Patenty so značkou «elektrolytických»

Elektróda na vývoj kyslíka v priemyselných elektrolytických procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15853

Dátum: 27.07.2010

Autori: Antozzi Antonio, Jacobo Ruben, Calderara Alice

MPK: C25B 11/04

Značky: procesoch, elektroda, elektrolytických, kyslíka, priemyselných, vývoj

Text:

...v US 6103093 a GB 2239260.Existuje teda zjavná potreba poskytnúť anódy na vývoj kyslíka vyznačujúce sa vyššími prevádzkovými životnosťami, dokonca aj v osobitne kritických procesných podmienkach, napríklad pri vysokej prúdovej hustote alebo za prítomnosti osobitnePodstata vynálezu V pripojených nárokoch sú uvedené rôzne aspekty vynálezu.Vjednom uskutočnení sa predložený vynález týka elektródy vhodnej na fungovanie ako anóda v...

Spôsob a zariadenie na skratovanie jedného alebo viacerých článkov v usporiadaní elektrolytických článkov na výrobu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8279

Dátum: 21.01.2008

Autori: Martin Olivier, Despinasse Serge, Rochet Yves

MPK: C25C 3/16

Značky: viacerých, spôsob, hliníka, usporiadaní, výrobu, elektrolytických, skratovanie, jedného, zariadenie, článkov

Text:

...ekonomicky atechnicky uspokojivéalternatívne riešenia pre skratovanie elektrolytických článkov.0012 Vynález sa týka zariadenia pre skratovanie aspoň jedného špecifického článku vusporiadaní elektrolytických článkov na výrobu hliníka pomocou kontaktnej elektrolýzy, pričom uvedené usporiadanie zahŕňa množstvo elektrolytických článkov, ktoré sú elektricky prepojené v sérii, pričommostíkový prvok obsahujúci ramienko prvého kontaktu, ktoré má...

Spôsob výroby vysoko čistej soli a jej použitie v elektrolytických procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1735

Dátum: 16.07.2003

Autori: Geertman Robert Michael, Mayer Mateo Jozef Jacques, Demmer René Lodewijk Maria

MPK: C01D 3/00, B01D 9/00

Značky: použitie, vysoko, elektrolytických, čistej, spôsob, výroby, procesoch

Text:

...soľ s obsahom NaCl viac ako 90 hmotn. Soľou môže byť Solárna sol(soľ získaná odparovaním vody z roztoku s použitím slnečného tepla), kamenná soľ a/alebo podzemné usadeniny soli. Výhodne sa použijú podzemné nánosy soli získané ťažbou rozpustením.Výrazom mokrá soľ sa označuje chlorid sodný obsahujúci podstatné množstvo vody. Konkrétne ide o soľ obsahujúcu vodu, pričom podiel NaCl v tejto soli je väčší ako S 0 °/n hmotn. Výhodne takáto soľ...

Spôsob prípravy kompozitných elektrolytických povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280891

Dátum: 07.08.1996

Autori: Phuong Cong Ky, Fellner Pavel

MPK: C25D 15/00, C25D 3/56, C25D 13/00...

Značky: spôsob, elektrolytických, přípravy, povlakov, kompozitných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy povlakov nikel-kremík a nikel-bór na báze niklovej matrice a disperzných častíc kremíka alebo bóru a v niklovacom kúpeli, pri ktorom sa málo elektricky vodivé častice kremíka alebo bóru vopred bezprúdovo pokovujú v chemickom niklovom roztoku pri 90 až 100 °C, pH 9 až 10, počas 0,5 až 1 hod.

