Patenty so značkou «emulzí»

Zařízení k výrobě emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260118

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šneberger Milan

MPK: B01F 3/08

Značky: výrobe, emulzí, zařízení

Text:

...komory, spojené e vývodem emulze. Pro zvýšeníúčinnosti zařízení je výhodné použít rotor, který má na svém vnějším obvodu drážką a tuto drážku předělit přepážkou. Přepážka může být spojene bud s rotorem,nebo s emulgační komorou.Výhody zařízení podle vynálezu jsou následující. Jeho konstrukůü uspořádání odstraňuje axiální síly působící na hřídel rotoru e lépe vyrovnává vliv nevyvážených hmot. Snižují se vibrace a výrazně se zmenšuje...

Způsob přípravy fotografických halogenidostříbrných emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270388

Dátum: 13.06.1990

Autori: Stávek Jiří, Petera Jiří, Mareš Miroslav, Valuš Josef, Šípek Milan

MPK: G03C 1/02

Značky: přípravy, halogenidostříbrných, emulzí, způsob, fotografických

Text:

...atríbra v Jednotce objemu emulze. V dalším kroku se prevode oatwaldovozrâní, kdy častice bez defektu dvoáčatění se rozpoučtějí, čímž se pŕísnivě ovlivní pro. centický podíl tabularníoh krystalů v emulzi.Halogenidostríbrné amulze s vysokou koncentrací častic lze připravit několika způsoby. Pro prípravu tabulárních krystalů ae ukázalo ako nejvýhodnějčí regulovat koncentraci čáatic v Jednotce objemu poklesom teploty systému. Ukázalo ee, .že...

Způsob likvidace olejových emulzí dispergovaným hydrogenem kyseliny křemičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 269290

Dátum: 11.04.1990

Autor: Volák Vojtěch

MPK: C02F 1/24

Značky: emulzí, olejových, způsob, likvidace, hydrogenem, křemičité, dispergovaným, kyseliny

Text:

...gel kyseliny kremičité byl diepersován v prídavné vodě pouze vysokými otáčkami míohadla. Použitím mleoího zařízení, která umožní prípravu částic gelu o vyšší disperzitě lze očekávat zlepšení oeemulgačních výsledků. Z 1 ml vodního skla bylo při laboratorních pokusech připravováno 50 až 100 ml disperse křemičitého gelu, tedy celkově ředění vodního skla doeahuje poměru 150 až 100. U poloprovozního pokusu byl volen ředicí poměr...

Prostředek k zušlechťování půdy na základě emulzí aktivními kationty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266453

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lier Werner, Lehfeldt Jürgen, Keil Burkhardt, Kullman Anton, Kreis Johanes, Moser Gerhard, Zalewski Günter

MPK: C09K 17/00

Značky: základě, zušlechťování, emulzí, aktivními, půdy, kationty, prostředek

Text:

...umo npą npuuenenun cnonbsyeuuxcornacnousoőpeweaumxawnonoaxmug-L Hmm auynbcuň Momno nonyqnwb cpecwsa nna ynyqmenua noqam c Bmcoxoü cnocoôHOCTBW K nponuxanum B noqny c rnyöuuamn nponukanua no 40 MM name B Manoypomaňaux necqauux H cyrnunucwbm noqnax. HpH 3 ToM suynscuu nocne Bnpmcxa na nóqBy oqeub 6 mcTpo nponuamr B nee. Bo BpeMa 0 npeeneHHoro cpoka, Koropmä onraMuaaeň peuerypu MOMHO cneunanbuo YCTEHOBHTB uns Kaxoŕo rana uoqB,3...

Způsob získávání emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266223

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šurčkova Julija, Korčinskij Alexandr, Dolinskij Anatolij

MPK: B01F 3/00

Značky: způsob, emulzí, získavání

Text:

...uanpxxeunx. Pasuep nonnnmg niapnf Kon n SMYJIbCIłH cocrannner- 1-0,1 MKM ~Powonan âuymacua na eMKQcTH 9 nuaomxr- « cmxmn peanusamtu. - L comm naósrísmmCnocoó normu-téma suyxzncnň, nmmammił vnbsuponauuoe cuemerme xomonearoa,É xompemąponame nx a npoccennpoaanue a paöoqym xanepy, o 1- n n v 4 ~a o n n F 1 ac a TGM, qro, c uenbm cHumeHnz.3 HeprosaTpaT npH.nonyuennn cmoňxnx auynscnň,nepen npoccmuposauuem a cMecb noanpyroT nueprumň ras a...

