Patenty so značkou «elektromagnetických»

Magnetický, za tepla valcovaný oceľový pás, hlavne vhodný na výrobu elektromagnetických laminovaných zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5235

Dátum: 24.11.2004

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: C21D 8/02, C21D 8/12

Značky: valcovaný, hlavne, ocelový, pás, laminovaných, magnetický, elektromagnetických, tepla, vhodný, výrobu, zväzkov

Text:

...1 ukazuje grafické vyjadrenie krivky frekvencie, ktorou bolaštatisticky zistená prítomnost zrna danej veľkosti vo viacerých cievkach na začiatku, v strede a na konci každejzodpovedajúcej cievky pásu podľa predloženého vynálezuobrázok 2 ukazuje podrobne mikroštruktúru rovnakého pásu, a to v pohľade so zväčšením x 1000obrázok 3 ukazuje rozdelenie ostrapkov v mm, ako boli experimentálne zistené na počet kusov strihaných z pásu...

Komorové rozdeľovanie vzduchu pomocou elektromagnetických ventilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 187

Dátum: 11.08.1993

Autori: Jirkovský Jaromír, Veselý František, Kukla Vladimír, Moudřich Ivan, Kopsa Karel

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetických, rozdeľovanie, pomocou, komorové, ventilov, vzduchu

Text:

...ktere se nastavují přepinadem, ImPríklad provedení technickeho ŕesení V provedení podle obr.1 zařízení obsahuje sestnáctsamostatných komor L 5 elektromagnetickými ventily 2. Zdrojem vzduchu je vzduchovací motorek §. K regulaci tlaku vzduchu je pripojen regulacní ventil 1 a pro vizualní kontrolu tlaku vzduchu je pripojen manometr §. Výstupní otvory Q jednotlivých komor jsou pripojený na ctrnáctisekcový rukav Z urcený k lecbe...

Zapojení pro spouštění stejnosměrných elektromagnetických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267844

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mráz Stanislav

MPK: G05F 1/16

Značky: spouštění, elektromagnetických, stejnosměrných, zapojení, prvků

Text:

...průchodu proudu lze nastavit velikosti nabíjecího odporu a nalíjecíhc kondenzátoru. Další výhodou je jednoduchost a epolehlivost tohoto zapojení, oproL řešení s lcgickými integrovanými obvody odpadá nutnost napájení ze stabilizcvanćhozdroje napätí. Na přiloženćm výkrese je znázorněno schema zapojení podle vynálezu.Mezi kladnou svorku zdroje štejnosmřrnćho napätí a jeho svorku 5 nulovým pcten ciálem jsou v sérii zapojeny elektromagnetický prvek...

Lokální aplikátor elektromagnetických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 265703

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lapeš Miroslav, Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: elektromagnetických, lokální, aplikátor

Text:

...Pomocí střední posuvné elektrody kapacítního elementu 3 se lokálni aplikátor vyladi tak,aby výkon jim přenášený hyl maximální s mínimálním odrazom. Během ozařování neni nutné toto nastaveni měnit. Doba trvání hypertermické aplikace je minimálně 30 minut a závisí na použité teplotč, druhu nádoru a také i na stavu organismu pacienta. V případě, že se provedo přesné nastavení kapacitního elementu g není bezpodmlnečně nutné provádět vyladění...

Spínací zařízení pro ovládání elektromagnetických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261645

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H03K 17/00

Značky: spínací, elektromagnetických, ovládání, zařízení, prvků

Text:

...spínacího prvku 21, na jehož druhý vstup je připojení zdroj 24 napětí. Druhý vstup spínacího obvodu 2 je propojen s ,prvním vstupem druhého spínacího prvku 22, jehož výstup je spojen .přes oddělovací obvod 23 s výstupem spínacího obvodu 2. Výstup prvního spínacího prvku 21 je spojen s druhým vstupem druhého spíznacího prvku 22.Na obr. 3 je znázorněno druhé příkladné provedení spínacího obvodu 2 podle vynálezu. První vstup spívnacího...

