Patenty so značkou «elektromagnetického»

Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7431

Dátum: 01.06.2016

Autori: Murgaš Marian, Tehlár Pavol, Pokusová Marcela

MPK: B22D 11/04, B22D 11/01

Značky: elektromagnetického, kovov, sústava, spôsob, kontinuálneho, kryštalizátora, horizontálneho, liatia, induktorov

Text:

...s polomerom r, ktorým tečie prúd I, vo vzdialenosti I od elektricky vodivej roviny povrchu taveniny vytvorí rovnaké magnetické pole ako vodič nulovej hrúbky s rovnakou hodnotou prúdu I, ale vo vzdialenosti I od povrchu, keď Z 2 12 12. Hodnota intenzity magnetického poľa H,- na povrchu taveniny potom bude vektorovým súčtom oboch zložiek od samotného vodiča H a od jeho zrkadlového obrazu H . Pri vzdialenosti induktora od taveniny a, keď I ...

Zariadenie na zvedenie elektromagnetického impulzu, vyvolaného bleskom, do dvojpásového koľajového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6012

Dátum: 04.01.2012

Autori: Konarski Jan, Kubela Antonín, Dobiáš Radek, Ukropec Petr, Šesták Milan

MPK: H02H 3/22, B61L 1/20

Značky: bleskom, impulzů, dvojpásového, vyvolaného, zariadenie, zvedenie, obvodů, elektromagnetického, koľajového

Text:

...zariadenia alebo ohrevu výhybiek pri jednosmernej trakcii a oboma pásmi koľajového obvodu. Symetrizačná tlmivka pripojením do koľajového obvodu svoj ou funkciou minimalizuje možné ovplyvnenie koľajového obvodu pripojenýrni zariadeniami. Je konštruovaná pre vonkajšie prostredie do železničnej prevádzky bez požiadaviek na obsluhu a s minimálnymi nárokmi na údržbu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú znázornené...

Spôsob a prístroj pre prevádzku elektromagnetického ventilu spojeného s plynomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14951

Dátum: 23.05.2007

Autor: Tabellario Mario

MPK: G01F 15/00, G01F 15/07, G01F 3/22...

Značky: ventilu, elektromagnetického, plynomerom, spojeného, prístroj, spôsob, prevádzku

Text:

...vyššie spomínaných prístrojov tak, ako sú opísané v praxi je mnoho meradiel inštalovaných vnútridomov a sú prístupné len v prítomnosti majiteľa/ užívateľa a s jeho dovolením preto, ako je možné odhadnúť, môže dôjsť k tomu, že bude pre operátora spoločnosti pomerne ťažké dostať sa k meradlu na uskutočnenie operácií priamo na ňom, ako napriklad zatvorenie plynu zapečatením pomocou olova alebo ovládaním elektromagnetického ventilu tam, kde...

Systém diagnostikovania činnosti elektromagnetického ventilu osadeného na palube automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3956

Dátum: 11.05.2006

Autori: Malet Claire, Renault Anais

MPK: F15B 19/00, F16K 37/00

Značky: ventilu, vozidla, automobilového, palubě, osadeného, činnosti, systém, diagnostikovania, elektromagnetického

Text:

...strane na výstup z prostriedkov 2 na skopírovanie pozície, aby umožnili získať na vstupe na jednej strane testovací riadiaci signál ana druhej strane signál opakovanéhokopírovania pozície elektromagnetického ventilu.Vychádzajúc z týchto dvoch signálov zisťovacie prostriedky 4 sú prispôsobené k tomu, aby savypočítala doba reakcie elektromagnetického ventilu na testovací riadiaci signál atietoprostriedky sú spojené s prostriedkami 5 na...

Spôsob riadenia elektromagnetického ventilu, zariadenie na riadenie elektromagnetického ventilu a zariadenie na farbenie elektrického kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11909

Dátum: 02.06.2005

Autori: Sugimura Keigo, Saito Sei, Yagi Kiyoshi, Kamata Takeshi

MPK: H01B 13/00, F16K 31/06

Značky: zariadenie, elektromagnetického, kábla, riadenia, elektrického, ventilu, riadenie, farbenie, spôsob

Text:

...vodiča navrhol prihlasovateľ tejto prihlášky spôsob, pri ktorom je vyrábaný jednofarebnývodič, potom je vonkajší povrch vodiča zafarbený podľa potreby požadovanou farbou, čím je zostavený zväzok káblov (pozri patentový spis 4). Alternatívne navrhol prihlasovateľ tejto prihlášky zariadenie na farbenie vodičov, ktorým je po zafarbení jednofarebného vodiča na vonkajší povrch vodiča stiiekaný kvapalný farbiaci materiál v určitom množstve v...