Způsob čištění emulzí stabilizovaných neionogenními tenzidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263328

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šedivý Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: tenzidy, emulzí, stabilizovaných, neionogenními, způsob, čištění

Text:

...gravitačně ve formě volné fáze. Cetyloleylsulfát tvoří s barnatou solí nerozpustný síran barnatý. K odpadní vodě obsahující více než 5 g.l°l emulgovaných ropných látek (s rostoucím obsahem emulgovaných ropných látek stoupá čístící efekt) se přidá ve vodě rozpustná barnatá sůl V množství 1-7 kg na 1 kg přídaného cetýloleylsulfátu sodného, s výhodou 3-4 kg na 1 kg přidaného cetýloleylsulfátu Na. Jako srážeciho činidla lze použít odpadů z...

Způsob výroby fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260912

Dátum: 12.01.1989

Autori: Etrich Karel, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Stejskal Alois, Mareš Miroslav, Žabka Pavel

MPK: G03C 1/02

Značky: výroby, způsob, emulzí, fotografických

Text:

...zastavení emulsifikace pomocí ochlazení a konečně i pro přívod flokulantů pro případnou separaci pevné fáze. Ve směšovači lg opět musí dojít k dobrému a stejnoměrnému promíchání roztoku haloqenidů s roztokem 3.Ze směšovače lg pak druhý hlavní proud přes tryskový nástavec 33 vstupuje do reakčního prostoru gg. Konstrukce směšovačů ll a lg musí být volena tak, aby bylo dosaženo dokonalé promíchání hlavních proudů 5 a lg s bočními proudy, k...

Způsob deemulgace emulzí ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257860

Dátum: 15.06.1988

Autori: Reichman Ferdinand, Záveský Zdeněk, Heller Zdeněk

MPK: C02F 1/40

Značky: způsob, ropných, emulzí, deemulgace, látek

Text:

...pomocí kyseliny slrové a manganistanu draselného podle vynálezu tím, že se na emulsi působí postupně kyselinou sírovou, až dosáhne hodnoty kyselosti v rozmezí pH 2,0 až 5,5, dále se směs zahřívá a po dosažení teploty varu působí se na ni přídavkem manganista~ nu draselného v dávkách 0,05 až 0,1 kq.m 3, následuje ukončení ohřevu a v průběhu ochlazovâní emulse stažení vyloučené olejové vrstvy s obsahem emulgátorú.Při použití jednofázovéhc...

Způsob přípravy Lippmannových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255602

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stávek Jiří, Šípek Milan, Růžek Jiří

MPK: G03C 1/02

Značky: emulzí, lippmannových, přípravy, způsob

Text:

...s 1 až 6 atomy uhlíku,karbamoyl skupiny, které mohou být substituovány alifatickou nebo aromatickou skupinouTyto sloučeniny jsou již ve fotografické chemii dlouho známy a jsou používány jako stabilizující přísady do fotografických emulzí. V dosud publikované literatuře se však jemnované látky aplikují až ve fázi chemického zrání nebo během dalších operací před polevemNavrhovaný způsob však tyto sloučeniny poprvé využívá k regulaci...

Způsob regulace velikosti a tvaru krystalů během přípravy fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245679

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lustyk Lubomír, Lédrová Zdena, Petrák Jioí

MPK: G03C 1/02

Značky: přípravy, během, tvaru, krystalů, fotografických, způsob, regulace, emulzí, velikostí

Text:

...krystely menší a mají menší evätelnou citlivost.Způsob přípravy fotografických emulsí lze provést podle uvedených příkladů. OPříprava fotografické onulze s krytaly bromidu stříbrného so provodo dvouproudovou srážením při 60 °C. Před zahájením arašení se v krystalizátoru e vodním pláětčm, platinovými elektrodauni a účinným míchaalem pripraví 100 m 1 25 roztoku želatiny. Poté se přídavkem roztoku dusičñanu stŕíbrnáho či bromidu...

