Patenty so značkou «elektrolytický»

Membránový elektrolytický reaktorový systém so štyrmi komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5848

Dátum: 29.11.2006

Autori: Bohnstedt Ralph, Surbeck Urs, Bartsch Reinhard

MPK: C25B 9/18, C02F 1/461

Značky: štyrmi, komorami, systém, membránový, reaktorový, elektrolytický

Text:

...blokovej schémy do jedného bloku článkov poskytuje dôležité technologické výhody vďaka hydraulickej nepriepustnosti, spoľahlivú prevádzku, moni torovanie procesu, ako aj ekonomické výhody vyplývajúce z procesu výroby bloku článkov, ktorý je teraz možné realizovať na základe licencie vzariadeniach strednej veľkosti- možnosť presného riadenia odplynenia tým aj hodnoty pH produktu, ktorý sa podrobuje elektrolýze optimálne hodnoty redox...

Sulfurizácia a selenizácia elektrolyticky nanesených vrstiev CIGS tepelným žíhaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13798

Dátum: 19.05.2006

Autori: Guillemoles Jean-françois, Naghavi Negar, Taunier Stéphane, Lincot Daniel, Guimard Denis

MPK: H01L 31/0749, H01L 31/18, H01L 31/032...

Značky: sulfurizácia, vrstiev, nanesených, žíhaním, tepelným, selenizácia, elektrolytický

Text:

...alebo neumožňujú jemne riadiť šírku bandgap. Tieto spôsoby tiež vyžadujú krok, v ktorom sa používa vákuum.Okrem toho v prípade, že sa prvok zo skupiny Vl použije vo svojej tuhej forme (napriklad sa použije síra alebo selén v práškovej forme v bezprostrednej blízkosti prekurzora CIGS), môžu vznikať problémy s heterogenitou tohto prvku.Dokumenty US 5578 503, W 0 03/094246 A 1, W 0 01/37324 A 1, FR 2849 450 A 1, FR 2 849 532 a publikácia...

Katódy pre hliníkový elektrolytický článok s nerovinným tvarom štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9418

Dátum: 13.04.2006

Autori: Beghein Philippe, Hiltmann Frank

MPK: C25C 3/16

Značky: článok, elektrolytický, nerovinným, tvarom, hliníkový, štrbín, katody

Text:

...bloku a potom je odvádzanývon z článku pomocou kolektorových tyčí.0006 Prúdenie elektrického prúdu cez hliníkovú podložku a katódu sleduje dráhu najmenšieho odporu. Elektrický odpor u bežnej katódovej kolektorovej tyče je priamo úmerný dĺžke dráhy prúdu od miesta vstupu elektrického prúdu do katódovej kolektorovej tyče k najbližšej vonkajšej zbernici. Nižší odpor dráhy prúdu počínajúc od miest na katódovej kolektorovej tyči najbližšie k...

Spôsob a výrobná aparatúra pre elektrolyticky spracovávané výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 954

Dátum: 21.10.2002

Autor: Hübel Egon

MPK: C25D 17/10, C25D 17/00, C25D 17/16...

Značky: aparatúra, výrobky, spracovávané, elektrolytický, spôsob, výrobňa

Text:

...plošných spojov počas elektrolytického galvanizovania, Vedené a vlečene hrany dosiek plošných spojov priečne uložené na smer prepravy nemôžu byťochránené maskami, pretože prechádzajú Výrobnou aparatúrou0007 Na začiatku výrobného procesu nie sú dosky plošných spojov v galvanizačnom zariadeni. Vďaka okrajovému efektu vodiaca hrana prvej dosky plošných spojov vstupujúca do výrobného zariadenia je spracovávaná pri príliš vysokej prúdovej hustote....

Elektrolyticky regenerovateľný leptací roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281643

Dátum: 13.04.2001

Autor: Lindinger Bernd

MPK: C23F 1/46, C23F 1/34

Značky: roztok, regenerovatelný, leptací, elektrolytický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný elektrolyticky regenerovateľný leptací roztok na leptanie dosiek vodičov a tvarových dielcov z medi a zliatin medi, s obsahom síranu tetramomeďnatého, amoniaku, síranu amónneho, chloridu amónneho, prípadne dusičnanu amónneho, ako i katalyzátora zvyšujúceho rýchlosť leptania. Leptací roztok obsahuje ako katalyzátor vanád alebo niektorú zlúčeninu vanádu v množstve od 1 mg do 99 mg na jeden liter leptacieho roztoku, počítané ako vanád.