Způsob zjišťování dlouhodobé spolehlivosti elektrolytických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245902

Dátum: 01.07.1988

Autor: Müller Hans

MPK: H01G 9/00, G01R 31/00

Značky: dlouhodobé, kondenzátorů, elektrolytických, způsob, zjišťování, spolehlivosti

Text:

...přes známý odpor. zjištěná napětí na kondenzátoru je charakteristické pro určitý typ kondenzátora a to jak jeho velikost, tak i jeho polaríta. WPraktické využití zjištění spolehlivosti elektrolytického kondenzátoru podle vynálezu se provede tak, že na očíslovaných kondenzátorech souboru se změří hodnoty elektrického napětí po jejích výrobě a odstranění náhodných vlivů zbytkových napětí ohřátím zkratovaných elektrolytických kondenzátorů. Po...

Zařízení k provádění chemických a elektrolytických povrchových úprav v průtočných dutinách strojních součástí, zejména ve vývrtech válců spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242562

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bula Lumír

MPK: C25D 7/04, C23C 2/38

Značky: spalovacích, chemických, zařízení, průtočných, součástí, motorů, zejména, povrchových, dutinách, úprav, elektrolytických, válců, strojních, provádění, vývrtech

Text:

...podle vynálezu umožnuje využít plně všechny výhody. a přednoeti ponorového způeobu a přitom vymezit průběh povrchověúpŕavných operací jen místně na prostor vývrtu váloů. Zařízenípodle-vynálezu chrání navíc vnější povrch součástí ještě i pro případ oetřiku shore, takže vynálezem je umožněno takové technologicko-projekční řešení linek, kde jsou v libovolném pořadípo sobě zařazeny ponorové a postřikovací způeoby provádení,jeví-li se...

Spôsob lúhovania selénu z výpražkov získaných po termickom odpražení ortute z elektrolytických kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246856

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hampl Jan

MPK: C01B 19/02

Značky: spôsob, ortute, elektrolytických, výpražkov, termickom, kalov, získaných, odpražení, selénu, luhovania

Text:

...podľa vynálezu je, že lúhovaním vzniklý rmut dobre sedimentuje,filtrácia prebieha snadne a roztok je čistý bez koloidných častíc a rozpustného balastu. Preto možno redukciou získat velmi čistý selén s vysokou výtažnosťou. Použitý lúhovací roztok siranu sodného možno ľahko regenerovat bez velkých strát.iPôsobením siranu sodného na seléničitan,,resp. (seląnan vápenatý, sodíkový kation reakciou vytesňuje Vápnik, čím vznikajú rozpustnéselénové...

Způsob bezkontaktního stanovení elektrické vodivosti elektrolytických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246554

Dátum: 20.08.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Švancar Ján, Csányi Anton

MPK: G01N 27/02

Značky: bezkontaktního, elektrické, stanovení, kapalin, způsob, vodivosti, elektrolytických

Text:

...ycnnňrenb, ynpannnemmñ WMDOKOHOHOCHHM renéparopom HMHYHBCOB, neTeKTop 5 perncwpnpymuň nýnöop 6,Hanpnmep unmposoü BOHBTMGTD. HpHqeM Bosöymnammnň KoHTyp 1 nonxnmqen K Hc~ Toqunxy 4 nepeMeHHoro Hanpnmennx, a nsmepnwenbnbů KoHTyp - K 0 sxoy neTeKropa 5, K Buxoy KoToporo nonxnmuen perncwpnpymmü npuőop 6. ÚÓMOTKH name,puTenbHoro H aoaöymammero KOHTYPOB ynomenu Ha Konnueoőpasnme cepneqnnxn us MQPHHTOMHPKOPO Marepnana c Bbmoxoň MarHuTHoň...

Způsob stanovení 5-sulfoizsoftalové kyseliny v elektrolytických vybarvovacích roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239093

Dátum: 01.06.1987

Autor: Lakomý Jaroslav

MPK: C07C 63/24, G01N 27/26

Značky: způsob, stanovení, vybarvovacích, elektrolytických, roztocích, kyseliny, 5-sulfoizsoftalové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rychlého stanovení.5-sulfoisoftalové kyseliny v elektrolytických vybarvovacích roztocích, jehož podstata spočívá v tom, že se k roztoku obsahujícímu vedle 5-sulfoisoftálové kyseliny ještě síran nikelnatý a kyselinu boritou přidá ethanol, resp. aceton do koncentrace 50 až 90 %, titruje se normalizovanou silnou basí s výhodou hydroxidem sodným potenciometricky na elektrodovém systému sklo-nasycená kalomelová elektroda a zaznamenává se...

