Patenty so značkou «elektromagnetickou»

Elektromagnetická brzda na sánky vedené po dráhe a sánkarská dráha s podobnou elektromagnetickou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12752

Dátum: 05.08.2002

Autor: Wiegand Josef

MPK: A63G 7/00, A63G 21/04

Značky: brzda, elektromagnetickou, vedené, podobnou, sánky, sánkarská, dráha, dráhe, brzdou, elektromagnetická

Text:

...je už daná z dôvodu jej spôsobu účinku. Takétoelektromagnetické brzdy sú známe a používajú sa napr. pri takzvaných zábavných zariadeniach, pri ktorých voľne padajúce objekty prepravujúce pasažierov dosahujú veľmi vysokú rýchlosť. Takéto zariadenie s elektromagnetickou brzdou je opisané napr. v DE 295 06 374 U 1. Pri takomto zariadení však nemôžu pasažieri alebo užívatelia zariadenia žiadnym spôsobom ovplyvniť rýchlosť, takže pri vjazde...

Způsob třídění feromagnetických materiálů elektromagnetickou nedestruktivní metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270685

Dátum: 12.07.1990

Autori: Čepek Lubomír, Mišák Karel, Vala Stanislav, Týř Jiří

MPK: G01N 27/12

Značky: metodou, elektromagnetickou, materiálů, feromagnetických, nedestruktivní, třídění, způsob

Text:

...a ovládací zařízení É je současně spojeno s výstupním blokem 1.Třídění reromagnetických materiálů se provádí tak, že se z neznámého zatřidovaného feromagnetickěho materialu vyrobí zkušební vzorek podle průběhu jeho hysterezní křivky a křívky prvotní magnetizace se zvolí a nastaví úroveň a frekvence střídavého napětí harmonickćho průběhu na výstupu generátoru l střídavého napětí a zkušební vzorek iłl Ne vloží do zkuěebního tranaformátoru...

Způsob sušení použitých náplní aktivní kyseliny křemičité vysokofrekvenční elektromagnetickou energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267499

Dátum: 12.02.1990

Autori: Odelga Július, Nikl Květoslav

MPK: C01B 33/12

Značky: způsob, použitých, elektromagnetickou, vysokofrekvenční, aktivní, náplní, sušení, kyseliny, křemičité, energií

Text:

...na využití silně intcrokce elektromagnetického pole mikrovlnnćho pásma s díelektríckými materiály s velkým ztrátovým číslem tg 55, mezi něž aktivní kyse 1 inu křemičitou nasycenou vodními parnmi řadíme.Nový učinek podle vynšlezu spočívá v tom, že sušení vlhkých silikagelových náplní vysokofrckvenční elektromagnetickou energií probíhá v časoch až 30-ti násobnč kratších než u.původ ního způsobu sušení a s menší energetickou...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/04

Značky: ionizujícího, detektorem, aplikátor, záření, hypertermii, elektromagnetickou

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Přístroj pro neinvazní elektromagnetickou osteostimulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265017

Dátum: 12.09.1989

Autori: Škarda Zdeněk, Prucha Jaroslav

MPK: A61N 1/42

Značky: osteostimulaci, neinvazní, elektromagnetickou, prístroj

Text:

...výstupom głospojen se elgnálnim vstupom âł řidiciho subsystému š. johož řídící výstup âg je spojen řidicim vstupom-Zł výkonového subsystému z ktorý je svým výkonovým výstupom zg spojen s elektromagnetickýmiľaplikátory gł a svým informačñim výstupom Z spojen e indikäčnim blokom 32,pŕvni regulační vstup Z 5 výkonovéhe subsysténu Z je obousmčrně epojen s blokom g regulace amplitudy a druhý regulační vstup Zâ výkonového eubsyeténu Z je...

