Patenty so značkou «endoprotéza»

Endoprotéza kĺbu, najmä bedrového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6377

Dátum: 04.02.2013

Autori: Prikkel Karol, Haringová Andrea

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, bedrového, kĺbu, najmä

Text:

...aby celý povrch hlavice endoprotézy bol vybavený jamkami aj s iným obdobným tvarom, Je daná aj taká možnosť, že aspoň časť povrchu alebo aj celý povrch kĺbovej jamky endoprotézy by bol vybavený jamkami.Vzhľadom na to, že technicke riešenie podľa úžitkového vzoru má za úlohu čo najviac zachovať pôvodnú štruktúru endoprotézy bedrového kĺbu, je veľmi významným faktom možnosť dostreknutia mazacieho filmu kyseliny hyalurónovej. S takouto...

Endoprotéza kĺbu, najmä bedrového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6376

Dátum: 04.02.2013

Autori: Haringová Andrea, Prikkel Karol

MPK: A61F 2/32

Značky: bedrového, najmä, kĺbu, endoprotéza

Text:

...Je daná aj taká možnosť, že aspoň časť povrchu alebo aj celý povrch kĺbovej jamky endo protézy bol vybavený drážkami. Drážky sú koncentrické vzhľadom na pozdlůiu os krčka pri hlavici alebo vzhľadom na vrchol kĺbovej jamky.Vzhľadom na to, že technické riešenie podľa úžitkového vzoru má za úlohu čo najviac zachovať pôvodnú štruktúru endoprotézy bedrového kĺbu, je veľmi významným faktom možnosť dostreknutia mazacieho ñlmu kyseliny hyalurónovej. S...

Endoprotéza so zásuvným spojením a s vylepšeným zaistením proti pootočeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20752

Dátum: 21.08.2009

Autor: Link Helmut

MPK: A61F 2/36, A61F 2/30

Značky: pootočeniu, zásuvným, zaistením, spojením, proti, vylepšeným, endoprotéza

Text:

...pozoruhodné rozdiely vzhľadom na hĺbku zasunutia. S ohľadom na tieto rozdiely by nebolo možné dosiahnuť dostatočne istoty pomocou jednoduchej, do priečneho otvoru nasadenej nastavovacej skrutky so zárezom prípadne by to viedlo dokonca k spätnému pohybu a tým kuvoľneniu spoja na kónus. Vo vynáleze sa teraz spoznalo, že sa tento imanentný problém zásuvného spojenia vzniknutý vdôsledku tolerancií, ktorým sa nedázabrániť, môže elegantným...

Kostná endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 279490

Dátum: 06.07.1994

Autori: Dlouhý Karel, Babinec Bohdan, Carda Bohumil, Trč Tomáš

MPK: A61F 2/28, A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kostná

Zhrnutie / Anotácia:

Kostná endoprotéza, určená na fixáciu v kostnej dutine má v pozdĺžnej dutine (7) drieku (2) aspoň jeden uložený tvarový otvor (10), v ktorom je uložený tvarový upevňovací klinec (9), upravený na styk s ovládacím nábehom (13) fixačnej ovládacej tyče (8). Pozdĺžna dutina (7) je uzatvárateľná skrutkovacou zátkou (11) v závitovom otvore (12), určenom na výťažný závit vyťahovacej tyče (20). Fixačná ovládacia tyč (8) je vybavená závitovou dutinou...

Kloubová endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 275265

Dátum: 19.02.1992

Autori: Sobotka Zdeněk, Petrtýl Miroslav

MPK: A61F 2/32

Značky: kloubová, endoprotéza

Kloubová endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 274959

Dátum: 17.12.1991

Autori: Sobotka Zdeněk, Petrtýl Miroslav

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kloubová

Endoprotéza mléčné žlázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270022

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kálal Jaroslav, Lopour Petr, Parfjonova Natalija, Makarov Vladimir, Vodňanský Jiří, Kuzin Michail, Gumargalijeva Klara, Adamjan Arnold, Voronkova Olga, Akimov Andres, Vacík Jiří, Sorokin Anatolij, Pronin Vladimir

MPK: A61F 2/12

Značky: endoprotéza, mléčné, žlázy

Text:

...znázorneno umístění jamäk Q, 1. g a dutýoh váloovýoh pouzdar 3, A, 2 v řezu A-A.Těleso endoprotézy se skládá z houbovitáho hydrotilního polymeru, jehož celý povrch je tvoren vrstvou homogenního filmu, který plynule přechází do houbovité struktury e je s houbovitým polymerním materiálem spojen chemickou vazbou podle čs. autorského osvědćení č. 255 405.Na prípravu filmu byl použít rozpustný polymer vyrobený podle če. patentu 141 101(Hydron S),...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 269295

Dátum: 11.04.1990

Autori: Petrhýl Miroslav, Sobotka Zdeněk

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kyčelní

Text:

...vzniku vrubového účinku při spojení příruby a dříkem. Výhodou je také ponecháni neporuěeného dříku v dřeňově dutině při nutnosti výměny celé horní části pimplantátu.Zanedbatelné také není vyloučsní vzniku poruchy v místě svařeného spoje dřiku kyčelní endoprotázy s její přírubou a možnost její výměny nebo rektifikaoe vzdálenosti mezi okrajem resekované kosti proximální části femumz a rubem łcyčelní jamky v důsledku deformací měkkých tkání,...

