Patenty so značkou «elektrolytická»

Vysoko stabilná elektrolytická voda so zníženou pološírkou signálu NMR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14697

Dátum: 25.04.2008

Autori: Chen Yongge, De Noni Roberto

MPK: A61K 33/00, C02F 1/461, A61P 17/00...

Značky: zníženou, signálu, vysoko, stabilná, elektrolytická, pološírkou

Text:

...mV. Kyslé vody podľa predloženého vynálezu sa výhodne vyznačujú oxidačno-redukčným potenciálom od približne 100 do asi 130 O mV, pH hodnotou od asi 1,0 do asi 3,0 a/alebo neprítomnosťou žiadnych detegovateľných ťažkých kovov.Vo zvlášť výhodnom uskutočnení vynálezu má voda stabilitu V termínoch pH, oxidačno redukčného potenciálu alebo pološírky NMR signálu, ktorá presahuje 180 alebo dokonca 365 dní, ak je skladovaná za vhodných podmienok,...

Elektrolytická vaňa a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9828

Dátum: 12.09.2007

Autori: Rutlin Jörn, Haugland Elin, Hop Jörund, Övstetun Frank, Mathisen Sara Thörnblad, Jarek Stanislaw

MPK: C25C 3/16, C25C 3/06

Značky: elektrolytická, prevádzky, vaňa, spôsob

Text:

...podľa tejto publikácie zaznamená zvýšený odpor kvôli vyššie uvedenej obmedzenej ploche prenosu prúdu a zodpovedajúcim vysokým bodový prúdovým hustotám. Zvisle usporiadané diery v karbónových blokoch môžu slúžit ako body zoslabenia, kde môže nastať tvorba prasklin a zvýšený počet čapov,aby sa zvládla potreba prúdu veľkých vani dneška, ešte zhorší túto situáciu.0015 D 1 (EP 0 145 412) opisuje vaňu na redukciu hliníka sobkladom, ktorým môže...

Kompaktná elektrolytická úpravňa vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3718

Dátum: 03.02.2004

Autori: Šnajdr Jaromír, Záruba Milan

MPK: C02F 1/461

Značky: kompaktná, elektrolytická, úpravňa

Text:

...ventil 5. Prívod vody do jednotky je zaistený vtokovým potrubím 6, vedúcim do veka 3 rúrky elektrolyzéra 2. Voda sa po prechode rúrkou elektrolyzéra 2 prevádza výtokovým potrubím 7 do homej časti oceľového skeletu 1. Po prechode vody náplňou filtra ll umiestnenej na filtračných dýzach 10 sa upravená voda odvádza sústavou ovládacích armatúr 9. Na zbemom potrubí 8 pracej vody je za ovládacími armatúrami 9 umiestnený ručný kohútik 13,...

Elektrolytická čistiareň vôd s rotujúcimi elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 282797

Dátum: 18.11.2002

Autori: Šebo Dušan, Smolnický Peter

MPK: C02F 1/461, C02F 1/48

Značky: rotujúcimi, elektrolytická, čistiareň, elektródami

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická čistiareň vôd pozostáva z elektrolytickej nádoby (1) s prívodom (2) čistenej a odvodom (3) vyčistenej vody, ktorá má v hornej časti zberač (4) peny a na dne kalový otvor (5), je osadená najmenej šiestimi elektródami (12) a (13) uloženými radiálne k otáčavej osi (7) s pohybom v oboch smeroch. Elektródy (12) a (13) sú pripojené na zdroj (8) elektrického prúdu a riadiaci systém (9). Elektródy (12) a (13) sú odizolovane umiestnené v...

Elektrolytická čistiareň vôd s radiálnymi rotujúcimi elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2438

Dátum: 16.05.2000

Autori: Šebo Dušan, Smolnický Peter

MPK: C02F 1/461

Značky: elektródami, rotujúcimi, elektrolytická, čistiareň, radiálnymi

Text:

...zo sústavy elektród, napájacieho zdroja a riadenia.Výhodou oproti doterajším riešeniam je to, že zariadenie pracuje na kombinovanom princípe, širokospektrálnej elektrolýze,iónovej oxidačno - redukčnej reakcii, rotačnom - flotačnom efekte a elektrokoagulačnom sedimentovani.Navrhované zariadenie je s výhodami vhodné použit tam, kde je vysoký obsah znečistenia vôd mikroorganizmami, kovmi, soľami, kyselinami, lúhmi a kde nie sú dobré...

Multifunkčná elektrolytická čistiareň vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1768

Dátum: 04.03.1998

Autori: Gardoš Miroslav, Šebo Dušan, Kluch Karol, Puškáš František

MPK: C02F 1/461

Značky: multifunkčná, elektrolytická, čistiareň

Text:

...so zabezpečením prívodu čistenej vody a odvodu vyčistenej vody, ako aj kalu a peny.Elektrická časť čističky pozostáva zo sústavy elektród, napájaciehoVýhodou oproti doterajším riešeniam je to, že zariadenie pracuje na kombinovanom princípe elektrokoagulácie, iónovej oxidačno-redukčnej elektrolýzy ako aj na flotačnom efekte, čim sa dosiahne multifunkčný charakterNavrhované zariadenie je s výhodami vhodné použit tam, kde je vysoký obsah...

