Patenty so značkou «elementů»

Monitor materiálového toku hadicového dopravníka bez mechanického strižného elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6935

Dátum: 04.11.2014

Autori: Molnár Vieroslav, Zajac Jozef, Urbanec Erik, Fedorko Gabriel, Michalík Peter

MPK: B65G 43/02

Značky: elementů, mechanického, monitor, materiálového, hadicového, dopravníka, střižného

Text:

...Brána môže byť vyhotovená s vodorovnou alebo zvislou osou otvárania. Krídlo brány pritláča kladku mechanického mikrospínača, zabezpečujúceho blokovanie napájania pohonu hnacej stanice pre dopravný pás hadicového dopravníka a tiež zabezpečuje zatvorenie plniaceho zariadenia dopravného pásu v násypnej stanici.Monitor materiálového toku hadicového dopravníka bez mechanického strižného elementu má vo svojej konštrukcii navrhnutý nosný rám V...

Spôsob výroby plošného útvaru, najmä čalúneného elementu, taký plošný útvar a čalúnený element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12473

Dátum: 23.11.2009

Autori: Steppat Maik, Hohenhorst Manfred, Springer Christian, Kosar Kay

MPK: B29L 31/58, B29C 44/56, B32B 38/06...

Značky: taký, čalúneného, plošného, spôsob, útvar, plošný, čalúnený, výroby, elementů, útvaru, najmä, element

Text:

...natavením, pri ktorom sa jednotlivé pásy na povrchu krátkodobo natavujú otvoreným plameňom a v tomto takto spôsobenom lepivom stave sa pôsobenímtlaku spolu navzájom plošne spájajú.v ktorom je usporiadaná gélová vrstva. Táto gélová vrstva je spojená s vískoelastíckou penou základného telesazákladnom telese je vytvorené vybranie, prostredníctvom laminovania. Gélovávrstva obsahuje vyvýšeníe a prehĺbenie.Spis DE 196 40 263 Al popisuje...

Spôsob upevnenia spojovacieho elementu na obrobok a súčasť z obrobku s na ňom pripevneným spojovacím elementom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16678

Dátum: 15.07.2008

Autori: Meyer Jürgen, Burtsche Daniel, Schreiner Sven, Berger Franz

MPK: B23K 26/22, F16B 2/00, B23K 26/00...

Značky: súčasť, obrobků, obrobok, spôsob, spojovacím, elementom, pripevneným, spojovacieho, elementů, upevnenia

Text:

...hriadeľa - vačkového hriadeľa. Zlyhanie tu obvyklého skrutkového spojenia môže viest k spontánnemu totálnemuAko riešenie bolo skúšané lepenie spojovacieho elementu na jednu zo spojovaných plôch spojovaných obrobkov. To vyžaduje absolútne čisté, odmastené a suché plochy, ktore sa pri stavbe motorov zaisťujú len s veľkými nákladmi. Zvyšky lepidla navyše poškodzujú charakteristický mechanizmus prenosu síl trení zvyšujúcich preložiek podľa...

Spôsob výroby roštového elementu s pozdĺžnymi medzerami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9720

Dátum: 23.06.2008

Autor: Schwarz Rudolf

MPK: B28B 3/02, A01K 1/015, B28B 11/04...

Značky: pozdĺžnymi, spôsob, roštového, elementů, medzerami, výroby

Text:

...položené na zhustený navlhnutý betón, do ktorého sa následne pomocou prítlačného zariadenia pri súčasných vibráciách zatlačujú svojimi kotviacimi elementmi. Problém s utesnením pri spôsobe podľa vynálezu úplne odpadá. Povrchová plocha roštového elementu s pozdĺžnymi medzerami môže byť ako na celej ploche, tak aj len čiastočne potiahnuté gumovým povlakom. Vytlačený betón tečie do oblastí roštového elementu s pozdĺžnymi medzerami, ktoré...

Zaskakovací pánt na nesenie uzavieracieho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6239

Dátum: 15.06.2006

Autor: Zetti Daniele

MPK: E05F 1/00, E05D 3/00

Značky: elementů, nesenie, zaskakovací, uzavieracieho, pánt

Text:

...alebo podobne, je nutné použiť prídavný nosný element, ktorý je upevnený k jednej zo stien skrinky a obmedzuje teda možnosť0019 Spis EP 1138 857 Al predstavuje pánt, nesúci doskový element otvárajúci vo0020 Cieľom predkladanćho vynálezu je eliminovať vyššie uvedené nevýhody známych pántov upravením zaskakovacíeho pántu, ktorý dovoľuje stabilnú a bezpečnú oporu uzavieracieho elementu vzhľadom na konštrukciu kusa nábytku alebo podobne, ako v...

