Patenty so značkou «emulzný»

Suspenzne emulzný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285655

Dátum: 27.04.2007

Autori: Patel Smita, Kneebone Graham

MPK: A01N 25/04

Značky: suspenzné, prostriedok, emulzný

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzne emulzný prostriedok obsahuje prvú a druhú kompatibilnú zložku, prvá zložka pôsobí primárne ako emulgátor oleja a sekundárne ako činidlo dispergujúce častice a druhá zložka pôsobí primárne ako činidlo dispergujúce častice a sekundárne ako emulgátor oleja, prvá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčenu vzorca R1 (Y)aH, druhá zložka obsahuje najmenej jednu zlúčenu vzorca [R2(Zb)]cA kde R1 a R2, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú...

Perorálny mnohonásobný emulzný cyklosporínový prekoncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 283045

Dátum: 23.12.2002

Autori: Takács Erzsébet, Balázs Zoltán, Kánya Née Korcsmáros Ildikó, Erdöháti Erzsébet, Kovács István, Kiss Ildikó, Jancsó Sándor, Varga Zsolt, Jarabin Márta, Heim Csaba, Jusztin Márta

MPK: A61K 38/13, A61K 31/355, A61P 29/00...

Značky: prekoncentrát, cyklosporínový, perorálny, mnohonásobný, emulzný

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny mnohonásobný emulzný prekoncentrát obsahuje povrchovo aktívne činidlo, etanol, lipofilné a/alebo amfifilné rozpúšťadlo. Prípravok obsahuje 5 až 30 % hmotn. cyklosporínu, 5 až 30 % hmotn. Tokoferyl-polyetylénglykolesteru karboxylovej kyseliny, 5 až 20 % hmotn. etanolu, 20 až 55 % hmotn. lipofilného rozpúšťadla a/alebo 10 až 55 % hmotn. amfifilného rozpúšťadla a, ak sa to vyžaduje, 10 až 20 % hmotn. kotenzidu.

Emulzný likér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2114

Dátum: 13.04.1999

Autori: Katzer Jaroslav, Ondroušek Stanislav, Kučerová Hana, Špaček Bohumil, Havlíček Alexandr

MPK: C12G 3/06, C12G 3/04

Značky: emulzný, likér

Text:

...doplnonio do 1000 ml hotovúho základu.výhodne tiež oo zahuoťovadlom a/alebo o kyop inou, všotko vpotom oa zmoo za miešania rozpuoti v 200 až 000 ml vody a porozpuotoni sa za mia nia pridá oolková množotvo otanolu.určené tiež pre doplnonio do 1000 ml hotováho základu a popromi ani sa konečne doplni zmoo do 1000 ml vodou.Tým om dosiahne v konoonoj fáza vytvorenie omulzného likéru.ktorý Jo ohuťovo porovnat ný o omulznými likérmi napáze produktov...

Viackomponentný emulzný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278872

Dátum: 08.04.1998

Autori: Komorová Katarína, Uhlár Ladislav, Macho Vendelín, Okresová Soňa, Polievka Milan, Kostúr Tibor

MPK: C08L 67/08

Značky: odpeňovač, viackomponentný, emulzný

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovací prípravok pozostáva z produktov polyadície propylénoxidu na zmes alkoholov pozostávajúcu z 25 až 45 % hmotn. 2-etylhexanolu, 35 až 50 % hmotn. jednomocných a dvojmocných alkoholov C12, ako aj dvojmocných alkoholov C8, z esterov, éterov a acetálov. Ďalšími komponentmi sú látka všeobecného vzorca R1NHCH2CH2R2, kde R1 je acyl vyššej mastnej kyseliny, R2 je -OH, -NHR1, -NH2 alebo -OR1, voda a emulgátor.

