Patenty so značkou «elektromechanický»

Elektromechanický pohon spínacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7204

Dátum: 04.08.2015

Autor: Čupka Dušan

MPK: H01H 31/00, H02B 7/00

Značky: spínacích, pohon, prístrojov, elektromechanický

Text:

...2. Toto uloženie je najvýhodnejšie z hľadiska zachovania čo najmenších rozmerov pri vysokej pevnosti a tuhosti. Uloženie hriadeľa V iných príkladných Vyhotoveniach môže byť realizované sústavou radiálnych a axiálnych ložísk valivých alebo klzných, rôzne od seba Vzdialených. Hriadeľ 2 je jedným smerom od uloženia V ložiskách § vybavený pohybovou skrutkou Q po ktorej sa pohybuje matica Q zaskrutkovaná svojím vonkajším závitom do posúvača...

Elektromechanický diaľkový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 287728

Dátum: 29.06.2011

Autor: Polgar Tibor

MPK: H01H 51/00

Značky: dialkový, elektromechanický, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický diaľkový spínač obsahuje aspoň jeden pevný kontakt (1) a jeden s ním spolupôsobiaci monostabilne pohyblivý kontakt (2), ktorý je usporiadaný na bežci (7) a je ním pohybovaný proti pevnému kontaktu (1). Elektromechanický diaľkový spínač ďalej obsahuje magnetický systém (8) s vodiacou cievkou (9) a s ňou pohybovanou kotvou (10), ktorá je spojená s bežcom (7). Kulisa (15) obsahuje dve zakrivenia (26, 28), ktoré sú napojené na...

Elektromechanický zámok najmä pre trezory a skrine s elektromechanickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4784

Dátum: 06.07.2007

Autori: Gaži Jozef, Šnapko Peter

MPK: E05B 47/06

Značky: elektromechanickým, zámok, trezory, ovládáním, najmä, skříně, elektromechanický

Text:

...zámok najmä pre trezory a skrine s elektromechanickým ovládaním pozostáva z elektronickej časti 8 a mechanickej časti prepojeným prvkom 3, ktorým je napríklad elektrický vodič. Elektronická časť 8 je tvorená napájacím blokom la spojeným s riadiacim blokom Za,ktorý je základným prvkom elektronickej časti 8. Na riadiaci blok 2 a je napojený vstupný blok 3 a tvorený napríklad klávesnicou, potom obvodový monitorovací blok Sa na monitorovanie...

Elektromechanický posilňovač riadenia automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10193

Dátum: 14.08.2006

Autor: Shevchenko Aleksandr Fedorovich

MPK: B62D 5/04

Značky: elektromechanický, posilňovač, riadenia, automobilů

Text:

...účinnosť statora elektromotora, so všetkými pre aj proti, s cieľom dosiahnuť optimálne mechanické charakteristiky.0008 Uvedené nevýhody spočívajú V tom, že pri nízkych frekvenciách a nízkom. napätí má vinutie statora elektromotora malý počet závitov cievky fázy a veľký prierez. To zhoršuje jeho ukladanie do drážok.0009 Elektromotor na priamy pohon elektromechanického posilňovača riadenia s vysokým krútiacim momentom by mal mať na dané...

Elektromechanický pohon spínacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4149

Dátum: 02.06.2005

Autor: Čupka Dušan

MPK: H01H 31/00, H02B 7/00

Značky: prístrojov, pohon, elektromechanický, spínacích

Text:

...1 obsahuje nosnú konštrukciu 1 tvorenú čelnou doskou la ku ktorej je zvarovým spojom pripevnená Základová doska lb. Nosná konštrukcia 1 je ďalej vystužená Výstuhami lc. Spojenie čelnej dosky la a základovej dosky 1 h je možné vyhotoviť akýmkoľvek iný druhom pevného spoja,alebo je možné vzájomné usporiadanie čehiej dosky la a základovej dosky 1 h dosiahnuť ohýbaním jedného dielu materiálu. Rovnako výstuhy 1 c je možné k nosnej konštrukcii 1...

Elektromechanicky ovládateľná kotúčová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 282364

Dátum: 03.12.2001

Autori: Bill Karlheinz, Balz Jürgen, Kunze Lothar, Schmitt Stefan, Halasy-wimmer Georg

MPK: B60T 13/74, F16D 55/08, F16D 55/16...

