Patenty so značkou «elektronů»

Monokrystalický scintilátor pro detekci sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269916

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Autrata Rudolf, Mejzlík Jiří

MPK: H01J 37/28

Značky: monokrystalický, scintilátor, detekci, elektronů, sekundárních

Text:

...nebo horní podstsva komolého kužele Je pokryta kyslični kam oíniöitým s Lnditým uvedené tlouätky s zkosenâ stěny komolého kužele Jsou pokrytý hliníkem uvedené tlouäłky či naopak.Honokrystalický sointilátor ve tvaru kužele, případně ve tvaru komolého kužele dosahuje J až 5 ti násobnä vyšší světelný výtěžek v požndovaném moru vůči dosevadní plenparalelní kruhové scrlntilsöní desoe. zvýšenou odrnzivostí světla od zkosených stěn kužele směrem k...

Způsob betatronového urychlování elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265388

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: G21G 4/04

Značky: urychlování, betatronového, způsob, elektronů

Text:

...jeho praktické využití. Určuje dobu expozicą a tím í účelnost.a ekonomiku provozu urychlovače. Expoziční rychlost záření je úměrná náboji elektronového svazku, který je v beta tronu urychlován.kde Q náboj,V objem urychlovací komory, E 1 vstřiku částic,relativistický faktor, B . indukce magnetického pole betatronu při E 0Ei energie částio při vstřiku, EO 0,5 mgv klidová energie elektronů.Z uvedeného vztahu je zřejmě, že fokusačni síly...

Zařízení pro ovládání detektoru sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264673

Dátum: 14.08.1989

Autor: Petr Jiří

MPK: G02B 21/32, H01J 37/20, G01T 1/28...

Značky: ovládání, zařízení, detektoru, sekundárních, elektronů

Text:

...s detektorem sekundárních elektronů za provozu a při vyčer CS 264 673 B 1pané komoře elektronového mikroskopu. Posuvné elementy lze za provozu přibližovat a oddalovat vzhledem k preparátu a jednoduchým mechanickými prostředky upevňovat v nastavené poloze.Vynĺtlt-z l)lĺŽ( objttsttí přilnžctiý výkres, nn klerćtn je na obr. l V osovćtlt ľezu naznačelt příklad praktického provedení zařízení a na obr. 2 je naznačen detail spojení pouzdra...

Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263791

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažek Karel, Škoda Václav, Kvapil Josef, Autrata Rudolf, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: vrstvami, elektronů, záření, detektor, scintilační, dielektrickými, nízkoenergetického

Text:

...(Ti 02) s odrazivostí větší než 80 I pro zafení o vlnových délkach vymezených pološířkou emise detektoru dopadajícího na povrch detektrou pod úhlem 0 až 45 °, přičemž plochy určené pro vstup beta záření nebo elektronů jsou navíc opatřeny elektricky vodivou vrstvou oxidu oiničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouštce 3 až 20 nm e vodivosti vyšší než 1 o 5 s. Plocha určená pro výstup světla může být opatžena vrstvou...

Způsob změny magnetického pole v urychlovači elektronů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262470

Dátum: 14.03.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: G21G 4/08

Značky: elektronů, provádění, zařízení, magnetického, tohoto, změny, způsob, urychlovači, způsobu

Text:

...pohyb elektronů V průběhu celého urychlovacího cyklu.Index magnetického pole se definuje v nejdůležitější funkční oblastí magnetického pole, tj. v oblasti tzv. hlavní rovnovážné kružnice 5 v rovině symetrie maqnetu. V ostatních oblastech apertury urychlovací komory Q jsou odchylky indexu od definované hodnoty nežádoucí.Index magnetického pole se v průběhu funkčního cyklu nemění, pokud neuvažujeme nežádoucí malé odchylky způsobené...

