Patenty so značkou «elektrostatické»

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 284122

Dátum: 23.08.2004

Autori: Hlavín Jan, Štverák Petr, Kdolský Václav, Szingert Jan, Podzimek Václav

MPK: B03C 7/08, B03C 7/00

Značky: usadzovacia, elektroda, najmä, elektrostatické, odlučovače

Zhrnutie / Anotácia:

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače je vytvorená tak, že kolmá vzdialenosť (1) medzi rovnobežnými úsekmi (13) je 0,16- až 0,04-násobkom osovej vzdialenosti (3) medzi strednými rovinami (4) susedných plechových pásov (5), pričom rovnobežné úseky (13) majú šírku (7) rovnajúcu sa 0,025- až 0,075-násobku strednej vzdialenosti (6) dvoch za sebou nasledujúcich rovnobežných úsekov (13) v jednej rovine, medzera (8) prehnutia (9)...

Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282892

Dátum: 02.12.2002

Autori: Prendergast Maurice Joseph, Noakes Timothy James

MPK: B05B 5/053

Značky: rozprašovanie, zariadenie, elektrostatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie obsahuje puzdro (10) na uloženie zásoby materiálu na elektrostatické rozprašovanie, výtokový otvor (12), z ktorého je materiál vypudzovaný, a generátor (18) vysokého napätia, ktorý aplikuje vysoké napätie na materiál. Generátor (10) vysokého napätia obsahuje zdroj (20) nízkeho napätia, tvorený najmenej jedným prvkom (s) poskytujúcim elektrický prúd ako odpoveď na iradiáciu a prostriedok (24)...

Zariadenie na elektrostatické postrekovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278364

Dátum: 08.01.1997

Autori: Noakes Timothy James, Grocott Arend Lea, Green Michael Leslie, Wilson Edward Henry

MPK: B64D 1/18, B05B 5/08

Značky: zariadenie, elektrostatické, postrekovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrostatické postrekovanie z lietadla, ktoré pozostáva z lineárnej postrekovacej hlavy (2) a z elektród (4) uložených v blízkosti lineárnej postrekovacej hrany (16) na vytváranie elektrického poľa a lúčov kvapaliny na postrekovacej hrane (16). Aby prúd vzduchu nenarušil lúče kvapaliny, sú postrekovacia hlava (2), postrekovacia hrana (16) a elektródy (4) uložené tak, že časť prúdu vzduchu prechádza medzi nimi. Pri postreku...

Elektrostatické vychylovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267701

Dátum: 12.02.1990

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

MPK: H01J 3/26

Značky: vychylovací, elektrostatické, zařízení

Text:

...elektrodém.Podélné páskové elektrody jsou výhodné rozděleny na dvě části, například kruhovým výbrusem uvnitř izolační trubice.Hlavní předností elektrostatického vychylovacího systému je konstrukční zjednodušení, přesné výroba, možnost vysokovakuového utěsnění přívodů elektrod, snadné umístění stínicích elementů a zvýšení spolehlivosti systému.vynález blíže objasní připojený výkres, kde na obr. 1 ja v osovém řezu naznačen příklad provedení...

Elektrostatické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266177

Dátum: 13.12.1989

Autor: Ulbert Karel

MPK: G01R 29/12, G01R 29/14

Značky: elektrostatické, čidlo

Text:

...dosáhne dalšího zvýšení výkonu za jednotkuvynález popíšcme v preferovaném řešení, ze kterého jsou patrny hlavní části a jejíchuspořádání. Toto řešení je znázorněno na poloschematickem nárysu obr. 1.Elektrostatické čidlo dle výnálezu je tvořeno vnější anténkou l vodivě spojenou s prvni fíxní elektrodou 3 uložencu v izolátoru 5. Sýmetricky proti první elektrodě 3 je uložena druhá fixní elektroda 1 v izolátoru Q. Celek je uzavřen ve stiněné...

Elektronický vysokonapěťový zdroj pro elektrostatické rozprašovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259528

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zylka Hans-joachim

MPK: B05B 5/02

Značky: prístroje, rozprašovací, elektrostatické, elektronický, vysokonapěťový, zdroj

Text:

...skutečně hodnoty proudu primární strany transformátoru 10 a po odpovídající úpravě jsou předávány jako informační data mikropočítači 15. Zapojení obou obvodových jednotek 17, 18 je zřejmě z výkresu, přičemž Obvodová jednotka 18 je zapojená na nízkoohmový odpor 19. Kromě toho jsou mikropočítači 15 dodávaný informace, resp. informační data o velikosti okamžitého rozprašovacího proudu, tedy proudu mezi vysokonepěťovou elektrodou a uzemněným...

