Patenty so značkou «energiou»

Doskový tepelný výmenník na ostrekovanie prúdu privádzaného vzduchu chladiacou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10232

Dátum: 21.08.2008

Autori: Westerdorf Thomas, Klingenburg Hans

MPK: F28F 13/18

Značky: privádzaného, ostrekovanie, tepelný, prúdu, chladiacou, výmenník, vzduchu, energiou, doskový

Text:

...vzduchu je vytvorený takže je v ňom akumulovateľná vlhkosť z prúdu chladiaceho vzduchu. Prostredníctvom tohto akumulačného média môže byť uložená vlhkosť, ktorá je dodávaná v tých časových úsekoch, kedy ječasovo taktované rozprašovacie zariadenie, ktoré proti prúdualebo pred doskovým tepelným výmenníkom ostrekuje prúd chladiaceho vzduchu vlhkosťou, mimo prevádzky. Týmto dodávaním vlhkosti z akumulačného média na voľný povrch hydrofilnêho...

Systém napájania energiou dieselovej motorovej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7669

Dátum: 30.08.2007

Autori: Eggers Detlef, Rathje Claus, Krumbeck Jürgen

MPK: B60K 5/00, B61C 5/00, B61C 9/00...

Značky: systém, lokomotívy, napájania, motorovej, energiou, dieselovej

Text:

...v nezávislosti na externom napájaní energiou.0014 Ďalšia výhoda spočíva vtom, že je zbytočný zvláštny pohon pre pomocný generátor na0015 Hnacíe spojenie medzi hlavným pohonom a generátorom môže byť vytvorené mechanicky, avšak tiež hydraulicky. To isté plati pre hnacie spojenie medzi pomocným pohonom a generátorom. T 0 má tú výhodu, že konštruktér je pri priestorovom rozmiestnení hlavného po honu a generátora prakticky nezávislý. Prenos...

Kompozícia na povrchové nátery vytvrditeľná žiarením s vysokou energiou a lisované predmety, ktoré majú vytvrdený povrchový film z tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16558

Dátum: 09.04.2007

Autori: Odaka Kazuyoshi, Satou Hiroyuki, Furukawa Koji

MPK: C08G 18/42, C08G 18/67, B32B 27/30...

Značky: vysokou, kompozícia, nátěry, vytvrdený, vytvrditelná, lisované, předměty, žiarením, kompozície, energiou, povrchové, tejto, povrchový

Text:

...2005-148739 A 1 opisuje kompozlciu vytvrditelnú aktinickým vysokoenergetickým žiarením.0010 EP 0508409 A 2 opisuje dalej fotovytvrditelnú živicovú kompozlciu.0011 JP 2002-121307 A opisuje tvrdú povlakovú vrstvu vytvorenú z vytvrditelnej kompozícle obsahujúcej polyfunkčnú zlúčeninu, ktorá má aspoň dve fotovytvrditelné polymerizovatelne funkčné skupiny, ultratialový absorbér zahrnujúci polymerizovateľnú benzofenónovú alebo benzolriazolovú...

Zariadenie na zásobovanie energiou pre miesto vzdialené od siete, s jedným alebo viacerými spotrebičmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2923

Dátum: 24.12.2004

Autori: Kreft Gerald, Nehls Thomas, Hehmann Mathias

MPK: G09F 15/00, H02N 6/00

Značky: spotrebičmi, siete, energiou, zariadenie, vzdialené, jedným, miesto, viacerými, zásobovanie

Text:

...energie. To zhoršuje akumulačné schopnostiToto fotoelektrické zariadenie nespĺňa tiež požiadavky na bezpečnosť, pretože ako nadzemnýsolámy modul so svojim relatívne tenkým solámym stožiarom, tak aj v zemi uložený skriňovýrozvádzač a prevádzkovaný spotrebič, sú každému ľahko prístupné. Tým môžu byť súčiastkyfotoelektrickćho zariadenia ľahko poškodené alebo s nimi môže byť manipulované.0004 V spise W 0 04/ 14150 Al je opísaný príslušný...

Motor s mono- a/alebo bienergetickouaktívnou komorou so stlačeným vzduchom a/alebo dodatočnou energiou a jeho termodynamický cyklus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2780

Dátum: 17.11.2004

Autori: Negre Cyril, Negre Guy

MPK: F01B 9/00, F01B 17/00

Značky: mono, bienergetickouaktívnou, motor, stlačeným, dodatočnou, termodynamicky, vzduchom, energiou, komorou, cyklus

Text:

...motora. Veľmi dobre známe konvenčné dekompresné ventily s klapkami a pružinami majú iba veľmi nízky prietok a ich použitie pre túto aplikáciu vyžaduje veľmi ťažké a málo výkonné ústrojenstva okrem toho sú tieto dekompresné ventily veľmi náchylné na tvorbu námrazy V dôsledku ochladenia vlhkosti, prítomnej voOO 08 Za účelom vyriešenia tohto problému autor tiež podal patentovú prihlášku W 0 03/089764 Al týkajúcu sa dynamického dekompresného...