Spôsob analýzy okolitého elektromagnetického poľa a prenosné zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 24

Dátum: 12.07.2002

Autori: Fleury Gilles, Chauvin Sébastien, Le Brusquet Laurent, Picard Dominique, Veysett Remy

MPK: G01R 29/08

Značky: spôsob, poľa, prenosné, vykonávanie, elektromagnetického, analýzy, okolitého, zariadenie

Text:

...základňových staníc tak, žeaplikuje kritérium výberu založený na štatistickyvyhodnotených vlastnostiach poľa vyžarovaného týmto typomstanice. Spôsob podľa vynálezu umožňuje výhodne merať intenzitu žiarenia základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie. Tieto intenzity potom môžu byť po extrapolácii na maximálnu prevádzku porovnávané s hraničnými hodnotami zodpovedajúcimi napr. referenčným úrovniam stanoveným príslušnými predpismi....

Zapojení elektromagnetu, zejména elektromagnetického ventilu k řízení průtoku plynných nebo kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260417

Dátum: 15.12.1998

Autor: Úlehla Jiří

MPK: H01H 51/06

Značky: médií, plynných, ventilu, kapalných, elektromagnetického, průtoku, elektromagnetů, řízení, zapojení, zejména

Text:

...tyristoru je spojene s jedním, vývodeoí kondenzátora, k jehož druhému vývodu je do série připojen první odpor zapojený ,na katodu první diody a paralelné ke kondenzátoru je připojen druhý odpor. Místo druhého vinutí cívky je použito třetího odporuVýhoda tohoto zapojení spočíva především v~ materiál-olive úsgtíře, činící až 50 0/0 dosavadní spotřeby používaného měděnélír drátu na vínutí cívky elektromagnetického ventile. Mimo to je...

Systém mechanickej časti elektromagnetického ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 462

Dátum: 11.05.1994

Autori: Botek Zdeněk, Bičan Jaroslav, Hanák Karel

MPK: F16K 31/02

Značky: systém, částí, ventilu, elektromagnetického, mechanickej

Text:

...odteká ďalej cez odtokové drážky (otvory) na valci g do odtoku. Tlak V priestore nad piestom poklesne a následkom rozdielu tlaku nad a pod piestom otvára prietok sedlom ventilu §. Po vypnutí prúduV cievke jadro 7 uzavrie odtok cez labyrint. Tlak V priestore nadpiestom 3 sa vyrovná s tlakom pod piestom a piest tlakom pružiny5 je pritlaćený na sedlo 5 a tým uzatvára prietok ventilom.Piest Q môže byt vyhotovený 2 nehrdzavejúcej ocele, aleboz...

Zariadenie na sušenie drevených materiálov energiou elektromagnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 335

Dátum: 02.02.1994

Autor: Nikl Květoslav

MPK: F26B 3/347, F26B 9/02

Značky: poľa, energiou, zariadenie, elektromagnetického, dřevěných, materiálov, sušenie

Text:

...~ uplatñuje sa efekt autoregulacie euäenia. Sueiacetechnicke zariadenie ma podstatne menšie energetické nároky v porovnaniso etrojným spôsobom sušenie a časové relácie na euäenie eú pri kvalitatívne lepších výstupoch (sušený material sa v důsledku rovnomerneho rozloženia gradientu tepla v celom jeho objemenedeformuje) skratene radove na hodiny až desiatky minút.Vlaetný účinok je u sušiaceho zariadenia doeahovaný tým, že na...

Způsob výroby detektorů elektromagnetického záření pro oblast od 400 do 1200 nm

Načítavanie...

