Patenty so značkou «elektrotroskového»

Spôsob elektrotroskového odlievania antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278004

Dátum: 15.07.1992

Autor: Murgaš Marian

MPK: B22D 23/10

Značky: odlievania, spôsob, elektrotroskového, chromových, antikoróznych, chrómniklových, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Pri elektrotroskovom odlievaní antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí sa proces primárnej kryštalizácie ovplyvňuje aplikáciou magnetického poľa. Na kryštalizátor počas elektrotroskového liatia sa pôsobí magnetickým poľom indukcie 0,085 T až 0,11 T.

Spôsob elektrotroskového zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 280762

Dátum: 15.07.1992

Autor: Murgaš Marian

MPK: B23K 13/01, B23K 25/00, B23K 9/18...

Značky: spôsob, zvárania, elektrotroskového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrotroskového zvárania a navárania, ktorý je založený na vedení procesu odtavnou elektródou zosintrovanou na 70 až 80 % teoretickej hustoty, keď do miesta zvaru je privedené magnetické pole 0,1 až 0,15 T. Navrhované riešenie umožňuje odstránenie hrubej liatej štruktúry zvarového kovu, výrazné zlepšenie mechanických vlastností zvarového kovu s prechodovou oblasťou, podstatné zmenšenie hĺbky závaru a zníženie tepelného ovplyvnenia...

Spôsob tepelného spevňovania oceľovej vrstvy elektrotroskového návaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 279832

Dátum: 15.07.1992

Autori: Blaškovits Pavel, Lesňák Štefan, Koseček Miroslav

MPK: C21D 1/09

Značky: oceľovej, tepelného, vrstvy, elektrotroskového, spôsob, spevňovania, návaru

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelného spevňovania oceľovej vrstvy elektrotroskového návaru, z teplom vytvrdzovateľných materiálov stopou preneseného laserového žiarenia, rieši problém kvalitného tepelného spevňovania povrchu aj v prípadoch s vyšším preneseným tepelným príkonom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na návarovú elektrotroskovú vrstvu po predchádzajúcom ochladení na teplotu okolia alebo nižšiu, sa pôsobí stopou preneseného laserového žiarenia v určenom...

Spôsob elektrotroskového liatia s použitím práškového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280345

Dátum: 17.06.1992

Autori: Murgaš Marian, Pokusa Anton, Čaus Alexander

MPK: B22F 9/00, B22D 27/02

Značky: práškového, použitím, polotovarů, elektrotroskového, liatia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu elektrotroskového odlievania s ovplyvnením procesu tuhnutia, pri ktorom je použitá odtavná elektróda z neúplne kompaktného materiálu. Podstatou riešenia je, že v prvej fáze sa práškový polotovar speká pri teplote 950 až 1200 °C na 65 až 80 % maximálnej hustoty do odtavnej elektródy a v druhej fáze sa odtavná elektróda elektrotroskovo pretavuje za pôsobenia magnetického poľa 0,04 až 0,15 T.

Spôsob elektrotroskového zvárania, najmä legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256063

Dátum: 15.04.1988

Autori: Murgaš Marian, Musil Zdeněk, Adamka Jozef, Pilárik Stanislav

MPK: B23K 25/00

Značky: elektrotroskového, najmä, zvárania, spôsob, oceli, legovaných

Text:

...v tekutej oblasti ingotu. Daně zariadenie v prevedení podľa vynalezu umožňuje sýtenie podstatne vyššie pri nižšej spotrebe energie. Pokrok tohoto riešenia sa prejavil vo vnesení vibrácií tak do roztaveného, ako aj do tuhnú 4ceho kovu, čo sa prejavuje aj vyšším účinkom na kvalitu materiálu a tým aj výrobku.Prenešenim tejto známej technológie v spojení s procesom eiektrotroskového zvárania a prispôsobením zariadenia v tom, že sa...

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 239017

Dátum: 01.11.1987

Autori: Turianský Ladislav, Martišík Alojz, Blaškovitš Pavol, Zajac Ján, Lesňák Štefan, Levius Rudolf, Slavkovský Ján

MPK: B23K 25/00

Značky: válcovacích, elektrotroskového, valcov, navárania, stolic, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc, ktorý sa vykonáva pásovými elektródami, ktoré sú usporiadané vedľa seba v kruhu naváraného valca. Pásové elektródy pri naváraní valca vykonávajú pohyb smerom do návarového kúpeľa, ako aj vratný rotačný, najmenej o veľkosti šírky rozostupu dvoch susedných elektród, čím sa dosiahne homogénnejší návar, plynulejší prechod vo vrstve návaru a základného materiálu a odstránia sa vnútorné...

Sposob elektrotroskového zvárania hliníka alebo jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250031

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vehner Ladislav

MPK: B23K 25/00

Značky: elektrotroskového, hliníka, zvárania, zliatin, spôsob

Text:

...jeho nevýhodou je, že nezaručuje spoľahlivé spojenie pri zváraní rhrubých plných kusov so zväzkom líšt alebo zväzkom plechov, čo je častý spoj puri stavbe prúdovodičovýrch systémom, zberníc.Uvedené nevýhody sa do značnej miery odstránia spôsobom elelktrotrosłkového zvárania hlinika podľa vynálezu, kt-orého (pod stata spočíva v tom, že zvárací prúd privádzaný do pevného kusa je 0 15 až 40 nižší aIk-o zvárací prúd, priváldzaný do zväzku lišt...

Sposob elektrotroskového zvárania hliníka alebo jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249892

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vehner Ladislav

MPK: B23K 25/00

Značky: spôsob, zliatin, elektrotroskového, hliníka, zvárania

Text:

...je zváranie, je energeticky náročný a predlžujev čas prípravy materiálu pred zváraním. Dalšou jeho nevýhod-ou je, že nezaručuje spolahlive spojenie pri zváraní.Uvedené nevýhody sa do značnej miery odstránia spôsobom elektrotroskovéąho zvárania hliníka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na tenší kus sa privedie väčší zvárací prúd a nahrubší kus sa prive-die menší zvárací prúd, Spôsob podľa vynálezu umožňuje zvárať dielce...

Spôsob elektrotroskového navárania tvrdých návarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223120

Dátum: 01.04.1984

Autori: Zajac Ján, Lesňák Štefan, Blaškovitš Pavol, Šefčík Dušan

Značky: navárania, spôsob, návarov, tvrdých, elektrotroskového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie rovnomerne kvalitného najmä tvrdého návaru po celej ploche naváraného predmetu pri dosiahnutí vyšších zváracích výkonov. Tohoto účelu sa dosiahne tak, že naváranie sa vykonáva najmenej dvomi samostatne podávanými pásovými elektródami, ktoré sú orientované kolmo ne smer húsenky alebo sú pod uhlom menším ako 90°, o rovnakom alebo roznom chemickom zložení, pričom sa počas navárania pridáva do roztavenej trosky medzi...