Značky: brzda, kotúčová, elektromechanický, ovladatelná

Zhrnutie / Anotácia:

Na brzdovom strmeni (1) je upevnená ovládacia jednotka (2), vybavená jednak vzájomne koaxiálne umiestneným elektromotorom (6) a ovládacím prvkom (30) priameho záberu jedného z trecích obložení (4, 5) s brzdovým kotúčom (3) a jednak prevodom (7) do pomala, umiestneným medzi elektromotorom (6) a ovládacím prvkom (30), pričom prevod (7) do pomala je radiálne obklopený rotorom (10) elektromotora (6) vytvoreným v tvare prstenca a je tvorený...

Elektromechanický snímač sily-tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280210

Dátum: 10.09.1999

Autori: Koudelka Milan, Žák Rudolf, Babirád Jozef

MPK: G01L 1/04, G01L 23/16

Značky: snímač, sily-tlaku, elektromechanický

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka elektromechanického snímača sily - tlaku na báze vysielača (1) svetelného toku, prijímača (2) svetelného toku a pružného člena. K telesu snímača (5) s vysielačom (1) a prijímačom (2) svetelného toku je pripevnený mechanický pružný člen (3), na ktorý je pripevnený vrchlík (8) a clona (4) na clonenie prechodu svetelného toku medzi vysielačom (1) a prijímačom (2). Tienenie svetelného toku, dosiahnuté pohybom clony (4), je úmerné...

Elektromechanický zámok najmä pre trezory s elektronickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 602

Dátum: 05.10.1994

Autor: Šnapko Peter

MPK: E05G 1/026, E05B 47/06, E05B 49/04...

Značky: zámok, ovládáním, elektronickým, elektromechanický, najmä, trezory

Text:

...riešenia, je výhodné, aby spojenie západky s kotúčom elektromotora bolo trojbodové, čim sa eliminuje priečenie západky vo .vodiacom puzdre. To znižuje spotrebu elektromotora a predlžujeTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je na obr. l schematicky. v čiastočnom reze, znázornený elektromechanickýzámok najmä pre trezory s elektronickým ovládaním so západkou v polohe, keďElektromechanický zámok trezora s...

Havarijní zabezpečovací elektromechanický ventil s tlumičem zavírání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269208

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maceczek Bohumil, Halada Pavel

MPK: F16K 11/24

Značky: havarijní, zabezpečovací, tlumičem, elektromechanický, ventil, zavírání

Text:

...připevněn servopohon g aloupy ll servopohonu g tak, aby osy včetene lg servopohonu g a vřetene go ventilu l byly totožnć. Vřeteno gg servopohonu g je ukončeno pouzdrem Q, ktere je e ním epojeno kolíkem gg. Na pouzdro g je rouby g připevněna základna 1 západkovóho mechanismu, tekłsľje pevnou součástí vřetene lg servopohonu g. Zákledna 1 zápedkovćho mechanismu je na obou protilehlých koncích vedene sloupy ll servopohonu 3. Na obou protilehlých...

Elektromechanický siloměr pro vážení na páse

Načítavanie...

Číslo patentu: 268977

Dátum: 11.04.1990

Autori: Blažek Ivan, Jaroš Petr, Rod František

MPK: G01G 11/00

Značky: páse, silomer, vážení, elektromechanický

Text:

...na páse, podle vynálezu, kde na obr. 1 je schematický řez rovinou B-B elektromechanickým siloměrem z obr. 2, na obr. 2 je řez rovinou A-A z obr. 1 v místě uchycení opor a na obr. 3 je znázorněno schematicky umístění měrného otočného válečku u péšú.Měrný otočný váleček Ä je umístěn v periodícké soustavě otoěných váleěků łg s prnvidelnou roztečí g k dopravnímu pásu g s dopravovaným sypkym materiálem Q. Hěrný otočný váleček l je uchycen v...

Elektromechanický prevodník dvojradového vstrekovacieho hydrogenerátora paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268583

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mancovič Milan, Blizniak Jaroslav, Prpič Ivan, Ochodnický Vladimír

MPK: F02M 51/00, G05D 13/62

Značky: převodník, hydrogenerátora, paliva, dvojradového, elektromechanický, vstrekovacieho

Text:

...prvému koncu druhej regulačnej tyče 5 je dalej prichytený cez tiahlo lg indukčný snímač Q polohy. K druhému koncu prvej regulačnej tyče 2 je cez kulisu li 5 čapom lg pripevnená dvojramenná páka ll, stredom upevnená v kĺhu Ž a druhým koncom pripevnená cez čap iz a kulisu lg k druhemu koncu druhej regulačnej tyče 5. Prvá regulačná tyč 2 je druhým koncom dalej cez prvú tlačnú tyčku Z spojená 5 prvým proporcionálnym elektro-magnetom Q, zatialčo...

