Patenty so značkou «elektrolytické»

Pece na elektrolytické získavanie hliníka s uvoľňovaním kyslíka na anódach, spôsob výroby hliníka a bezuhlíková anóda

Načítavanie...

Číslo patentu: 286563

Dátum: 15.12.2008

Autor: De Nora Vittorio

MPK: C25C 3/00, C25C 7/00

Značky: spôsob, anoda, uvoľňovaním, výroby, získavanie, bezuhlíková, elektrolytické, anódach, hliníka, kyslíka

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na elektrolytické získavanie hliníka pozostáva z najmenej jednej bezuhlíkovej anódy na báze kovu (10) s elektricky vodivou kovovou konštrukciou (12, 13, 15), ktorá je ponorená v podstate paralelne k protiľahlej katóde (20, 21, 22). Takáto kovová konštrukcia (12, 13, 15) obsahuje sériu paralelných horizontálnych anódových členov (15), z ktorých každý má elektrochemicky aktívny povrch (16), na ktorom sa počas elektrolýzy anodicky uvoľňuje...

Spôsob predúpravy substrátu z kalenej ocele, kovaného železa alebo liatiny určeného na elektrolytické nanášanie povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8415

Dátum: 03.06.2008

Autori: Jordan Manfred, Pfiz Roland

MPK: C25D 5/26, C25F 1/06, C25D 5/36...

Značky: spôsob, železa, povlaků, substrátů, ocele, elektrolytické, určeného, liatiny, kovaného, nanášanie, kalenej, předúpravy

Text:

...povlakom geometrický zložitejšich súčiastok.0007 Majú však tú nevýhodu, že rôzne základné materiály môžubyť opatrené len nedostatoćnou vrstvou. Pri vylučovani zinkualebo zinkovej zliatiny z alkalickeho elektrolytu dochádza súčasne s vylučovaním zinku alebo zliatiny zinku vždy aj k vylućovaniu vodíka. Podľa vlastností materiálu môže pritom dôjsť k tomu, že V oblastiach s nízkou hustotou dochádza len k vylučovaniu vodíka a nedochádza k...

Pd a Pd-Ni elektrolytické kúpele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12659

Dátum: 07.05.2008

Autori: Bronder Klaus, Berger Sascha, Simon Franz, Weyhmueller Bernd, Manz Uwe, Oberst Frank

MPK: C25D 3/56, C25D 3/52

Značky: pd-ni, elektrolytické, kúpele

Text:

...látku a uvádza paládium vo forme pevnej zlúčeniny tvorenej síranom paládia a etyléndiamínom. Sol obsahuje 31 až 41 paládia (molárne pomery SO 4 Pd v rozsahu 0,9 a 1,15 a etyléndiamínHPd v rozsahu 0,8 a 1,2). Nie je rozpustná vo vode, rozpúšťa sa všakv elektrolyte s nadbytkom etyléndiamínu (Plating Surface Finishing, (2007) 4, str. 26-35,St. Burling Precious Metal Plating and the Environment). Soľ umožňuje síce dodávať paládium s menším...

Článok na elektrolytické získavanie hliníka s katódou na báze kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9079

Dátum: 22.04.2008

Autori: De Nora Vittorio, Nguyen Thinh

MPK: C25C 3/08

Značky: hliníka, elektrolytické, článok, katodou, báze, získavanie

Text:

...a roztaveným hliníkom, Avšak rozpustnost volfrámu alebo molybdénu v roztavenom hliníku nie je dostatočne nízka, keď sa používa samotný, aby sa dosiahli predmety vynálezu. V skutočnosti, keď článok na elektrolytické získavanie hliníka využíva katódu z kovového volfrámu alebo molybdénu v priamom kontakte s roztaveným hliníkom, je rýchlosť korózie katódy zvolfrámu alebo molybdénu rádovo 2 až 3 mikróny za hodinu, čo je komerčne neprijateľné....