Způsob spektrální sensibilizace halogenstříbrných černobílých a chromogenně vyvolávaných fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239404

Dátum: 16.04.1987

Autori: Kubánek Antonín, Matal Oldoich

MPK: G03C 1/10

Značky: halogenstříbrných, spektrální, vyvolávaných, chromogenně, emulzí, sensibilizace, fotografických, způsob, černobílých

Text:

...nebo halogenâ x, Vznamenaji alkylskupinm nssycenou nebo nonasycenou, s celkovým počtom uhlikových atomů 1 al 3, tenylskupinu a Ax znamenají mzlvisls aĺkylakupinu nasycenou nebo nonasycsnou s celkovým počtom uhlíhových atomů I až 3, karboqalkylskupim s celkovým počtom uhlíkových eiúz-Šl nobo 2, sultoalhylskupinu s colkovým počtom uhlíkových autorů 3 nobo 4, sulfotoolkylookupinu s colkovým počtom uhlíhových otoma I nooo 2 R 2, R 3 znamsnadí...

Způsob stabilizace vysoce citlivých fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239604

Dátum: 16.03.1987

Autori: Baxa Jozef, Kotek Jioí, Koš?álik Milan, Révus Miloš

MPK: G03C 1/30, G03C 1/34

Značky: fotografických, způsob, citlivých, stabilizace, emulzí, vysoce

Text:

...kg emulze obsahující 45 g Ag. Emulze se spolu se želatinovou ochrannou vrstvou, obsahující obvyklé přísady a 3,5 ml 5 vodného roztoku 2-hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazinu, polije na triacetátovou podložku. Pořízené senzitogramy se vyvolaji podle ČSN 66 6403.Jako srovnávacích zkoušek se použije tatáž panchromaticky sensibilizovaná emulzeah neobsahujíci roztok sodné soli 2-hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazinu a roztok laurylalkoholu kondenzovaného...

Separátor kapalin, emulzí a tekutých suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248435

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kvapilík Martin, Kvapilík Petr, Olšina Josef

MPK: B01D 43/00

Značky: kapalin, suspenzí, emulzí, tekutých, separátor

Text:

...transport separované kapaliny. To má za následek,že hrubé nečistoty a příměsi vůbec do vlastního separátoru, tedy na jeho rotační tělesa, nevatupují, a tudíž ho neucpávají. Tato předběžná separace je působena rozdílnými dynamickými vlastnostmihrubých nečistot a pevných příměsí ve srovnání s dynamickými vlastnostmi jemných nečistot a čisté kapaliny. Předřazením hlav. ního separačního pochodu před hlavní transport separované kapali ny se...

Způsob přípravy halogenstříbrných emulzí pro barevné fotografické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 230348

Dátum: 15.10.1986

Autor: Hrdlička Jaroslav

MPK: G03C 7/26

Značky: halogenstříbrných, materiály, způsob, emulzí, fotografické, barevné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy halogenstříbrných emulzí pro barevné fotografické materiály vyznačený tím, že se k fotografické emulzi obsahující barvotvorné komponenty s kyselými funkčními skupinami přidá nedifundující redukční látka buď ve formě jemné vodné disperze, anebo ve formě roztoku v organických rozpouštědlech, který byl předem rozdispergován ve vodném želatinovém roztoku, a to v množství 0,05 až 1,5 g redukční látky na 1 g barvotvorné složky při...

Způsob destabilizace emulzí ropných látek v odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 236995

Dátum: 01.10.1986

Autori: Ernest Josef, Reichman Ferdinand, Heller Zdeněk

MPK: C02F 1/40

Značky: emulzí, látek, ropných, vodách, způsob, odpadních, destabilizace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob destabilizace emulzí ropných látek v odpadních vodách, spočívající v tom, že se na emulzí působí kyselinou sírovou v rozsahu 5 až 6,8 pH a manganistanem draselným 1 až 3 kg m-3 při teplotě 50 až 90 °C, v průběhu zpětného chladnutí se odděluje vrchní olejová vrstva.

Způsob kontinuálního předčištění znehodnocených olejových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234113

Dátum: 01.10.1986

Autori: Sýkora Milan, Jadrný Jan, Nečesaný František, Večerka Jan, Svoboda Karel, Kočandrle Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: emulzí, kontinuálního, znehodnocených, olejových, předčištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zneškodňování průmyslových odpadních vod a je použitelný v oblasti vodního hospodářství řeší problém zneškodňování znehodnocených uměle stabilizovaných olejových emulzí kontinuálním způsobem. Podstata vynálezu spočívá v kontiná1ním předčištění znehodnocených olejových emulzí kombinací chemického zásahu, kterým je eliminován stabilizační účinek emulgátorů,a dvoustupňové tlakové flotace s předřazenou koalescencí olejových...

