Patenty so značkou «energií»

Technologický komplex na výrobu energií z odpadkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288285

Dátum: 05.06.2015

Autori: Buday Jozef, Drška Rastislav, Gerek Igor, Havrila Rastislav, Jurnečka Alexander, Kuchta Jozef

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadkov, technologický, výrobu, energií, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho systému (70), ktorý prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov (11, 21, 31, 41, 51, 61) je spojený s triediacou linkou (10) s výrobou paliva, palivovým hospodárstvom (20), splynovacím reaktorom (30), parným kotlom (40), systémom (50) na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom (60) spalín, pričom splynovací reaktor (30) je...

Systém a spôsob diaľkového odpočtu meradiel energií a/alebo médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6854

Dátum: 05.08.2014

Autori: Ravas Stanislav, Olos Michal, Tomlain Juraj, Tomlain Ján

MPK: H02J 13/00, G06F 19/00

Značky: spôsob, diaľkového, médií, systém, odpočtu, energií, meradiel

Text:

...konvertorovej jednotky v rámci Oblastného koncentrátora alebo aj identifikácia meradla môže byť realizovaná prostredníctvom adresy pozície zariadenia. Konkrétny model adresácie môže byť zvolený podľa spôsobu hardvérového rozširovania. Statická adresa môže byť nastavená prostredníctvom vyhodnocovacej jednotky alebo tak, že sa konvertorová jednotka zapojí do slotu a následne sa prostredníctvom ovládacieho programu v...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288213

Dátum: 07.07.2014

Autori: Havrila Rastislav, Kuchta Jozef, Drška Rastislav, Jurnečka Alexander, Buday Jozef, Gerek Igor

MPK: B09B 3/00

Značky: technologický, odpadov, výrobu, komplex, energií

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho systému (70), ktorý prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov (11, 21, 31, 41, 51, 61) je spojený s triediacou linkou (10) s výrobou paliva, palivovým hospodárstvom (20), splynovacím reaktorom (30), spaľovacou komorou (40), systémom (50) na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom (60) spalín, pričom splynovací reaktor (30)...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6824

Dátum: 02.07.2014

Autori: Gerek Igor, Havrila Rastislav, Buday Jozef, Drška Rastislav, Kuchta Jozef

MPK: F23G 5/00, B09B 3/00

Značky: technologický, odpadov, výrobu, komplex, energií

Text:

...je, že nie je potrebné dodávať do samotného procesu ďalšiu vonkajšiu energiu a celý výrobný reťazec zabezpečuje splnenie parametrov, požadovaných platnou environmentálnou legislatívou.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je schematicky znázomená bloková schéma zariadenia na výrobu energií z odpadov a nízkoenergetických palív.Technologický komplex na výrobu energií z odpadov pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6277

Dátum: 02.10.2012

Autori: Kuchta Jozef, Jurnečka Alexander, Buday Jozef, Drška Rastislav, Gerek Igor, Havrila Rastislav

MPK: B09B 3/00

Značky: technologický, komplex, energií, výrobu, odpadov

Text:

...linkou m s výrobou paliva a na výstupe s parným kotlom Q, systémom x na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom Q spalín. Zariadenie je vybavené riadiacim, kontrolným a monitorovacím systémom E, ktorý prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov Q, A Q, g, g, Q je spojený s triediacou linkou Q s výrobou paliva, palivovým hospodárstvom E, splynovacím reaktorom Q, parným kotlom Q, systémom w na výrobu elektrickej a tepelnej...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6119

Dátum: 03.05.2012

Autori: Drška Rastislav, Buday Jozef, Kuchta Jozef, Gerek Igor, Jurnečka Alexander, Havrila Rastislav

MPK: B09B 3/00

Značky: technologický, komplex, odpadov, energií, výrobu

Text:

...a na výstupe so spaľovacou komorou 50, systémom Q na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom Q spalín. Zariadenie je vybavené riadiacim, kontrolným a monitorovacím systémom E, ktorý prostrednictvom vstupov a súčasne výstupov , a, 11, 5 l 1, Q, Q je spojený s triediacou linkou m s výrobou paliva,palivovým hospodárstvom E, splynovacím reaktorom Q, spaľovacou komorou Q, systémom Q .na výrobu elektrickej a tepelnej energie a...