Těleso lineárního urychlovače elektronů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255490

Dátum: 15.03.1988

Autori: Průša František, Marešová Vlasta, Landa Václav, Lucek Jiří

MPK: H05H 9/02

Značky: způsob, výroby, lineárního, těleso, urychlovače, elektronů

Text:

...Výroba všech vkládaných součástí je snadné a po jejich sesazení na upevňovacím čepu je do poslední chvíle možno stále kontrolovat všechny rozměry a jakost vnitřního povrchu budoucího uryohlovače. Ze všech uvedených skutečnosti vyplývají i značné ekonomické výhody tohoto výrobního způsobu.Příkladné provedení tělesa lineárního urychlovače elektronů podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, na kterém je soustava tělesa...

Zařízení k upovnění elektrod krabičkového typu v systému násobiče elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244229

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vysocký Ladislav

MPK: H01J 1/88, H01J 9/18

Značky: zařízení, násobiče, krabičkového, elektrod, elektronů, upovnění, systému

Text:

...spočívá v tom, že výsledkem je poměrně značné uzavřený systém dynod, kde se projevují potíže jak při zpracování vnitřních aktivních ploch dynod alkalickýmí kovy, tak i - a to zejména - při odčerpávání přebytků par ulknliokýoh kovů po ukončení aktivace. Ja známe, že násobič elektronà, ve kterém zústenou přebytky elkelických kovů jeví nežádoucí nestebilitu parametrů.Uvedené nevýhody řeší zařízení k upevnění elektrod krqbičkevého typu v Iyotáuu...

Způsob zvyšování detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detektory nízkoenergetického beta-záření a elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253389

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zikmund Jan, Blažek Karel, Kvapil Josef

MPK: G01T 1/20

Značky: účinnosti, zvyšování, beta-záření, detekční, krystalických, elektronů, luminiscenční, nízkoenergetického, detektory, materiálů, způsob

Text:

...lze odstraňovat známým postupem odleptáváním 10 ním hydroxidem sodným, ale tento způsob vykazuje špatnou reprodukovatelnost a zvýšení luminiscenční účinnosti nejvýše o 10 .Dobré reprodukovatelnoàti a podstatného zvýšení luminiscenční účinnosti umožňuje způsob zvyšoiání detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detekci nízkoenergetického A-záření a elektronů na bázi yttritohlinitého granátu a yttritohlinitého perovskitu...

Akceptor elektronů při stanovení koncentrace laktátu pomocí cytochromu b .sub.2.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 240043

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hegedüš Pavol

MPK: G01N 21/00

Značky: elektronů, stanovení, cytochromu, pomocí, laktátu, akceptor, koncentrace, sub.2.n

Text:

...u nás užívané stanovení koncentrace laktátu pomocí soupravy Lactat vollenzymatísch firmy Boehrínger Mannheim. Nutnost prítomnosti dvou enzymñ, koenzymu a dalšího ponocného substrátu prodrežuje stanovení. Další nevýhodou je nezbytnost užití fotometru s mož ností měřít v ultrafialové oblasti spektra tento fotometr jedrahý a v neněích laboratořích klinické biochenie nedostupný. CDruhá metoda využívá cytochron ba, obvykle ízolovaný z aerobních...

Elektromagnet pro urychlovač elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239494

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Miroslav, Mareška Jioí, Škoda Richard, Kuchareík Leoš

MPK: H05H 3/00

Značky: elektronů, elektromagnet, urychlovač

Text:

...Jeho podstate epoěívd v tom, le urychlovscí vskuový prostor je vytvořen mesi dolní částí jhs elsktromsgnetu s horní částí jhe slektromsgnetu,navzájem utěsněąýsi gumovým krouikom, mezi nimiš jsou v urycblovecím vekuovćm prostoru uložeąv cívky budicích vinutí, ussvłsns v pláěti s nemsgnetickdho materiálu. nebo jsou vytvoreny jako samonosns. pridem průchody do vskuováho urychlovscího prostoru jsou vytvořena v dolní části jho...