Elektrolytické články hliníka s uhlíkovými katódovými blokmi s heterotypickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15321

Dátum: 17.12.2007

Autor: Feng Naixiang

MPK: C25C 3/08

Značky: elektrolytické, blokmi, uhlíkovými, články, heterotypickou, hliníka, strukturou, katodovými

Text:

...literatúry je možné zistiť, že výška hrebeňa vĺn povrchu taveného hliníka na katóde elektrolytického článku je približne 2 cm. Ak tavený hliník v elektrolytickom článku nie jezvlnený, elektrolytický článok môže vykonávať elektrolytickú produkciu ak je vnútorná 2elektródová vzdialenosť 2,0 až 3,0 cm. Preto môže byť napätie v článku znížené o 0,7-1,0 v,takže je možné dosiahnut cieľ ušetrenia spotreby energie elektrolytického článku o približne...

Viacčlánková valcová elektróda na elektrolytické čistenie vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4559

Dátum: 07.09.2006

Autor: Kolesár Milan

MPK: C02F 1/461

Značky: válcová, viacčlánková, elektroda, čistenie, elektrolytické

Text:

...na čistené médium,kontinuitu alebo diskontinuitu procesu čistenia, objem reaktora a požadované množstvo čisteného média v danom časovom intervale. Viacprvková sústava valcových elektród pre elektrolyticke čistenie vôd dosahuje optimálnu účinnost najmä tým, že zabezpečuje rovnomemé vyplnenie celého objemu s maximálnou účinnou plochou jednotlivých prvkov pri použití reaktora s kruhovým prierezom, pričom sa minimalizuje výskyt tzv....

Zariadenie na elektrolytické pokovovanie zinkom alebo zinkovými zliatinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2727

Dátum: 21.12.2004

Autori: Thiery Lionel, Gonzalez François, Pommier Nicolas, Duprat Jean-jacques

MPK: C25D 3/56, C25D 17/10

Značky: zinkom, zariadenie, pokovovanie, zliatinami, zinkovými, elektrolytické

Text:

...katódový a anódový priestor, b) diel je ponorený do vodného katolytu s alkalickým pH v katódovom priestore s obsahom zinočnatanových iónov a prípadne iónov aspoň jedného kovu iného ako zinok ac)vodný anolyt s alkalickým pH je obsiahnutý V anódovom priestore a obklopuje anódu z kovu nerozpustného V anolyte, vyznačené tým, žed)priehradka je vytvorená z materiálu s otvorenými pórmi. Označenie otvorené póry alebo otvorená pórozita je trebachápať...

Elektrolytické kondenzátory s polymérnou vonkajšou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6087

Dátum: 05.10.2004

Autori: Jonas Friedrich, Merker Udo, Wussow Klaus

MPK: H01G 9/15

Značky: polymérnou, elektrolytické, vrstvou, kondenzátory, vonkajšou

Text:

...náročné zosúladenie parametrov procesu. Toto ale spôsobuje veľkú náchylnosť procesu výroby k poruchám. Prídavok materiálu spojiva za účelom rýchleho vytvorenia vrstvy je taktiež problematický, pretože materiály spojiva zamedzujú oxidačnej in-situ-polymerizácii. Okrem toho musí byť vrstva polymerizovaná in sítu spravidla premytím zbavená zvyšných solí, čim vznikajú diery v polymémej vrstve.Hrubá vonkajšia vrstva sdobrým pokrytím hrán môže byt...

Článok na elektrolytické získavanie kovov s čističom elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10659

Dátum: 10.08.2004

Autori: Schnyder Frank, Nguyen Thinh, De Nora Vittorio

MPK: C25C 3/06, C25C 7/00, C25C 3/08...

Značky: elektrolytické, kovov, čističom, získavanie, článok, elektrolytu

Text:

...produkovaného hliníka s neprijateľným množstvom takýchto foriem kovov, navrhla sa činnost článku pri prísne kontrolovaných podmienkach, ako je opisané v niektorých vyššie uvedených odkazoch, ako aj v US Patentoch 6,540,887 (de Nora), 6,521,116(Duruz/de Nora/Crottaz), 6,572,757 (de Nora/Berclaz) a PCT prihláškach WO 0 O/407 (de Nora), WOO 1/31086 (de Nora/Duruz), WO 01/42535 (Duruz/de Nora), W 002/097167 (Nguyen/de Nora), WO 03/OO 6716...