Malá čistící jednotka pro čištění alkalických a jiných odmašťovacích emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233828

Dátum: 01.07.1986

Autori: Marek Miroslav, Večerka Jan

MPK: C23G 3/00

Značky: malá, čisticí, čištění, odmašťovacích, jiných, alkalických, jednotka, emulzí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší čištění menšího množství znehodnocených emulzí. Podstatou zařízení je uspořádání funkčních prvků do jedné čisticí jednotky, kde umístění reakční nádrže nahoře umožňuje separaci - samotížné vypuštění vyčištěné kapaliny do nádrže na vyčištěnou kapalinu pomocí stáčecího zařízení a vypuštění kalu z kónického dna reakční nádrže do nádrže na kal. Alkalickým způsobem vyčištěné emulze lze vracet k opětnému použití pro odmašťování, nebo po...

Zařízení ke kontinuální konzervaci a dekontaminaci kapalin a emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231913

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jeništa Jeroným, Prošek Jaroslav, Malypetr Antonín, Bláha Jaromír, Sokol Drahoš, Turek Zdeněk

MPK: B23Q 11/10

Značky: kapalin, emulzí, zařízení, dekontaminaci, kontinuální, konzervaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle AO 223920 je doplněno separátorem nečistot, a to buď vnitřním, který je vestavěn do nádoby s účinnou látkou, nebo vnějším, který je zapojen do cirkulačního okruhu. Tím se snižuje zanášení povrchu aktivní látky a prodlužuje životnost náplně a snižují náklady na provoz zařízení.

Zařízení pro extrakční rozpouštění kovů v použitém oleji, popřípadě olejové emulzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 228389

Dátum: 15.06.1986

Autor: Krýsl Svatopluk

Značky: oleji, popřípadě, rozpouštění, extrakční, olejové, použitém, emulzí, kovů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává z nástavce extraktem opatřeného výpustním kohoutem, dále baňkou vyvíječe páry propojenou s nástavcem extraktoru zaváděcí trubicí a pro vyrovnání tlaků opatřenou ventilem. Pro možnost regulace vyvíjené vodní páry je baňka opatřena kohoutem. Zařízení je možno použít v laboratořích zabývajících se kontrolou jakosti použitých olejů, popřípadě olejových emulzí.

Způsob výroby vodných emulzí na bázi samovolně síťujících kationtových pryskyřic pro katodické nanášení povlaku při elektrickém lakování máčením

Načítavanie...

Číslo patentu: 226172

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pampouchidis Georgios, Hönig Helmut

Značky: bázi, vodných, síťujících, emulzí, pryskyřic, máčením, nanášení, katodické, způsob, samovolně, lakování, kationtových, elektrickém, výroby, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vodných emulzí na báze samovolně síťujících kationtových pryskyřic pro katodické nanášení povlaku při lakováni máčením po alespoň částečném zneutralizování zásaditých zásaditých skupin pryskyřičných složek, vyznačující se tím, že se do 95 až 50 % hmotnostních samovolně síťující, po zneutralizování anorganickými nebo arganickými kyselinami vodorozpustné pryskyřičné složky, vykazující počet dvojných vazeb v rozmezí od 0,6 do 1,5 na...

Zařízení ke kontinuální konzervaci a dekontaminaci kapalin a emulzí, zejména pro povrchové chlazení a chlazení obráběcích a tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223920

Dátum: 15.11.1985

Autori: Malypetr Antonín, Bláha Jaromír, Čihák Vladimír, Turek Zdeněk, Prošek Jaroslav, Sokol Drahoš

Značky: obráběcích, kapalin, konzervaci, emulzí, kontinuální, chlazení, tvářecích, zařízení, strojů, dekontaminaci, povrchové, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke kontinuální konzervaci a dekontaminaci kapalin a emulzí, zejména pro povrchové chlazení a chlazení obráběcích a tvářecích strojů cirkulací pracovního média přes účinnou látku, vyznačené tím, že do cirkulačního okruhu (2) pracovního média, popřípadě do jeho větve, je pomocí připojovacího šroubení (3) zapojena dekontaminační nádoba (1).

