydrokodónu a hostiteľ transformovaný génom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282363

Dátum: 30.11.2001

Autori: French Christopher Edward, Bruce Neil Charles, Hailes Anne Maria

MPK: C12N 9/02, C12P 17/08, C12Q 1/32...

Značky: reduktázy, hydromorfónu, morfínovej, morfinónu, detekcie, prekurzorov, enzym, kodeinonu, spôsob, génom, vzorke, hostiteľ, hydrokodónu, metoda, produkcie, transformovaný, enzymů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný enzým morfínovej reduktázy, ktorý 1) s kofaktorom NADH redukuje morfinón na hydromorfón, 2) s rovnakým kofaktorom tiež redukuje kodeinón a neopinón, v opačnom smere však nemá žiadnu podstatnú enzymatický aktivitu, 3) má molekulovú hmotnosť približne 81 000 určenú gélovou filtráciou, a 4) vo fosforečnanovom tlmivom roztoku má maximálnu aktivitu pri pH približne 8,0.

Způsob výroby adaptovaných výrobků pro kojeneckou a dětskou výživu, obsahující užitečnou bifidogenní mikrofloru a enzym lysozym

Načítavanie...

Číslo patentu: 261186

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hušek Vladimír, Dědičová Libuše

MPK: A23C 9/158

Značky: lysozym, výživu, enzym, bifidogenní, obsahující, užitečnou, výroby, adaptovaných, kojeneckou, mikrofloru, způsob, dětskou, výrobků

Text:

...lysozymu, že se i v tomto ohledu adaptované mléko blíží mléku ženskému,které obsahuje až 3 000 x vyšší aktivitu lyeozymu v porovnání s mlékem kravským. V rozsahu koncentrací lysozymu podle vynálezu je vzata v úvahu i ta skutečnost. že vaječný lysozym vykasuje 30 až 40 B aktivity lysorymu ženského mléka.Nové výrobní postupy lysozymu při použití iontoměničů poskytují vysoce čistý preparat,který neobsahuje cizí bílkoviny vaječného bílku s...

Kmen bakterie Escherichia coli produkující enzym D-serin-deaminázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260073

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sikyta Bohumil, Stejskalová Eva, Pavlasová Emilie

MPK: C12N 1/20

Značky: d-serin-deaminázu, enzym, produkující, bakterie, escherichia

Text:

...v Československé sbírce mikroorganismů univerzity J. E. Purkyně v Brně pod číslem CCM 3624.Nový kmen je charnkterizován nálsedujícími morfologickýmí a fyziologiokými vlastnostmiMikroskopícký vzhled.gram nsgstivní pohyblivé tyčinky. Hnkroskopický vzhled na minerálním médiu s glukôzou nebo jiným cukrem tvoří hladké,lesklá, bělavé kolonie asi 3 mm V průměru.V tekutém médiu roste ve formě zákalu a sedimentu, dobře roztřepatelného.Fyziologické...