Patenty so značkou «elektrolýzu»

Spôsob a zariadenie na elektrolýzu vodného roztoku chlorovodíka alebo chloridov alkalických kovov v elektrolytickej vani

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18113

Dátum: 28.05.2010

Autori: Bulan Andreas, Erdmann Christoph, Bachleitner Walter, Rohovec Joachim, Weis Mathias

MPK: C25B 1/26, C25B 15/08, C25B 1/46...

Značky: roztoku, vodného, elektrolýzu, kovov, chlorovodíka, spôsob, zariadenie, chloridov, alkalických, elektrolytickej

Text:

...na vstupe privádza ku katóde spotrebovávajúcej kyslík. sa výhodne rozumie plyn s podielom kyslíka aspoň 90 obj. . Ako plyn obsahujúci nadbytočný kyslík, sa tu všeobecne rozumie plyn, ktorý obsahuje väčší podiel kyslíka než vzduch, Vďaka elektrolytickému procesu na katóde spotrebovávajúcej kyslík je síce podiel kyslíka v plyne nachádzajúcom sa V katódovom priestore znížený, ale podiel kyslíka na výstupe, napríklad 70 až 85 obj. , je ešte stále...

Článok na elektrolýzu soľného roztoku a zariadenie na uskutočňovanie tejto elektrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286786

Dátum: 27.04.2009

Autor: Ponzano Gian Piero

MPK: C25B 9/00, C25B 1/00

Značky: elektrolýzu, zariadenie, soľného, článok, roztoku, elektrolýzy, tejto, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný článok (20) na elektrolýzu soľného roztoku na výrobu chlórnanu sodného a aktívneho chlóru, ktorý obsahuje dutú valcovitú katódu (21), dutú valcovitú anódu (22), umiestnenú súosovo vnútri katódy (21) na vymedzenie prstencového priestoru (23) na prechod soľného roztoku počas elektrolýzy skriňu, v ktorej sú katóda (21) a anóda (22) uzatvorené membránu (24), umiestnenú medzi anódou (22) a katódou (21) vnútri prstencového priestoru (23)...

Zariadenie na narovnávanie deformovaných elektrolýznych vaní, predovšetkým na elektrolýzu hliníkovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10935

Dátum: 03.04.2009

Autor: Nagel Hardy

MPK: C25C 3/08, B21D 1/00

Značky: vaní, zariadenie, narovnávanie, elektrolýznych, predovšetkým, elektrolýzu, hliníkovej, taveniny, deformovaných

Text:

...nosník, ktorý môže natiahnuť svoju dĺžku cez medzeru, dosahujúc niekoľko metrov, medzi dvoma oproti sebe ležiacimi dlhými bočnýmistenami Vane, pretože dlhé bočné steny sú zvlášť ohrozené deformáciou, ako je vyklenutie von.Tento narovnávajúci nosník má na každej zo svojich dvoch koncových oblasti narovnávajúcučeľusť, ktorá V každom prípade má priechodný otvor tvaru U-proñlu otvorený k spodnej strane čeľuste. Pomocou pohyblivého zdvíhacieho...

Rozkladač amalgámu pre články s ortuťovými katódami na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6196

Dátum: 12.04.2007

Autori: Meneghini Giovanni, Bertin Raffaello

MPK: C25B 1/00

Značky: ortuťovými, rozkladač, články, chloridov, alkalických, elektrolýzu, amalgamů, katodami

Text:

...účinok, pretože chýbajúca zmáčatelnosť spôsobuje vysoký elektrický kontaktný odpor medzi grafitovou časticou a kvapôčkou amalgámu, čo zase výrazne bráni toku elektrónov generovaných ionizáciou sodíka na amalgámovej kvapôčke a ten musí dosahovať grañtovú časticu, aby sa adekvátne udržiaval vývoj vodíka. Ukazuje sa teda, že grafit nemôže byť optimálnym katalyzátorom, a toto platí aj pre iné prípravky homogénneho typu, napríklad ten,ktorý...

