Patenty so značkou «emulgovatelné»

Kvapalné koncentráty účinných látok emulgovateľné vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13091

Dátum: 25.09.2009

Autori: Kolb Klaus, Seaman Graham, Krapp Michael

MPK: A01N 43/50, A01N 25/04, A01N 33/18...

Značky: kvapalné, emulgovatelné, látok, koncentráty, účinných

Text:

...pri skladovaní amôže viest kproblémomÚlohou predloženého vynálezu preto bolo pripravenie ko-formulácie stabilnej pri skladovaní sobsahom prinajmenšom jedného herbicídneho dinitroanilínu,predovšetkým pendimetalínu. s prinajmenšom jedným imidazolinónovýmherbicídom, predovšetkým imazamox, ktoré obsahujú väčšie množstvá prinajmenšom neiónovej povrchovo aktívnej látky pôsobiacej ako adjuvans,predovšetkým látky zo skupiny etoxylovaných...

Herbicídne emulgovateľné koncentráty a spôsob ničenia nežiaducich burín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286355

Dátum: 16.07.2008

Autor: Schmidt Friedrich

MPK: A01N 25/30, A01N 43/34, A01N 39/00...

Značky: spôsob, burín, ničenia, emulgovatelné, herbicídne, nežiadúcich, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prípravok nevodného emulgovateľného koncentrátu účinných zlúčenín na herbicídnu ochranu poľnohospodárskych plodín, ktorý pozostáva z (a) 25 až 150 g/l najmenej jednej fluórovanej herbicídnej zlúčeniny, (b) 400 až 900 g/l najmenej jedného herbicídneho alkylfenoxyalkanoátu, (c) 10 až 100 g/l najmenej jednej neiónovej povrchovo aktívnej látky, (d) 10 až 100 g/l najmenej jedného benzénsulfonátu, (e) 50 až 600 g/l najmenej jedného...

Rozpúšťadlo pre vysokokoncentrované emulgovatelné koncentráty pesticídne účinných látok s vysokou kryštalizačnou schopnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261088

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frajšták Pavol, Truchlik Štefan

MPK: A01N 25/02

Značky: koncentráty, emulgovatelné, schopnosťou, vysokokoncentrované, látok, účinných, vysokou, pesticídne, kryštalizačnou, rozpúšťadlo

Text:

...umožňuje výrobu vysokokoncentrovaných emulgovatelných koncentrátov takých pesticídne účinných zlúčenin, ako súV pripade propylěnkarbonátu jedná sa o zlúčeninu, ktorá má veľmi nízku teplotu topenia -55 °C, Vysokú teplotu varu 240 °C,malú miešatelnosť s vodou a zlúčeniny s vysokou kryštalizačnou schopnosťou sa s ňou veľmi dobre rozpúšťajü.Okrem toho, propylénkarbonát sám je velmi dobre miešateľný aj s niektorými,zvlášť nižšími...

Ve vodě emulgovatelné koncentráty olejů na opracování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228120

Dátum: 15.07.1986

Autori: Helwert Rainer, Lorke Horst

Značky: emulgovatelné, opracování, olejů, koncentráty, kovů, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Ve vodě emulgovatelné koncentráty olejů na opracování kovů se skládají ze směsi jakožto složky A, v hmot. množství 30 až 50 %, skládající se z reakčních produktů připravených reakcí sulfochloridů alkylaromatických, cykloalifatických alkylcykloalifatických celkem asi o 12 až 24 atomech uhlíku buď s amoniakem nebo s primárními nižšími alifatickými aminy za vzniku příslušných alkylsulfonamidů a pak s halogenkarboxylovými kyselinami o 2 až 11...

Emulgovatelné preparační oleje pro zvlákňování a finální úpravu syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 223151

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ulmer Karel, Bechtold Ludvík, Raif Zdeněk, Kirschner Zoltán, Kršňák František, Smrž Rudolf, Vaško Ladislav, Mikolaj Marián, Doubek Rudolf Ústí Nad Labem, Brzokoupilová Věra, Truban Zoltán

Značky: preparační, oleje, úpravu, emulgovatelné, vláken, zvlákňování, finální, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Emulgovatelné preparační oleje pro zvlákňování a finální úpravu syntetických vláken, vyznačené tím, že obsahují hmotnostně 55 až 90 % esterů karboxylových kyselin C12 až C22, s výhodou C16 až Cl8, s alifatickými alkoholy C1 až C10 a/nebo diesterů kyseliny ftalové s alifatickými alkoholy C1 až C10, 10 až 45 % emulgátoru obsahujícího hmotnostně 30 až 75 % oxethylovaných alifatických alkoholů C12 až C18 se 2 až 6 moly ethylenoxidu, 5 až 50 %...

Emulgovatelné preparační oleje pro zvlákňování a finální úpravu syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 220006

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kirschner Zoltán, Doubek Rudolf, Bechtold Ludvík, Raif Zdeněk, Smrž Rudolf, Truban Zoltán, Ulmer Karel, Brzokoupilová Věra, Kršňák František

Značky: preparační, vláken, zvlákňování, úpravu, oleje, syntetických, emulgovatelné, finální

Zhrnutie / Anotácia:

Emulgovatelné preparační oleje pro zvlákňování a finální úpravu syntetických vláken, vyznačené tím, že obsahují hmotnostně 30 až 75 % esterů mastných kyselin C12 až C22, s výhodou C16 až C18, s alifatickými alkoholy C1 až C10 a/nebo diesterů kyseliny ftalové s alifatickými alkoholy C1 až C10, 15 až 40 % rafinovaného minerálního oleje s teplotou tuhnutí nejvýše -20 °C a s kinematickou viskozitou 30 až 40.10-6 m2s-1 při 20 °C a 10 až 45 %...