Fréma integrovanej kabíny pre elektrostatické nanášenie práškových smaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259279

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moravčík Alfonz, Bruncko Milan, Lednický Emil, Polák Vladimír

MPK: B05B 15/12

Značky: elektrostatické, smaltov, práškových, kabiny, nanášenie, fréma, integrovanej

Text:

...výhodou využíva efekt turbulentného vertikálneho prúdenia vzduchu, ktoré vzniká pri regenerácii filtrov. Ďalej je výhodné, ked sú obdobné tlakovzdušné rúry umiestnené aspoň v priečnej časti horného obvodu zbernej vane.Príklad vyhotovenia frémy integrovanej kabiny podľa vynálezu je znázornený na vý 4kresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje pozdĺžny rez podstavca a obr. 2 priečny rez v rovine A-A z obr. 1.Fréma integrovanej kabíny podľa vynálezu...

Zariadenie na elektrostatické nanášanie kvapalín na povrch častíc sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258217

Dátum: 15.07.1988

Autori: Reiser Vladimír, Kovačič Emil, Košík Martin, Čermák Mirko

MPK: B01F 13/10

Značky: částic, materiálů, povrch, zariadenie, elektrostatické, sypkého, nanášanie, kvapalín

Text:

...a opačne nabitý aerosol kvapaliny sa zmiešajú.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rýchlo dosiahnut homogénne pokrytie povrchu častíc sypkého materiálu kvapalinou, pri jeho použití nedochádza k tvorbe aglomerátov a koláča ani v prípade miešania visköznych kvapalín a kohéznych práškov, nedochádza k zahrievaniu zmesi a ani k mechanickému rozrušeniu sypkého materiálu V priebehu miešania, pričom miešanienie je energeticky naročne.Pripojený výkres...

Zařízení na zviditelňování tisku elektrostatické tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242131

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kunz Milan, Jelínek Jaromír

MPK: G03G 15/10

Značky: elektrostatické, tiskárny, zviditelňování, tisku, zařízení

Text:

...tiskárny podle obr. l sestává z nádrže l, vývojnice 3 s jednou nebo více dvojicemí drážek, kde první v každé dvojici je přisávací drážka g a druhá odsávací drážka 23, sušicí lišty j, přímočinného regulátoru podtlaku 1 doplněného signalizátorem mi d nina podtlaku, j a ventílkovou přípojkou § pro kontrolní ma nonetr 2 umístěnýmí v základním rozvodném tělese 5 a z čer~ padla 1. Jednotlivé členy zařízení jsou propojeny přisávací trubkou gł,...

Zariadenie pre elektrostatické nanášanie práškového smaltu, najmä na vnútorné plochy kúpacích vaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 250791

Dátum: 14.05.1987

Autori: Polák Vladimír, Gliba Gejza

MPK: B05B 5/02

Značky: zariadenie, plochy, vnútorné, elektrostatické, práškového, kúpacích, vaní, najmä, smaltu, nanášanie

Text:

...do kabiny cez jej čelnú stenu má svoju výh-odu v storm, že gpre toto rameno postačuje len úzka zvislá štrbina,ktorá nemá podstatný vplyv na vytváranie netesn-osti kabĺny.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je nakreslený schemati-cký nárysný pohľad na zariadenie ako celok.Zariadenie pre velektrostatioké nanášanie práškového smaltu na vnútorné plochy kúpacích vaní pozostáva z...

Nádržka pro elektrostatické rozprašování kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235081

Dátum: 15.02.1987

Autor: Coffee Ronald Alan

MPK: B05B 5/02

Značky: kapaliny, rozprašování, elektrostatické, nádržka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nádržku, vhodnou k použití u přístroje pro elektrostatické rozprašování kapaliny, nebo kapalné směsi, uložitelnou na držáku, nesoucím generátor vysokého napětí. Nádržka je opatřena rozprašovací tryskou, jejíž alespoň část povrchu je elektricky vodivá a která má otvor pro dodávání kapaliny, dále je opatřena úložným ústrojím pro její uložení na držáku, od trysky probíhá elektrický spoj ke kontaktu na úložném ústrojí, umístěném tak,...