Postup premeny energií fúznych produktov na elektrickú energiu a inverzný konvertor cyklotrónovej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287703

Dátum: 23.05.2011

Autori: Rostoker Norman, Monkhorst Hendrik

MPK: G21B 1/00, H05H 1/00, G21D 7/00...

Značky: elektrickú, konvertor, energií, produktov, fúznych, energiu, cyklotrónovej, inverzný, přeměny, energie, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Systém a prístroj na magnetickú topológiu s obráteným poľom (FRC) a premenu produktov fúzie priamo na elektrickú energiu. Plazmové ióny sú prednostne magneticky zadržané v FRC, zatiaľ čo elektróny plazmy sú elektrostaticky zadržané v hlbokej energetickej jame, vytvorenej vyladením zvonka pôsobiaceho magnetického poľa. V tejto konfigurácii majú ióny a elektróny vhodnú hustotu a teplotu, takže pri zrážkach dochádza k ich fúzii jadernou silou, čím...

Jednotka na napájanie elektrickým prúdom a vodou na základe obnoviteľných energií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12731

Dátum: 06.04.2004

Autor: Niederer Robert

MPK: F24J 2/54, H01L 31/045, F03D 9/00...

Značky: elektrickým, vodou, jednotka, základě, obnoviteľných, prúdom, energií, napájanie

Text:

...k obydliam. Predovšetkým nie je kvalita vody často zodpovedajúca, alebo je dokonca podozrivá. Avšak nielen v chudobných a málo rozvinutých krajinách všeobecne, ale aj v odľahlých osidlených oblastiach alebo v horských a púštnych oblastiach, v prírodných parkoch, na plážach a v rekreačných oblastiach atď. chýba často prúd a voda. Existuje aj prechodná miestna potreba prúdu a vody, nielen v rozvojových a novo spriemyselňovaných krajinách, ale...

Obuv s budičom energií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1713

Dátum: 14.01.1998

Autor: Vaškovič Ján

MPK: A43B 7/00

Značky: energií, budičom

Text:

...uholníka so stranami v tvare oblúkov.Medzi najvýraznejšie výhody uvedeného technického riešenia patrí skutočnosť, že účinky pôsobenia budiča energií v obuvi sú výrazne priaznivé a zabezpečujú zosilnenie pôsobenia jeho energií cez torzné kanáliky v päte používateľa obuvi na jeho subjekt. Neprekáža a fyzicky neobmedzuje používateľa,nie je používaný viditeľne, je ľahko vymeniteľný, môže sa používat opakovane, hygienicky je nezávadný a estetický...

Způsob sušení použitých náplní aktivní kyseliny křemičité vysokofrekvenční elektromagnetickou energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267499

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nikl Květoslav, Odelga Július

MPK: C01B 33/12

Značky: vysokofrekvenční, náplní, sušení, energií, elektromagnetickou, aktivní, způsob, křemičité, použitých, kyseliny

Text:

...na využití silně intcrokce elektromagnetického pole mikrovlnnćho pásma s díelektríckými materiály s velkým ztrátovým číslem tg 55, mezi něž aktivní kyse 1 inu křemičitou nasycenou vodními parnmi řadíme.Nový učinek podle vynšlezu spočívá v tom, že sušení vlhkých silikagelových náplní vysokofrckvenční elektromagnetickou energií probíhá v časoch až 30-ti násobnč kratších než u.původ ního způsobu sušení a s menší energetickou...

Analyzátor energií elementárních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263117

Dátum: 11.04.1989

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 37/252

Značky: elementárních, energií, částic, analyzátor

Text:

...vhodnou volbou materiálu, ze kterého je analyzátor vyroben, je možné dosáhnout účinné stínění prinárního svazku proti vnějším ru šivým polím.vynález blíže objasní přiložený výkres, na kterém jeznázorněn ve zjednodušeném náčrtku enalyzátor v osovém řezu. Analyzátor podle přiloženáho obr. sestává ze základního tělesa 1 rotačně symetríekého, které v příčném řezu vytváří vrchlík, opatřený středovým otvorem. Pod základním tělesem 1 je izolovaně s...