Elektromechanický drapák, zejména na stébelnaté materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 259924

Dátum: 15.11.1988

Autori: Král Petr, Doležal Jiří, Kusý Jaroslav

MPK: B66C 3/18

Značky: elektromechanický, materiály, stébelnaté, drapák, zejména

Text:

...hlavně z důvodu odolnosti proti zanášení a ulpívání stébelnatého materiálu.Na výkresech je na obr. 1 čelní pohled na jedno provedení drapáku podle vynálezu, přičemž skříñ pohonu je schematicky znázorněna v řezu, na obr. 2 je totéž provedení drapáku v püdoryse, skříň pohonu je opět v řezu, na obr. 3 je znázorněno provedení drapáku podle obr. 1, u něhož byla provedena kinematická záměna pohybových prvků, na obr, 4 je detail uložení táhla...

Elektromechanický převodník řízení příďového kola podvozku letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258888

Dátum: 16.09.1988

Autori: Polách František, Kolačný Jiří, Filípek Stanislav

MPK: B64C 25/50

Značky: letounu, řízení, elektromechanický, podvozku, převodník, příďového

Text:

...provedení převodníku podle vynálezu je schematioky znázorněn na připojených výkreseoh, kde představuje obr.1 nárys převodníku, obr.2 půdorys převodníku a obr.3 zapojení převodníku do soustavy nožního řízení směrového kormidla.Na společné hřídeli lg, otočně uložené v konzole lgjjsou uchyceny jednak pevně páka ll ručníhc ovládání přídového kola a ozubený segment lg a jednak otočně páka 1. Na otočně uchycené páoe 1 je připevněna...

Pružný elektromechanický nárazníkový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252512

Dátum: 17.09.1987

Autor: Putera Vladimír

MPK: B66F 17/00

Značky: snímač, pružný, elektromechanický, nárazníkový

Text:

...pričom spĺňajú všetky funkčné požiadavky a sú relatívne výrobné nenáročné. Operąné plochy na koncových zvierkach orientované do V zabezpečujú predohnutý tvar nárazníkového ikontaktného pásu. Stredná zvierka U drží nárazník vo vodorovnej polohe.Príklad vyhotovenia pružného elektromachanického náraznikového snímača podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje pôdorysný pohlad na snímač ako celok »a obr. 2 detailný rez...

Elektromechanický příložný vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240656

Dátum: 01.06.1987

Autor: Horváth Mária

MPK: B06B 1/16

Značky: elektromechanický, příložný, vibrátor

Text:

...vzpěr,čímž je forma namáhána příznivé. Dále víbrační lišta nebo vibrační hladič pro srovnání betonové plochy s nově upevněnym vibrátorem, povrch betonové plochy dokonale uhladí, nebot vibrátor upevněný rotační osou kolmo k hlazené ploše neodtrhává vibrační hledičx nebo lištu od hlazené plochy.Na připojeném výkresu je znázorněno rozdílné upevnění elektromechanického příložného vibrátoru na shodně vodorovné uloženou formu s upevňovacími...

Elektromechanický spojkový uzel pro listovou hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236857

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tonev Tontscho Petrov, Zvetkov Krum Kostov

MPK: F16D 27/07

Značky: hlavu, listovou, elektromechanický, spojkový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický spojkový uzel pro listovou hlavu, který sestává z kývajícího se rámu a je uspořádán volnými vnějšími rameny symetricky uspořádaných dvouramenných pák. Vnitřní ramena těchto pák jsou prostřednictvím táhel kloubově spojena se zdvihátky platin. Kromě toho jsou volná vnější ramena těchto pák (2, 2`) umístěna v otvorech zámků (4, 4`), které jsou prostřednictvím pružin v jejich koncích spojeny se skříní stroje. Dolní konce zámků...

Elektromechanický zobrazovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249833

Dátum: 15.04.1987

Autori: Grambal František, Lasovský Jan

MPK: H01L 31/14

Značky: elektromechanický, zobrazovač

Text:

.../chloríatan/ byl před použitím opakované re kryetalízován z vody. základním elektrolytem byl 0,1 mol 11 N 8 H 2 PÚ 4 /PH 4)45/- p i ~ , A N .Tvorba a vlastnosti povrchových filmů byly studovány pomocí oyklické voltametríe a polarizováním elektrod praŕoúhlými pulě ay. Polarizační rozsah byl -0,3 mąžo-0,8 V /proti SCE/. Z přístroJů byly použíty po 1 arografickýWanalyzáior PA 5 /laboratorní pří~ stroje, Praha/ a univerzální...