Prepravný a/alebo skladovací kontajner na uloženie najmenej jedného rádioaktívneho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5656

Dátum: 06.03.2004

Autori: Winkler Hans-peter, Völzer Walter, Hüggenberg Roland

MPK: G21F 5/00, G21F 5/008, G21F 5/005...

Značky: jedného, najmenej, elementů, uloženie, kontajner, rádioaktívneho, prepravný, skladovací

Text:

...stability v zásade osvedčila. Mechanickú odolnosť je však so zreteľom na určité výnimočné situácie vhodné zlepšiť, respektíve je potrebné ju zlepšiť. Takou Výnimočnou situáciou je najmä voľný pád kontajnera,ktorý potom naráža čelným koncom na strane vrchnáka kontajnera, respektíve čelnou plochou na strane vrchnáka kontajnera na pevný podklad. Vo fáze voľného pádu zostáva nejprv medzi uloženými rádioaktívnymi elementmi (palivovými článkami) a...

Zariadenie na rozpoznávanie prekážky v oblasti otvoru pohyblivého uzavieracieho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5990

Dátum: 04.03.2004

Autori: Kopp Günther, Regnet Helmut

MPK: E05F 15/00

Značky: pohyblivého, oblastí, otvorů, zariadenie, prekážky, rozpoznávanie, uzavieracieho, elementů

Text:

...je zo spisu EP O 648 628 B 1 známa bezdotykove pracujúca ochrana proti zovretiu. Táto známa ochrana proti zovretiu obsahuje extrudované tesnenie, do ktorého je integrovaný elektrický vodič. Tento elektrický vodič tvorí senzorovú elektródu, ktorá vytvára elektrické pole V oblasti otvoru okenného skla. Zmeny kapacity na základe prítomnosti nejakej prekážky v elektrickom poli sú snimané vyhodnocovacou jednotkou, ktorá vytvoríriadiaci signál pre...

Spôsob upevnenia architektonického elementu povrchovej úpravy k povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282169

Dátum: 01.10.2001

Autor: Abou-rached Roger Georges

MPK: E04B 1/98, E02D 27/02, E02D 27/34...

Značky: architektonického, úpravy, elementů, povrchu, povrchovej, spôsob, upevnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob upevnenia architektonického elementu povrchovej úpravy k povrchu nakoniec vytvoreného odlievateľným materiálom zahŕňa kroky: upevnenie aspoň jedného háka k zadnému povrchu architektonického elementu povrchovej úpravy tak, že tento hák spravidla vyčnieva z tohto zadného povrchu, ďalej zapustenie jedného alebo všetkých hákov do odlievateľného materiálu a umožnenie odlievateľnému materiálu stuhnúť okolo aspoň jedného háka, pričom je tento...

Spôsob potiahnutia prstencového nosného elementu na náhradu srdcovej chlopne a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279501

Dátum: 09.11.1994

Autori: Stolarzewicz Bogdan, Cichon Romuald, Religa Zbigniew, Stozek Jolanta, Krzyskow Marek

MPK: A61F 2/24

Značky: elementů, náhradu, vykonávanie, spôsobu, tohoto, prstencového, srdcovej, nosného, chlopně, zariadenie, spôsob, potiahnutia

Zhrnutie / Anotácia:

Náhrada (1) srdcovej chlopne pozostáva z prstencového nosného elementu (1a), vybaveného nosnými ramenami (4) a je potiahnutá textilným poťahom (3), pričom pri poťahovaní sa najprv vytvorí golierový tvar textilného poťahu (3). Textilný poťah (3) je pružný aspoň v jednom smere (A'). Vloží sa do prstencového nosného elementu (1a) a prevráti alebo sa prehne svojimi vyčnievajúcimi axiálnymi koncami (15, 16) cez vonkajšie plochy prstencového nosného...

Zariadenie k ovládaniu škrtiaceho elementu v sacom potrubí motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 277817

Dátum: 15.01.1992

Autori: Halada Zdeněk, Vojíř Vilém, Kňákal Jan

MPK: F02D 9/00, F02D 33/00, F02B 69/04...