Zařízení k provádění elektrolytických a chemických povrchových úprav v dutinách strojních součástí, zejména ve vývrtech válců spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250487

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vrhel Bohumil

MPK: C25D 17/00

Značky: elektrolytických, motorů, zejména, válců, dutinách, součástí, zařízení, úprav, povrchových, spalovacích, strojních, provádění, chemických, vývrtech

Text:

...je součást 1, například vzduchem chlazený válec motoru s dutlnou 2 zasunut do pouzdra 4, které je zhotoveno z elektricky izolujicího materiálu. Dutina 2 je neprůchozi vývrt, opatřený pouze průtočným otvorem 20 pro zapalovací svíčku. Pouzdro 4 je opatřené průtokovými otvory 7 ústicími do dutiny 2 a je upevněno na nosné konstrukcí 5. Elektroda 3 je svým čelním středicím -osazením 21 zasunuta do pouzdra 4 a je s nim V t-omto případě spojena....

Způsob čištění bučinin pro výrobu papírů pro základní sortiment elektrolytických kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233656

Dátum: 01.07.1986

Autori: Lébr František, Řehák Bohuslav, Chaloupka Stanislav, Skalický Čestmír, Wiener Hynek, Rodová Nataša, Vlačiha Otakar

MPK: D21C 9/00

Značky: papíru, sortiment, čištění, základní, způsob, elektrolytických, bučinin, kondenzátorů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění buničin pro výrobu papírů pro základní sortiment elektrolytických kondenzátorů, které je nutno vyrábět z vláknitých surovin, neobsahujících sírany, chloridy, Na a Ca soli a Fe nebo Cu, kteréžto látky zkracují životnost kondenzátoru. V těchto papírech nevadí amonné soli kyseliny fosforečné. Vzhledem k ionexovým vlastnostem celulózy nelze účelně zejména kationty z celulózy odstranit promýváním vodou. Po okyselení...

Zapojenie na meranie parametrov náhradnej schémy elektrolytických kondenzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222869

Dátum: 15.03.1986

Autori: Smieško Viktor, Bajcsy Július

Značky: elektrolytických, náhradnej, parametrov, meranie, schémy, kondenzátorov, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru merania elektrických veličín a rieši meranie veľkých kapacít a sériových náhradných odporov. Jeho podstata je v tom, že zapojenie pozostáva z prepínacieho obvodu, frekvenčného impulzného zdroja, jednosmerného napäťového zdroja, odčítacieho prístroja, nabíjacieho a vybjjacieho odporu a samotného meraného objektu. Kapacita meraného kondenzátora určí pre veľkosť zvoleného jednosmerného predpätia na kondenzátore pri...

Způsob získávání kyanidů z elektrolytických oplachovacích vod, které obsahují rozpustné kyanidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221253

Dátum: 15.01.1986

Autori: Peuser Machael Franz-xaver, Bartolo José Benedito

Značky: oplachovacích, kyanidy, obsahují, rozpustné, způsob, elektrolytických, získavání, kyanidů, které

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpětného získávání kyanidů z oplachovacích vod galvanotechniky. Úkolem vynálezu je podstatné snížení škodlivosti pro prostředí a úspora provozních nákladů, jako je energie. Podle vynálezu spočívá způsob zpětného získávání v úplné přeměně rozpustných kyanidů na nerozpustné kyanidy pomocí kovových solí s rozsahem atomové hmotnosti 60 až 200, následné filtraci nebo dekantaci a promytí nerozpustných produktů. Výsledné...