Patenty so značkou «energetického»

Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6908

Dátum: 03.10.2014

Autori: Fedák Marcel, Panda Anton, Čorný Ivan, Rimár Miroslav

MPK: B25J 1/06

Značky: energetického, přípravu, kliešte, biopalív, skúšobných, vzoriek, činnosti, obsahu, spôsob, stanovenie

Text:

...po vytvorenie kompaktnej zhutnenej vzorky.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že uvedené nedostatky odstraňujú kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob prípravy skúšobných vzoriek, a to tým, že zjednodušia činnosti na vytvorenie vzoriek v procese skúšky stanovovania výhrcvnosti. Kliešte na prípravu vzoriek pozostávajú z rámu, ktorý je pevne spojený s pevnou časťou rukoväti a valcom s...

Hybridný chladiaci okruh, najmä energetického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6649

Dátum: 08.01.2014

Autor: Gyurik Adolf Rodriquez

MPK: F25B 27/02, F01P 3/00, F25B 29/00...

Značky: najmä, energetického, okruh, hybridný, zariadenia, chladiaci

Text:

...Výhodami otvoreného systému chladenia v umelom jazere v porovnaní s inými technológiami uzavretého chladenia, akými sú napr. chladiace veže, sú neporovnateľne nižšie nadobúdacie náklady,akými sú kúpa hotovej technológie verzus výstavba otvorenej umelej nádrže, ako aj prevádzkové náklady spojené s prečerpávaním chladiacej vody pri vodnom chladení, alebo s energiou potrebnou na pohon ventilá 10torov, pri vzduchovom chladení. Ďalšími výhodami...

Zariadenie na vykonávanie napájania z doplnkového energetického zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5205

Dátum: 06.07.2009

Autor: Kertes Miroslav

MPK: B60L 8/00

Značky: zdroja, napájania, vykonávanie, zariadenie, doplňkového, energetického

Text:

...hnacím motorom, ako aj meničom lcrútiaceho momentu, ktorý je k osiam vozidla usporiadaný medzi hnacím motorom a výstupným hriadeľom a ďalej hnacím motorom, ktorý zabezpečuje zvýšenie krútiaceho momentu cez Výstupný hriadeľ na osi vozidla,spojenej s meničom, pričom medzi hnacím motorom a meničom sú usporiadané prostriedky pre pripojenie aodpoj enie meniča krútiaceho momentu na hnací motor, alebo pre jeho premosteníe. Nevýhodou tohto...

Rotorový list rotora veterného energetického zariadenia s klapkami na zadnej hrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12743

Dátum: 15.07.2004

Autori: Weiblen Frank Hermann, Balz Willi

MPK: F03D 1/06, F03D 7/04

Značky: veterného, rotora, zariadenia, zadnej, hraně, klapkami, rotorový, energetického

Text:

...je od osi otáčania rotora vzdialená viac ako iná klapka, ktorá je usporiadaná viac smerom kosi otáčania. Obvodová rýchlosť je teda na klapke tým väčšia, čim viac táto leží vzdialená od osi otáčania. Pretože polohaviacerých klapiek môže byť nastavená nezávisle na sebe navzájom, je možné vykonať veľmi jemné aerodynamické zmeny proñlu rotorového listu.0013 Hĺbka klapky môže byt pri konštrukcii stanovená podľa hĺbky rotorového listu. Jednotlivé...

Perorálny prípravok na liečbu a prevenciu ketózy a porúch energetického metabolizmu prežúvavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3460

Dátum: 04.03.2003

Autori: Šimko Štefan, Neděla Vlastimil, Mazáň Štefan, Gašpar Roman, Milošovič Štefan

MPK: A23K 1/18, A23K 1/00, A23K 1/02...

Značky: prevenciu, prežúvavcov, perorálny, ketózy, energetického, poruch, prípravok, liečbu, metabolizmu

Text:

...sol. a.u.v., ktorý obsahoval najmä propylénglykol (900 g v 1000 ml), chlorid kobaltnatý (86 mg), metionín (20 g) a koncentrovanú kyselinu chlorovodíkovú (17,5 g v 1000 ml), ktorá zabezpečovala rozpustnosť metionínu v tomto tekutom prípravku (Vademecum veterinámych prípravkov a dezinfekčných prostriedkov, ÚŠKVBL NITRA, 1997, str. 544 545, Kolouch F. a spol. Terapeutický účinok prípravku na základe propylénglykolu, metionínu a kobaltchloridu pri...

Združený regulačný systém ovládania spaľovacieho motora a trojbodového závesu mobilného energetického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277739

Dátum: 18.03.1992

Autori: Mancovič Milan, Ochodnický Vladimír, Kurucová Eva

MPK: A01B 67/00, A01B 63/114

Značky: trojbodového, združený, spaľovacieho, motora, systém, závěsu, ovládania, regulačný, energetického, mobilného, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Je určený pre akýkoľvek mobilný energetický prostriedok, ktorý má minimálne jeden trojbodový záves (70). Združený regulačný systém zabezpečuje reguláciu (50) spaľovacieho motora (1), reguláciu (60) trojbodového závesu (70) a spoluprácu týchto regulácií. Regulácia (60) trojbodového závesu (70) umožňuje reguláciu polohovú, polohovo-rýchlostnú, silovú a kombinovanú. Význačnou črtou silovej regulácie je, že záťaž trojbodového závesu (70) nie je...