Značky: motora, ovládaniu, zariadenie, škrtiaceho, potrubí, elementů, sacom

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na ovládanie škrtiaceho elementu (18) v sacom potrubí (17) motora na alternatívny pohon kvapalným palivom vo vznetovom režime a plynným palivom v zážihovom režime. Vo valci (1) je medzi ovládacím piestom (2) a piestnicou (3) umiestnený nastavovací piest (4), ktorý je s ovládacím piestom (2) v dotyku prostredníctvom tlačidla (5), a takto vzniknutý priestor (13) medzi ovládacím piestom (2) a nastavovacím piestom (4) je...

Zariadenie na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu v prítlačnej doske lisu na ovocie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279428

Dátum: 15.09.1991

Autor: Chara Alexandr

MPK: F16L 37/08, F16B 21/18

Značky: drenážneho, doske, ovocie, upevnenie, elementů, rozoberateľné, zariadenie, zaistenie, prítlačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu (3) na prítlačnej doske (1) lisu na ovocie je koniec drenážneho elementu (3) opatrený zástrčným dielcom (4) zastrčeným do puzdra (5) prítlačnej dosky (1). Na puzdre (5) je usporiadaný poistný krúžok (7) vytvorený ako krúžok z plochej pružiny, ktorý na svojom vnútornom obvode nesie niekoľko výstupkov (9, 10). V stene (12) puzdra (5) sú otvory (11), do ktorých výstupky (9, 10) zapadajú....

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270743

Dátum: 12.07.1990

Autori: Andó Ján, Kaše Oldřich, Paar Miroslav

MPK: D04B 15/78

Značky: převodník, elektromagnetický, elementů, stroje, vyvolování, pletacího, činných

Text:

...izolanty làł. Na jádŕe l je umistěn hlavní solenoid 3, který je navinut na kostřičce 2. Těleso je na neznázorněnou část pletacího stro je připevněn například pomocí neznázorněnýoh šroubů umístěných do otvorů 1.4 jádra l.Součinnost elektromagnetického pŕevodníku s činnými elementy, například se vzorovacími stopry 2, je znázorněna na obr. 2 a 3. Vzorovací stopr Ž je v ćinné poloze znázorněn jako vzorovací stopr jjl. V této poloze je...

Zařízení pro optimální vyhodnocení zatížení otočného výložníkového jeřábu s indikací nastavení jeho opěrných elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267734

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hirt Lubomír, Engliš Karel, Talacko Jiří, Straka Jiří

MPK: B66C 15/00

Značky: otočného, výložníkového, vyhodnocení, opěrných, optimální, elementů, indikaci, zatížení, zařízení, jeřábu, nastavení

Text:

...indikaoi a signsliznci jak nebezpečného zatížení, tak i indikuci a signslizeci přetížení otočného výložníkověho jeřábu, n to s dostntečnou bezpečností při maximálním využití ncsnai jeřáhu v jednotlivých smčrech nntočení otočného vršku.Příklsd provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázornčn nárys uspořádání snímače ůhlově odohylky rámu vůči horizontální rovinč,no obr. 2 půdorys uspořádání...

Zařízení pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267222

Dátum: 12.02.1990

Autor: Urbánek Ladislav

MPK: D04B 15/78

Značky: pletacího, zařízení, elementů, činných, vyvolování, stroje

Text:

...železa, ferítu apod.267222 V pőlovém nástavci l je vytvořen výřez łáâ a volíci pol ,který je od pőlového nástavce l odďělen nemagnetíckými vložkamí łâgt Nemagnetícké vložky lâg mohou být vytvořeny například z moeazí, keramiky, popřípadě jiného kovového nebo nekovového materiálu. Ve výřezu L 4 je uložen elektromagnet tvořenýjádrem g z feromagnetického materiálu, z cívky 3 a ze solenoidu 3 navinutého na civce 3. Na pőlový nástavec l je...

Způsob tváření pásu pro výrobu základního elementu paprsku bezkonfusorového prohozu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265993

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krabec Miroslav, Flaška Miroslav

MPK: B21B 1/28

Značky: elementů, strojů, prohozu, bezkonfusorového, paprsků, výrobu, základního, pásu, textilních, způsob, tváření

Text:

...vlny pásu,korýtkovitosti a šavlovitosti. Také mez kluzu, tažnost a zbytková zásoba plasticity se pohybujl v úzce dąfinovaném intervalu. Tyto dosažené finální vlastnosti pásu dávaji předpoklad vyrábět z pasu základni komponenty s vysokými nároky na tuhost, přimost a rovinnoat technologiemi jako je ohýbání, střiháni, lisováni spod. s vysokou výtěžnosti.Přikladem použití navrhovaného způsobu je výroba polotovaru ve tvaru pásu pro základni...