Spracovanie ropných frakcii, fosílnych palív a ich produktov zvukovou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3217

Dátum: 06.05.2004

Autor: Cullen Mark

MPK: B01D 1/00, C10G 15/00, C10G 31/00...

Značky: palív, produktov, energiou, frakcií, zvukovou, fosílnych, ropných, spracovanie

Text:

...je spôsobilý zlepšiť kvalitu-3 spracovávaného rafinovaného fosílneho paliva, v dôsledku čoho by mohol byt jednoducho využívaný rañnériách či už vo veľkom meradle alebo bo v malých prevádzkových podmienkach.Teraz sa zistílo, že fosílne palivá, ropné frakcie aveľa komponent získaných ztýchto zdrojov možno podrobiť rozmanitým prospešným premenám a vylepšiť ich rôznymi cestami spôsobom, ktorý aplikuje zvukovú energiu do týchto materiálov v...

Spracovanie fosílnych palív zvukovou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14739

Dátum: 06.05.2004

Autor: Cullen Mark

MPK: C10G 15/08, B01D 1/00, C10G 31/00...

Značky: fosílnych, energiou, palív, spracovanie, zvukovou

Text:

...je vynález obzvlášť užitočný sú plynové oleje, tento temiín sa tu používa rovnaký ako v priemysle spracovania ropy, aby sa naznačilo, že ide o kvapalné ropné destiláty,ktoré majú vyššie teploty varu ako než ťažký benzín. Začiatok teploty varu môže byť len 400 °F (200 °C). ale výhodný rozsah teploty varu je okolo 500 °F až okolo 1100 °F (čo približne zodpovedá 260 °C až 595 °C). Príklady frakcil. ktoré vrú vtomto rozmedzí sú FCC kalový olej,...

Zariadenie na sušenie drevených materiálov energiou elektromagnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 335

Dátum: 02.02.1994

Autor: Nikl Květoslav

MPK: F26B 9/02, F26B 3/347

Značky: poľa, elektromagnetického, sušenie, dřevěných, energiou, zariadenie, materiálov

Text:

...~ uplatñuje sa efekt autoregulacie euäenia. Sueiacetechnicke zariadenie ma podstatne menšie energetické nároky v porovnaniso etrojným spôsobom sušenie a časové relácie na euäenie eú pri kvalitatívne lepších výstupoch (sušený material sa v důsledku rovnomerneho rozloženia gradientu tepla v celom jeho objemenedeformuje) skratene radove na hodiny až desiatky minút.Vlaetný účinok je u sušiaceho zariadenia doeahovaný tým, že na...

Zariadenie pre čistenie sústredenou ultrazvukovou energiou v čistiacej vani

Načítavanie...

Číslo patentu: 253449

Dátum: 12.11.1987

Autor: Švehla Štefan

MPK: B08B 3/12

Značky: čistenie, zariadenie, čistiacej, sústredenou, ultrazvukovou, energiou

Text:

...na povrch čistených predmetov.Na pripojenom výkrese sú znázornené dve príkladné zariadenia, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v reze s akustickou ko 4môrkou s jednou aktívnou stenou a na obr. 2 je nakreslené zariadenie V reze s akustickou komôrkou s troma aktívnymi stenami.Zariadenie na čistenie sústredenou ultrazvukovou energiou v čistiacej vani pozostáva z čistiacej vane 6 (obr. 1, v ktorej je umiestnený stojan 3. Na stojane 3 je...

Zariadenie na ohrev a pohyb kvapalného média slnečnou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253401

Dátum: 12.11.1987

Autori: Roman Emil, Merc Jozef

MPK: F03G 7/04

Značky: kvapalného, ohrev, pohyb, slnečnou, zariadenie, energiou, media

Text:

...dosiahne značných úspor na mater.iále. Oproti plnostenným, vysokopevnostným Inateriálom klasických zariadení postačia na zhotovenie prvkov podľa vynálezu iba fólie kovové, alebo z umelých hmôt). Takt-o v prepočte na jednotku hmotnosti zariadenia pozostávajúceho z prvkov podľa vynálezu sa umožní zvýšiť hmotnost kvapalného média aj absorbovaného tepla oproti zariadeniam doteraz použivaným.Vo výkresovej prílohe sú znázornená v schematickom...

Zariadenie pre ohrev vody energiou slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 213751

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef, Rapák Ján

Značky: ohrev, zariadenie, energiou, žiarenia, slnečného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ohrev vody energiou slnečného žiarenia, u ktorého absorber energie slnečného žiarenia a zásobník ohrievanej vody tvoria jeden celok tak, že zásobník je umiestnený nad ansorberom a zásobník s absorberom sú spoločne obklopené teploizolačným púzdrom a ako teplonosné médium pri prenose tepla z absorbera na ohrievanú vodu v zásobníku slúži vzduch, ktorý je uzavretý vo vnútornom priestore teploizolačného púzdra, vyznačujúce sa tým, že...