Detekční destička pro elektromagnetickou identifikační soustavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245759

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eulák Ladislav, Kubieka Rudolf

MPK: H03K 5/13, H03K 5/145

Značky: detekční, destička, identifikační, soustavu, elektromagnetickou

Text:

...Lr zkratuje. e také možné použít kodovéľno signálu k tomu, aby se periodicky do obvodu připojoval nelineární prvek nebo aby se movduloval signál oscilatoru OS.Když je nyní detekční destička popsaneho, druhu v detekčním poli, dochází k periodickému rnoazlaďování a/nebo útlumu v rytmu určovaném kódlowacím obvodom TC, je 5hož výsledkom je periodické zeslabování signálu znovu vysílaného detekční destičkou, což se dá snadno detekovat, nebo změna...

Zařízení na elektromagnetickou separaci kaolinu Vynález se týká zařízení na bělení kaolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243288

Dátum: 15.11.1987

Autori: Maixner Václav, Krátký Lubomír, Žídek Artur, Moravec Zdenik, Voddášek Otakar

MPK: B03C 1/02

Značky: elektromagnetickou, týká, kaolinu, zařízení, separaci, bělění, vynález

Text:

...sběrná hlava s otvory končícími V otvorech sběrné desky. Mezi přírubou horního víka a přírubou spodního víka, těsněnou v nákružku tělesa elektromagnetu, je těsnění.Zařízením podle vynálezu se zmenší hluché prostory a současně i ztráty užitečné frakce při vypírání. Zmenší se celková výška elektromagnetu a zlepší se jeho utěsně 4ní jak při provozu, tak i při čištění zařízení,a zvýši se životnost cívky elektromagnetu.Praktické provedení předmětu...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s teplotním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243098

Dátum: 15.11.1987

Autori: Janok Jan, Hradský Ernest

MPK: G01J 5/10

Značky: elektromagnetickou, aplikátor, teplotním, čidlem, hypertermii

Text:

...má průměr 5 až 1 U mm a je umístěno v držáku v místě nulových povrchových proudů V ose tělesa aplikátoru. Teplotní čidlo je umístěno v hloubce,kde jeho směrová charakteristika je překryta plochou maąximálního ohřevu aplikátoru, to je buď v ploše zadní stěny tělesa aplikátoru, nebo uvnitř držaku v hloubce rovné maximálně trojnas-obku průměru teplo-tníhuo čidla.Vyšší účinek vynálezu se projevuje nejen v jednoduchosti snímaní teploty a ve...

Zařízení pro elektromagnetickou separaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 241197

Dátum: 15.08.1987

Autori: Málek Jaroslav, Šilhavý Poemysl, Hájek Milan

MPK: B07B 13/00

Značky: elektromagnetickou, separaci, zařízení

Text:

...vlastního procesu magnetické separace. Velikost přítažné síly F, působící na těleso v Inagnetickétn poli, závisí na magnetickém momentu tělesa M a gradientuintenzity magnetického pole H a je dana vztahem F IvLgrad H. Další úpravou tohoto vztahu pro přitažnou silu plati rovniceD demagnetizační faktor závísející na tvaru tělesaFeromagnetický předmět nacházející se v nehomogennim inagnetlckém poli je tedy jednak natáčen do polohy nejmenšiho...

Povlaková kompozice k nanášení na elektromagnetickou křemíkovou ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237307

Dátum: 15.04.1987

Autor: Choby Edward George

MPK: C21D 3/08

Značky: povlaková, elektromagnetickou, nanášení, křemíkovou, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká povlakové kompozice k nanášení na elektromagnetickou křemíkovou ocel. Tato ocel je vyrobena z taveniny, obsahující v hmotnostní koncentraci mimo jiné 0,07 % uhlíku, od 2,8 do 4,0 % křemíku a od 0,03 do 0,24 % manganu. Ocel se zpracovává odléváním, válcováním, oduhličením a texturováním s povlakem, který, což je podstatou vynálezu, mimo jiné látky obsahuje celkem 4 až 120 dílů hmotnostních alespoň jedné látky ze skupiny...