Zařízení pro přechodné vytváření zásoby kruhových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263858

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dušek Josef, Jurča Milan, Martínek Petr

MPK: B21C 47/24

Značky: zařízení, přechodné, kruhových, zásoby, vytváření, elementů

Text:

...vysoká. V těžkém hutním provozu není vyloučena jeho zvýšená poruchovost. Navíc jeho konstrukce s hákem je vhodná spíš pro kratší délku kruhových elementů. Pro neUvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro přechodné vytváření zásoby kruhových elementů, zejména svitků drátu a pro manipulací s nimi, jehož podstata spočívá v tom,že sestává z nosných ramen, uspořádaných výškově přestavitelně .a otočně kolem svislé osy sloupu a že je opatřeno...

Zařízení pro vytváření přechodné zásoby kruhových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263857

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dušek Josef, Vincenec Jiří, Jurča Milan

MPK: B21C 47/24

Značky: elementů, zařízení, zásoby, vytváření, přechodné, kruhových

Text:

...zejména svitků -drátu a pro manipulaci s nimi, obsahující dopravník,sklopný stůl a otočný zásobník, jehož podstata spočíva V tom, že na dopravník navazuje sklopný stůl, proti kterému je upraveno jedno z ramen otočného zásobníku, ustavených výkyvně ve svislé rovině. sklopný stůl může být vybaven prízmatíckým dorazem. Výhodné je uspořádání stojanu otočného zásobníku jako výškově přestaviteclné.Výhodou zařízení podle vynálezu je jednoduchá...

Maketa palivového elementu s vyhořívajícím absorbátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257976

Dátum: 15.07.1988

Autori: Veselý Jan, Sochor Quido, Drexler Jan

MPK: C21C 3/02

Značky: absorbátorem, vyhořívajícím, palivového, elementů, maketa

Text:

...Navíc takto připravenou maketu nelze opakovaně vyrobit s přesností požadovanou účelem použití a materiálové složení uvnitř palivových tablet nelze s požadovanou přesností nedestruktivně zjistít. Modelování vyhoření vyhořívajícího absorbátoru s vysokým mikroskopickým účinným prúřezem pro záchyt neutronů pouze rovnoměrným snížením koncentrace rovnoměrně v celém objemu palivové tablety však neodpovída profilu vyhoření ve skutečných...

Způsob desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 253806

Dátum: 17.12.1987

Autor: Žagmen Jiří

MPK: G01N 25/00

Značky: vodivostních, způsob, měřicích, tepelně, desaktivace, elementů, analyzátorů, plynů

Text:

...technicky náročné postupy, např. galvanické pokovování, které v obtížně reprodukovatelné míře ovlivňují fyzikální vlastnosti platiny.Uvedené nedostatky známých způsobů jsou odstraněny způsobem desaktivace měřicích elementů tepelné vodivostních analyzátorů plynu a par podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na měřicí element zhotovený z katalyticky aktivních kovů neho jejích slitin, případně materiál určený k jeho zhotovení, zahřátý na...

Zapojení pro automatické nastavení snímacích elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253784

Dátum: 17.12.1987

Autor: Veselý František

MPK: G06K 7/015

Značky: elementů, snímacích, nastavení, zapojení, automatické

Text:

...citlivosti snímacích elementů jen malou částí své kapacity. Zbylou kapa citu lze využít pro realizaci ostatních operací řídicích snímaní a vyhodnocovânĺ informaceNa připojeném výkresu je znázorněno v blokovém schématu příkladné zapojení pro automatické nastavení snímacích elementü podle vynalezu v provedení pro dynamický snímač evidenčních karet pracovníků.Zapojení sestává z řídící jednotky l a nejméně dvou vysílacích částí snímacích...

Způsob výroby plochých propojovacích elementů ze zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 253675

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tubl Rudolf, Vít Miloslav

MPK: H01L 23/54

Značky: výroby, elementů, plochých, zlata, způsob, propojovacích

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry způsob výroby plochých propojovacích elementů ze zlata podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na podložce, netečná k následnýmtechnologickým opeřacím, nejlépe křemíkové či safírové, s adhezní 253 675vrstvou , selentivně leptetelnou od zlata, tvorenou s výhodou titenem nebo chromem nebo titan-wolframem, e s vrchní vrstvou zlata se vytvoří fotoresistová maska....