Číslo patentu: 268375

Dátum: 14.03.1990

Autori: Folvarčný Václav, Onheiser Pavel, Pavlů Jaroslav, Sopko Bruno

MPK: H01L 21/225, G01T 1/24

Značky: výroby, elektromagnetického, způsob, oblast, detektoru, záření

Text:

...prakticky neomezenou životnost, nizkou výrobni cenu, nalpu hmotnost,vysokou oitlivoet a rychlost odezvy a mohou být provozovány při pokojovć teplotě, Způsob výroby detektorů podle vynálezu je objesněn pomoci připojeneho výkresu,kde na obr. l je znázorněn profil detektoru po rozdifundováni vrstvy typu N. na obr. 2 je profil dstektoru po inplantaci aktivni oblasti N a na obr. 3 je výsledný profil kředikovàho detektoru elektromagnetického...

Zhášecí prvek elektromagnetického stykače a způsob jeho upevnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267214

Dátum: 12.02.1990

Autor: Klecán Vladimír

MPK: H01H 33/72

Značky: upevnění, zhášecí, prvek, stykače, způsob, elektromagnetického

Text:

...v montážním přípravku lg , vedený v rovině vodící drážky ll , druhá část uvádí zhášecí prvek l zasunutý ve vodící drážce ll , opřený o montážní přípravek gg ,vnitřní stěnu gg zhášecí komory 2 a dotýkající se trnu ll lisovacího nástroje lg . Ve třetí části je znázorněn zhášecí prvek l upevněný ve vodící drážce ll deformací opěrných ramen Ž a klínovítým rozevřením úložných ramen 3 upevňovacího členu Q ve vodícídrážce ll zhášecí komory 2...

Zhášecí systém elektromagnetického vzduchového stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260829

Dátum: 12.01.1989

Autori: Veselý Alois, Ludvík Milan

MPK: H01H 33/72

Značky: systém, stykače, vzduchového, elektromagnetického, zhášecí

Text:

...dně prolisem tvaru U,spojenou upevňovacími praporci s výsuvnou částí zhášecí komory.Zhášecí systém podle vynálezu je vhodný pro vzduchvé stykače střední proudové velikosti jak v oblasti vypínání nadproudů, tak i pro normální provoz v kategorii AC 3, kde umožňuje docílení vysoké elektrické trvanlivosti kontaktů.Zhášecí systém elektromagnetického vzduchového stykače podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr.l...

Řídicí zapojení elektromagnetického regulačního orgánu pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256937

Dátum: 15.04.1988

Autori: Poppe Hans-uwe, Hainisch Jörg, Baar Gerhard

MPK: D04B 15/78

Značky: řídící, zapojení, textilní, regulačního, stroje, elektromagnetického, orgánů

Text:

...Karýmxa 7 co csonn pyruu nonmcou coenuueua c KODUYCOM. nynxr B B npyrom nyrn Toxa uepes conpornaneHne 10 coennnen c xonnexwopou rpauaucwopa 11, SMHTTED KOTOPOFO coenuuen c KODHYCOM. COHDOTHBHQHHE 10 onuoàpeneuuo aanxercn H samnrnuu conporunneuuen TpaH 3 HCTODOB 6 H 11. Hanna S 2 K öasncy Tpanancropa 11 coenneua c KonneucaTODOM 13, KoTopmň Ha npyroů cropoue coenuueñ c xopnycon. B nynxwe C x nnnun 12 pyraa nnuun 14 nonxnmqeua, KOT 0 p 8...

Zařízení pro zajišťování topografie sekundárního elektromagnetického vysokofrekvenčního pole srdečních nebo plicních struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 254708

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kočí Miroslav, Král Václav

MPK: A61B 5/05

Značky: elektromagnetického, struktur, srdečních, zajišťování, plicních, topografie, vysokofrekvenčního, sekundárního, zařízení

Text:

...osob linie, 254708 4které se protínají v místě nulového elektromotorického napětí a mimo tuto oblast nedochází nikde k jejich křížení. U nemocné osoby s rozsáhlou asynergií, způsobenou infarktem přední a hrotové části levé komory, je distriguoe sekundárního elektromagnetického pole abnormální.Popsaná metoda aplikovaná spolu s prostorovou elektrokardiografií poskytuje ucelenější pohled na fyziologii a patologii srdeční činnosti. Princíp metody...