Zařízení pro elektromagnetickou kontrolu pohybujících se ferromagnetických součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237797

Dátum: 15.09.1986

Autori: Melguj Michail Alexandrovič, Sandomirskij Sergej Grigorjevič

MPK: G01R 33/12

Značky: zařízení, ferromagnetických, elektromagnetickou, kontrolu, součástí, pohybujících

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro elektromagnetickou kontrolu pohybujících se ferromagnetických součástí. Zařízení pro elektromagnetickou kontrolu pohybujících se ferromagnetických součástí, obsahující zmagnetovaný systém, v sérii zapojenou čítací cívku a zesilovač a sériově zapojený komparátor a kontrolní a registrační obvod, je vybaveno v sérii zapojeným hradlem a integrátorem, umístěnými mezi výstupem zesilovače a prvním vstupem komparátoru,...

Volicí zařízení pro elektromagnetickou volbu jehel pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222163

Dátum: 15.05.1985

Autori: Niederhauser Michel, Cuche Claude, Jeanneret René

Značky: volicí, volbu, pletacího, stroje, elektromagnetickou, zařízení, jehel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká volicího zařízení pro elektromagnetickou volbu jehel pletacího stroje, skládajícího se z voličů posuvných ve volicím kanálu, jehož vstup, vymezený póly dvojice elektromagnetů působících v opačném směru a přitahujících voliče k jedné nebo k druhé boční stěně volicího kanálu, se zužuje a jehož výstup se rozšiřuje, přičemž boční stěry výstupu přidržují po provedení volby elektromagnety elektromagneticky voliče. Podstatou vynálezu...

Zapojení regulátoru otáček pro indukční elektromagnetickou spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218764

Dátum: 15.04.1985

Autori: Fritscher František, Hanč Vladislav

Značky: otáček, zapojení, regulátoru, spojku, elektromagnetickou, indukční

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru otáček pro indukční elektromagnetickou spojku, opatřeného řízeným usměrňovačem s monolitickým řídícím integrovaným obvodem pro fázové řízení, doplněné o rozdílový zesilovač s jedním tranzistorem typu PNP a obvodem pro snížení rychlosti rozběhu s jedním tranzistorem typu NPN, vyznačující se tím, že báze druhého tranzistoru (T2) je spojena se čtrnáctým vývodem (14) integrovaného obvodu (IO), jeho emitor je spojen s běžcem...

Žáruvzdorný kysličníkový povlak pro elektromagnetickou křemíkovou ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218567

Dátum: 15.03.1985

Autor: Miller Clarence Lake

Značky: křemíkovou, elektromagnetickou, žáruvzdorný, povlak, kysličníkový

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorný kysličníkový povlak pro elektromagnetickou křemíkovou ocel, mající orientaci krychle na hranu a permeabilitu nejméně 2,350.10-3 H.m-1 při 795 A.m-1. Ocel obsahuje uhlík, bór, křemík, eventuálně dusík, hliník. Povlak se nanáší po oduhličení oceli a před jejím žíháním na konečnou strukturu. Povlak je tvořen kompozicí, obsahující bór v hmotnostní koncentraci 0,1 až 2 % a dále obsahující 100 dílů hmotnostních nejméně jedné látky ze...

Žáruvzdorný kysličníkový povlak pro elektromagnetickou křemíkovou ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216696

Dátum: 15.12.1984

Autori: Miller Clarence Lake A Datta Amitava, Shilling Jack Walther

Značky: křemíkovou, kysličníkový, povlak, elektromagnetickou, žáruvzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorný kysličníkový povlak pro elektromagnetickou křemíkovou ocel, mající orientaci krychle na hranu a zpracovanou běžným způsobem. Povlak obsahuje v hmotnostní koncentraci 0,1 až 2 % boru a dále kompozici sestávající ze 100 hmotnostních dílů nejméně jedné látky, ze skupiny obsahující kysličníky, hydroxidy a uhličitany hořčíku, vápníku, hliníku a titanu a sloučeniny boru s těmito prvky a dále 0,5 až 100 hmotnostních dílů alespoň jednoho...