Patenty so značkou «elektrolýzou»

Selektívna katalytická redukcia elektrolýzou močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17948

Dátum: 31.03.2011

Autor: Botte Gerardine

MPK: F01N 3/20, C25B 1/00

Značky: selektívna, redukcia, močoviny, katalytická, elektrolýzou

Text:

...pri hydrolýze močoviny na amoniak taktiež odparuje, pričom V systéme zostávajú neprchavé látky, napríklad minerály. Minerály a ďalšie neprchavé látky môžu priľnúť k povrchom zariadenia, napriklad k dýzam a stenám odparovacej komory,a postupne sa hromadiť, čo môže viesť k upchatiu dýzy alebo k zníženiu účinnosti prenosu tepla v odparovacej komore. Voda, ktorá sa používa v systémoch tepelnej hydrolýzy, musí byť totiž demineralizovaná.0011...

Systém anódy a spôsob pripojenia inertnej anódy pri výbere hliníka elektrolýzou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13420

Dátum: 28.09.2004

Autor: Lamaze Airy-pierre

MPK: C25C 3/16, C25C 3/12

Značky: výbere, pripojenia, anody, systém, inertnej, taveniny, hliníka, elektrolýzou, spôsob

Text:

...kovovými časťami vytvárajú mechanické napätie. Tieto riešenia súnavyše citlivé na vonkajšiu atmosféru spôsobujúcu koróziu elektrolytickýchčlánkov. Aby sa tento nedostatok odstránil, niektoré patenty navrhujú pridat tiež ochranné clony a/alebo inertný plniaci materiál. Tieto dodatočné ochranné prostriedky komplikujú uskutočnenie pripojení azvyšujú náklady na výrobu. Riešenie navrhované v patente US 6 264 810 predstavuje ešte jeden nedostatok...

Spôsob výroby inertnej anódy na výrobu hliníka tavnou elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3822

Dátum: 10.03.2004

Autori: Gabriel Armand, Laurent Véronique

MPK: C25C 3/00

Značky: tavnou, spôsob, elektrolýzou, výrobu, hliníka, inertnej, výroby, anody

Text:

...fázy vyššie ako 17 hmotn. Pôvodná zmes neobsahuje organické spojivo. Spekanie sa uskutočňuje vatmosfére argónu a dusíka obsahujúcej od 100 do 500 ppm kyslíka.0009 Nedávno opísal americký patent US 5 794 112 spoločnosti Aluminum Company of America výrobný postup výroby cermetu, pri ktorom obsahuje východisková zmes kovový prášok pozostávajúci z medi a/alebo striebra a od 2 do 10 hmotnostných dielov organického spojiva apri ktorom sa spekanie...

Zariadenie na rozklad vody elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13463

Dátum: 18.09.2003

Autori: Mogilevsky Igor Nikolaevich, Ovsyannikov Evgeny Mikhailovich, Surikov Aleksandr Konstantinovich

MPK: C25B 15/00, C25B 9/12, C25B 1/04...

Značky: zariadenie, elektrolýzou, rozklad

Text:

...elektrolyzéra je vyrobené z elektricky vodivého materiálu shornými adolnými krytmi zelektricky vodivého materiálu prlvodný kanál elektrolytického roztoku je umiestnený vhornom kryte aje vybavený nastaviteľným ventilom vedúcim do kruhovej komory elektrolytického roztoku vnútorný povrch plášťa je vybavený najmenej jednou vodiacou drážkou prívodné vedenie vody má regulátor prietoku vody extrakčné vedenie produktov elektrolýzy je vybavené...

Spôsob zlepšenia čistoty kvartérnych hydroxidov amónnych elektrolýzou v dvojkomorových článkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1249

Dátum: 07.10.2002

Autori: Boerman Gerrit Jan, Korpel Fred, Rains Roger Keranen

MPK: B01D 65/00, B01D 61/42, C07C 209/00...

Značky: amónnych, elektrolýzou, dvojkomorových, čistoty, kvartérnych, spôsob, zlepšenia, článkoch, hydroxidov

Text:

...hydroxid fenyltrimetylamónny, hydroxid benzyltrimetylamónny, hydroxid bís-(dibutyletyDhexametylén-diamónny (hexametylén- 1,6-bis(dibutyletyl)amóniumdihydroxid). Iné vhodné príklady boli opísané v predchádzajúcom stave techniky uvedenom vyššie, napriklad US 4,714,530 (stlpec 2, riadok 60 až po stĺpec 3, riadok 2) aUS 5,3 89,211 (stlpec 5, riadky 43-60). Výhodne zmes obsahuje hydroxid tetrametylamónny (TMAH). Výhodnejšie je zmes...