Spôsob a zariadenie na elektrolytické povliekanie povrchu valca na kontinuálne liatie tenkých kovových pásov vrstvou kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283880

Dátum: 03.03.2004

Autori: Breviere Yann, Catonne Jean-claude, Allely Christian, Jolivet Eric, Lavelaine Hervé

MPK: C25D 1/04

Značky: povliekanie, spôsob, povrchu, tenkých, liatie, zariadenie, kontinuálně, pásov, elektrolytické, kovových, valca, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob elektrolytického povliekania povrchu valca na kontinuálne liatie tenkých kovových pásov medzi dva valce alebo na jeden valec vrstvou kovu. Lejacia plocha valca je aspoň čiastočne ponorená do roztoku elektrolytu obsahujúceho soľ kovu, ktorý má byť nanášaný tak, že smeruje proti aspoň jednej anóde, pričom uvedená plocha je umiestnená ako katóda. Medzi lejacou plochou a elektrolytickým roztokom je vytvorený relatívny pohyb....

Spôsob na elektrolytické vylučovanie medi z chlorovodíkových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1148

Dátum: 02.03.2004

Autori: Macdonald Stacey, Jiřičný Vladimír, Robinson Douglas

MPK: C25C 1/00, C25C 5/00, C25C 7/00...

Značky: chlorovodíkových, spôsob, vylučovanie, elektrolytické, roztokov

Text:

...teda s elektródami pevnej planárnej geometrie, je značne nižšia ako kvalita produktu získaného zo siranu. Hoci je pravdou, že ako je uvedené vyššie, depozicia zo síranu musi prebiehať pri prúdových hustotách maximálne 1 kA/mz aj kvôli problému súrodostia Iesku depozitu, pri práci vchlorídovom prostredí sa aj pri veľmi nízkej prúdovej hustote pozoruje značná tvorba dendritu, čo dáva produktu nedostatočnú konzistentnosť a matný vzhľad vo...

Článok na elektrolytické získavanie hliníka s anódami na báze kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11480

Dátum: 17.10.2003

Autori: Duruz Jean-jacques, Nguyen Thinh, De Nora Vittorio

MPK: C25C 3/18, C25C 3/06

Značky: anodami, článok, báze, získavanie, hliníka, elektrolytické, kovov

Text:

...teplotách do 900 °C. V US patentoch6,258,247 a 6,379,512 elektrolyt ďalej obsahuje 0,004 až 0,2 hmotn. aditív prechodných kovov, aby sa ulahčilo rozpustenie oxidu hlinitého a zlepšila sa činnosť katódy.0010 US patent 5,725,744 (de Nora/Duruz) zverejňuje článok na výrobu hliníka s anódami vyrobenými z nikIu, železa a/alebo medi v elektrolyte pri teplote od 680 do 889 °C obsahujúcom 42-63 hmotn. AĺFa, do 48 hmotn. NaF, do 48 hmotn. LiF a 1...

Spôsob elektrochemického rozpúšťania práškov a na to vhodné elektrolytické články

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5839

Dátum: 04.04.2003

Autori: Meese-marktscheffel Juliane, Mathy Wolfgang, Gille Gerhard, Stoller Viktor, Olbrich Armin

MPK: C22B 34/00, C22B 3/00, C22B 7/00...

Značky: vhodné, spôsob, práškov, články, elektrolytické, elektrochemického, rozpúšťania

Text:

...pomocou anodického rozpúšťania. Elektrolyzátor obsahuje vreteno, ktoré je usporiadané rozčlenene velektricky izolovanom strmeni. Dolná časť katódy existuje vpodobe sektora a perforácia dolnej časti katódy zosilňuje prúd odpadového plynu vystupujúceho z reakčnej zóny. Horná časť katódy tvorí nosič a obsahuje zárezy napripevnenie vretena, pričom anóda existuje v podobe bubienka s prírubou, ktorý je plnenýmateriálom anódy z plniacej násypky....