Zapojení pro zpracování signálu indukčního elektromagnetického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254581

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novotný Otakar, Pírko Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: indukčního, zpracování, snímače, signálu, elektromagnetického, zapojení

Text:

...invertujícího a neinvertujícího vstupu operační~ ho zesilovače je možno dosáhnout obojí polarity dvouhodnotového signálu na výstupu a to tak,že výstupní signál odpovídá bud přicházející nebo odcházející hraně feromaqnetického předmětu,například skřipce tkacího stroje. Je tudíž možno zpracovávat signál od snímače obojí polarity.Na připojených výkresech je znázorněno zapojení pro zpracování signálu indukčního elektro-. magnetického snímače podle...

Pólová deska elektromagnetického upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237175

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lacina Tomislav, Němec František, Trhlík Jiří, Kuba Jan, Kubiš František

MPK: B23Q 3/15

Značky: upínače, pólová, elektromagnetického, deska

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o pólovou desku elektromagnetického upínače s pólovými nástavci ve tvaru meandrů umístěných nejméně ve dvou vedle sebe ležících řadach. Je řešeno dosažení hustoty a rovnoměrnosti adhezních sil na upínací ploše. U této pólové desky jsou sklony stěn meandrů v celém průřezu pólové desky kolmé k rovině adhezní plochy, přičemž osy styčných zákrutů meandrů v sousedních řadách jsou vůči sobě posunuty nebo jsou stejnolehlé. Pólové desky tohoto...

Viacboká nádoba hlavne elektromagnetického stroja netočivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242243

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pavelka Miroslav

MPK: H01F 27/02

Značky: elektromagnetického, stroja, nádoba, hlavne, viacboká, netočivého

Text:

...s kruhovým prierezom nie je potrebné tesnenie lepit o prírubu, čim sa docielujú mzdové úspory a skracuje sa výrobný cyklus o čas,ktorý bol potrebný na zaschnutie lepidla. Naviac tesnenie s kruhovým prierezom má nižšiu cenu.Na priložených obrázkoch sú znázornené dva príklady vyhotovenia nádoby podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený rez nárysu nádoby s pripevneným vekom. Na obr. 2 je znázornený podôrys nádoby o ktorej na veku pomocné vybrania...

Způsob měření výkonu elektromagnetického záření absorbovaného v elektricky ztrátových prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251892

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebela Arnošt

MPK: A61N 1/42

Značky: elektricky, prostředcích, výkonu, ztrátových, absorbovaného, způsob, záření, elektromagnetického, měření

Text:

...i IlGhIOÍIHlOlgenního celku, »například část Íkáiiě ozia-řioVaného zviřete při biologických pnrkutsecth,se podnebí elektnomagnetickému záření inapříklad z generátioru velmi vysokých frekVencí. Působením elektromagnetického záření dojde ve Zkiülllmaiľléľľl objektu k nárůstu teploty, který je funkcí absorbovtaąnéhlo výkonu. Nárůst teploty se snímá teplotním čidlem, Limístěným uvnitř nebo na pjovrchíi ozaňovainého objektu a zaznamenáva...

Uzavřená zhášecí komora elektromagnetického vzduchového stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239523

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kmeco Rudolf, Müller Jioí, Vymital František

MPK: H01H 33/72

Značky: stykače, elektromagnetického, komora, zhášecí, uzavřená, vzduchového

Text:

...stěny, procházející prostupy jsou zahnuty do vybraní výsuvných postranic, zhotovených z plastových materiálů.Uzavřená zhášecí komora podle vynálezu splňuje požadavky kladené na vzduchové stykače střední proudové velikosti v oblasti zapínací a vypínací schopnosti, má však značné sníženo elektrické opotřebení kontaktního materiálu při běžném spínání spotřebičůNa přiloženém výkresu je uzavřená zhášecí komora vzduchového elektromagnetického...

Zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elekrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239159

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kalaš Václav, Harvánek Zdenko, Žalman Milan

MPK: H02K 11/00

Značky: striedavého, zapojenie, vzduchovej, snímača, momentu, stroja, medzere, elektromagnetického, elekrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky v dolnej časti je do telesa závesu 1 zalisovaný a rieši zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elektrického stroja. Jeho podstatou je spracovanie svorkového napätia a prúdu striedavého elektrického stroja. Snímanie svorkového napätia a prúdu zabezpečujú snímače napätia a prúdu, pričom signály zo snímača napätia sú privedené na prvé vstupy integrátorov a signály zo...