Zapojení automatické regulace předtlaku energetického bloku se dvěma paralelně uspořádanými turbogenerátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262720

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chýlek Zdeněk, Bednařík Karel, Štirský Pavel

MPK: G05D 16/08

Značky: energetického, dvěma, uspořádanými, regulace, zapojení, předtlaku, bloků, turbogenerátory, paralelně, automatické

Text:

...rozdílu výkonů prvního a druhého turboge nerátoru je zapojen pátý přepínací kontakt pro odpojení ovládače více-méně od integrátoru a propojení zpětnovazební smyčkydroj signálu výkonu druhého turbogene ignálu výkonu prvního turbogene obvodu může být připojen ů prvního a druhého tur vstup je připojen z na kladný vstup je zapojen zdroj su. K uzlu za integrátorem korekčníhoměřicí přístroj pro kontrolu rozdílVýhodou zapojení podle vynálezu je,...

Zařízení k regulaci výkonu energetického bloku jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256912

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mino Igor, Litvin Anatolij, Goljan Leonid, Kalošin Jurij, Pakšver Viktor

MPK: G21C 7/36

Značky: energetického, jaderné, regulaci, bloků, výkonu, elektrárny, zařízení

Text:

...ycHnHTenb 42 Q nepeMeHHbM KoamnuHeHToM ycHneHHa,cynuupywuuñ ycunurenb 43, 6 noK 46 awanounoro Hanpnmenun, peneňuam önox 45,Knmqu 46, 47, nepamň 6 noK 48 ynpa 3 neHHn.nepauů 4911, Brqpoň 49.2 H COOTBGT crneuuo Hxruü 49.5 axou, nepauü 50.1 H sřopoü 50.2 nbmo nepsoro ônoxa 48 ynpaaneHHn. Kauan 3 perynnpoaanuu aanenun coepxnr náŕunx 51 (mHr.3), sanarqn 52, HsMepHTenbHuñ önok 53,6 noK 54 oôparuoñ canan, peneñnhm ônox 55,Hepnuü ônox 48 (mHr.4)...

Způsob přípravy energetického krmiva z těžko stravitelných lignocelulosových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240621

Dátum: 15.09.1987

Autori: Löffler Wolfgang, Bachelard Roland, Gugenhan Heinrich, Takahashi Junya, Lakodey Pierre

MPK: A23K 1/12

Značky: lignocelulosových, těžko, energetického, způsob, stravitelných, materiálů, přípravy, krmiva

Text:

...ve vodném prostředí ae pohybuje v rozmezí 0,5 až 5 a lmnotnostní poměr vodného roztoku kyselín k suäině lignocelulőzového materiálu je 2 až 10 Y.Během doby styku lignocelulőzového materiálu s vodným roztokom kyselin docházípostupně k stále hluběílu stupni naruěení lignooelulőzováho komplexu a rozüsdu polysacharidických složek, což se projevuje jednak stoupajícím obsahom látek rozpustných vevodě, jednak rostoucím obsahom redukujícíoh...

Sposob regulácie energetického zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252354

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petrovič Jozef, Oravec Rudolf, Valo František

MPK: G05F 1/66, F01D 17/20

Značky: spôsob, energetického, regulácie, zdroja

Text:

...neprispôsohujeme výkon kotlov výkonu turbíny za cenu nutného a teda zbytočného plytvania plnohodnotného paliva, ale celý proces uskutočňujeme opačne, teda prispôsobíme výkon turbíny okamžitému výkonu kotlov, čím sa dosahuje zníženie ekonomickej náročnosti V súčasnosti vyrábaných zariadení.Tento spôsob je možne popísať na zariadení, uvedenom na pripojenom obrázku.Pre automatickú reguláciu tlaku pary v parovodnej sieti je použitý obvod...

Způsob a zařízení pro cejchování a měření intenzity záření a energetického jasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231571

Dátum: 05.06.1985

Autori: Näfe Wolfgang, Händel Heinz, Bischoff Karl-heinz, Leiterer Ulrich, Schubel, Bachmann Klaus, Wust Manfred, Weller Michael

MPK: G01D 18/00, G01J 3/28

Značky: energetického, způsob, záření, intenzity, cejchování, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení pro cejchování a měření jasu zvláště jako universalního přístroje k měření dopadajícího záření a směrově odraženého záření k řešení úkolů v rámci dálkového průzkumu Země, jehož lze kromě toho používat pro spektrální měření energie pevných objektů v přírodě i v laboratoři. Cílem vynálezu je odstranění nebo značné snížení dosud existujících nedostatků, které existují při cejchování měřicích přístrojů pro světelnou techniku,...