Analyzátor energií elementárních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 258565

Dátum: 16.08.1988

Autor: Fišer Jan

MPK: H01L 21/66, G01R 31/26, G01N 23/08...

Značky: analyzátor, energií, částic, elementárních

Text:

...výhodou analyzátoru je zvýšení jeho rozlišovací schopnosti, zadrží pozadí signálu vytvořeného částicemi prošlými otvorem analyzační mřížky. Značně se omezí Vliv extrakčních polí na primární svazek elementárních částic a sníží se vliv terciálních částic.Vynález blíže qpjasní přiložený výkres, na kterém je znázorněn ve zjednodušeném náčrtku analyzátor v osovém řezu.Analyzátor tvoří jednak extrakční prostor 2 a jednak brzdné pole lg...

Způsob výroby piva o nízké využitelné energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241838

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Zuzeák Karol, Jakubov Gabriel, Sukup Jan

MPK: C12C 7/00

Značky: energií, výroby, způsob, využitelné, nízké

Text:

...nápoj o nižší energetické hladině obsahující 14050 až 1300 ki V~ lednüm litru p~ři zachování charakteristickýich senzorivckých znaků pi-va českého typu. Další výhodou je odstranění enzymových preparátů z výroby nízkoenergetického nápoje.Podstata vynálezu spočíva v tom, že se podařilo nalézt technologický postułp výroby piva s snízlkou ivyužitelnou energií, který je »charakteristický tím., že se při přípravě mladiny pr-odlouží u prvního...

Uzavretý článkový nosič prívodov energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250001

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šimo Jozef, Stanik Stefan, Antala Lubomír, Pástor Oliver, Miča Martin

MPK: F16G 13/16

Značky: nosič, článkový, energií, uzavretý, prívodov

Text:

...podobne. stredové články 7 sú vytvorené hornou stenou 1, dolnou stenou 2 a dvoma bočnými stenami 3. Bočné steny 3 sú vytvorené z vystupujúcej časti 9 a zahĺbenej časti 5. vystupujúca časť 9 bočnej steny 3 stredového článku 7 je zakončená polkruhovým zaoblením 4, zatial čo zahĺhená časť 5 bočnýlch stien je zakončená priamtkami z ktorýclh jedna je pokračovaním hrany B medzi b-očnými stenami 3 a hornou stenou 1. Horná stena 1 a dolná stena 2 na...

Plášť pohlcující kinetickou energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 247938

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čáslava František, Strakoš Ladislav, Liška Josef

MPK: F16P 1/02

Značky: plášť, energií, kinetickou, pohlcující

Text:

...šrouby 1. V podélných vlno vitých záhybech jsou uspořádány podňlDetail pláště l na obr. 2 a 3 je tvoren rremí vrstvami plechu, s odlišnou tlouščkou a poloměrem zaoblení průhybů, přičemž ve smeru působení deformační síly od uvolněného pohybujícího se tělesa jsou postupně za sebou usporádány vrstvy od největší tloušřky plechu a nejmenšího poloměru zacblení průhybů.Jednotlivé vrstvy plechu jsou na vrcholcích nerovnosti spolu spojeny svary á....

Detonační zápalnice s nízkou energií, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228107

Dátum: 15.07.1986

Autor: Yunan Malak Elias

Značky: energií, její, detonační, zápalnice, tohoto, zařízení, výroby, způsobu, způsob, nízkou, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Detonační zápalnice s nízkou energií, sestávající z průběžného pevného jádra z detonační výbušniny, výztužných prvků tohoto jádra a ochranného pláště kryjícího jádro a výztužné prvky, vyznačující se tím, že detonační výbušnina je tvořena tvárnou výbušnou směsí obsahující nejméně 55 % hmotnostních krystalické výbušné složky citlivé na rozbušku, zvolené ze skupiny obsahující organické polynitráty a polynitraminy smíšené s pojivem, přičemž...

Proporcionální komůrka pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 231046

Dátum: 15.06.1986

Autor: Petr Jiří

MPK: G01T 3/00, G21K 1/08, G01T 3/02...

