Patenty so značkou «elektroopticky»

Elektrooptický integrovaný prepínač s postupnou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250813

Dátum: 14.05.1987

Autori: Nagy Ladislav, Schroeffel Josef, Mozolová Želmíra, Weis Michal

MPK: H03K 19/14

Značky: postupnou, integrovaný, přepínač, elektroopticky, vlnou

Text:

...s postupnou vlnou, na obr. 3 je znázornená štruktúra elektricłdch obvodovprepínače so vetupnýai a výetupnými vedeniemi.Podle obr. | a 2 elektródové štruktúre prepínače tvorená trojprvkovým koplanárnym vedením je uložení na povrchu dielektrickej podložky lg s vytvoraząým dielektrickým vlnovodon 1, 5 a 2 v tvare Y-rozvetvovačs tak, že stredná pásiková elektrőde § vedenia rozdeľuje vstupný úsek 1 optického dielektrickáho vlnovodu na dve...

Elektrooptický modulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238799

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cuchý Zdeněk, Škoda Václav, Kravárik Jozef

MPK: H01L 31/00

Značky: elektroopticky, modulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrooptický modulátor, zejména pro vysoké hustoty výkonu procházejícího záření a s vysokou elektrickou pevností, s krystalovým elementem, s výhodou z monokrystalu primárního fosforečnanu draselného, případně deuterovaného, kde cíle je dosaženo tím, že krystalový element má poměr průřezu k délce 1:1,5 až 3 a je opatřen na koncích po obvodu elektrodami v šířce 1/5 až 3/8 jeho délky a na základní elektrody jsou případně navlečeny další...

Integrovaný širokopásmový elektrooptický modulátor s postupnou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226647

Dátum: 15.02.1986

Autori: Weis Michal, Kneppo Ivan

Značky: modulátor, vlnou, postupnou, širokopásmový, integrovaný, elektroopticky

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmový elektrooptický modulátor s postupnou vlnou je základným riadiacim prvkom integrovenej optiky. Podstatou riešenia je náhrada prepojenia modulačného vedenia s vonkajšími obvodmi prostredníctvom semirigidného miniaturného koaxiálneho vedenia planárnym systémom vedení bezodrazovo prispôsobujúcich modulačné vedenie. Riešenie umožňuje plnú integráciu elektrického obvodu elektrooptického modulátora s postupnou vlnou, pričom vylúčenie...

Spôsob vytvorenia opticky čitateľného záznamu akustického poľa v elektroopticky aktívnych materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 217664

Dátum: 16.07.1984

Autori: Kolník Stanislav, Tyrek Ivan

Značky: elektroopticky, poľa, záznamu, vytvorenia, spôsob, aktívnych, materiáloch, čitateľného, akustického, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Ak sa elektrická vodivosť akustoelektricky aktívneho materiálu, napríklad osvetlením, moduluje koherentne s akustickou vlnou, ktorá sa týmto prostredím šíri, vytvorí sa priestorové rozloženie nosičov náboja, ktoré má mimo periodickej zložky i stacionárnu zložku, svojím tvarom zodpovedajúcu akustickej vlne. Vďaka tejto stacionárnej zložke rozloženia voľných nosičov náboja sa v materiáli vytvorí i značná modulácia koncentrácie nosičov zachytených...