Patenty so značkou «elektrotechniku»

Zariadenie na zakladanie, lisovanie a kontrolu, najmä vývodov súčiastok pre elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247283

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dymeš Lubor

MPK: H05K 13/00

Značky: kontrolu, lisovanie, vývodov, súčiastok, zakladanie, zariadenie, elektrotechniku, najmä

Text:

...priebežného žľabu 29 je rovnobežne uložená presuvna tyč 31 opatrená vidlicou 53, do kto-rej zasahuje svornípevne uložený na hornej ploche dosky 14 nosiča 51. Na presuvnej tyčí 31 je v kolmom smere presuvne V lôžku 35 na p-ružine 35 uložený vidlicový presúva-č 37 zasahujúci nad priehežný žľab 29 do dráhy súčiastok 30. Horna plocha vidlicového presúvača 3,7 je pevne opatrená kolíkom Na ľavom konci presuv-nej tyče 31 je odpružene na...

Spôsob výroby za studena valcovaných izotropných pásov pre elektrotechniku z antimónom legovanej kremíkovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 245859

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zalay Lászlo, Gyarmati István, Šeobák Karel, Boros Kálmán, Csákvári Gábor

MPK: B21B 1/22

Značky: izotropných, pásov, studena, kremíkovej, antimónom, spôsob, výroby, válcovaných, ocele, legovanej, elektrotechniku

Text:

...vyhliadky bez ďalších vysokých investičných nákladov na. podstatné zlepšenie magnetických vlastnosti. Pre izotropné pásy vyrobené najmä s antimłúnom legovanej kremíkoIvej ocele sa tento spôsob ukazuje už neefektívnym, pretože sa nedocielujú optimalne hodnoty magnetických charakteristík pásov a. plechov z nich. Ide o antímónom legovanú kremikovú ocel o hmotnostnom zá 4kladnom zložení 0,6 až 2,9 kremíka, 0,02 až 0,06 uhlíka, 0,1 až 0,4 ...

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230317

Dátum: 15.10.1986

Autori: Weigl Lubomír, Ambros Dušan, Fikesová Adéla

MPK: A62D 1/00

Značky: materiál, elektrotechniku, slaboproudou, samozhášivý

Zhrnutie / Anotácia:

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku na bázi polyfenylenoxidu ve směsi se styrenovými plasty a polyolefiny, stabilizátory a červeným fosforem jako retardérem hoření, případně dalšími přísadami, jako jsou například pigmenty nebo lubrikanty, vyznačený tím, že obsahují 0,05 až 3 hmotnostní díly derivátů guanidinu (I) nebo biguanidinu (II) kde R1 až R7 je vodík, metyl, etyl, fenyl, tolyl nebo xylyl a 0,1 až 2 hmotnostní díly...

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230316

Dátum: 15.10.1986

Autori: Weigl Lubomír, Fikesová Adéla, Ambros Dušan

MPK: A62D 1/00

Značky: slaboproudou, samozhášivý, elektrotechniku, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku na bázi polyfenylenoxidu ve směsi se styrenovými plasty, stabilizátory, s kysličníkem antimonitým a halogenovanými deriváty benzenu, případně dalšími přísadami, jako jsou například pigmenty nebo lubrikanty, vyznačený tím, že obsahuje 0,05 až 3 hmotnostní díly derivátu guanidinu (I). nebo biguanidinu (II) kde R1 až R7 je vodík, metyl, etyl, fenyl, tolyl nebo xylyl a 2 až 10 hmotnostních dílů...

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232310

Dátum: 15.07.1986

Autori: Fikesová Adéla, Ambros Dušan, Weigl Lubomír

MPK: A62D 1/00

Značky: materiál, elektrotechniku, samozhášivý, slaboproudou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samozhášivých materiálů pro slaboproudou elektrotechniku na bází polyfenylénoxidu ve směsi se styrenovými plasty a polyolefiny, stabilizátory, retardéry hoření a dalšími přísadami. Materiál obsahuje 0,05 až 3 hmotnostní díly derivátů guanidinu, 0,2 až 5 hmotnostních dílů kysličníku molybdenového a 2 až 20 hmotnostních dílů trifenylfosfátů anebo substituovaných trifenylfosfátů a vyznačuje se dobrými elektrickými vlastnostmi,...

Materiál pro slaboproudovou elektrotechniku na bázi polyfenylénoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232308

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sláma Zdeněk, Fikesová Adéla, Weigl Lubomír, Ambros Dušan

MPK: C08L 71/04

Značky: polyfenylenoxidu, bázi, materiál, slaboproudovou, elektrotechniku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká materiálů pro slaboproudou elektrotechniku na bázi polyfenylénoxidu a jeho směsí s dalšími polymery, stabilizátory, retardéry hoření případně lubrikanty a dalšími zpracovatelskými přísadami. Materiál obsahuje 0,1 až 3 hmotnostní díly dusíkatých bází jako jsou aminy, diaminy, piperidiny nebo piperaziny a 0,5 hmotnostního dílu kovových kysličníků jako kysličníku zinečnatého, hořečnatého nebo titaničitého, případně jejich směsí....

Samozhášivý materiál pro slaboproudovou elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227538

Dátum: 01.09.1985

Autori: Uhlíř Miloš, Fikesová Adéla Prom, Ambros Dušan, Weigl Lubomír

Značky: slaboproudovou, materiál, samozhášivý, elektrotechniku

Zhrnutie / Anotácia:

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku na bázi polyfenylénoxidu ve směsi s jinými polymery, stabilizátory a diester-amidy kyseliny ortofosforečné nebo ester-diamidy kyseliny ortofosforečné jako retardéry hoření a případně další mi přísadami, jako například pigmenty nebo lubrikanty, vyznačený tím, že obsahuje 0,05 až 3,0 hmotnostní díly derivátů guanidinu obecného vzorce I nebo biguanidinu, obecného vzorce II kde R3 až R7 je...

Směs pro výrobu ochranných rukavic pro elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216473

Dátum: 01.07.1984

Autor: Sulke Vladimír

Značky: směs, ochranných, rukavic, elektrotechniku, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na výrobu ochranných rukavic pro elektrotechniku, vyznačená tím, že obsahuje 180,00 až 220,00 hmotnostních dílů dvakrát odstředěného nízkoamoniakálního latexu o sušině 60 až 61 hmotnostních dílů kaučuku, 0,9 až 2,5 hmotnostních dílů koloidní síry, 0,4 až 2,00 hmotnostních dílů kysličníku zinečnatého, 0,5 až 2,00 hmotnostních dílů fenylethylendithiocarbamátu, 0,25 až 2,00 hmotnostních dílů Zn-N-diethyldithiocarbamátu, 0,15 až 1,5...