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů za jeho povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230626

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G02B 5/14

Značky: dopadem, světlovod, povrch, vybuzené, elektronů, ultrafialovým, iontů, zářením, světlo, určené, vlákno, přenášející, světlovodné

Zhrnutie / Anotácia:

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů na jeho povrch, vyznačující se tím, že povrch vlákna (1) je v místě dopadu záření elektronů či iontů pokryt látkou (2) mající stejný index lomu jako vlákno (1), přičemž v této látce (2) je přimísen luminofor.

Scintilační detektor zpětně odražených elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229332

Dátum: 01.03.1986

Autori: Salyk Ota, Kvapil Josef, Autrata Rudolf, Schauer Petr, Kvapil Jiří

MPK: G01N 1/20, H01J 37/26

Značky: zpětné, elektronů, odražených, scintilační, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro detekci odražených elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Podstatou vynálezu je scintilační destička z monokrystalu ytrium hliníkového granátu nebo ytrium hliníkového perovskitu se vstupním čelem zkoseným v úhlu 10 - 15o opatřená tenkou vrstvou hliníku a na odrazovém čele reflexní hliníkovou vrstvou. Scintilační destička je spojena přes vrstvu anorganického dielektrika optickým tmelem se světlovodem. Spojované...

Scintilační detektor zpětně odražených elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220481

Dátum: 15.11.1985

Autori: Autrata Rudolf, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Schauer Petr

Značky: zpětné, detektor, odražených, scintilační, elektronů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilačního detektoru, sestávajícího z ohebného vláknového světlovodu, spojeného se scintilační destičkou. Podstatou vynálezu je, že scintilační destička má vstupní čelo a koncovou stěnu opatřenou tenkou vrstvou hliníku, přičemž výstupní stěna scintilační destičky je opticky spojená se zploštěným koncem vláknového světlovodu pomocí koncovky obdélníkového průřezu. Kruhová koncovka vláknového světlovodu je spojena přes...

Vysokonapěťový zdroj pro autoemisi elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219225

Dátum: 15.08.1985

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

Značky: autoemisi, zdroj, elektronů, vysokonapěťový

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj pro autoemisi elektronů využívá přihřívané katody a je výhodný zejména pro vysokovakuové elektronově optické přístroje. Jeho předností je, že jeho konstrukční uspořádání odstraňuje nebezpečí náhodných výbojů mezi uzemněným pláštěm a katodou. Podstatou zdroje je jednak sériově zapojený zdroj extrakčního napětí se zdrojem vysokého napětí a jednak konstrukce celé soustavy elektronové trysky, sestávající ze tří, v sobě uzavřených...

Mikrokanálkový násobič elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218254

Dátum: 15.02.1985

Autor: Vitovský Otakar

Značky: mikrokanálkový, elektronů, násobič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mikrokanálkového násobiče elektronů s vyššími parametry. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření tvarovaných kanálků a aktivní vrstvou v destičce násobiče elektronů. Vynález může být využit v jaderné technice, ve výzkumu kosmického prostoru, v lékařské elektronice a všude tam, kde je nutné měřit záření velmi malých intenzit zařízením o velmi malých rozměrech a malé hmotnosti.

Způsob svařování různorodých kovů paprskem elektronů s příčnými kmity

Načítavanie...

Číslo patentu: 215214

Dátum: 01.05.1984

Autori: Filatov Gennadij Nikolajevič, Zorichin Alexandr Fomič, Pavljukov Valentin Grigorjevič, Gavrincev Sergej Vasiljevič, Kočarmin Sergej Petrovič

Značky: kovů, způsob, kmity, různorodých, svařování, elektronů, příčnými, paprskem

Zhrnutie / Anotácia:

Svařování kovů paprskem elektronů patří k oblasti svařování tavením ve vakuu. Cílem vynálezu je vytvoření způsobu svařování-pájení různorodých kovů paprskem elektronů pomocí kmitajícího svazku, umožňujícího zjednodušiti proces svařování a zvýšiti jakost svazového spoje. Za tímto účelem mezi zaměření kmitů elektronového svazku a spojovací čáru se umísťuje úhel (, který se stanoví podle známých technologických parametrů A, f, V. Alfa = arctg...