Zapojení elektromagnetického ventilu pro regulaci spotřeby paliva motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249448

Dátum: 12.03.1987

Autori: Štůsek Jan, Garstka Aleš, Zabloudil Václav, Pravda Rudolf, Škarabela Miloš, Bilík Josef, Hadrych Karel

MPK: F02M 3/04

Značky: regulaci, elektromagnetického, ventilu, spotřeby, paliva, zapojení, motorů

Text:

...paliva uzavíréním trysky systému hähu naprázdno elektromagnetickým ventilem dochází nejen při absolutním zvětšení podtlaku v sacím potrubí, to je při nehlěm uzavření škrticí klapky prvního stupně, ale i během jízdy při pouhém ubrání plynu, kdy dochází jen k přiškrcení ěkrticí klapky a to zejména při jízdä z mírného kopce, při dojíždění jedoucího vozidla a podobne, čímž dochází k dalšímu snížení spotřeby paliva.Další jeho výhodou je...

Zapojení elektromagnetického ventilu pro regulaci spotřeby paliva spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249415

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bobřík Stanislav, Zabloudil Václav, Bilík Josef

MPK: F02M 3/04

Značky: paliva, regulaci, ventilu, spotřeby, spalovacích, elektromagnetického, zapojení, motorů

Text:

...vstup je napojen na pohyblivý kontakt přeruěovače zapalovéní.Výhodou tohoto zapojení podle vynálezu, je snížení spotreby paliva při současně vyšší apolehlivosti ovládání spínání elektromagnetického ventilu e rovněž i zajištění spolehlivějšího chodu motoru při jízdě vozidla s vyloučením vlivu zpoždění tlaku za otáčkami mechanicky ovládaným epínačem, čímž se docílí zvýšení účinnosti okamžitým přerušením obvodu a to v případě, kdy toto vozidlo...

Zařízení k ručnímu ovládání dvoustupňového elektromagnetického ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247948

Dátum: 15.01.1987

Autori: Horák Zdeněk, Fabiánek Josef

MPK: F16K 31/05

Značky: ovládání, ručnímu, dvoustupňového, zařízení, elektromagnetického, ventilu

Text:

...Q, který je menší než průchozí otvor 2, prvního sedla 1. První sedlo A je ovládáno prostřednictvím záklopky łł dotlačované pružinou lg. Záklopka ll je ovládána prostřednictvím jádra § elektrmagnetu.Jádro g elektromagnetu je uloženo ve vodicí trubce ga elektromagnetické cívky g a jespojeno s vodicí trubkou 33 prostřednictvím šroubu 33. V uzavřeném stavu je membrána 3 dotlačována prostřednictvím prvního sedla 3, záklopky ll a přužiny lg na...

Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234960

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hroch Jozef, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol, Král Jan, Mach Antonín

MPK: G06M 7/02

Značky: pecných, dopravy, odčítanie, poľa, vozov, přijímač, elektromagnetického, riadenie, koľajovej

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysielač o určitej frekvencii. Vývody smyčky antény sa pripoja na vstup dvojstupňového zosilovača a cez výkonový tranzistor je spínané relé. Príslušné kontakty relé sú v riadiacich obvodoch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického...

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231509

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kapolka Jozef, Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Král Jan, Blaškovan Pavol

MPK: G06M 7/02

Značky: dopravy, riadenie, vysielač, vozov, pecných, koľajovej, elektromagnetického, počítanie, poľa

Zhrnutie / Anotácia:

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je dvojčinný,sínusový generátor, ktorý vyrába kmity o určitej frekvencii. Prúdový odber vysielača sa nastaví potenciometrom a kondenzátorom v oscilačnom obvode sa naladí požadovaná frekvencia. Vysielač pracuje v dvoch fázach, a to v prvej, keď sa z batérie cez odpor a rozpínací kontakt mikrospínača nabíja elektrolytický kondenzátor. Keď dôjde k zapnutiu...