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s teplotním rozsahem minus 55 až plus 125 stupňů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 270641

Dátum: 12.07.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 4/20

Značky: kondenzátory, elektrolyt, rozsahem, impregnační, teplotním, elektrolytické, stupňů, mínus

Text:

...tsplotä plus 125 C Jsou dostatečně stabilní - nepoeobi korozivně na Al slektrody, nsrozrušuji dislsktriokou kyeličnikovou vrstvu, maji dob rou foruovaci schopnost. sls jiekřici napětí vhodné pouze pro kondenzátory s provoznim napětin 6 až 100 V.Tento nedostatok - nízká jiskřici napětí - při zachování ostatních přednosti - je odstraněn impregnačnim elsktrolytem podle vynálezu, jehož podstatou Je, že se skládá z 70 až 92 hmotnostnich dilů...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270639

Dátum: 12.07.1990

Autori: Treml Petr, Buryan Petr, Mitera Jiří, Munzar Josef

MPK: C25D 3/22

Značky: zinkových, prísada, elektrolytické, povlaků, vylučování, leskutvorná

Text:

...leskutvorná příeady do elabě kyeelých bezamonných zinkovacích lázní je to, že vysokého leeku povleku po celém povrchu pokoveného předmětu ja doseženo již po přídavku 1 až 2 ml 5 roztoku příeIdyts 1 koholu a l až 3 uhlíky v molekula do l litru lázně. Použití pŕíeedy podle vynilezu umožňuje použít vyčiích koncentra cí chlorídových iontů. aniž by dochdzelo l vyeolení pŕíeady i za teplot vyšších než 30 °c.velkou výhodou příeady je to, že ae...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s hliníkovými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269133

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 13/04

Značky: elektródami, elektrolyt, kondenzátory, hliníkovými, elektrolytické, impregnační

Text:

...jsou dány vlastnostmi a koncentraci přidaných sloučenin obsahujícich ionogeny k vhodnému organlckému rozpouštědlu.Nedostatky - úzké teplotni rozmezi a nestabilita při vysokých teplotách - uvedené u elektrolytů na bázi etylenglykolu s kyselinou boritou nebo s kyselinou adipovou jsou odstraněny impregnačnim elektrolytem na bázi dimetylformamidu dle vynálezu, který se skládá z 68 až 93 hmotnostnich dilů dimetylŕormamidu, 5 až 25 hmotnostnich...

Způsob elektrolytické regenerace ionexů ve směsném loži a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265577

Dátum: 13.10.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: B01J 49/00

Značky: loží, směsném, ionexů, elektrolytické, regenerace, tohoto, způsobu, způsob, provádění, zařízení

Text:

...jejich jednotlivých složek. Přitom jedna polovina rozdělené směsi ionexů se regeneruje v regeneračním cyklu katolytem a druhá polovina anolytem. Po ukončené regeneraoi se takto zregenerované části směsného, dočasně rozděleného lože opět smísí a po odstranění, například vypuštěním zbytků anolytů a katolytü, vrací zpět do zásob hrdle 5 je umístěno potrubí § pro odvod deionizované vody. Proti dnu 3 jsou vytvořeny, 3 265577níku regeneračního...

Způsob elektrolytické rafinace mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264318

Dátum: 12.07.1989

Autori: Jordan Thomas, Goffman Martin

MPK: C25C 1/12

Značky: mědi, způsob, rafinace, elektrolytické

Text:

...několik přídavných činidel, která se k němu přidávají ve snaze zlepšit výkon. Jestlíže tato přídavná činidla by nebyla přimísena do elektrolytu, stala by se hotováe 13 ktľ° 1 Yt 1 CkY nanesená měd povlaku bud měkkou nebo hrubé krystalíckou. Narúst nodu 1 ímědi na katodách, které často rostou, až se dotknou sousední anody, čímž vyvolévají zkrat, byl by podporovän a vyžadoval by přídavné osoby pro jejich odstraňovaní, a kromě toho by snižoval...

