Patenty so značkou «elektrolytu»

Článok na elektrolytické získavanie kovov s čističom elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10659

Dátum: 10.08.2004

Autori: Schnyder Frank, De Nora Vittorio, Nguyen Thinh

MPK: C25C 3/06, C25C 3/08, C25C 7/00...

Značky: získavanie, kovov, článok, čističom, elektrolytu, elektrolytické

Text:

...produkovaného hliníka s neprijateľným množstvom takýchto foriem kovov, navrhla sa činnost článku pri prísne kontrolovaných podmienkach, ako je opisané v niektorých vyššie uvedených odkazoch, ako aj v US Patentoch 6,540,887 (de Nora), 6,521,116(Duruz/de Nora/Crottaz), 6,572,757 (de Nora/Berclaz) a PCT prihláškach WO 0 O/407 (de Nora), WOO 1/31086 (de Nora/Duruz), WO 01/42535 (Duruz/de Nora), W 002/097167 (Nguyen/de Nora), WO 03/OO 6716...

Zariadenie na zaistenie cirkulácie elektrolytu počas prvého rýchleho nabíjania na formovanie článkov akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283440

Dátum: 24.06.2003

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/36, H01M 2/04

Značky: zariadenie, formovanie, akumulátora, článkov, zaistenie, elektrolytu, nabíjania, prvého, počas, rychlého, cirkulacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje teleso (21), ktorého tvar je prispôsobený na utesnené vloženie do jedného alebo viacerých priechodzích otvorov (10) veka (1), pričom uvedené teleso (21) obsahuje prvú cestu (22) na zavádzanie elektrolytu do akumulátora, pričom prvá cesta (22) má prvý koniec (122) spojený s napájacím potrubím (222) na prívod elektrolytu a protiľahlý, druhý koniec (322), ktorý je v prietokovom spojení s prstencovým vybraním (422), vytvoreným v...

Spôsob prípravy elektrolytu obohateného bezvodým chloridom horečnatým a spôsob výroby kovového horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282092

Dátum: 03.09.2001

Autori: Walker Thomas, Kennedy Mark, Peacey John

MPK: C25C 3/04, C01F 5/34

Značky: kovového, bezvodým, chloridom, horčíka, elektrolytu, přípravy, obohateného, spôsob, výroby, horečnatým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na výrobu taveniny bezvodého chloridu horečnatého alebo elektrolytu, obsahujúcich veľmi malé množstvá MgO, bežne menej ako 0,2 % hmotnostných MgO, priamo z pridávaného hydrátu chloridu horečnatého zahrnuje nasledujúce kroky: (a) dávkovanie hydrátu chloridu horečnatého do pece obsahujúcej roztavený elektrolyt z magnéziového elektrolyzéra kvôli príprave taveniny, pričom teplota v peci sa udržiava medzi 450 až 650 °C (b) súčasné...

Zásobník pomocného elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 230

Dátum: 09.09.1993

Autori: Veselý Miloslav, Poláčková Eliška, Boháč Zdeněk

MPK: G05D 9/00, G05D 9/02, G05D 9/04...

Značky: pomocného, zásobník, elektrolytu

Text:

...v úrovnich odpovidajícich poloze permanentniho magnetu pri maximální a minimálni hladiněelektrolytu v zásobníku. snímač, signalizujici naplněni a vy prázdnění zásobníku, může být využít i jako soućást obvodu pro automatické doplňování zásobníku elektrolytem.Výhody zásobníku pomocného elektrolytu s ŕízenou rychlostí vytékání elektrolytu k průtočné elektrodé pro elektrochemickou analýzu plynů podle tohoto technického řešení vyplývají z...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu draselného v elektrolytu alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267117

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: G01N 7/00

Značky: obsahu, elektrolytu, akumulátorů, způsob, alkalického, draselného, stanovení, uhličitanu

Text:

...plynu je po atanovené době odečítán vizuálně V kalibrované části reakčni nádoby.Způaob podle vynálezu je dále bliže popaán na dvou příkladech provedení.Příklad 1 Roztok vzorku alkalického elektrolytu byl odebrán přímoz nádoby akumulátoru pomoci kalibrované injekčni střikačky, opatřené Jehlouĺ Odměřený objem vzorku /2 ml/ byl pak vpraven do reakčni nádoby přes pryžovou membránu z kyaelinovzdorného kaučuku do roztoku kyseliny....