Elektrolytická regenerační jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268730

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mainer Petr, Stručovský Jiří, Laudát Dalimil

MPK: C25D 21/18

Značky: jednotka, elektrolytická, regenerační

Text:

...katoda svým měnitelnym sklonem umožňuje definované vylučování kovových nečistot v požadovaném rozsahu. Změnou sklonu, při konstantním napětí zaručujícím doko Vnalé vylučovánípřähyĺečnéh 6 ňikIupřioptimálníproudové~hustotě na vylučovací čás ti kntody, dochází k volitelnámu rozložení spektra proudových hustot nutných pro vylučování kovových nečistot s možností změny Šíře zvolených proudovych hustot. Kryt na zadní části vylučovací katody...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování cínových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253963

Dátum: 17.12.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

MPK: C25D 3/30

Značky: elektrolytická, vylučování, katodické, cínových, povlaků, lázeň

Text:

...aplikace, například pro podmínky suchého tření,přípravu difuzních vrstev odolnýoh proti opotřebení a ocelových součástí se však vyžâdují galvanicky vyloučené cínové povlaky obsahující zabudované čâstice grafitu, které těmto povlakům dodávají samomazně vlastnosti. Snaha o vyřešení tohoto problému je uvedena v britském patentovém spisu č. 1 236 954. kde je popsáno elektrolytickê nanášení slitinových povlaků, mimo jiné kombinace cín-nikl,...

Elektrolytická vodní lázeň pro vylučování slitiny nikl – fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240582

Dátum: 15.08.1987

Autori: Grigorjev Valerij Vasiljevie, Grigorov Igor Dmitrijevie

MPK: C25D 3/56

Značky: elektrolytická, lázeň, slitiny, fosfor, vylučování, vodní

Text:

...a destrukci vyloučených povlaků.Vynález odstraňuje nedostatky dosud známých elektrolytických lázní pro vylučování slitiny nikl - fosfor a jeho podstata spočíva ve složení elektrolytu, ktery sestava z fluoroborítantt nikelnatého V koncentraci 100 až 600 g na 1000 m 1 vody, kyseliny borité v koncentraci 10 až 50 g na 1000 ml vody a fosfornanu nikelnatého, sodného, nebo amonneho, případně kyseliny íosiorite v koncentraci 1 až 50 g na 1 000 m...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování niklových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243681

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šesták Jan, Dusík Josef

MPK: C25D 3/12

Značky: povlaků, lázeň, niklových, vylučování, katodické, elektrolytická

Text:

...vrstev.současně se zde vsak uvádí, že získaná vrstvy jsou velmi hrubá, práäkovitá a částečně taká houbovitá, takže jsou pro technická poulití nevhodná.Dále sa ads uvádí, že přítomnost karbidu křemíku prakticlq zastavuje vastavování grefitu do vrstvy. Dále se konkrátná hovorí pouze o pŕíssdä grefitu.Z uvedeného rosboru je pan-ná, se se dosud dspěině nepodarilo vylučovení niklových vrstev obsehujících současně částice kerbidu kŕemíku a...

Elektrolytická lázeň pro vylučování mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232871

Dátum: 01.01.1987

Autor: Drašar Jaroslav

MPK: C25C 1/12

Značky: mědi, lázeň, elektrolytická, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrolytické lázně pro vylučování kovů, zvláště mědi, z roztoků obsahujících povrchově aktivní látky, zpravidla organické přísady, které umožňují získat na katodě kov s hladkým povrchem. Doposud používané povrchově aktivní látky např. thiomočovina nebo sulfitové louhy, však obsahují síru, která zhoršuje kvalitu vylučovaného kovu. Tento nedostatek se odstraňuje použitím alkylfenolu etylenoxidovaného např. monononylaryleteru...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování niklových povlaků s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217041

Dátum: 01.07.1984

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

Značky: povlaků, grafitem, niklových, lázeň, elektrolytická, dispergovaným, katodické, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování niklových povlaků s dispergovaným grafitem v množství 0,5 až 10 hmotnostních, sestávající z vodného roztoku solí vylučovaného kovu anorganických a organických sloučenin, vyznačené tím, že 1 1 lázně obsahuje 50 až 500 g solí niklu a přídavek 20 až 200 g intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou, obsahující jednu síranovou skupinu SO4 na 10 až 1 000 atomů uhlíku.

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování měděných povlaků s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217040

Dátum: 01.07.1984

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

Značky: měděných, katodické, vylučování, povlaků, elektrolytická, lázeň, dispergovaným, grafitem

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování měděných povlaků s dispergovaným grafitem, sestávající z vodného roztoku solí mědi, anorganických kyselin, organických přísad a přídavku intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou.

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování železných povlaků s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217039

Dátum: 01.07.1984

Autori: Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

Značky: grafitem, železných, povlaků, lázeň, dispergovaným, vylučování, elektrolytická, katodické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování železných povlaků dispergovaným grafitem sestávající z vodného roztoku solí železo, anorganických a organických sloučenin a přídavku intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou.

Elektrolytická lázeň pro katodické vyloučování slitinových povlaků železo-fosfor s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217038

Dátum: 01.07.1984

Autori: Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

Značky: katodické, dispergovaným, vyloučování, slitinových, železo-fosfor, grafitem, lázeň, elektrolytická, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vyluřování slitinových povlaků železo-fosfor s dispergovaným grafitem sestávající z vodného roztoku soli železa, sloučenin fosforu, anorganických a organických přísad a přídavku intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou.