Patenty so značkou «eliminácie»

Spôsob eliminácie tvorby viacnásobných tieňov pri svietidlách s bodovými zdrojmi svetla, najmä LED svietidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5655

Dátum: 04.03.2011

Autor: Petrík Pavel

MPK: H05B 33/00, F21V 5/00

Značky: svietidiel, viacnásobných, tvorby, najmä, bodovými, eliminácie, svietidlách, tieňov, světla, zdrojmi, spôsob

Text:

...halogénové žiarovky.Výhody konštrukcie svietidiel s bodovými zdrojmi svetla, najmä, najmä LED svietidla s elimináciou tvorby viacnásobných tieňov podľa tohto technického riešenia spočívajú v tom, že v porovnaní so svietidlami s bodovými zdrojmi svetla najmä s lineárnym usporíadanim LED diód zo stavu techniky sa v podstatnej miere až úplne odstráni efekt tvorby viacnásobných tieňov.Prehľad obrázkov na výkresochSvietidlo s bodovými zdrojmi...

Spôsob eliminácie polychlórovaných bifenylov z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 287571

Dátum: 16.02.2011

Autori: Šimon Peter, Skláršová Božena, Šimko Peter

MPK: C02F 1/00

Značky: spôsob, eliminácie, polychlorovaných, bifenylov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob eliminácie polychlórovaných bifenylov z vody, pri ktorom sa voda uvedie do styku s polystyrénom tak, že polystyrén sa priamo vloží do zásobnej nádoby s vodou a obsah nádoby sa následne kontinuálne premiešava alebo sa polystyrén umiestni do prietokového systému s núteným obehom, cez ktorý voda preteká.

Spôsob eliminácie ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 z piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287345

Dátum: 25.06.2010

Autori: Belajová Elena, Rauová Drahomíra, Daško Ľubomír

MPK: B01D 15/08, C12C 11/00, C12H 1/00...

Značky: eliminácie, ochratoxínu, spôsob, fumonizínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob eliminácie mykotoxínov ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 v pive, ktoré sa povrchovo adsorbujú na sorbente s povrchovo aktívnymi skupinami. Pivo sa uvedie do kontaktu so sorbentom tak, že v prietokovom systéme, do ktorého je vložený sorbent s povrchovo aktívnymi skupinami, sa pivo uvedie do núteného pohybu. Povrchovo aktívnymi skupinami môžu byť kyanoetylové skupiny alebo chloropropylové skupiny. V prípade použitia...

Spôsob eliminácie polycyklických aromatických uhľovodíkov z rastlinných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286663

Dátum: 18.02.2009

Autor: Šimko Peter

MPK: C11B 1/00, C11B 3/00, A23D 9/02...

Značky: eliminácie, polycyklických, aromatických, spôsob, olejov, uhľovodíkov, rastlinných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob eliminácie polycyklických aromatických uhľovodíkov z rastlinných olejov, pri ktorom sa rastlinný olej uvedie do styku s polyetylénom tak, že polyetylén tereftalát sa priamo vloží do zásobnej nádoby s rastlinným olejom a obsah nádoby sa následne kontinuálne premiešava alebo sa polyetylén umiestni do prietokového systému s núteným obehom, cez ktorý preteká rastlinný olej.

Spôsob eliminácie vzniku redukčného jadra pri vypaľovaní keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286276

Dátum: 28.05.2008

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 33/02, C04B 35/00

Značky: eliminácie, spôsob, vzniku, redukčného, keramiky, jádra, vypalování

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zníženia až odstránenia redukčného jadra, t. j. nehomogenít z finálneho produktu, čím sa predĺži životnosť výrobku, najmä pri jeho vystavení tepelným zmenám. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa ku keramickému cestu pred sušením pridáva aspoň jedna látka zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylénglykol a jemne drvené zeolity v množstve 0,1 až 20 % hmotn., počítané sa sušinu prídavku ku keramickému cestu.

Spôsob eliminácie výkvetov keramického črepu zapríčinených solami vanádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261445

Dátum: 10.02.1989

Autor: Híveš Ladislav

MPK: C04B 33/08

Značky: výkvetov, keramického, vanadu, spôsob, črepu, eliminácie, zapríčinených, solami

Text:

...pomocou fluoridu vápen-atého je nákladné a preto sa hľadala nová cesta, pričom zreteľ sa kládol na ekonomické hľadisko. . . Uvedený nedostatok je odstránený spôsobom eliminácie výkvetov keramického črepu zapríčinených solami vanádu podľa vynalezu, ktorého podstatou je, že do suroviny s obsahom 0,01 hmot. oxidu vanadičitého sa pridá uhličitan vápenatý v množstve 0,5 až 4 hmot., alebo väpenný hydrát v množstve 0,5 až 1,5 °/o hmot.,...