Způsob stanovení obsahu uhličitanu v elektrolytu alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266042

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: G01N 21/75

Značky: uhličitanu, elektrolytu, akumulátorů, způsob, obsahu, alkalických, stanovení

Text:

...materiálu a po protřepání kyvety se změří intenzita vzniklého zákalu.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadnost a rychlost stanovení, které může prováděti nekvalifikovaná obsluha po předohozim zaškolení. Přesnost stanovení je pro účely provozní praxe dostačující. Použití hydroxidu vápenatého je výhodnější z hlediska snadné dostupnostia nejedovatosti oxidu nebo hydrátu vápenatého, ze kterých lze srážecí roztok snadno připravit. stabilitu...

Způsob měření elektrického proudu v elektrolytu galvanické lázně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264562

Dátum: 14.08.1989

Autori: Červencl Milan, Landa Václav, Krejčí Jaroslav

MPK: G01R 19/14

Značky: tohoto, elektrolytu, lázně, způsob, zařízení, provádění, galvanické, způsobu, proudu, elektrického, měření

Text:

...vstupem obvodu pro vyhledávání extrěmu a zároveň s prvním vstupem záznamového zařízení, jehož druhý vstup je spojen s výstupem snímače úhlu natočení. Výstup obvodu pro vyhledávání extrěmu je spojen se záznamovým vstupem záznamového zařízení. Obvod pro vyhledávání extrému a záznamové zařízení je tvořeno mik ropočítačovým systémem.Výhodami způsobu a zařízení podle vynálezu je rychlé a snadné určení rozložení oroudověho pole, zejména v...

Zařízení pro zpětné získávání elektrolytů, pracujících za zvýšené teploty, z oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262494

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mainer Petr, Stručovský Jiří

MPK: C02F 1/46

Značky: zvýšené, zařízení, elektrolytu, získavání, teploty, pracujících, zpětné, oplachových

Text:

...programové řízená závěsová linka pro dekorativní chromcvání jejíž součástí je niklovací pracoviště pro vylučování lesklého nikloveho povlaku, které sestává z 5 ks operačních niklovacích van, vany ekonomického oplachu a následného dvoustupñového protiproudého ponorového oplachu.Hodinové kapacita linky při taktu 6 min. je 13 m 2. Při přenosu 0,15 l/m 2 pracovníhoelektrolytu činí hodinový výnos 1,95 litru, což při ceně 17,50 Kčs/litr...

Činidlo pro určení stupně alkality elektrolytů provozovaných alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243966

Dátum: 01.07.1988

Autori: Oihák Josef, Pichoueek Miroslav, Mitrych Jioí, Polášek Pavel, Š?astný Vladimír

MPK: G01N 31/22

Značky: akumulátorů, alkalických, činidlo, elektrolytu, provozovaných, alkality, určení, stupně

Text:

...po smíchání předepsaných objemů vzorku elektrolytua činidla podle vynálezu alkalický, což se projeví jeho červenofialovým zbarvením, odpovídajícím zbarvení použitého indikátoru Á 4 nhydroxyfuchson-2-sulfonové kyseliny, známé pod názvem fenolová červen - V tomto prostředí.Běžně používané acidobazické indikátory nejsou k danému účelu vhodné především pro svou malou rozpustnost nebi i z jiných důvodů zcela nepoužitelný je například...