Zařízení pro elektrolytické vyvíjení vodíku a kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264061

Dátum: 12.05.1989

Autori: Benedikt Vladimír, Tesař Rudolf, Rabas Otomar

MPK: C25B 1/02

Značky: vodíku, kyslíku, elektrolytické, vyvíjení, zařízení

Text:

...elektrody tvořici nádobu. Ustavení přívodu a stojiny vůči vnější . elektrodě izolační vrstvou a izolací, které je oddělují,a včleněním izolačních trubek mezi izolací a vnitřní elektrodu se dosáhlo provozní spolehlivosti s minimalizováním možnosti zkratu obou elektrod.příkladné provedení zařízení podle vynálezu v celkovém pohledu zn-.gizorňuje obral a v detailním řezu jednoho páru elektrCd Obrozovnější elektrody gtvoříĺí nádoby jsou ustaveny...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260892

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 9/02

Značky: elektrolyt, kondenzátory, elektrolytické, impregnační

Text:

...čpavku a anilinfosfátu, který sestava z10 hmotnostních dílů směsi kyseliny jantarove a kyseliny adipové, přičemž jejich vzájomný poměr je 11 až 7 3, 73 hmotnostních dílů etylénglykolu, 8,3 - 10,9 hmotnostních dílů čpavku, 0,5 - 0,8 hmotnostních dílů anilinfostátu, 1 hmotnostního dílu kyseliny octové, 4 - 26 hmotnostních dílů vody,1 - 6 hmotnostních dílů octanu amonného.Elektrolyt tohoto složení vykazuje nizký specifický odpor,...

Elektrolytické bezelektrodové zařízení na regeneraci ionexu od sorpčních jedů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260836

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pecháček Ivo

MPK: B01J 49/00

Značky: elektrolytické, sorpčních, regeneraci, ionexů, zařízení, bezelektrodové, jedů

Text:

...zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů je tvořeno vilcovou nádobou LQ, k jejímuž hrdlu je pripojene turbulenční cyklonová hlavice gQ opatŕene vstupom gl. Dno ll válcové nádoby QQ je spojeno se separátoren §Q ionexu. Velcová nádoba QQ s aktivní zónou 15 je spojene se sekundárním vinutín ąg transfornátoru JQ,jehož primdrní vinutí 31 je nepojeno na zdroj QQ elektrickeho proudu. Sekundární vinutí ąg transformátoru Q je tvořeno...

Elektrolytické zařízení pro regeneraci ionexu od sorpčních jedů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260835

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pecháček Ivo

MPK: B01J 49/00

Značky: ionexů, zařízení, sorpčních, elektrolytické, regeneraci, jedů

Text:

...účinku bez zvýšení teploty a agresivity prostředí.Prod 1 užujese tak životnost ionexu a zvyšuje se jeho sorpční kapacita.Na přiloženěm výkresu je v řezu schematicky znázornčnjeden příklad provedení zařízení podle vynálezu.Elektrolytické zařízení pro regenereci ionexu je tvořeno válcovou nádobou gg, která je v horní části napojena na turbulenční cyklonovou hlavici 39. Turbulenční cyklonová hlavice 39 je přes vstup 31 ionexu spojene s poslední...

Zařízení pro elektrolytické zpracování kovových vzorků pro elektronové mikroskopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259032

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čemeris Ivan, Tyščuk Michail, Kapličnyj Vilen, Skorobogaťko Valerij, Ryžkov Vasilij, Korotkoručko Nikolaj

MPK: C25F 7/00

Značky: elektrolytické, mikroskopy, kovových, vzorků, zpracování, zařízení, elektronově

Text:

...snexrponnra, něroqnnx TOEE nonHpoBxnycHnurenb roka nnnnxannu nauana oöpasonannx oraepc run, 0 őbeKTOnepxaTenh u cncTeMy anexwponon, cornacno nsoöperennm cnaömenonennoň 5 oőbenronepmarene H connom nna noaun snexwponwa, pacnonomennwn c npyroü CTODOHH o 6 beKToepmaTena, npHueM conno coenueao c ucTouHuKoMToKa.Haoôpereane noacuaercn qepTexcoM, me npencrannena tbynmmonanbuan cxeMa npenaraeuoro ycrpoňcwna. ~Ycrpoñcwno conąpmnw xopnyc 1 c rnesou nn...

Přísada do lázní pro elektrolytické leštění kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258819

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bartoň Karel, Svobodný Zdeněk, Kušnierik Ondrej, Šulc Jiří

MPK: C25F 3/24

Značky: kovových, lázni, prísada, elektrolytické, materiálů, leštění

Text:

...zejména kyseliny orthojosforečné a eírové, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že přísada je tvořena koloidní disperzí sloučeniny Me 203 . 3 P 205 . 6 HZO, kde Me je znakem pro kovy,tvořící stabilní oxidy uvedeného složení, zejména pro hliník Al, železo Fe a chrom Cr.Vynález je založen na zjištění specifických vlastností roztoků polymerních sloučenin,které vznikají v soustavě HZO, P 205, Me 203 jako přísady do základního...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků o tloušťkách do 50 mikrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258358

Dátum: 16.08.1988

Autori: Porazil František, Dostál Jaroslav, Záruba Jiří, Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Štucbart Vojtěch, Šulc Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: leskutvorná, povlaků, mikrometrů, elektrolytické, tloušťkách, prísada, zinkových, vylučování

Text:

...organické rozpouštědlo - ethanol, propanol, izopropanol nebo aceton a dále vodu.Bylo zjištěno, že tato přísada má schopnost umožnit V slabě kyselých zinkovacích lázních vylučování vysoce lesklých, dobře vyrovnaných, tažných povlaků s minimálním vnitřním pnutím,porozitou a dobrou přilnavostí k základnímu kovu a vzhledem k obsahu aromatických azosloučenin převádět rozkladné produkty vzniklé průchodem elektrického proudu do velmi málo...

Způsob odstraňování iontů mědi a železa z elektrolytické niklovací nebo kobaltovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 244358

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kopecký Ivan, Kubieka Rudolf

MPK: C25D 21/22

Značky: kobaltovací, iontů, elektrolytické, odstraňování, lázně, způsob, mědi, železa, niklovací

Text:

...do kolony a prolěvat lázeñ touto kolonou. Toto jsou jen příkladná zabezpečení styku elektrolytickê niklovací lázně s kaseinem.Doba dostaěujícího styku lázně s kaseinem se snadno experimentálně stanoví z analýzy elektrolytickê niklovací lázně na obsah iontů mědi a železa.Hodnotaph lázně není kritickým znakem pro způsob tohoto vynálezu. Výhodné rozmezí pH je 2 až 5. Zbytky kaseinu se od lázně mohou oddělit výhodně Piltrací, a to zejména přes...

Leskutvorná přísada do elektrolytické slabě kyselé zinkovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253533

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šulc Jiří, Novotný Miloš, Szelag Petr, Šťastná Marcela, Záruba Jiří, Nedbal Karel, Ječmínek Antonín, Ziková Jitka, Svobodný Zdeněk

MPK: C25D 3/22

Značky: slabě, lázně, leskutvorná, prísada, zinkovací, elektrolytické, kysele

Text:

...až 2 hmot., nejméně jeden alkylenoxidovaný dvojmocný alkohol s nejméně jednou trojnou vazbou, například reakční produkt 2-butin 1,4-diolu s nejméně jedním molem etylenoxídu a/nebo propylenoxidu v množství 0,001 až 10 hmot.a do lCO hmot. rozpouštědla například vody, etanolu, acetonu. Pro zlepšení fyzikálně mechanických vlastností povlaků, přede vším hodnot vnitřního napětí, je výhodné, obsahuje-li leskutvornádřpřísada podle vynálezu dále...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování lesklých niklových povlaků o tloušťkách do 10.mí. m

Načítavanie...