Značky: neutronů, vysokých, energií, proporcionální, měření, středních, komůrka, spektra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proporcionální komůrky pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií, vytvořené katodou kulového tvaru, v níž je prostřednictvím dvou proti sobě ležících izolačních průchodek upevněna anoda. Na jedné straně komůrky je uchycena anoda pevně, zatímco na protější straně je uchycena pomocí pružiny umístěné uvnitř přívodu pracovního média plynného skupenství. V přívodu pracovního média je umístěn příčník,k němuž je uchycen...

Prostředek na bázi polysiloxanů, absorbující mechanickou energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227316

Dátum: 15.03.1986

Autor: Maciejewski Jeremi

Značky: mechanickou, bázi, polysiloxanů, prostředek, absorbující, energií

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na bázi polysiloxanů, absorbující mechanickou energii, složený z polysiloxanových polymerů, plnidel a zvláčňovadel, vyznačující se tím, že ne 100 hmotnostních dílů obsahuje následující směs polymerů: 1 až 98 hmotnostních dílů metylborpolysiloxanových polymerů nebo metylfenylborpolysiloxanových polymerů s elastickými vlastnostmi a s viskozitou 108 až 5.1010 Pa.s, 1 až 98 hmotnostních dílů viskoelastických polysiloxanových polymerů ze...

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226327

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šilhavý Lexa, Jareš František, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Boček Otakar

Značky: přívodů, nosný, výrobních, pohyblivých, pohyblivým, energií, strojů, element, částem

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů, kde pohyblivé přívody tvoří vodorovnou smyčku, uspořádanou ve svislé rovině, vyznačující se tím, že je tvořen pružným pásem (11), vytvarovaným do válcové plochy s osou rovnoběžnou a delším rozměrem pásu (11), jehož jeden konec je uložen pevně v pevné konzole (7) na pevné části (1), stroje a druhý konec je uložen pevně v pohyblivé konzole (8) na pohyblivé části (2)...

Pneumatické sestavitelné zařízení pro transformaci energie stlačeného plynu na energii mechanickou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217615

Dátum: 15.09.1984

Autori: Janoštíková Květuše, Janoštík Jaroslav

Značky: plynů, sestavitelné, zařízení, energií, stlačeného, energie, pneumatické, mechanickou, transformaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření univerzálního zařízení pro automatizační techniku při dosažení vysokého stupně unifikace. Zařízení sestává z jednoho koncového úchytového dílu a nejméně dvou sestavitelných úchytových dílů, opatřených na jedné straně vybráním kruhového tvaru a na druhé straně osazením kruhového tvaru. V každém z nich je vytvořen průchozí otvor, do něhož je vložen tuhý člen ve tvaru kotouče a do kterého ústí přívod tlakového média.

Zařízení k ohřevu vody větrnou energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 214452

Dátum: 01.07.1984

Autor: Dvořák Jiří

Značky: zařízení, ohřevu, energií, větrnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ohřevu vody větrnou energií, určené pro umývání, temperování koupališť, vytápění skleníků, budov a podobně. Vynález řeší přeměnu kinetické energie větru na teplo za použití většiny vyráběných a osvědčených prvků s automatickou regulací vysoké spolehlivosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává z větrného motoru spojeného s hydraulickou brzdou opatřenou regulátorem, jež ovládá řídící páku sací trubky...

Systém pro přeměnu mechanické energie, zejména větrné, na tepelnou energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224312

Dátum: 01.07.1984

Autor: Ručný Jiří

Značky: energie, systém, zejména, mechanické, přeměnu, větrné, energií, tepelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Systém pro přeměnu mechanické energie, zejména větrné, na tepelnou energii, opatřený mechanickým pohonem, s nímž je spojen elektrický točivý stroj, pracující v generátorickém režimu, vyznačující se tím, že elektrický stroj (l) je elektrická brzda se zubovým rotorem (5) s statorem (7) s hladkým vrtáním, přičemž ve statoru (7) jsou uspořádány budicí permanentní magnety (6) a u vrtání statoru (7) jsou vytvořeny kanály (8), zapojené v primárním...