Elektromechanický rotační převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 226093

Dátum: 01.06.1986

Autori: Werner Karel, Zelenka Jiří, Sedlický Václav, Vlk Petr

Značky: rotační, elektromechanický, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický rotační převodník s rotačním členem vytvořeným vačkou a určený k převodu elektrického impulsu na silový mechanický pohyb, vyznačující se tím, že v rotačním členu (1) je na rámu (4) uložena vačka (3) a proti této vačce (3) je radiálním směrem v rotačním členu (1) suvně uložena pracovní páka (5) dotlačovaná pružinou a kolmo k ose pracovní páky (5) je v rotačním členu (1) suvně uložen uzamykací kolík (2), procházející rovněž...

Elektromechanický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 231620

Dátum: 01.05.1986

Autor: Vajda Andrej

MPK: D03C 1/14

Značky: elektromechanický, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektromagnetického převodníku řídicích impulsů na silové impulsy pro ovládání ústrojí textilních strojů, zejména listových strojů, zahrnující alespoň jeden elektromagnet. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektromagnet je upevněn na nosiči, který je upraven vratně pohyblivě podél koncové části odpruženého silového kolíku. uloženého na držáku před nosičem, přičemž výkyvně proti konci odpruženého silového kolíku je na nosiči...

Elektromechanický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 225316

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kaňka Jiří, Dufek Jan, Ditrych Zdeněk, Štěpánek Karel

Značky: elektromechanický, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický filtr s rezonanční soustavou upevněnou nosnými elementy na nosné konstrukci a uloženou v hermeticky uzavřeném pouzdře,vyznačený tím, že každý nosný element (1, 32), jedním koncem spojený s rezonanční soustavou (1) nebo měničem (2), je svým druhým koncem spojen s nosnou konstrukcí (4) v prohlubni (51, 52), která je vyplněna iontově vytvrzenou flexibilizovanou epoxidovou kompozicí a spára mezi pouzdrem a nosnou konstrukcí (4) je...

Elektromechanický filtr typu pásmové propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 214732

Dátum: 15.09.1984

Autori: Beaudet Didier Marcel, Allemandou Philippe Marie

Značky: propusti, pásmové, elektromechanický, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický filtr typu pásmové propusti, obsahující vstupní elektromechanický měnič, výstupní elektromechanický měnič a mechanický filtr kmitající podélnými kmity a sestávající z p rezonátorů střídajících se s (p-1) vazebních členů, vyznačený tím, že všechny vazební členy (4) mají stejný průřez a délku odlišnou podle polohy ve filtru, tvoří n-vlnné vedení pro střední frekvenci Fo filtru, kde zlomek n odpovídá vztahu 1 K min n = 2 arc sin...

Elektromechanický příložný vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 214408

Dátum: 01.07.1984

Autor: Jirounek Ladislav

Značky: příložný, elektromechanický, vibrátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení rovno měrné plynulé amplitudy vibrátoru a dále celého zařízení, na který je vibrátor montován. Dociluje se takovým způsobem, že všechna těžiště rotujících nevývažků za účelem získání odstředivé síly vibrátoru jsou spojeny do jedné radiální roviny, z která při otáčení pomocí elektromotoru radiálně působí odstředivou silou, přičemž je možno velikost odstředivé síly snadno proměňovat tím způsobem, že vzdálenost těžiště...

Elektromechanický pamäťový klopný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 213984

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mancel Ľubor

Značky: pamäťový, spínač, klopný, elektromechanický

Zhrnutie / Anotácia:

pozostávajúci z telesa, v ktorom je usporiadaný blokovací klopný mechanizmus, ako aj aspoň jeden elektrický spínací člen, ktorého ovládací prvok je mechanicky viazaný so snímacím členom, použiteľný najmä u takých zariadení, kde je potrebné udržať pôsobenie mechanického impulzu i po jeho uplynutí, ako je to u vodorovného pojazdu, resp. zvislého zdvihu regálových zakladačov. Riešeným problémom je také konštrukčné usporiadanie častí spínača, ktoré...