Číslo patentu: 241666

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gaulliard Jean-michel, Schönafinger Karl, Bohn Helmut, Thiemer Klaus, Weischer Carl-heinrich, Mckenna Joan

MPK: C25D 3/12

Značky: niklových, elektrolytické, tloušťkách, prísada, leskutvorná, lesklých, vylučování, 10.mí, povlaků

Text:

...zplodiny z galvanícké lázně odstraňovat. K rozkladu reakčních zplodín nejčastěji se používají silná oxidační činidla peroxid vodíku nebo manganistan draselný s následující absorpcí rozkladných zplodín na aktivním uhlí. Tím vznikají značné ekonomické ztráty ztráta části elektrolytu, rozklad prakticky celého množství leskutvo-riíých přísad a náklady na zoxidrovaclla). odstranění reakčních produktů není dokonalé a musí se periodicky...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování niklových povlaků o tloušťkách do 50.mí. m

Načítavanie...

Číslo patentu: 241665

Dátum: 15.09.1987

Autori: Scott Gerald, Scheffler Gerhard, Buchholz Karl-heinz, Kleim Karl-heinz, Förster Erhard, Al-malaika Sahar Nadum, Emig Peter

MPK: C25D 3/12

Značky: elektrolytické, leskutvorná, prísada, vylučování, povlaků, niklových, tloušťkách, 50.mí

Text:

...ztráty ztráta části elektrolytu, rozklad prakticky celého množství leskutvorných přísad a náklady na oxido~vad 1 a. odstranění reakčních produktů neni dokonalé a musí se periodicky opakovat.Uvedené nedostatky .odstraňuje leskutvorná přísada podle vynálezu, jejíž podstata spočíva vtom, že sestava z 10 až 30 0/0 hmot. aromatických sloučenin s nenasycenou vazbou mezi uhlíky sousedícimí se sulfonovou skupinou, 5 až 50 hmot. solí...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování lesklých niklových povlaků o tloušťkách do 25.mí. m

Načítavanie...

Číslo patentu: 241664

Dátum: 15.09.1987

Autori: Del Soldato Piero, Schmidt Günter, Hammer Rudolf, Engel Wolfhard, Trummlitz Günter, Eberlein Wolfgang

MPK: C25D 3/12

Značky: lesklých, povlaků, niklových, vylučování, prísada, elektrolytické, tloušťkách, leskutvorná, 25.mí

Text:

...nejčastěji se používají silná oxidační činidla peroxid vodíku nebo manganistan draselný s následující absorpcí rozkladných zplodin na aktivní uhlí. Tím vznikají značné ekonomické ztráty ztráta části elektrolytu, rozklad prakticky celého množství leskutvorných přísad a náklady na oxidovadlo). odstranění reakčních produktu není dokonalé a musí se periodicky opakovat.Uvedené nedostatky odstraňuje leskutvorná přisada podle vynálezu, jejíž...

Zařízení k elektrolytické regeneraci kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246559

Dátum: 20.08.1987

Autori: Ivony Józsefné, Szajáni Béla, Kiss Jánosné

MPK: C25C 1/20

Značky: zařízení, regeneraci, kovů, elektrolytické

Text:

...woxononsom, npowexamue B oönacrn cwenm öaxa, unnunnpnqecxnm CTaHbHHM nHcToM, Koropuñ onnonpemeano oöpaaýew Buemuuň Henonnmnmñ anexrpo. 3 TOT 3 HeKTp 0 n, a raxxe pyrne,ncTpannaewme no Heoőxonnmocru Bo aHyTpb KoHueHTpHqecKH pacnonoxennue, uenonux 2465593 HHe BHGKTDORH, MOFYT TOXE ÓHTL HOHM HHHHHĽDSMM, OHHOČTOPOHHČ aaxpuwumuno oTHomeaum K Toxonpoaonam. Ecnn noàaqa Toxa K Henonnumumu anexrponaunpogouw no Hapymuoü nonepxuocvu...

Vodná lázeň na elektrolytické vylučování povlaků železa anebo jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250473

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klapka Vladimír, Svobodný Zdeněk, Šílová Alena

MPK: C25D 3/20

Značky: vylučování, slitin, anebo, vodná, lázeň, železa, povlaků, elektrolytické

Text:

...aminopolykarboxyłovou skupinu-N-lCHcOOOH 2 ,přičemž tato skupina může být jediná nebo tyto skupiny mohou být dvě až čtyři. V lázni může být jedna nebo dvě organické kyseliny a množství železitých solí -organických .kyselin je 0,1 až 20 g/l.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména v tom, že lázeň umožňuje pracovat při středních teplotách, při nichž povlaky vykazují jen velmi male nebo nulová p-nutí. Nebezpečí roztrhaní a .odlupování...