Adaptabilní izoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 245125

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cautreels Werner, Szilágyi Géza, Gautier Patrick, Kasztreiner Endre

MPK: A61F 2/32

Značky: izoelastická, adaptabilní, kyčelní, endoprotéza

Text:

...pružných prutů.Endoprotéza podle vynálezu sestává z hlavice 4, k níž je pripojene přiruba 2, do níž jsou svými horními konci vetknuty pravotočivé nebo levotočivé spirálově stoöenépruty 1 mohou být nestejně dlouhé a mohou mit i proměuuý průřez. Podle obr. 1 sestává endoprotéza ze dvou nebo více pravo-točivých nebo levotočivých spirálově stočených pružných prutů 1 kruhuového, eliptického, obdélníkového nebo jiného vhodného průrezu,...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241915

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bakoš Pavel, Witzany Jioí

MPK: A61F 2/32

Značky: kyčelní, endoprotéza

Text:

...tělísky ve tvaru kqpek, kuliček,destiček nebo podobných těles majících větší příčný průřez nežl konce těchto pružných prutů.Hlavni přednosti kýčelní endoprotézy podle vynálezu je to, «že je velice adaptabílní tvarudřeňového kanálu femuru. Další je jí výhodou je mimořádná schopnost přenášet zatižení z hlavice endoprotézy prostřednictvím pružného dříku, vytvořeného dle vynálezu, do kosti. Vzájemně nevázané pružné pruty maji možnost...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241914

Dátum: 01.12.1987

Autori: Horský Jioa, Procházka Pavel, Volný Karel, Tesao Václav

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kyčelní

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny popisem příkladů jeho provedení pomocí připojenýoh výkresů, na nichž jsou znázorněny àdaptabílní kyčelní ągdoprotézy podle vynálezu. Na obr. 1 je znézorněna kyčelní endopŕotéza, jejíž pružný dřík je vytvořen jedním spirálovitě vytvořeným pružným prutem kruhového prúřezu a na obr. 2 je pružný dřík vytvořen spírálovítě vytvořeným plochým pružným prutem. Ne obr. 3 a 4 je pružný dřík tvořen dvojici spirálovitě...

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243206

Dátum: 15.11.1987

Autori: Smilý Josef, Pázral Emil, Sobotka Zdenik, Mikulec Jindoich

MPK: A61F 2/38

Značky: kolenního, kloubu, endoprotéza, totální

Text:

...z časti bércové s lůžkem, rozebíratelně spojeným s držákem dříku, přičemž jak držák dříku časti stehenní, tak držák dříku části bércové jsou opatřeny elastickým dříkem, sestávajíCĺIIl nejméně z dvou prutů.Výhodou předmětné endoprotézy je zejména skutečnost, že kontaktní plochy stehenní a bércové komponenty jsou několikrát větší než u kloubu přírodního, což znamená, že vdůsledku sférického tlaku kontaktních ploch je i při valgozním či...

Adaptabilní kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241745

Dátum: 15.09.1987

Autori: Poklop Josef, Ripka Josef, Kliner Jioí

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kyčelní, adaptabilní

Text:

...povrch opatří zdrsněnim, alespoň na jejich vnější straně, tj. na straně přiléhající k vnitřní stěně dřeñového kanálu. Divergentní pružné pruty mohou mít kru 4hový, eliptický, obdelníkový nebo jiný průřez. Po zasunutí pružné-ho dříku, tvořeného soustavou k sobě přimáčknutých divergentních pružnýchprutů, do dřeňového kanálu femuru se tyto pružné pruty uzavřou a dosednou na vnitřní stěnu dřeňového kanálu. Takto dosaženým radiálním tlakem dojde...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 238282

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

MPK: A61F 2/32

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, sestávající z kulového kloubu, k němuž je připojen dřík (3), kolem dříku (3) je vytvořen porézní obal (2). Porézní obal (2) může být příčně nebo podélně dělen.

Isoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 232050

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav, Slavík Miroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: kyčelní, isoelastická, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isoelastické kyčelní endoprotézy sestávající z kulového kloubu, k němuž je připojen poddajný dřík. Na poddajném dříku (1) je uložena nejméně jedna spirála (2). Spirála (2) je k poddajnému dříku (1) na jednom jeho konci pevně uchycena, zatímco na opačném konci je na něm uložena kluzně. Endoprotéza bude využita v oblasti ortopedického a traumatologického lékařství.