Způsob stanovení efektivnosti katodické ochrany kovové konstrukce ve vodném elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255554

Dátum: 15.03.1988

Autor: Polák Josef

MPK: C23F 13/02

Značky: vodném, kovové, ochrany, katodické, efektivnosti, způsob, stanovení, konstrukce, elektrolytu

Text:

...životnosti a provozní spolehlivosti. Tedy v obou případech dochází k ekonomickým ztrátám. iVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem stanovení efektívnosti katodické ochrany kovové konstrukce ve vodném elektrolytu, při němž se měří potenciálni rozdíl mezi polarizovaným kovovým povrchem a měřicí elektrodou, která je po dobu měření fixována na stejném místě. Podstatou způsobu podle vynálezu je,že se změří zapínací potenciál UZ po době...

Oplachovacie zariadenie okruhu rozvodu elektrolytu pre elektrochemické obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255395

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vadina Štefan, Trebichovský Ctibor, Soják Mikuláš

MPK: B23H 3/10

Značky: elektrochemické, rozvodu, okruhu, zariadenie, elektrolytu, oplachovacie, obrábanie

Text:

...práce.Na pripojenom výkrese je schematicky nakreslene príkladné riešenie oplachovacieho zariadenia okruhu rozvodu elektroly 4tu pre elektrochemické obrábanie.Okruh rozvodu 10 elektrolytu je vedený z nádrže na obr. nezakreslená) na pracovný nástroj 12. Do okruhu rozvodu 1 U elektrolytu je pripojené čerpadlo 3. Za čerpadlom 3 je na okruh rozvodu 1 D elektrolytu pripojená bočná vetva 8 opatrená regulač ą ným ventilom 5. Do okruhu rozvodu 10...

Zubové čerpadlo pro vodní roztoky elektrolytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241879

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hovorka Jaromír Karviná

MPK: F04C 27/00

Značky: vodní, čerpadlo, roztoky, zubové, elektrolytu

Text:

...je znázorněno provedení čerpadla podle vynálezu. Na obr. 1 je podélný řez čerpadlem a na obr. 2 přičný řez čerpadlem.Ozubená kola 3,3 čerpadla jsou provedene z plastické hmoty a jsou nalísována na hřídelích 3,1 z nerezavící oceli. Hřídele se otáčejí v prvních a druhých ložiskových pouzdrech § a §. První ložieková pouzdra § jsou zalíeována v čele Zfa druhá ložisková pouzdra Q v rozvodné desce 3. Z čele Z je prostor čerpadla uzavřen viken...

Způsob separace zinku z oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalickém bezkyanidovém elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238533

Dátum: 01.11.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C02F 1/58

Značky: bezkyanidovém, oplachových, alkalickém, způsob, zinku, elektrolytu, elektrolytickém, separace, zinkování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace zinku z oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalickém bezkyanidovém elektrolytu a z odpadních alkalických bezkyanidových elektrolytu spočívajícího v tom, že při separaci zinku u opotřebovaných nebo znehodnocených elektrolytů se tyto elektrolyty ředí v poměru minimálně 1 : 100, u takto zředěného koncentrátu nebo u odpadních oplachových vod po elektrolytickém zinkování v alkalických bezkyanidových elektrolytech se...

Způsob určování čistoty neelektrolytů s příměsí elektrolytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235253

Dátum: 01.10.1987

Autori: Haberényi Károly, Tegre Miklós

MPK: G01N 27/06

Značky: způsob, určování, elektrolytu, čistoty, neelektrolytů, příměsí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu, u něhož se měří maximální elektrická vodivost, jako funkce celkové koncentrace. Účelem vynálezu je urychlení, zlevnění určování čistoty a umožnění jeho zautomatizování. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že maximální elektrická vodivost se zjišťuje z plynule nebo v krátkých časových intervalech prováděných měření elektrické vodivosti koncentrovaného roztoku neelektrolytů obsahujících elektrolyty při jejich plynulém ředění...

