Patenty so značkou «elektrolyzéru»

Víko elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 277540

Dátum: 17.03.1993

Autori: Janoušek Bedřich, Dousek František

MPK: C25B 9/00

Značky: elektrolyzéru, víko

Víko elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 275819

Dátum: 18.03.1992

Autor: Dousek František

MPK: C25B 9/00

Značky: víko, elektrolyzéru

Způsob zabudování iontoměničové membrány do elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269953

Dátum: 14.05.1990

Autor: Smith Peter

MPK: C25B 13/00

Značky: membrány, způsob, elektrolyzéru, iontoměničové, zabudování

Text:

...při styku s elektrolytem v elektrolyzéru, takže membrána, když vejde do styku s elektrolytem, zůetane v elektrolyzéru napnutá. Určitě CS 269 953 B 2ho zlepšení se však dosähne i tehdy, je-li velikost expandovéní vyvolaněho protahováním,poněkud menší než expanze vyvolaná nabobtnáním membrány při styku s elektrolytem. Vhodné velikost expanze, jež má být provedena protažením, může být určena jednoduchým pokusem.Obvykle by expanze membrány...

Způsob výroby měřicí sondy pro měření proudové hustoty v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262899

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Landa Václav, Škramlík Jiří

MPK: C25B 11/00, G01R 1/06, C25D 17/10...

Značky: výroby, měřicí, elektrolyzéru, hustoty, způsob, měření, sondy, proudové

Text:

...vrstvou, ve které se ve zvolených místech vytvoří uzavřené nevodivé kanálky. K měřicí ploše uzavřené těmito kanálky se připojí přívodni vodiče měřicí aparatury. Nevodívé kanálky se vytvoří bud mechanickjn,nebo fotochemickým způsobem,případně již při opatřování povrchu modelu vodivou vrstvou.Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že elektricky izolovaně měřicí plochy uzavřené nevodivými kanálky kopírují přesně povrch předmětu a nevystupují...

Sonda pro měření proudové hustoty na povrchu složitých předmětů v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262898

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Škramlík Jiří

MPK: C25B 11/00, G01R 1/06, C25D 17/10...

Značky: sonda, proudové, složitých, měření, elektrolyzéru, hustoty, povrchu, předmětů

Text:

...oddělenými od elektrolytu. Podle dalšího význaku mohou být nosníky ohebné.Výhodou sondy podle vynálezu je její jednoduchá výrobas možností vytvoření přesně definovaná plochy měřicích elektroda snadné sestavení s přesně definovänýmí mezerami mezi měřicími elektrodami. S výhodou lze sondy použít pro měření proudového pole na povrchu předmětu ve větším počtu zvolených řezů. Tvarováním pouze jedné sondy je možno provádět měření pro...

Způsob regenerace platiny z PVC membrán bipolárních elektrolyzérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256980

Dátum: 15.04.1988

Autor: Falber Miloš

MPK: C01G 55/00

Značky: platiny, regenerace, elektrolyzéru, membrán, bipolárních, způsob

Text:

...a hmotnosti regenerovanýoh membrán), jak plyne z hodnot uvedených v tabulce č. 1 a na grafu obr. č. 1, kde na ose x je Vynesena hodnota elučního modulu v 1/kg a na ose y hodnota stupně regenerace platiny v procentech.Z uvedených údajů je zřejmě, že maxima eluce se dosahuje prakticky při elučním modulu větším než 2,2 l/kg.Aby nedocházelo ke změně elučního modulu odparek lučavky, je zapotřebí provádět regeneraci v nádobě opatřené zpětným...

Velkoplošná průtočná cela kaskádového elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254395

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hlavatý Jaromír, Bakos Viktor, Volke Jiří

MPK: C25B 11/00

Značky: velkoplošná, elektrolyzéru, průtočná, kaskádového

Text:

...až 1,5 mm z izolačního a chemicky odolného materiálu, např. z polypropylénu, polyethylenu či z teflonu. Komorové pouzdro § je zhotoveno z elektricky nevodivého, avšak chemicky dostatečně odolného materiálu, jako-je novodur, polypropylen, teflon, kov pokrytý smaltem nebo teflonem atp.Obr. 2 ilustruje schematicky uspořádání, ve kterém jsou komorová pouzdra § s vloženými elektrodovými bloky g sestavena do sloupců na sebe. Upravené dosedající...