Prostředek pro elektrolytické snímání kovových povlaků z ocelových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250302

Dátum: 15.04.1987

Autori: Treml Petr, Buryan Petr, Mitera Jiří

MPK: C25F 5/00

Značky: předmětů, kovových, elektrolytické, snímání, prostředek, povlaků, oceľových

Text:

...obsahují polymerovaný dlethylentriamin, diethylenaminoacetát, diethylenaminochlorid, »diethyrlenamivno-nitrát nebo polymerovaný ethanolamin, .kyselinu mléčnou a kyselinu -akonitovou. Jejich cenové náklady jsou však vysoke.ĺĺlýłľľl jpoužívatným elektrolytem pro snímání vedených kovových -povlaků je směs obsahující dustčnan amonný a ethylengly 4rkol. jeho nevýhodou je poměrně malá stahovací rychlost.Uvedené nedostatky odstraňuje ,podle vynálezu...

Zařízení pro elektrolytické zinkování drátu v kyselých lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 249651

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kovařík Miroslav

MPK: C25D 17/10

Značky: kyselých, zařízení, drátu, zinkování, elektrolytické, lázních

Text:

...vyluhovacich venách a průběžnou cirkulecí elektrolytu mezi vyluhovací a pracovní vanou. Ani ono však neodstraňuje další nedostatky, projevujioi se jak u konvenčniho zařízení,tak i u zařízení dle způeohu Tainton, a to především prosto-J rovou náročnoet (šiřku) zinkovacích van a vysoké ztráty elektrické energie z titulu přechodového odporu mezi anodovým rámem a jednotlivými anodemi a velkého odporu elektrolytu z důvodu poměrně velké...

Zařízení k provádění polosuché elektrolytické dekontaminace

Načítavanie...

Číslo patentu: 237628

Dátum: 16.02.1987

Autor: Švejda Milan

MPK: G21F 9/00

Značky: elektrolytické, zařízení, polosuché, dekontaminace, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k provádění polosuché elektrolytické dekontaminace elektricky vodivých, rovinných nebo zakřivených povrchů. Podstatou vynálezu je, že zařízení k provádění polosuché elektrolytické dekontaminace sestává ze dvou elektricky vodivých desek l, 2, tvořících elektrodu, přičemž obě elektricky vodivé desky jsou bradavkovitými výstupky a po obvodu vzájemně spojeny a vytvářejí mezi sebou štěrbinu 6 sloužící pro plošný rozvod...

Zařízení pro elektrolytické vylučování kovů na předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236675

Dátum: 15.02.1987

Autori: De Vries Hans, Birkle Siegfried, Gehring Johann, Stöger Klaus

MPK: C25D 17/16

Značky: vylučování, předměty, elektrolytické, zařízení, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrolytické vylučování kovů na předměty pro kontinuální práci s malými předměty a pro použití hliníkoorganického elektrolytu prostého kyslíku a vody sestává z plynotěsně uzavíratelné galvanizační vany opatřené horizontálně uspořádaným otočným galvanizačním bubnem. Na jedné straně bubnu je uspořádán vstupní prostor a na druhém konci bubnu výstupní prostor. Oba tyto prostory jsou opatřeny kapalinovými komorami, dělicími stěnami a...

Zařízení pro elektrolytické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234021

Dátum: 15.09.1986

Autor: Jonsson Gőran

MPK: C25D 5/04

Značky: zařízení, elektrolytické, pokovování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrolytické pokovování předmětů v řadě operací, které sestává ze sklíčidla pro upnutí předmětu, řady elektrod, které se jednotlivě pomocí držáku přemisťují k předmětu, a prostředků pro přívod určitého elektrolytu v dané operaci do oblasti otáčejícího se předmětu a nehybné elektrody, která je v průběhu operace připojena k jednomu pólu zdroje stejnosměrného proudu, jehož druhý pól je propojen s předmětem. Držáky elektrod jsou...