Nosná deska pro přesně opracování tenkých vysoce planparalelních elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243097

Dátum: 15.11.1987

Autor: Jasovský František

MPK: B28D 5/00

Značky: tenkých, deska, vysoce, nosná, opracování, přesné, elementů, planparalelních

Text:

...nikterak kriticke, je však výhodné,.blíží-li se .šířce, rýhy. Ani tvar, rýhy není ni. jak rozhodující, výhodné jsou rýhy pravoúhlého průřezu.Výhoda nosné desky podle vynálezu tkví v tomgže na. ní vznikají tmelící plošky, na nichž tahy tuhnoucího tmele jsou minimální a i vrstva tmele se pohybuje jen kolem 0,5 m a navíc je umožněno i přesné natmelení opracovávaných elementů co do planparalelity pod 1 um, čehož u plné nosné desky nelze...

Způsob zvýšení životnosti jemnobublinných aeračních elementů textilní nebo plastovou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243079

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zelený Karel, Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Krumphanzl Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: elementů, textilní, aeračních, způsob, plastovou, životnosti, mřížkou, jemnobublinných, zvýšení

Text:

...však ukázalo, že z této doby životnosti je dosahovano jen 15 až 25 0/0. Krátka životnost polyuretanu, pracná demontáž aeračních roštů a výměna polyuretanu na nich do značné míry znehodnocují prínos jemnobublinné aerace tohoto typu.Zjištěiío-u príčinou krátké životnosti pěnového polyuretanu na aeračních roštech je nadměriíé rozpínání polyuretanu, a při jeho nedostatočné mechanické pevnosti následné roztrhání.Podstata způsobu zvýšení životnosti...

Způsob kalibrování pružných elementů, zejména pružných podložek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244603

Dátum: 14.10.1987

Autori: Seszták Emil, Baiogh Ilona

MPK: B21F 35/04

Značky: zařízení, podložek, tohoto, elementů, provádění, pružných, zejména, způsob, způsobu, kalibrování

Text:

...prułných podloiek je zírovsň zamezeno jejích řolízkoviní. U zařízení podle vynálezu lze hodnotu plnstieheho pŕetvoření nastavovat za chodu stroje a to v pŕesnějlích tolerancích nez dovolevala doposud znsmá technologie pro kalibrací prułných elementů zejmána pruinych podlołek.Zeřízení podle vynilezu je Mně núročne na opravu a údržbu, v připndl zaklínovlní dvou pedlelek (neb více) na sebe nedochdzí k destrukel zařízení neb mechaniemů...

Zařízení pro upnutí vyměnitelného řezného elementu v tělese obráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251570

Dátum: 16.07.1987

Autor: Unčovský Arnošt

MPK: B23B 27/16

Značky: obraběcího, zařízení, řezného, tělese, elementů, nástroje, vyměnitelného, upnutí

Text:

...řez ného elementu.Tendence vývoje směřujíci k automatizaci všech obráběcĺch operací pomocí obráběcích linek, integrovaných výrobnich úseků, NC strojů, robotú atd., vyžaduje i automatizaci výměny otupených řezných elementü. Z tohoto důvodu již dosavadní, výše uvedené způsoby jejich upínáni plně nevyhovuji.Zařízení pro upnuti vyměnitelného řezného elementu do těla nástroje podle vynálezu je výhodné zejména tim, že umožňuje přimočarým pohybem...

Teplocitlivý papír se sníženou lepivostí a sníženou tendencí zanášení tiskových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251376

Dátum: 16.07.1987

Autori: Morávek Jaroslav, Neuvirt Jiří, Hančil Jan, Vetešník Pavel, Šantora Vladimír

MPK: B41M 5/18

Značky: tendencí, sníženou, lepivosti, papír, zanášení, teplocitlivý, elementů, tiskových

Text:

...odpliovoě a pod.), nobo Jako dva nátäry, kdy so obvykle BTL a BVL nanáií oddllonł. Dalií noinosti do, s určitý podíl nebo viechna BVL se přidá do základmiho nách-u.Funkce sákladního Iátiru do zakotvit rostavsnou toplocitlivou kompozici, cel Je unožnáno volndn povrchom pignontu v základní nátáru. Z tohoto hladiska Je zřojmá, že nsjúčinnljií .io pigmsnt s velkým vlastnim povrchel, který pojme a sakotvi relativně větlí mnoiotví rootovoné rán a...