Zařízení pro fixaci polohy galvanoplasticky pokovovaného předmětu v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252779

Dátum: 15.10.1987

Autor: Landa Václav

MPK: F16M 13/00

Značky: polohy, předmětů, galvanoplasticky, pokovovaného, elektrolyzéru, fixaci, zařízení

Text:

...konstrukőní jednoduchosti trvalé zabezpečení polohy velkorozmärnóho pokovowaneho předmětu v-elektrolyzěru a to po oeleu dobu galvanizačního procesu. Ve spojení se zůwěsmým zařízením pokovoveneho předmětu umožňuje vytváření plynulěho a bezporuchovóho výrobního cyklu. Součalnê- 2 252 779 vymezue 1 polohu stínění v elektrolytu a jeho vzdálenost od povrchu pokovovaného předmôtu.Pŕíkladnó provedení zařízení podle vynálezu je schematioky...

Způsob rozvádění elektrického proudu v elektrolyzéru a elektrolyzér pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237315

Dátum: 15.04.1987

Autor: De Oronzio Nora

MPK: C25B 1/34

Značky: provádění, elektrolyzéru, proudu, způsobu, tohoto, elektrického, způsob, rozvádění, elektrolyzér

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozvádění elektrického proudu v elektrolyzéru a elektrolyzéru pro provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu rozvádění elektrického proudu v elektrolyzéru po povrchu ohebné, porézní a propustné elektrody, která je v přímém styku s membránou elektrolytického článku, propustnou pro ionty, spočívá podle vynálezu v tom, že ohebná, porézní a propustná elektroda je přitlačována na povrch membrány propustné pro ionty pomocí...

Způsob odstraňování chromu a vanadu z elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249650

Dátum: 15.04.1987

Autori: Staněk František, Orság Dušan, Němeček Milan, Kubát Cyril, Mareček Josef

MPK: C01D 1/04

Značky: chromu, elektrolyzéru, odstraňování, způsob, vanadu

Text:

...se jeví způsob odstraňování chromu a vanadu z elektrolyzéru se rtutovou katodou podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že rtuřová katoda a anody se elektricky vodivě propojí vně elektrolyzéru a po rozložení amalgamů alkalických kovů a případném vytvoření hydroxidů železa se působí na elektrody elektrolyzéru solankou, obsahující alespoň zpočátku oxidační látku, načež se solanka i případně vytvořené hydroxidy železa,...

Zařízení pro obsluhu elektrolyzérů s předem vypalovanými anodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222410

Dátum: 15.09.1985

Autori: Koníček Josef, Polách Josef, Navrátil František, Kaisler Vladimír, Krabica Jaroslav, Škarpa Josef

Značky: obsluhu, elektrolyzéru, anodami, vypalovanými, zařízení, předem

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že na otočné části sloupu kabiny je umístěn mechanismus pro zasýpání elektrolyzéru, mechanismus pro probíjení elektrolytické kůry a shrabovací mechanismus, kde mechanismus pro zasýpání elektrolyzéru tvoří jednak dávkovací ústrojí uchycené ve spodní části pevného zásobníku a jednak dvoucestné plnicí ústrojí, uložené na otočné části sloupu kabiny a dále mechanismus pro probíjení elektrolytické kůry, vytvořený...

Způsob výroby kovu, například hliníku, v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222205

Dátum: 15.09.1985

Autori: Racunas Bernard John, Russell Allen Stevenson, Jacobs Stanley Carlton, Schoener Ronald Carl, Dell Manuel Benjamin, Haupin Warren Emerson

Značky: elektrolyzéru, hliníku, kovů, způsob, například, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kovu, například hliníku, v elektrolyzéru, kterýžto obsah záleží v tom, že se elektrolyzuje lázeň, sestávající v podstatě z chloridu kovu, rozpuštěného v roztaveném rozpouštědle o vyšším potenciálu rozkladu, než má uvedený kov, čímž se získává chlor na příslušném povrchu anody a kov na příslušném povrchu katody a pokud je to žádoucí, se získávají zpět vytvořené plynné vytékající materiály, obsahující plynné halogenidy, chlorid...

Způsob přípravy uhličitanu alkalického kovu v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214871

Dátum: 15.10.1984

Autori: Joseph, De Respiris Donald Louis, O´leary Kevin Joseph, Hora Charles

Značky: elektrolyzéru, způsob, alkalického, přípravy, uhličitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby uhličitanu alkalického kovu prostého chloridu alkalického kovu při vysoké účinnosti proudu elektrolýzou chloridu alkalického kovu v elektrolyzéru, mezi jehož anodou a katodou je umístěna hydraulicky nepropustná membrána, sestávající v podstatě z filmu kopolymeru perfluorsulfonové kyseliny. Při této elektrolýze se zavádí kysličník uhličitý do prostoru mezi uvedenou membránou a katodou v množství do statečném k převedení v podstatě...