Patenty so značkou «elektromerov»

Usporiadanie obvodu na simultánne skúšanie elektromerov so spojeným napäťovým a prúdovým obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286853

Dátum: 25.05.2009

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 35/00

Značky: napäťovým, prúdovým, elektromerov, simultánne, obvodom, obvodů, spojeným, usporiadanie, skúšanie

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie obvodu na simultánne skúšanie elektromerov so spojenými napäťovými a prúdovými obvodmi pozostáva z množstva uvedených elektromerov, ktoré majú všetky napäťové svorky prislúchajúce k tej istej fáze spojené paralelne s príslušným napäťovým zdrojom a každý z párov prúdových svoriek elektromerov pripojený na výstup individuálneho prúdového prevodníka s nulovým tokom. Vstupy prúdových prevodníkov s nulovým tokom, výstupy ktorých sú...

Zariadenie na pevné polohovanie najmä plechov prúdových jadier elektromerov tvaru U

Načítavanie...

Číslo patentu: 269585

Dátum: 11.04.1990

Autori: Istenik Peter, Ondrejovič Anton

MPK: B23Q 7/00

Značky: zariadenie, jadier, polohovanie, elektromerov, plechov, tvaru, pevně, prúdových, najmä

Text:

...po celú životnosť strihacieho nástroja. Ďalšou výhodou je, že pohonová jednotka je opatrená guličkovou spojkou, ktorá zabraňuje násilnému doťahoveniu skrutky a prizmy na plechy prúdových jadier.Zariadenie na pevné polohovanie najmä pleohov prudových jadier elektromerov tvaru U je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. l je nakreslené zari adenie v pôdoryse v čiastočnom reze a na obr. 2 je nakreslený bokorys...

Zariadenie na pevné polohovanie plechov najmä napäťového jadra elektromerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269584

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejovič Anton, Istenik Peter

MPK: B23Q 7/00

Značky: plechov, elektromerov, napäťového, pevně, jádra, zariadenie, najmä, polohovanie

Text:

...uložený prítlačný nástroj g, ktorý je tvorený ramenom g. Rameno 1 je na čelnej ploche v strede opatreně pevnou narážkou 1. Na koncoch ramena i sú posuvne uložená nosné čepy g na ktorých sú prostredníctvom valcových kolíkov g pevne uložené kalibrovaoie čexuste 19. Medzi kalibrovacou čelusťou lg a ramenon i je uložená pružina ll. V ramene i je uložená aj tlačná pruąäirm lg dosadajúca na teleso 2 pracovného lôžka l. Vonkajšie plochy knlibrovacích...

Zapojenie k overovaniu elektromerov, ktoré merajú integrál kvadrátu efektívnych hodnôt prúdu a napätia pomocou wattového etalónového elektromera

Načítavanie...

Číslo patentu: 267197

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rapant Štefan

MPK: G01R 21/00

Značky: elektromera, merajú, overovaniu, wattového, hodnot, prúdu, etalónového, napätia, elektromerov, kvadrátu, integrál, efektívnych, zapojenie, pomocou

Text:

...elektromera Q ktorého výstup je pripojený na vstup ampérmetra § ktorého výstup je privedený na vstup overovaného elektromera (6) ktorý meria integrál kvadrátu efektívnych hodnôt prúdu. zdroj napájacieho sieťového napätia je pripojený súčasne na druhý vstup (B) wattmetra 3,na druhý vstup (D) wattového etalônového elektromera g a na vstup regulačného transformátora 7 ktorého výstup je pripojený súčasne na vstup voltmetra 8 a na vstup...

Zapojenie univerzálneho elektronického zdroja pilotnej frekvencie k regulovaniu a ciachovaniu elektromerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241301

Dátum: 15.09.1987

Autor: Selzer Rudolf

MPK: H03B 1/00

Značky: pilotnej, zdroja, regulovaniu, frekvencie, zapojenie, ciachovaniu, elektromerov, univerzálneho, elektronického

Text:

...potrebné typy a druhy jpilotných elektromerov jedno i trojfázových. Vhodnou voľbou odbočky prepinateľných prevodov prístrojových transformátorov ciachovacej stanice, prevodníka jednosmerného prúdu na jednosmerné napätia a deliča frekvencie sa dosiahnu všet 4ky pilotné frekvencie požadované pre všetky druhy vyskytujúcich sa elektromerov. Obzvlášť výhodné vlastnosti navrhovaného zapojenia vo vynáleze umožňujú veľmi rýchle prevedenie výstupnej...

Zariadenie na navíjanie prúdových cievok elektromerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224759

Dátum: 01.09.1984

Autori: Nosko Ivan, Hudák Pavol, Barica Ján

Značky: navíjanie, cievok, elektromerov, zariadenie, prúdových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka navíjania jednovrstvových vlacových prúdových cievok elektromerov z drôtu prierezu kruhového, obdlžnikového a štvorcového. Doteraz sa prúdové cievky elektromerov vyrábajú navíjaním na motoricky sa otáčajúcom trne s ručným pridržiavaním drôtu. Na trň sa navinie valcová špirála v počte závitov potrebných pre obidve vinutia prúdovej cievky. Po navinutí sa vytvoria dve vinutia tak, že sa na špirále ručne oddelí počet závitov...