Způsob výroby prostředku pro regulaci doby štěpení kationaktivních asfaltových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220117

Dátum: 15.10.1985

Autori: Řepková Mariana, Vacek Antonín, Volf Jiří, Ružička Jaroslav, Pašek Josef

Značky: štěpení, kationaktivních, emulzí, asfaltových, prostředků, způsob, regulaci, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy je určen pro výrobu nového typu regulátoru štěpení kationaktivních asfaltových emulzí, používaných hlavně v silničním stavitelství. Podle vynálezu jsou regulátory připravovány působením dimethylsulfátu na N-alkylpolypropylenpolyaminy ve směsi s vodou nebo alifatickým alkoholem při teplotách 10 až 100 °C.

Zařízení na odsazování nerozpuštěných látek sedimentujících a vzplývajících ze suspenzí a emulzí s diskontinuálním přísunem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226864

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kordač Zdeněk, Krejčík Jaroslav, Brodský Artur

Značky: suspenzí, zařízení, látek, odsazování, emulzí, přísunem, diskontinuálním, sedimentujících, vzplývajících, nerozpuštěných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na odsazování nerozpuštěných látek sedimentujících a vzplývajících ze suspenzí a emulzí s diskontinuálním přísunem, vyznačené tím, že sestává z válcové nádrže (1) s kuželovým dnem (2) v níž je souosá válcová vestavba (3) vymezující s pláštěm nádrže (1) prstencový prostor (4), z válcového kalníku (5) s kuželovým dnem a uzávěrem (6) připojeného k vrcholu kuželového dna (2) z válcového odvzdušňovače (7) s potrubím (8) na přívod surové...

Způsob dělení emulzí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217166

Dátum: 15.02.1985

Autori: Friedrich Eberhard, Herrmann Hans, Koschade Gerda, Sawatzki Paul, Starke Wolfgang, Neustadt Werner

Značky: zařízení, dělení, provádění, emulzí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení emulzí oleje ve vodě tlakovou filtrací, vyznačený tím, že předčištěná emulze se přivádí ke kapilárnímu filtru pod tlakem rovným tlakové ztrátě filtru, voda s emulgátorem se protlačí filtrem, zatímco emulze nad filtrem obohacená uvolněným olejem se odvádí, zbavuje se volného oleje gravitačním odlučováním a vede po opětném předčištění ke kapilárnímu filtru.

Způsob tvrzení želatinových, zejména fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224682

Dátum: 01.10.1984

Autori: Dostál Josef, Arient Josef, Chludil Jiŕí

Značky: emulzí, zejména, tvrzení, způsob, želatinových, fotografických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvrzení želatinových, zejména fotografických emulzí, vyznačený tím, že se k emulzi přidá na 10 hmotnostních dílů želatiny 0,5 až 3 hmotnostní díly 3 - 5%ního roztoku kyanurchloridu v 1N až 2N roztoku silné alkálie.

Fotografický materiál na bázi halogenstříbrných emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220563

Dátum: 09.04.1984

Autori: Jantos Renate, Stolle Reinhard, Meisel Ulrich, Bach Günther

Značky: materiál, emulzí, bázi, halogenstříbrných, fotografický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fotografického materiálu, který obsahuje alespoň jednu na světlo citlivou halogenstříbrnou vrstvu a alespoň jedno rychle se odbarvujicí a snadno vymyvatelné filtrující barvivo. Cílem vynálezu je zlepšení ostrosti při zpracování a při velmi krátké době zpracování.Cílem vynálezu je tedy nalezení dobře rozpustných a velmi rychle se odbarvujících filtrujících barviv, která z důvodů vysoké extinkce a široké oblasti absorpce zabraňují...

Zařízení pro ultrafiltraci olejových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222595

Dátum: 01.02.1984

Autori: Neuman Petr, Rajdl Bohumil

Značky: zařízení, olejových, ultrafiltraci, emulzí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro čištění vody s emulgovanými oleji. Účelem vynálezu je dosažení kontinuelnosti provozu zařízení se samočinným odváděním disociované vody a oleje. Uvedeného účelu dosahuje zařízení, jehož pracovní vana je rozdělena na oběhový prostor a zásobní prostor. Čerpadlo přečerpává olejovou emulzi z oběhového prostoru ořes zásobní prostor, z kterého je hrazen úbytek vyčištěné vody, do ultrafiltračního modulu, kde se odštěpí malé...