Zariadenie na generáciu plynu elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234435

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kutej Jozef

MPK: C25B 1/00

Značky: zariadenie, generáciu, elektrolýzou, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zariadení pro elektrolýzu a rieši problém určenia množstva plynu vyvinutého elektrolýzou a nadávkovaného do pripojeného zariadenia. Popísané zariadenie na generáciu plynu elektrolýzou umožňuje získať časovú závislosť množstva vyvinutého a nadávkovaného plynu, čo je dôležité pri sledovaní kinetiky niektorých chemických reakcií. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z nádobky rozdelenej prepážkou na generačný priestor a...

Způsob kontinuální přímé konverze chloridu draselného na chlorečnan draselný elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231989

Dátum: 15.12.1986

Autori: Walker Morris, Hodges Jimmie Ray, Brooks Wayne

MPK: C01B 11/14

Značky: konverze, chlorečnan, elektrolýzou, kontinuální, způsob, přímé, draselného, draselný, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přímé konverze chloridu draselného na chlorečnan draselný elektrolýzou, vyznačující se tím, že se elektrolyzuje vodný roztok chloridu draselného kovovou katodou a kovovou anodou opatřenou povlakem z materiálu ze skupiny zahrnující vzácný kov, slitinu vzácných kovů, kysličník vzácného kovu nebo platičitan, přičemž se elektrolyt, obsahující chlorečnan draselný vzniklý elektrolýzou chloridu draselného, odvádí a chladí až do...

Způsob zkoncentrování mědi, niklu, zinku a kadmia v kalech vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů před jejich těžením elektrolýzou nebo cementací

Načítavanie...

Číslo patentu: 220125

Dátum: 15.10.1985

Autori: Ruml Vladimír, Zoltán Pavel, Soukup Miloslav

Značky: niklu, způsob, zinku, jejich, před, kovů, úprav, odpadních, těžením, provozoven, elektrolýzou, zneškodňování, mědi, zkoncentrování, cementací, koncentrátů, povrchových, kalech, vznikajících, kadmia

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zkoncentrování mědi, niklu, zinku a kadmia v kalech vznikajících při zneškodňování odpadních vod a koncentrátů z provozoven povrchových úprav kovů před jejich těžením elektrolýzou nebo cementací, který spočívá v tom, že se mechanicky zahuštěné kaly nebo jejich spalné produkty rozpustí v 3- až 30% kyselině sírové nebo 5- až 20% kyselině chlorovodíkové nebo jejich směsi, odfiltrují se nerozpustné zbytky a z takto zkoncentrovaných roztoků...

Závěsové zařízení pro povrchovou úpravu kovových desek elektrolýzou střídavým proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225758

Dátum: 01.07.1985

Autori: Papajanovský Janis, Kahoun Pavel, Šoltys Jan

Značky: střídavým, úpravu, desek, zařízení, kovových, proudem, povrchovou, závěsové, elektrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsné zařízení pro povrchovou úpravu kovových desek, zejména tiskových, zajišťující jednak uchycení tiskových desek a jednak přívod el. proudu k jednotlivým deskám v elektrolytické lázni, vyznačující se tím, že sestává ze závěsné konstrukce (1) vytvořené z úchytů (3) nevodivě spojených prostřednictvím kostek (23) s bočními vodiči (5), které jsou na jedné straně opatřeny hlavním kontaktem (4) a na druhé straně jsou spojeny s bočnicemi (4), na...

Zařízení pro odebírání spalin z pecí na výrobu hliníku tavnou elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216803

Dátum: 15.01.1985

Autor: Engesland Arne

Značky: zařízení, spalin, pecí, hliníku, odebírání, tavnou, elektrolýzou, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odebírání spalin z pecí na výrobu hliníku tavnou elektrolýzou s kelímkem, obsahujícím katodu a anodu, přičemž proud je přiváděn k anodě svislými kontaktními podpěrkami a anoda je na povrchu lázně obklopena prstencem pro jímání plynů, vyznačující se tím, že obsahuje krytovou soustavu (6, 7, 10, 11), která pokrývá kůru (5) lázně pece v oblasti mezi anodou (3) a okrajem kelímku (1) pece, popřípadě mezi anodou (3) a dnem pece, a která...

Spôsob znižovania obsahu elektropozitívnejších kovov v katódovom kove pri výrobe kovov elektrolýzou a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216282

Dátum: 15.05.1984

Autori: Bodnár Ladislav, Kaššayová Edita, Tomášek Karel, Molnár František, Cempa Štefan

Značky: obsahu, elektropozitívnejších, kovov, znižovania, spôsob, výrobe, vykonávaniu, zariadenie, katódovom, elektrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu elektropozitívnejších kovov v katódovom kove pri výrobe kovov elektrolýzou vyznačený tým, že elektrolyt sa za jeho prietoku elektrolyzuje pri veľmi nízkej prúdovej hustote hodnoty 0,1 A . dm2 a ďalej sa elektrolyzuje za prúdových hustôt 1,52 až 1,56 A . dm2.