Zařízení pro vytváření dosedacích ploch jader elektromagnetických obvodů relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 244187

Dátum: 01.06.1988

Autori: Holub Poemysl, Landa Václav

MPK: H01H 49/00

Značky: jader, relé, vytváření, dosedacích, elektromagnetických, zařízení, ploch, obvodů

Text:

...desoe a je připevněnn kotevní deska ,i ärouby, ktoré nejem na výkrese znâzornšny. Kotevní danka. i je ocelová s zeleným povrchem a je v nívytvořena drážka pro klin 2, Klin 2 se zaeouvá do kotevní deàkyji šroubem, který neni na výkrese znázorněn. V kotevní desce 5 je upevněn.kalibrovaoí razník 1 svorniku jádra l, Kalibrovaoí raznik 1 svorniku je euvně uložen v hlavním otvoru pohyblivé čelisti § kalibrovadle. Hlavní otvor se nachází nad...

Zapojení obvodů pro regulaci zkrácení reakční doby elektromagnetických brzd a spojek u strojů, zejména u tkacích strojů víceprošlupních

Načítavanie...

Číslo patentu: 243067

Dátum: 15.11.1987

Autori: Špieka Jaroslav, Branderský Marian, Jurica Ján

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupních, elektromagnetických, strojů, reakční, zejména, tkacích, spojek, obvodů, zapojení, regulaci, zkrácení

Text:

...zastavit v požadované úhlové poloze. Když je zapotřebí zastavit stav v různých úhlových polohách, podle příčin,které vyvolaly signál k zastavení, například v závislosti na přetrhu útkové nebo osnovní nitě, musí známá elektrická soustava obsahovat tolik generátorů synchronízačního signálu, kolik je počet příčin vedoucích k zastavení stavu. Navíc známá elektrická soustava má nezbytné zpoždění, které je delší, než předem nastavená doba...

Zapojení pro potlačení zákmitů, vznikajících při spínání elektromagnetických výkonových členů u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248328

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kutlvašr Jiří, Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří

MPK: H01H 9/54

Značky: vznikajících, výkonových, zákmitů, strojů, členu, elektromagnetických, spínání, textilních, zapojení, potlačení

Text:

...spínačů jsou vskutku nininální. nhnžel nelze uvodené.integrovaně ochranné diody často přímo používat pre citelné prodloužoní rozpínaoích čaaů ovládaných elektromagnetických výkonovýoh členů.Použijoeli se přesto uvedených vícenásobných integrovaných polovodičovýoh opínačů, je třeba tyto - za účelom zkrácení rozpínacích čaeů ovlúdanýeh elektromagnetických výkonových členů- dop 1 nit,.v případě provedení 3 oemi výstupy,...

Spôsob nedisipatívneho tvarovania obdĺžnikových impulzov nárazových elektromagnetických vĺn na feritovom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232792

Dátum: 15.01.1987

Autori: Oravec Július, Véghová Klára

MPK: H03K 5/08

Značky: obdĺžnikových, feritovom, spôsob, nárazových, elektromagnetických, vedení, impulzov, tvarovania, nedisipatívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu tvarovania podľa vynálezu spočíva v tom, že časť feritového vedenia sa ponechá v magnetickom režime so spontánnym počiatočným stavom bez predmagnetovania, druhej časti sa vnúti počiatočný magnetický stav pomocou predmagnetujúceho prúdu s opačnou polaritou, než je polarita tvarovaného impulzu nárazovej vlny. Vynález môže byť použitý vo vedecko-technických odboroch ako je experimentálna jadrová fyzika, meracia technika...

Hlídač úrovně střídavých elektromagnetických polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235412

Dátum: 15.11.1986

Autor: Pikl Pavel

MPK: G01R 31/02

Značky: úrovně, polí, elektromagnetických, střídavých, hlídač

Zhrnutie / Anotácia:

Hlídač úrovně elektromagnetických polí pracuje v rychlém přepínacím cyklu, přičemž v prvé části cyklu, tj. v provozním stavu, měří intenzitu elektromagnetického pole na snímací anténě a ve druhé části cyklu, tj. v kontrolním stavu, se automaticky celé toto zařízení samo kontroluje. Tímto způsobem zapojení se odstraní hlavní problém, který může nastat u bezpečnostního zařízení chránícího člověka, a to spoléhání obsluhy na zařízení, které se může...

