Patenty so značkou «elimináciu»

Zariadenie na elimináciu siníc ako invazívnych vodných organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7241

Dátum: 03.09.2015

Autor: Jenčová Anna

MPK: C02F 1/461, C02F 1/00

Značky: organizmov, vodných, invazívnych, zariadenie, elimináciu, sinic

Text:

...je napojené z elektrickej rozvodnej siete, prípadne na iný altematívny zdroj elektrickej energie. Samočistiaca schopnosť prírodných jazier je znásobená pôsobením zariadenia, v ktorom účinkami elektrolýzy dôjde k ovplyvneniu vody fyzikálno-chemickými procesmi, ktoré zmenia vodné prostredie natoľko, že eliminujú výskyt siníc. Výtlačným potrubím prípadne hadicou je upravený (ionizovaný) vodný roztok pomocou výtlačného vodného čerpadla...

Konštrukcia na elimináciu nežiaduceho vertikálneho pohybu karosérie pri pružení ramena nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6051

Dátum: 02.03.2012

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60G 21/05

Značky: pohybu, konštrukcia, vertikálneho, nežiaducého, pružení, elimináciu, nápravy, karosérie, ramena

Text:

...Q ramena nápravy o agregát alebo o nosný rám ž.Obr. č. 2 znázorňuje pôdorys schémy konštrukcie na elimináciu vertikálneho pohybu karosérie 1 pri pružení ramena g nápravy vplyvom akcelerácie alebo brzdenia, pozostávajúcu z pozdĺžneho ramena j prichyteného o karosériu 1 pomocou kĺbu 1 karosérie a pomocou zloženého kĺbu 2 pozdĺžneho ramena o vratné rameno 3, pričom zložený kĺb 2 pozdĺžneho ramena je za prichytením kĺbu 8 pozdĺžneho ramena o...

Sústava konštrukčných uzlov na elimináciu axiálnych síl v strojových zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6045

Dátum: 02.03.2012

Autori: Matúš Miloš, Šooš Ĺubomír, Ondruška Juraj

MPK: B30B 11/22, F16C 33/76

Značky: zariadeniach, strojových, sústava, uzlov, axiálnych, konštrukčných, elimináciu

Text:

...axiálne sily sú eliminované v prenosovom akčnom člene a kompaktnom alebo monolitnom ráme zariadenia. Tieto účinky sily sa transformujú na vnútomú napätosť V konštrukcii a drobné deformácie. Dôležitým faktom je, že deformácie a napätosť nie je vnášaná do členov sústavy, ktorým by ich účinkom bola sťažovaná prevádzka. Axiálne sily sa výraznejšie neprenášajú do ložísk a vonkajšieho kotvenia zariadenia. Tým samotný stroj ako celok nepotrebuje...

Kompartmentalizované živicové pelety na elimináciu kyslíka a spôsob tepelného spracovania uvedených živicových peliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20452

Dátum: 05.05.2006

Autori: Ferrari Gianluca, Sisson Edwin

MPK: C08J 3/12, B29B 13/02, B29B 9/12...

Značky: peliet, spracovania, kompartmentalizované, tepelného, uvedených, kyslíka, spôsob, pelety, elimináciu, živicových, živicové

Text:

...predzmesové pelety reaktivne voči kyslíku sa nemôžu podrobiť post-tepelným procesom, ako sú sušenie, kryštalizácia alebo polymerizácia v tuhom skupenstve. Pred ñnálnym miešaním v roztopenom stave sa predzmes polyesteru a materiálu reaktívneho s kyslíkom musí-3 vysušiť. Pelety teda musia byt schopné vydržať proces sušenia. Sušenie horúcim vzduchom významne znižuje schopnosť materiálu reaktivneho voči kyslíku spotrebúvať kyslík.0017 US patent...

Zariadenie na elimináciu odchýlok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1946

Dátum: 09.09.1998

Autori: Sobotka František, Votruba Vítězslav

MPK: H02G 11/00, B66C 13/12

Značky: odchylok, elimináciu, zariadenie

Text:

...rozmerovo voliteľného obdĺžnika. Do tohto priestoru je možné uložit ľubovolné množstvo nosičov energie (el. káble optické káble, hydrauliku, pneumatiku,chladiace médiá apod.). Podľa potreby je možné jednotlivé nosiče energie od sebe horizontálne aj vertikálne oddeliť priečkami. Reťazec je zostavený z jednotlivých článkov. Tým je možné vy tvoriť ľubovolnú dlžku reťazca potrebnú na uloženie nosičov energie.Podľa najväčšieho priemeru...

Kĺb bočnice formy pre elimináciu nepresnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 231613

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tsouskas Lazaros

MPK: B28B 7/08

Značky: formy, bočnice, elimináciu, nepresnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺb bočnice formy pre elimináciu nepresnosti pre odklápateľné spojenie bočníc resp. čiel formy s formopodložkou najmä v stavebnej prefabrikácii pozostávajúcí z ramena závesu (1) pevne spojeného s bočnicou, resp. čelom formy (7) otočného na čape (2) po nekruhovej dráhe v konzole (3) opatrenej excentrickými otvory pre excentrické vložky (4), pričom konzola (3) je pevne spojena s formopodložkou (6),a je opatrená dorazovou priečkou (5) pre...

Zariadenie na plynulú elimináciu úbytku rozbrusovacieho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 220262

Dátum: 15.02.1986

Autori: Gutt Ján, Berger Ján

Značky: kotúča, rozbrusovacieho, úbytku, plynulú, elimináciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na plynulú elimináciu úbytku rozbrusovacieho kotúča tak, že elektrický nevodivý rozbrusovací kotúč rozbrusuje materiál upnutý v elektricky odizolovanej čeľusti vytvorenej, z upínacích segmentov, na ktoré je zapojený elektrický prúd o malom napätí cez horný mikrospínač a elektrický obvod je spojený cez rozbrusovaný materiál, pričom rozbrusovaním sa obvod prerušuje, čím horný mikrospínač dáva impulzy k vráteniu...