Koncový box pre článok s ortuťovou katódou na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6540

Dátum: 19.02.2007

Autori: Meneghini Giovanni, Bertin Raffaello

MPK: C25B 9/12, C25B 1/00

Značky: katodou, článok, ortuťovou, chloridov, alkalických, elektrolýzu, koncový

Text:

...v US 6,200,437 prihlasovateľa Bayer AG, Nemecko, v ktorom sa uvádza použitie fluórovaných polymérov, ako je polyvinylidénfluorid (PVDF),polychlórtrifluóretylén (CTF E) a tetrafluóretylén-hexafluórpropylénový kopolymérAplíkačné postupy US 6,200,437 možno napriklad praktizovať pri výstelkách bočných stien telesa článku, zatiaľ čo toto je prakticky nemožné pri koncovýchboxoch v dôsledku ich veľmi zložitej štruktúry s prítomnosťou niekoľkých...

Spôsob úpravy solanky pre elektrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258716

Dátum: 16.09.1988

Autori: Nemčok Peter, Kordík Jozef, Kráľ Bohumil, Sigotský Milan, Šebo Tomáš

MPK: C01D 1/04, C01B 7/03

Značky: elektrolýzu, soľanky, úpravy, spôsob

Text:

...nečistôt.Na prípravu solanky používaná kuchynská sol nie je ani fyzikálne ani chemicky súrodou látkou, ale obsahuje mechanické nečistoty ale i chemicky odlišné látky, ktoré je potrebné pred elektrolýzou z nej odstrániť, prípadne upravit ich koncentráciu na technologicky prípustné koncentračnú úroveň. Pri postupe podľa vynálezu sa táto úprava uskutočňuje zrážaním a následným oddelením pevnej fázy. Ukázalo sa, že použitím bárnatých...

Elektroda pro tavnou elektrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249116

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pilbrow Malcolm, Zoellner Christine, Koziol Konrad, Zoellner Dieter

MPK: C25C 7/02

Značky: tavnou, elektroda, elektrolýzu

Text:

...dílů, dochází V případě mechanického nebo jíného zničení dole se nacházejícího ochranného segmentu k automatickému sklouznutí nahoře se nacházejících segmentů, což lze poprípade přídavně zajistit použitím pružin. Takto je elektroda i v případě nastalého poškození dále práceschopná, nebot nejvíce ohrožená, dole se nacházející oblast elektrody, která leží nejblíže k pracovní oblasti elektrody, je automatický chráněna sklouznutím nepoškozeného...

Zařízení pro elektrolýzu oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246793

Dátum: 17.04.1986

Autori: Thorovský Zdenik, Hanousek Vítizslav

MPK: C25C 7/00

Značky: oplachových, zařízení, elektrolýzu

Text:

...lázně při koncentracich, které umožňují definované vylučování kompaktních kovových povlakü elektrolýzou, probíhající s vysokým proudovým výtěžkem získávaného kovu.Tím, že je zařízení pro elektrolýzu oplachových vod dle vynálezu včelněno přímo do úpravárenské linky, dochází k úspoře manipulačního prostoru a snížení nároků na cirkulační rozvody. Zařazení do úpravárenské linky umožňuje zároveň využití transportního zařízení úpravärenské linky...

Elektrolyzér pro elektrolýzu kapalného elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221549

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pellegri Alberto

Značky: elektrolýzu, kapalného, elektrolytu, elektrolyzér

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyzér pro elektrolýzu kapalného elektrolytu, který sestává z vodorovné spodní elektrody, nad kterou je s odstupem zavěšena děrovaná elektroda pro vývin plynu, vyznačující se tím, že na horním povrchu děrované elektrody (1) jsou uspořádány přepážky (7) rozložené rovnoměrně po celém horním povrchu děrované elektrody (1) a skloněné vzhledem k normále na povrch děrované elektrody (1) střídavě v opačných směrech, jejichž spodní hrany vymezují...