Membránový elektrolytický článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278309

Dátum: 04.09.1996

Autor: Oronzio De Nora

MPK: C25B 11/03

Značky: článok, elektrolytický, membránový

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový elektrolytický článok obsahuje najmenej jednu súpravu anódy a katódy, oddelených membránou. Najmenej jedna z anód (108a) a katód (114) je tvorená tuhým hrubým kovovým sitom a poddajným jemným kovovým sitom s elektrokatalytickým povrchom a najmenej so štyrmi prameňmi alebo okami na cm. Jemné kovové sito je usporiadané na hrubom kovovom site a je s ním v elektrickom kontakte, pričom jemné sito priamo prilieha k membráne (105).

Elektrolytický článek pro získávání kovů z minerálních nebo obohacených rud a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266321

Dátum: 13.12.1989

Autor: Everett Peter Kenneth

MPK: C25C 1/18

Značky: způsob, výroby, elektrolytický, článek, kovů, minerálních, obohacených, získavání

Text:

...již bylo řečeno, z výsledků dosavadních výzkumů vyplynulo překvapující zjištění,že vzájemné rovnoběžné rozmístění katod a anod není nezbytné. Radiální uspořádání anod prokázalo dostatečnou chemickou účinnost a umožňuje dosáhnout lepších výsledků při získávání kovů. Avšak také může dojít k uplatnění již zmíněného vzájemné rovnoběžného uspořádání nebo alespoň přibližně rovnoběžného uspořádání, jestliže se použije klínovitého tvaru anod. Anody...

Přísada do chromátovacích přípravků určených pro chemickou pasivaci elektrolyticky vylučovaných zinkových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247513

Dátum: 15.01.1987

Autori: Záruba Jiří, Kühnl Zbyněk, Novotný Miloš, Porazil František, Novák Miroslav, Dostál Jaroslav

MPK: C23C 22/06, C23C 22/53

Značky: zinkových, prísada, určených, přípravků, vylučovaných, pasivaci, elektrolytický, chemickou, chromátovacích, povlaků

Text:

...790 g fluoridu sodného, 103 g síranu sodného kalc. běžné technické čistoty se důkladně promísí v míchacím zřízení spolu s 0,6 g 3,3,5,5-tetrabromvZíská se 1 000 g pasivačního přípravku, který byl použit ve forměroztoku o koncentraci 6 q/l pro pasivaci zinkových povlaků jako V příkladu 1. Pasivace byla prováděna při pH lázně 2,3- teplotě 18 °c po dobu 15 s a vyloučený povlak se vyznačoval lesklou stŕíbrnou barvou155 q chromanu sodného, 843,5...

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227288

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nechvátal Stanislav, Hašlarová Marie, Polák Josef

Značky: staveb, zařízení, katodické, vodních, ochrany, anoda, elektrolytický, rozpustná, kovových, pomocná

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb, vyznačená tím, že je tvořena podélnou elektrodou (4) z elektrolyticky rozpustného kovu, k níž jsou mechanicky i elektricky vodivě připojeny jednak nejméně dvě nosné konstrukce (5) z téhož materiálu jako podélná elektroda (4), spojená s přívodem elektrického proudu (7) a jednak nezávisle na nosné konstrukci (5) nejméně dvě tyče (6) ze stejného materiálu...

Tantalový elektrolytický kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 226818

Dátum: 01.09.1985

Autori: Jáneš Pavel, Kubeš Jan

Značky: tantalový, elektrolytický, kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Tantalový elektrolytický kondenzátor se středícím kotoučem a těsnícím elastomerem, vyznačený tím, že anodový systém /l/ je zcela nebo zčásti překryt tvarovaným perforovaným nebo porézním elementem /2/ z tuhého izolantu, kterým prochází vývodní trn /3/, na který je nasunut kroužek /4/ z elastomeru, na němž spočívá středicí kotouč /5/ z tuhého izolantu, přičemž tato soustava je vložena do pouzdra /6/, které je opatřeno drážkou /7/ po obvode v...

Mnohostupňový elektrolytický skrubr

Načítavanie...

Číslo patentu: 216141

Dátum: 15.06.1984

Autori: Pecák Václav, Matouš Václav

Značky: skrubr, elektrolytický, mnohostupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Mnohostupňový elektrolytický skrubr se sérií proudových ventilátorů, např. ejektorů, napájených absorpčním roztokem pomocí jediného čerpadla z centrálního zásobníku a ústících do jednotlivých separačních sekcí, jejichž spodní část je ponořena v absorpčním roztoku a uzavřena pouze kapalinovým uzávěrem, vyznačený tím, že vodivý plášť centrálního zásobníku (4) a jednotlivé, do kapaliny v elektricky nevodivých separátorech (11, 22, 33) vnořené...