Popisovacia hlavica pre bezdeformačný elektrochemický popis s rovnomerným rozvádzaním elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252528

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sulovský Jaroslav, Sako Alexander

MPK: B41M 5/20

Značky: popis, elektrochemický, elektrolytu, popisovacia, rovnomerným, hlavica, rozvádzaním, bezdeformačný

Text:

...sú odstránené porpisovacou hlavicou pre bezdefnormačně elektrochemické popisovanie s rovno merným rozvádzaním elektrolytu, pričompodstatnou je také prevedenie, že medzi popisovacou šablónolu a plochou elektródou je vložené rozvádzacie sitko elektrolytu z nevodivého materiálu, pričom v telese hlavice je vytvorený kianalik pre votdvádzanie prebytočného elektrolytu.Toto zariadenie je konštrukčne a výrobne jednoduché a zaručuje vysokú...

Způsob zneškodňování sulfonových kyselin a jejich rozkladných produktů při likvidaci elektrolytu galvanických lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 235145

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír, Cerhová Anděla

MPK: C25D 1/18

Značky: zneškodňování, lázni, jejich, sulfonových, likvidaci, galvanických, kyselin, elektrolytu, způsob, produktů, rozkladných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v tom, že společně s peroxidem vodíku se do každých 1000 g likvidovaného elektrolytu přidá 0,001 až 20 gramů ve vodě rozpustné anorganické soli dvojmocného železa.

Zařízení pro měření a automatickou regulaci pH elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247510

Dátum: 15.01.1987

Autori: Landa Václav, Pechman Miloš

MPK: G01N 27/56

Značky: automatickou, elektrolytu, regulaci, zařízení, měření

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese, kde je znázorněno základní blokové uspořádání zařízení pro měření pH elektrolytu a jeho automatickou regulaci za provozu při dlouhodobém galvanoplastickém procesu.Zařízení pro měření a automatickou regulaci pH elektrolytu /obr. sestává z galvanizační vany l s katodoul§ a anodou ll v elektrolytu. přičemž tato galvanizační vana l je propojena přečerpávacím...

Snímácí elektroda pro měření potenciálu kovových konstrukcí v elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234795

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vavřina Jindřich, Steiner Juraj, Míčko František, Soják Vojtěch

MPK: C23F 13/00

Značky: elektroda, elektrolytu, potenciálu, konstrukcí, snímací, měření, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímací elektrody pro měření polarizačního potenciálu kovových konstrukcí v elektrolytu v oblasti působení proudového pole s pomocnou kovovou elektrodou, spojenou při měření s kovovou konstrukcí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že měřicí kovová elektroda je zavedena otvorem v pomocné kovové elektrodě až k části povrchu pomocné kovové elektrody, určené pro styk s elektrolytem, přičemž měřicí kovová elektroda je od pomocné kovové...

Zařízení k elektrochemickému zjišťování odolnosti a pasivace povrchu vzorku kovu proti korozi v elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235705

Dátum: 01.12.1986

Autori: Urbančík Libor, Němec Jiří, Šíma Aleš, Bár Jaromír

MPK: G21D 5/00, G01N 17/00

Značky: elektrochemickému, vzorků, odolností, proti, korozi, elektrolytu, pasivace, zařízení, povrchu, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je možnost poměrně jednoduchým způsobem opracovat, tudíž plně obnovit provozuschopnost poškozeného těsnění (a to i několikrát během použití jedné nádoby) bez újmy na kvalitě měření. Tohoto účelu se dosáhne tak, že elektricky nevodivá nádoba a elektricky nevodivé těsnění tvoří jeden celek, který je zhotoven z pružné plastické hmoty, a to s výhodou z teflonu. Vynálezu je možno využít např. při zjišťování odolnosti a...

Keramické vícenásobné čidlo z pevného elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235482

Dátum: 15.11.1986

Autori: Koller Aleš, Fusková Eva, Paul Karel

MPK: G01N 27/07

Značky: čidlo, elektrolytu, pevného, vícenásobné, keramické

Zhrnutie / Anotácia:

Keramické vícenásobné čidlo z pevného elektrolytu s kyslíkovou iontovou vodivostí je určeno na stanovaní obsahu kyslíku v plynných atmosférách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je opatřeno soustavou nejméně dvou párů elektrod 2, 3 z jednoho nebo dvou různých vodivých materiálů, s výhodou z platiny, stříbra, zlata, oxidových vrstev, přičemž elektrody 2, 3 jsou elektricky propojeny v měřeném prostoru a/nebo mimo něj.