Kalorimetrické měřicí zařízení pro určení vyzařovacích vlastností zdrojů elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 238000

Dátum: 15.09.1986

Autori: Voelckel Hermann, Sonnefeld Dietr, Mendler Wolfram, Seifert Helmut

MPK: G01J 5/12, G01K 7/02

Značky: vlastností, měřicí, zdrojů, záření, kalorimetrické, vyzařovacích, určení, elektromagnetického, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kalorimetrického měřicího zařízení pro určení vyzařovacích vlastností zdrojů elektromagnetického záření pomocí zařízení pro měření energie. Zařízení je vhodné pro rychlou sériovou kontrolu zdrojů laserového záření s uvážením divergence ve vzdáleném pásmu laserového záření. Cílem je zajištění rychlého a přesného určení prostorového rozdělení energie zdrojů elektromagnetického záření při impulsním a plynulém pracovním režimu....

Zařízení k ovládání elektromagnetického ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237782

Dátum: 15.09.1986

Autori: Polšin Viktor Alexandrovič, Školnik Georgij Moisejevič, Golub Alexandr Semjonovič, Fadějev Alexandr Sergejevič, Amol Jurij Dmitrijevič

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetického, ovládání, ventilu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení na ovládání elektromagnetických ventilů a může být použito v soustavách automatického ovládání fontán, v zemědělství a v ASŘ chemických výrob. Cílem řešení je zvýšení rychlosti činnosti a spolehlivosti zařízení. Zařízení tvoří dva paralelní obvody, vytvořenými členy NE a zapojenými do série s prahovým členem, impulsním měničem, členem I a fázovým měničem, který je výstupem připojen na odpovídající vstup přepínače,...

Zapojení pro řízení amplitudy vyzařovaného výkonu polovodičového zdroje elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 227160

Dátum: 15.06.1986

Autori: Myslík Vladimír, Hudec Lubomír, Veselý Jan

Značky: vyzařovaného, řízení, výkonu, elektromagnetického, amplitudy, polovodičového, zapojení, zdroje, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení amplitudy vyzařovaného výkonu polovodičového zdroje elektromagnetického záření provozovaného v impulsním režimu, vyznačené tím, že zdroj (3) záření je jednou svorkou (8) přes výkonový stupeň (2) připojen ke svorce (1) budicích impulsů a druhou svorkou (9) k výstupu porovnávacího stupně (4), jehož první vstup (10) je přes první integrační článek (6) spojen se svorkou (1) budicích impulsů a druhý vstup (11) porovnávacího...

Priestorový magnetický obvod trojfázového elektromagnetického stroja netočivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220992

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vasiljev Ljudmil, Kováčik Vladimír

Značky: obvod, stroja, netočivého, priestorový, trojfázového, magnetický, elektromagnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia priestorového magnetického obvodu obzvlášť pre transformátory, ktorý je skladaný z odstrižkov plechov a jeho jadra majú štvorcový prierez. Podľa vynálezu plechy jadier sú uprostred pozdĺžne rozdelené a odizolované izolačnou doskou a k vonkajším bočným hranám plechov jadier sú odizolované priložené hranami šikmých rezov pod uhlom 30° plechy dielov hornej...

Magnetický obvod elektromagnetického relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 220494

Dátum: 15.11.1985

Autori: Musel Jan, Chlup Josef

Značky: elektromagnetického, relé, obvod, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy tvaru elektromagnetického obvodu elektromagnetického relé. Spolehlivost funkce elektromagnetického relé a jeho celkové technické vlastnosti závisí do značné míry i na uspořádání magnetického obvodu elektromagnetu, kdy se požadovaná magnetická charakteristika získá vhodně vytvořenou vzduchovou mezerou. Podstata vynálezu je v tom, že celkový magnetický odpor magnetického obvodu se upraví na potřebnou velikost vhodným...

Kontaktní příčka elektromagnetického vzduchového stykače a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220220

Dátum: 15.11.1985

Autor: Klecán Vladimír

Značky: vzduchového, příčka, výroby, způsob, její, stykače, elektromagnetického, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní příčka vzduchového stykače s odděleným obvodem hlavních a pomocných kontaktů, znázorněná na obr. 2, vytvořená tělesem profilu T, jehož horní stojina opatřená držáky kontaktních můstků a pružin hlavních kontaktů, je střední, příčnou částí spojena se spodní stojinou, vytvořenou jako prizmatické těleso se širokou drážkou pro uložení kotvy elektromagnetu. Po stranách horní i dolní stojiny jsou s příčnou částí spojené, vzájemně odvrácené...