Způsob a zařízení pro měření ztrát optických elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: G02B 26/10, H01S 3/101

Značky: způsob, měření, ztrát, zařízení, optických, elementů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení pro měření ztrát optických elementů, vznikajících absorpcí, rozptylem a dvojlomem, například u Brewsterových okének, zrcadel, kyvet a celých výbojových trubic plynových laserů. Podstatou způsobu měření je, že na optický element vložený do rezonátoru se působí svazkem světla o menším poloměru modu, než má měřený element v provozním režimu, přičemž z poklesu výkonu v rezonátoru měřicího laseru se určují ztráty....

Zapojení k regulaci vzduchových pružících elementů mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249023

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vykopal Vladislav, Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: elementů, prostředků, pružících, regulaci, vzduchových, mobilních, zapojení

Text:

...5 s jediným polohovým regulačním ventilem g.ventil Ž a třípolohový ventil § lze nahradit jediným více-A oeatným ventilem.zapojení podle vynálezu pracuje takto Při běžném provozu vozidla jsou ovládací ventily 1, 5 otevřeny a tlakový vzduch je přiváděn od polohových regulačních ventilů g, g do vzduchovým pružícíoh elementů ě, 1. ventil Ž a třípolohový ventil § jsou uzavřeny a potrubí 1 a lg jsou bez tlakového vzduchu. e V případě, že...

Distanční mříž palivových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234223

Dátum: 01.03.1987

Autor: Bárdoš Jozef

MPK: G21C 3/34

Značky: elementů, palivových, mříž, distanční

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit jednoduchou montáž palivových elementů s miniaturními detektory umístěnými ve dvojicích na protilehlých místech povrchu palivového elementu do palivové mříže a jednoduchou demontáž takových palivových elementů z palivové mříže, a to pro libovolnou geometrií rozmístění palivových elementů v palivové mříži. Uvedeného účelu se dosáhne distanční mříží, která je tvořena deskou (l), které jsou rozmístěny otvory (2)...

Zařízení k měření tlaku plynů a kapalin pomocí piezoelektrického elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237464

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01L 23/10

Značky: zařízení, piezoelektrického, elementů, měření, plynů, tlaku, pomocí, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízením se dosahuje přesných a spolehlivých výsledků bez použití mechanických součástí, a to přímým měřením změn tlaku. Piezoelektrický element, umístěný mezi dvěma elektrodami, je připojen na displej s kapalným krystalem. Displej je tvořen nejméně jedním blokem s kapalným krystalem, který je umístěn mezi vodivou podložkou, připojenou k jedné elektrodě piezoelektrického elementu a průhlednou vodivou rovinnou destičkou, opatřenou vodivými...

Mechanismus k bezložiskovému uložení natáčeného elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247729

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kalivoda Petr

MPK: G01G 3/08

Značky: uložení, elementů, natáčeného, bezložiskovému, mechanismus

Text:

...je radiálně fixován bez poiužití ložisek, čímž se vyloučí jejich třecí odpory.Na výkresu jsou znázorněna dvě základni provedení mechianismů, obr. 1 a obr. 2,lišicí se tvarem odvalovaciho elementu. Na obr. 3 je zakresleno zdvojení základního mechanismu.Základní provedení mechanismu podle obrázku 1 a obr. 2, jehož odvalovací rovina leží ve svislém směru, umožňuje fixaci natáčeného elementu 1 ve svislém směru a je možno na něj působit jen...

Mechanizmus pre uloženie miešacieho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232147

Dátum: 15.12.1986

Autor: Gramblička Miroslav

MPK: B01F 9/02

Značky: elementů, mechanizmus, uloženie, miešacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Miešací zariadení pre abrazívne prostredie napríklad miešače riedkých cementových, betónových a bentonitových zmesí v stavebníctve. Rieší zníženie stavebnej výšky uloženia, dĺžky a dimenzovania hriadele, zvýšenie životnosti uloženia a ochrany trecích plôch a ložísk. Podstatou mechanizmu je uloženie hriadeľa na ložiskách uložených v telese zapustenom do priestoru miešacej nádoby, pričom teleso je chránené krytom pevné spojeným s hriadeľom a...