Zariadenie na oddeľovanie elektrolytu z kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224018

Dátum: 15.04.1986

Autori: Soják Mikuláš, Kunc Jozef, Antal František

Značky: elektrolytu, zariadenie, kalov, oddeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oddeľovanie elektrolytu z kalov vznikajúcich po elektrochemickom obrábaní pozostávajúce z usadzovacej odstredivky s bubnom, v ktorom je umiestnený rúrkový nôž prepojený potrubím na elektrolytovú a kalovú nádrž vyznačujúce sa tým, že na odvádzacie potrubie (18) je prepojovacou vetvou (19) pripojený tlakový snímač (14) a ten je cez spínacie obvody (16) a prepínací mechanizmus (17) striedavo pripojený na elektrolytovú vetvu (10) a...

Elektrolyzér pro elektrolýzu kapalného elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221549

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pellegri Alberto

Značky: elektrolyzér, elektrolýzu, elektrolytu, kapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyzér pro elektrolýzu kapalného elektrolytu, který sestává z vodorovné spodní elektrody, nad kterou je s odstupem zavěšena děrovaná elektroda pro vývin plynu, vyznačující se tím, že na horním povrchu děrované elektrody (1) jsou uspořádány přepážky (7) rozložené rovnoměrně po celém horním povrchu děrované elektrody (1) a skloněné vzhledem k normále na povrch děrované elektrody (1) střídavě v opačných směrech, jejichž spodní hrany vymezují...

Nádoba k elektrochemickému měření polarizačních vlastností povrchů kovu v elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220218

Dátum: 15.11.1985

Autori: Urbančík Libor, Bár Jaromír, Šíma Aleš, Němec Jiří

Značky: polarizačních, měření, povrchu, nádoba, vlastností, elektrochemickému, elektrolytu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nádoby k zařízení k elektrochemickému, zláště voltametrickému, potenciostatickému či potenciodynamickému měření polarizačních vlastností kovů v elektrolytu, zvláště trubek ve vodných roztocích kyselin, zásad, solí apod., například trubek parního generátoru ve vodě a páře tepelné nebo jaderné elektrárny. Nádoba podle vy nálezu sestává z válcovitého tělesa nádoby s kuželovitým vnějším povrchem dna s otvorem v jeho vrcholu, přitom...

Zařízení na nastanovení obsahu vodní páry v plynech s čidlem z pevného elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225746

Dátum: 15.10.1985

Autori: Dynda Vladimír, Paul Karel, Koller Aleš, Fusková Eva

Značky: páry, pevného, zařízení, elektrolytu, čidlem, vodní, obsahu, nastanovení, plynech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na určování obsahu vodní páry v plynech s čidlem z pevného elektrolytu s vodivostí kyslíkovými ionty metodou koncentračního galvanického článků. Podstatou zařízení je, že reakční trubice, obsahující karbid vápníku CaC2 arganokovy, hybridy nebo alkalické kovy, je pevné spojena trubkou přes čídlo (3), opatřené měřicím ústrojím (4) a vyhodnocovacím členem (5), na rotametr (6) a kapalinový uzávěr (7), přičem před reakční...

Zařízení pro redukci sloučenin šestimocného chromu v pracovním elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219737

Dátum: 15.09.1985

Autori: Marková Alexandra, Kubizňák Miroslav, Pěnkava Jiří

Značky: šestimocného, sloučenin, pracovním, chromu, zařízení, elektrolytu, redukci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro redukci sloučenin šestimocného chromu v pracovním elektrolytu a detoxikaci odpadních kalů z elektrochemického obrábění legovaných ocelí elektrolytickou redukcí na sloučeniny trojmocného chromu. Podstatou vynálezu je, že do sedimentační nádrže u obráběcího stroje jsou ve směru proudění pracovního elektrolytu umístěny za sebou katoda a železná anoda, které jsou připojeny na zdroj stejnosměrného napětí. Zařízení je určeno zejména k...