Emulzný prostriedok na zvyšovanie účinnosti herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 805

Dátum: 10.05.1995

Autori: Macko Jozef, Frajšták Pavol, Gahér Stanislav, Mrva Bohumír, Staňová Aurélia

MPK: A01N 37/06, A01N 25/30

Značky: zvyšovanie, účinnosti, emulzný, prostriedok, herbicídov

Text:

...mastných kyselín tvoriacich repkový olej Pozostáva z 50 až 65 hmotnostných dielov metylesteru kyseliny olejovej (kyselina cis-9-oktadecánová). 15 až 25 hmotnost ných dielov metylesteru kyseliny linolejovej (kyselina cis-9, cis-l 2-oktadekadiénova) a 5 až 15 hmotnoetných dielov metylesterov kyseliny linolenovej (kyselina cis-9, cis-12, cis-l 5-oktadekatriénová) a kyseliny palmitovej (kyselina hexadekánova) a pripraví sa esteriíikáciou...

Hydrofilný emulzný krém

Načítavanie...

Číslo patentu: 264721

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nevydal Jozef, Rázus Luboslav, Minczinger Štefan, Baránková Edita

MPK: A61K 7/48

Značky: krém, hydrofilný, emulzný

Text:

...hmotnostných s výhodou 0,25 hmotnostných a v hydrofilnej časti emulzie 0,10 hmotnostných až 0,50 hmotnostných 5 výhodou 0,10 hmotnostných 2-aminotridekan kyslý adipát.Pracovný ochranný hydrofilný emulzný krém podľa vynálezu bol klinicky odskúšaný a vykazuje výrazné dezinfekčné, antimikrobiálne a antimykotické účinky.Uvedená kombinácia antimikrobiálnych látok bola odskúšaná podľa britského liekopisu(B. P. Presservative Effectiveness...

Emulzný koncentrát s vysokým obsahom 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)-tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252895

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poór Robert, Žáková Ľubomíra

MPK: A01N 57/14

Značky: 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)-tiofosfátu, vysokým, koncentrát, emulzný, obsahom

Text:

...a 11 - 15 tnmvot. zmesí anionoaktívnych a lkationovýcvh -povrchovoaktívnycrh látok obsahujúcich 10 ~ 20 0/0 hmot. hutanolu.Finalizäciou uvedených látok pri teplote miestnosti p~oča~s 30 až 60 minút sa zí-sika emulzný íkoncentrát s požadovanýrn ~obsa.hom účinných látok lpľĺ -stplnení podmienky nevylúčenia krému.Výhodou navrhovaného riešenia podľa.predmetu vynálezu je inovácie výrobku s vyšším obraahom účinnej látky o 3 U 0/0 hmotnostných...

Emulzný roztok na ošetrovanie ofsetových tlačových foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233214

Dátum: 17.04.1987

Autori: Lederleitner Milan, Hamar Jozef, Endrych František, Žuffa Milan, Lauková Darina

MPK: C11D 7/60

Značky: roztok, ofsetových, emulzný, ošetrovanie, tlačových, foriem

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzný roztok na ošetrovanie ofsetových tlačových foriem v tlačovom stroji obsahuje polyvinylesterovú disperziu ako zložku zabezpečujúcu ochranu hydrofilných častí ofsetovej platne. Leptací účinok emulzného roztoku zabezpečuje prítomnosť fluoridu alkalického kovu. Ako hydrofilizačné činidlo sa používá kyselina fosforečná a zložkou zabezpečujúcou odstránenie tlačovej farby je terpentín. Rozpúšťanie tlačovej farby podporuje prítomnosť...

Kozmetický emulzný systém vo forme emulzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247579

Dátum: 15.01.1987

Autori: Baránková Edita, Minczinger Štefan

MPK: A61K 9/10, A61K 7/48

Značky: kozmetický, systém, emulzie, formě, emulzný

Text:

...a vaaka tautoménnej konfigurácii molekuly pozitivne zasahuje do oxidoredukčnych mechanizmov.Protektívny účinok alfa-tokoferol-acetátu na stálost 10-hydroxy-2-decénovú kyselinu sme skúmali anylickou metódou /plynová chromatografia/ podľa Wesnera a spol. /Biochim. Bi Biophyz. Acta 84, 305, 1964/.Stabilita kyseliny lö-hydroxy-2-decénovej je zjavné po pridaní alfa-tokoferol acetátu a je demonštrovaná tab. 1, kde v stľpci A je úbytok uvedenej...