Zapojení elektromagnetického plynového ventilu s náhradním zdrojem napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218660

Dátum: 15.04.1985

Autor: Motl Ctirad

Značky: ventilu, zdrojem, zapojení, elektromagnetického, náhradním, napětí, plynového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektromagnetického plynového ventilu s náhradním zdrojem napětí vyznačené tím, že se zdrojem (U1) napětí je přes omezovací odpor (1) paralelně spojen kondenzátor (2) a dělič ze dvou odporů (3, 4) středním uzlem spojený přes diak (5) a řídicí elektrodu tyristoru (6), spojeného katodou se zápornou svorkou zdroje (U1) napětí a anodou spojenou přes vinutí elektromagnetického ventilu (7) přes termostatický spínač (8) s katodami dvou diod...

Teplotně autostabilizovaný zdroj elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 225484

Dátum: 15.04.1985

Autor: Glanc Antonín

Značky: elektromagnetického, zdroj, záření, teplotně, autostabilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Teplotně autostabilizovaný zdroj elektromagnetického záření, zejména pro infračervenou radiometrii, obsahující alespoň jeden feroelektrický prvek o klesající závislosti imaginární složky permitivity na teplotě, upravený např. ve tvaru planparalelní destičky, vyznačený tím, že na protilehlých plochách feroelektrického prvku /1/ jsou uspořádány přívodní elektrody /2, 3/, z nichž jedna elektroda /2/ je plošně připojena k elektricky ne vodivé...

Stahovací konstrukce vinutí a magnetického obvodu elektromagnetického stroje netočivého, zvláště transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217641

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zahrádka Josef, Bureš Karel

Značky: stahovací, netočivého, konstrukce, obvodů, transformátoru, magnetického, stroje, vinutí, elektromagnetického, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stahovací konstrukce vinutí a magnetického obvodu transformátoru, která umožňuje dokonalé stažení a stlačení jak vinutí, tak magnetického obvodu při minimálních rozměrech stahovacích elementů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná příruba, pevně spojená s podpěrnými nosníky vzájemně propojenými vzpěrami a opatřenými opěrami, je uložena mezi přírubou spodní části nádoby a přírubou horní části nádoby. Stahovací trámky vzájemně...

Způsob úpravy spektrálně nezávislého absorbujícího povrchu elementů čidel z piezoelektrické a pyroelektrické keramiky pro detektory energie a výkonu laserů a jiných zdrojů elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 214976

Dátum: 15.09.1984

Autori: Boudyš Miroslav Ing, Voráček Jaroslav, Sladký Petr

Značky: detektory, keramiky, absorbujícího, laseru, elementů, výkonu, zdrojů, energie, pyroelektrické, nezávislého, povrchu, elektromagnetického, spektrálně, jiných, piezoelektrické, úpravy, čidel, způsob, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření spektrálně ne selektivního povrchu, v oboru vlnových délek 0,15 až 30 µm. Podle vynálezu se na optickou absorbující plochu čidla detektoru nanese vrstva vypalovací platinové suspenze. Vzniklá platinová vrstva se opatří částečnou vrstvou platinové černi. Vynález je možno použít i pro měření teplot radiačními metodami.

Kontrolná lamela s tvarovaním vyžarovacieho a prijímacieho uhla zväzku lúčov elektromagnetického žiarenia vo vyvliekacej medzere

Načítavanie...

Číslo patentu: 217681

Dátum: 16.07.1984

Autori: Sotorník Igor, Klčo Jarolim, Drha Jozef, Mišáni Ján

Značky: prijímacieho, tvarovaním, zväzku, lamela, kontrolná, vyžarovacieho, žiarenia, elektromagnetického, medzere, lúčov, vyvliekacej

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolná lamela s tvarovaním vyžarovacieho a prijímacieho uhla zväzku lúčov elektromagnetického žiarenia vo vyvliekacej medzere snímača útkovej zarážky pre tkacie stroje s priečnym zanášaním útkových nití prúdom stlačeného vzduchu v rytme tkania cez zanášací otvor lamelového hrebeňa, ktorá má v rovnom ramene umiestnený vysielač a v druhom, ohnutom ramene prijímač elektromagnetického žiarenia vyznačujúca sa tým, že prijímací uhol (12) je...