Patenty so značkou «elektrostatických»

Zariadenie na ochranu izolátorov v elektrostatických odlučovačoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 284123

Dátum: 23.08.2004

Autori: Hlavín Jan, Podzimek Václav, Kdolský Václav, Szingert Jan

MPK: B03C 3/80

Značky: zariadenie, elektrostatických, izolátorov, ochranu, odlučovačoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na čistenie izolátorov v elektrostatických odlučovačoch pozostáva z clony (3) umiestnenej v priechode (22) deliacej steny (15) oddeľujúcej odlučovací priestor (10) odlučovača od vonkajšieho priestoru (7). Do priechodu (22) v deliacej stene (15) je osadená clona (3) so smerovacími elementmi (4), pričom nad clonou (3) je vytvorený chránený povrch (21) izolátora (1). Clona (3) je tvorená medzikruhovým prstencom so smerovacími elementmi...

Použitie zlúčenín mangánu na zlepšenie účinnosti elektrostatických odlučovačov a na zabránenie korónového výboja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8666

Dátum: 10.10.2003

Autori: Aradi Allen, Factor Stephen, Adams Michael

MPK: C10L 1/12, B03C 3/01, B03C 3/013...

Značky: zlúčenín, odlučovačov, zabránenie, elektrostatických, manganu, účinnosti, zlepšenie, korónového, výboja, použitie

Text:

...elektrostatického odlučovača na odstraňovanie prachu s vysokýmmerným. odporom z výfukového plynu s obsahom S 02 katalytickou premenou časti SO 3 na S 03. Táto metóda zahrnuje prídavok katalyticky účinných zlúčenín ako sú zlúčeniny mangánu,železa, medi alebo vanadu V jemne dispergovanej forme do výfukového plynu pri teplote V rozmedzí medzi bodom topeniapopola a asi 4000 °C (viď patentové nároky 1 a 3). Predsa len DE 28 O 9 199 Al neuvádza...

Držiak elektrostatických nanášacích pištolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256596

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jurica Vladislav

MPK: B05B 15/00

Značky: pistolí, elektrostatických, nanášacích, držiak

Text:

...výkresoch, na ktorých obr. 1predstavuje nárysný pohľad a obr. 2 pôdorysný pohlad na držiak.Držiak elektrostatických nanášacích pištolí pozostáva z nosnej lišty 1 pištolí 2 spojenej s upevñovacím puzdrom 3 držiaka. Upevňovacie puzdro 3 je na koncovú čast ramena manipulátora 4 pripevnené pomocou priečneho kolika B. Na upevňovacie puzdro 3 je privarená závesná konzolka 5, prostredníctvom ktorej je upevňovacie puzdro 3 spojené s nosnou lištou 1...

Sifonový uzávěr pro odvod popílku z elektrostatických odlučovačů granulačních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233697

Dátum: 01.07.1986

Autori: Šrámek Jaroslav, Holub Jan

MPK: F23J 1/00

Značky: granulačních, popílku, kotlů, odvod, sifonový, odlučovačů, elektrostatických, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba sifonového uzávěru je rozdělena na dvě části šikmou přepadovou deskou. Za tuto desku je pomocí trysky přivedena spalovací voda, která po smísení s popílkem odtéká přes přepadovou desku sníženým výtokovým otvorem odpadního kanálu do odpadního žlabu.

Vysoce stabilní elektrografická disperzní soustava látek pro vyvolávání latentních elektrostatických obrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223919

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pokorný Petr, Ježek Jaromír, Kiefman Josef, Mostecký Jiří, Gorgoň Oldřich, Švajgl Oldřich

Značky: latentních, elektrografická, vysoce, soustava, obrazů, elektrostatických, vyvolávání, stabilní, disperzní, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoce stabilní elektrografická disperzní soustava látek pro vyvolávání latentních elektrostatických obrazů na tenkých zinkoxidových vrstvách obsahující nevodivou kapalnou fázi a jemně rozptýlené pigmenty s pojivou vysokomolekulární složkou,vyznačená tím, že se skládá z 0,05 až 0,5 dílu směsi pigmentů o velikosti částic pod 1.10-3, 0,5 až 2 dílů pojivého oleje ve 100 dílech nevodivé kapalné fáze, v níž je 85 až 99 % hmotnosti směsi n-alkanů a...