Způsob měření elektromagnetických variací Země a systém měřicích stanic pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234061

Dátum: 01.10.1986

Autori: Janů Zdeněk, Odehnal Milan, Petříček Václav, Tichý Rudolf

MPK: G01V 3/40

Značky: stanic, provádění, způsob, systém, elektromagnetických, země, měření, tohoto, způsobu, měřicích, variací

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu měření podle vynálezu spočívá v tom, že se pořizuje synchronně spolu s elektromagnetickým záznamem alespoň v jednom místě zkoumané oblasti v tomtéž místě také gradientometrický záznam lokálních elektromagnetických polí na povrchu Země. Systém měřicích stanic podle vynálezu je vytvořen alespoň ze dvou synchronně pracujících měřicích stanic a z ústředního zařízení pro vyhodnocování záznamů na výstupech stanic. Každá měřicí...

Lokální aplikátor elektromagnetických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 227270

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vrba Jan

Značky: aplikátor, elektromagnetických, lokální

Zhrnutie / Anotácia:

Lokální aplikátor elektromagnetických vln, opatřený úsekem vlnovodu, vyznačený tím, že je tvořen alespoň na jednom konci otevřeným úsekem (1) podkritického vlnovodu a alespoň jedním induktivním elementem (3), umístěným zčásti nebo zcela uvnitř úseku (1) podkritického vlnovodu v blízkosti jeho otevřeného konce, přičemž alespoň jeden konec induktivního elementu (3) je spojen kapacitním elementem (2) s vodivým pláštěm úseku (1) podkritického...

Zapojení zkoušečky elektromagnetických šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219705

Dátum: 15.09.1985

Autori: Gomola Augustin, Martynek Vladislav

Značky: šoupátek, zkoušečky, elektromagnetických, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zkoušečky elektromagnetických šoupátek, skládající se ze skříňky, do které je zaveden přívod proudu se zástrčkou do sítě, zavedený jednak do spínače pro ruční regulaci zkoušečky a dále do spínače pro automatickou regulaci přes relé, přičemž ze spínače pro ruční regulaci je rozvod na dva tlačítkové spínače, z nichž každý je určen pro jednu stranu šoupátka.

Feritové vedenie na tvarovanie a prenos nárazových elektromagnetických vĺn veľkých výkonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218635

Dátum: 01.06.1985

Autori: Véghová Klára, Oravec Július

Značky: veľkých, elektromagnetických, výkonov, prenos, nárazových, tvarovanie, vedenie, feritové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši meranie a sledovanie nárazovej nanosekundovej vlny vysokého napätia. V podstate pozostáva z miniaturizovaných kondenzátorov tvorených periodickou štruktúrou systému elektród, kontinuálnou elektródou a dielektrickou doskou, navzájom sériovo spojených feritovými toroidálnymi cievkami. Vynález môže byť využitý vo vedeckotechnických odboroch, ako experimentálna jadrová fyzika a meracia technika....

Vysokonapäťové vinutie elektromagnetických strojov netočivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 216864

Dátum: 31.10.1984

Autor: Kováčik Vladimír

Značky: vinutie, strojov, elektromagnetických, netočivých, vysokonapäťové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby elektromagnetických strojov netočivých obzvlášť distribučných transformátorov. Vynálezom sa vylepšuje vysokonapäťové vinutie, chránené čs. pat. č. 139 055, ktoré pozostáva z kombinácie plných jednocievok a axiálnym kanálom delených jednocievok. Vysokonapäťové vinutie podľa vynálezu má prierez vodiča jednocievok 1,3 až 1,6 násobkom prierezu vodiča axiálnym kanálom delených jednocievok. Axiálna výška plných...