Elektrostatické nanášení zařízení pro práškové plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 247498

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mokroš Martin, Chvátal Petr

MPK: B05B 5/08

Značky: plasty, zařízení, nanášení, elektrostatické, práškové

Text:

...elektroetatická nanáéecí zařízení pro práškové plasty podle vyaálezu, jehož podstata spočívá v tom, že prstencová elektroda je vyrobeno z porézního materiálu a před prstencovou elektrodou je do kanálu pro dopravu plastu vřazen systém trysek.Výhody vynálezu spočívají v tom, že lze práäkovámu plastu udělitšvysold elektrický náboj s možností optimálně nastavit dle typu upravovaného předmětu množství transportního plynu. Toto je doeaženo...

Povrstvovací zařízení pro elektrostatické nanášení práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222240

Dátum: 15.09.1985

Autor: Berkmann Adolf

Značky: povrstvovací, elektrostatické, materiálů, nanášení, zařízení, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Povrstvovací zařízení slouží pro elektrostatické nanášení práškových materiálů, zejména barev, na povrchově upravované předměty. Zařízení sestává z nejméně jedné povrstvovací kabiny, opatřené vstupním otvorem a výstupním otvorem pro vedení proudu vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povrstvovací kabina je vytvořena ve tvaru dutého válce a je opatřena obvodovou stěnou, která má alespoň ve spodní části mezi vstupním otvorem a výstupním...

Závěsný hák elektrostatické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218960

Dátum: 15.06.1985

Autori: Řehák Josef, Pospíšil Karel

Značky: elektrostatické, linky, závěsný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsného háku pro elektrostatické linky na povrchovou úpravu dřevěných oken. Vynález řeší konstrukci závěsného háku tak, aby splňoval bezpečnost provozu linky, spočívající v odvodu elektrického náboje z dílce okna, přiváděného na povrch okna spolu s nátěrovou hmotou. Podstata vynálezu spočívá v nepravidelně ztvarovaném rameni závěsného háku, jehož jeden konec je opatřen profilovou konzolou ve tvaru U se dvěma břity a druhý...

Způsob lepení urychlovacích trubic pro tlakové elektrostatické urychlovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216800

Dátum: 01.07.1984

Autor: Džmuráň Robert

Značky: urychlovače, urychlovacích, elektrostatické, lepení, tlakově, způsob, trubic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob lepení urychlovacích trubic pro tlakové elektrostatické urychlovače lepidly na bázi epoxydových pryskyřic vytvrzených při normální teplotě, vyznačený tím, že elektrody a izolátory s dokonale očištěnými dosedacími plochami se postupně ustavují na centrovací trn na sebe, po ustavení poslední části trubice se celý komplex součástek sevře v axiálním směru, proměří se přímost a délka takto vzniklé trubice, zjistí se diference od požadovaných...

Zariadenie na elektrostatické čistenie dielektrických kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 227437

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ďurišová Jana, Halák Peter

Značky: dielektrických, elektrostatické, kvapalín, zariadenie, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrostatické čistenie dielektrických kvapalín, ktoré sú znečistené jemnými kalotvornými nečistotami s výhodou použiteľné na čistenie petroleja pri elektroiskrovom obrábaní pozostávajúce z nádoby opatrenej prítokovým otvorom znečisteného dielektrika, odtokovým otvorom prečisteného dielektrika a výpustným otvorom kalu, pričom v nádobe sú umiestnené tyčové a doskové elektródy pripojené na zdroj vysokého jednosmerného napätia, z...

Zariadenie na elektrostatické čistenie dielektrických kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217491

Dátum: 15.05.1984

Autori: Zubák Ján, Kunc Jozef, Travěnec Igor

Značky: zariadenie, čistenie, elektrostatické, kvapalín, dielektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na čistenie dielektrických kvapalín, najmä pre elektroiskrové obrábacie stroje. Účelom vynálezu je čistenie dielektrických kvapalín pomocou elektrostatického poľa vytvoreného vysokým napätím. Podstatou vynálezu je, že teleso zariadenia je opatrené po obvode tesniacou prepážkou obklopujúcou komoru, ktorá pozostáva z rovnobežných a dvoch priečnych elektród navzájom vodivo spojených a pripojených na jeden pól zdroja...