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 232598

Dátum: 01.01.1987

Autori: Slavík Miroslav, Engelthaler Zdeněk, Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, opatřené dříkem (l), na jehož vrcholu je vytvořena hlavice. Na dříku (1) je umístěn piokeramický plášť (2), který může být vytvořen soustavou biokeramických článků (4). Biokeramický plášť (2) může být tvořen podélnými články (5) obklopujícími dřík (1). Mezi biokeramickými články (4), uloženými na dříku (1), mohou být vytvořeny rozestupy (6), do kterých mohou být umístěny distanční vložky (7). Vynález je...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 233037

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyčelní endoprotézy, sestávající z kulového kloubu, ke kterému je připojen dřík (1). Na dříku (1) je uložena nejméně jedna pružná podélná lamela (2). Pružná podélná lamela (2) je k dříku (1) na jednom jeho konci uchycena pevně, zatímco na opačném konci je na něm uložena posuvně.

Poddajná isoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 231694

Dátum: 01.05.1986

Autori: Motyčka Vladislav, Slavík Miroslav, Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 1/03

Značky: poddajná, kyčelní, endoprotéza, isoelastická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isoelastické kyčelní endoprotézy, sestávající z poddajného dříku, na němž jsou nad sebou uloženy, například nasunuty, biokeramické články. Na styčných plochách biokeramických článků jsou vytvořeny kloubové plochy s výhodou kulovitého tvaru. Biokeramické články jsou výhodně opatřeny výstupky, vytvořené např. zápichy, rýhováním a pod. Isoelastická kyčelní endoprotéza je použitelná v oblasti ortopedické chirurgie a travmatologie...

Rozebíratelná totální kyčelní kloubní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 223355

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gerčev Ivanov Alexander, Maranov Ivanov Venelin

Značky: kloubní, kyčelní, endoprotéza, rozebíratelná, totální

Zhrnutie / Anotácia:

Rozebíratelná totální kyčelní kloubní endoprotéza je určena pro použití v ortopedii a traumatologii jako náhrada poškozených přirozených kyčelních kloubů. Endoprotéza podle vynálezu má nekovové sedlo zasazeno do sedla acetabulárního pouzdra a s tímto je spojeno nerozebíratelně pomocí jeho čepu a přítažné matice, zašroubované v závitu acetabulárního pouzdra, přičemž nekovové sedlo je ve své vnější kónicky uspořádané periferní části opatřeno...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 224874

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Kyčelní endoprotéza vyznačující se tím, že sestává jednak z konického dříku (l) na jehož konci je vytvořena hlavice (3) endoprotézy a jednak z rozpínacího pláště (2) tohoto konického dříku (l).

Endoprotéza s náhradou horní části stehenní kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 216454

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lukáš Jaroslav, Beznoska Stanislav, Hrubý Ivan, Čech Oldřich

Značky: endoprotéza, kosti, náhradou, stehenní, částí, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je endoprotéza s náhradou horní -proximální - části stehenní kosti (femuru). Podstata vynálezu spočívá v tom, že na dřík, opatřený nejméně jedním podélným vybráním, plynule navazuje kuželová část, na niž je samosvorně nasunuta náhrada horní části stehenní kosti, která je svou plochou opřena o široký límec a opatřena nejméně jedním průchozím otvorem. Předmětu vynálezu lze využít při lékařských zákrocích v oblasti horní části...

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216313

Dátum: 15.06.1984

Autori: Lukáš Jaroslav, Beznoska Stanislav, Čech Oldřich

Značky: totální, kloubu, endoprotéza, kolenního

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je totální endoprotéza kolenního kloubu pro použití při léčbě artrózy a reumatismu, případně i při poškození menšího rozsahu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že endoprotéza sestává z tibiálního plata s úložným prostorem, na dříku opatřená nejméně jednou pojistnou drážkou, přičemž do úložného prostoru je uložena femorální část pomocí nejméně jednoho kulového kloubu, na který navazuje dřík pro ukotvení ve femuru. Totální...

Isoelastická endoprotéza kyčelního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213716

Dátum: 01.04.1984

Autori: Beznoska Stanislav, Čech Oldřich

Značky: kyčelního, endoprotéza, isoelastická, kloubu

Zhrnutie / Anotácia:

Isoelastická endoprotéza kyčelního kloubu, vyznačená tím, že dřík je tvořen nejméně dvěma pruty (3), jejichž jeden konec je pevně zakotven v těle límce (2) a druhé konce těchto prutů (3) jsou spojeny.

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 222919

Dátum: 01.03.1984

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav

Značky: kyčelní, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Kýčelní endoprotéza sestávající s armovacího pružného dříku, na jehož konci je vytvořena hlavice kloubu endoprotézy. Armovací pružný dřík je v části, která se zasunuje do dřeňového kanálu, opatřen elastickým pláštěm, který má konický tvar. Průměr elastického pláště je přiměřené větší než je světlost dřeňového kanálu, aby se při zaražení armovacího pružného dříku do tohoto kanálu zajistilo spolehlivé pružné upevnění andoprotézy.