Spôsob kontroly zloženia dvojzložkového elektrolytu pre elekrochemické obrábanie a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215288

Dátum: 01.08.1985

Autori: Augustín Ján, Kasák Ladislav Nově Mesto Nad Váhom

Značky: dvojzložkového, zariadenie, kontroly, spôsob, uskutočňovaniu, obrábanie, elektrolytu, elekrochemické, zloženia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je kontrola zloženia a kvality dvojzložkového elektrolytu počas elektrochemického obrábania. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že v prívode dvojzložkového elektrolytu pred vstupom a /alebo v pracovnej medzere sa elektricky sníma veľkosť a početnosť častíc elektrovodivej a elektronevodivej zložky dvojzložkového elektrolytu.

Spôsob regulácie hodnoty pH roztoku elektrolytu dusičnanu sodného pri elektrochemickom obrábaní a zariadenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218616

Dátum: 01.06.1985

Autor: Zubák Ján

Značky: hodnoty, zariadenie, sodného, roztoku, elektrolytu, dusičnanu, prevádzaniu, regulácie, elektrochemickom, spôsob, obrábaní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši plynulú reguláciu hodnoty pH roztoku elektrolytu dusičnanu sodného pri elektrochemickom obrábaní. Podstata vynálezu spočíva v elektrolytickom vylučovaní prebytku iónov Na+ na katóde pred vstupom do medzielektródového priestoru, ktoré sú odvádzané časťou elektrolytu mimo medzielektródový priestor do regeneračnej nádrže. Zariadenie k prevádzaniu spôsobu pozostáva z telesa, ktoré je umiestnené v prívodnom potrubí elektrolytu. Na...

Způsob čištění neutrálních nebo zásaditých roztoků elektrolytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226201

Dátum: 01.08.1984

Autor: Rupprich Siegfried

Značky: čištění, roztoku, neutrálních, způsob, zásaditých, elektrolytu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění neutrálních nebo zásaditých roztoků elektrolytů a jejích odpadu obsahujících ionty těžkých kovů a zejména sloučeniny šestimocného chromu, které vznikají při elektrochemickém obrábění kovů, přičemž se jako redukční činidlo používají sloučeniny dvojmocného železa. Podle vynálezu je možno provádět dosud známe nákladné způsoby provádění čištění značně ekonomičtěji. Dosahuje se toho přípravou a reakcí redukčního...

Zařízení k elektrochemickému zjištování odolnosti a pasivace povrchu vzorku kovu proti korozi v elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217808

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šíma Aleš, Bár Jaromír, Urbančík Libor

Značky: vzorků, zařízení, proti, korozi, elektrolytu, elektrochemickému, povrchu, odolností, pasivace, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení podle vynálezu má elektricky nevodivá měřicí nádoba obsahující kapalný elektrolyt s elektrodou pod hladinou elektrolytu otvor, opatřený na vnější straně nádoby elektricky nevodivým těsněním, přiléhajícím k povrchu vzorku kovu, na němž vymezuje toto těsnění ze všech stran vodotěsně omezenou plošku, a vzorek kovu a elektroda jsou napojeny na póly zdroje stejnosměrného proudu. Při zkoumání kvality vzorku s oblými povrchy, např. u trubek...

Ochranná miska proti žíravým účinkům elektrolytu z netěsných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213551

Dátum: 01.03.1984

Autor: Víšek Karel

Značky: elektrolytu, ochranná, žíravým, účinkům, akumulátorů, miska, proti, netěsných

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná miska proti žíravým účinkům elektrolytu z netěsných akumulátorů, zejména pro použití u motorových vozidel, vyznačující se tím, že její vnitřní dno /l/ je skloněno pro odvádění elektrolytu do odváděcí trubky /2/ vyúsťující do sběrné nádobky /3/.