Patenty so značkou «elektrohydraulické»

Elektrohydraulické riadiace zariadenie pre prevodovku motorového vozidla s najmenej piatimi prevodmi dopredu a jedným spätným prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7182

Dátum: 18.12.2007

Autori: Garabello Marco, Porta Attilio, Sottano Sara, Osella Giancarlo, Pregnolato Gianluigi

MPK: F16H 61/28

Značky: motorového, elektrohydraulické, převodovku, zariadenie, jedným, riadiace, piatimi, spätným, najmenej, prevodom, dopredu, prevodmi, vozidla

Text:

...zobrazená na obrázku 3. kde častí a prvky,ktoré sú identické alebo korešpondujúce s tými, ktoré sú uvedené na obrázku 1, sú označené rovnakýmiS odkazom na obrázok 3 prevodovka zahrnuje jednoduchý primárny hriadeľ 100, pár sekundárnych hriadeľov 104, 106, pomocný hriadeľ 108 na spätný prevod a jednotku spojky 110 obsahujúcu jednoduchú treciu spojkuna spojenie primárneho hriadeľa 100 s hnacim hriadeľom motorového vozidla (neznázornené) cez...

Elektrohydraulické zariadenie na reguláciu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279449

Dátum: 03.07.1996

Autor: Vellmer Arnim

MPK: H05K 5/03, B60T 8/36

Značky: zariadenie, tlaku, reguláciu, elektrohydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulické zariadenie na reguláciu tlaku má homogénne usporiadané veko, rám a kryt (1, 3, 4, 4'), do ktorého je súčasne nastrieknutý nosný prvok (2) s vodivými dráhami (10). Tiež môžu byť v jednom pracovnom pochode v priebehu výroby veka zhotovené všetky priechody (6) a výstupky (8). Možnosti uzatvorenia rámu (3) spočívajú v použití krytu (4), upevneného na ráme (3) filmovými závesnými čapmi (15), alebo oddeleného krytu (4'), ktorý...

Elektrohydraulické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280931

Dátum: 05.10.1994

Autori: Sasse Bernhard, Zimmermann Petr

MPK: B66D 5/26, F15B 15/18

Značky: zariadenie, elektrohydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivé čerpadlá sú tvorené ako jednotka s obežnými kolesami (17, 18) a prietokovým telesom (19). Pod prvým odstredivým čerpadlom je upravené druhé odstredivé čerpadlo, pričom obe tieto čerpadlá sú priechodmi (21, 22) spojené so zásobným priestorom (14). Priestor (6) valca (3) je nad piestom (4) uzatvorený vzhľadom na zásobný priestor (14) a prostredníctvom tlakového vedenia (24) je spojený s druhým odstredivým čerpadlom. Pri vopred určenom...

Elektrohydraulické řídící zařízení hydrogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263750

Dátum: 11.04.1989

Autori: Přikryl Ivo, Dobrovolný Ivan

MPK: G05D 16/20, G05D 7/06

Značky: hydrogenerátoru, elektrohydraulické, zařízení, řídící

Text:

...bloku gá hystereze, výkonových členů gz, g§ a bloku gg zpětné vazby. Komparátor gâ, na jehož první vstup je připojen elektrickým vedením gg ovládací člen Q s indikací, je spojen s blokem gá hystereze, jehož dva výstupy jsou jednotlivé připojeny přes jim příslušmý výkonový člen gl, ggelektromagnetického rozváděče 3. Na druhý vstup komparátoru ggje elektrickým vedením 29 připojen blok ga zpětné vazby, kterýje dále spojen elektrickými vedeními...

Zařízení pro elektrohydraulické ovládání hydraulického servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244161

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hokynáoová Alena

MPK: F15B 9/03

Značky: servomotoru, elektrohydraulické, hydraulického, zařízení, ovládání

Text:

...Otočné a posuvné ěoupátkajsou soustředné, přičemž zpĺíná vazba od pohybu pístu hydraulického eervomotoru působí na posuvné šoupátko a při ztrátě elektrického signálu na vstupu do krokového motoru je zajiětěno nucené zavírání hydraulického sarvomotoru pružinou ve tvaru spirály, která působísilou na otočné šoupátko.Příklad provedení provedení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. l představuje eohőha zařízení podle...

Zařízení pro napájení a elektrohydraulické ovládání vysokotlakých mechanismů válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256016

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Ladislav, Skrziszowski Amandus, Tachovský Karel

MPK: F15B 21/02, B21B 37/08

Značky: vysokotlakých, napájení, válcovací, stolice, ovládání, mechanismu, zařízení, elektrohydraulické

Text:

...a kontrola elektrohydraulického ovládání válcovací stolice s funkčním minimálním tlakom, válcování v nepředepjatém režimu se středním pracovním tlakom a válcování v předepjatém režimu s maximálním pracovním tlakom.Při funkčné minimálním napájecím tlaku je pružně umožněno spolehlivě, bez nebezpečí přetížení váloovaoí stolice havarijními silami, provádět kontrolu logických stavů možného přepinatelného redundantního...

Elektrohydraulické rozváděcí zařízení ústrojí pro navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254332

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mauer Martin

MPK: B65H 54/32

Značky: navíjení, rozváděcí, ústrojí, zařízení, elektrohydraulické, příze

Text:

...-spínačů případně »dekaudických volicích spínačů. První dekadioký volicí spínač 42 se čtyřmi dekârdamiumožňuje nastavování rozváděcího zdvihuLiĺnapří-klad s odstuupňováním po 0,1 mm. Druhývdeka-diciký .volicí spínač 43 s dvěma děkadami umožňuje nastavoväní na obr. 1 znazuorněného úhlu ~ návinu například v rozpätí od 10 ° do 45 ° s oudstupňován-ím po 1 °.Na ooslužnem panelu 41 je uspořáudán-dsvojitý volicí spínač 44 pro rozvádění s...

Elektronické zařízení elektrohydraulické regulace parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244224

Dátum: 15.12.1987

Autori: Král Jaroslav, Adámek Ivo, Formánek Karel

MPK: F01K 7/20, G05B 11/32

Značky: elektrohydraulické, regulace, turbin, parních, zařízení, elektronické

Text:

...Ql výběru minima, spojenému dále s druhým přepínačem 2, se kterým je take spojen člen g odchýlky otáček.Tento druhý přepíneč 2 je pak připojen k centrálnímu regulátoru 1, k němuž jsou také připojeny obvody ll logického řízení parametrů, a který je dále spojen s elektrohýdraulickým převodníkem lg.Elektronické zarízení oloktrohydrnulickó regulace parních turbin je podle toho přikloduprovedení zapojeno tak, že k funkčnrímu vstupu 10 l...

Elektrohydraulické zapojení ovládacího systému pro zajištění dobývacího stroje v úklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223749

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sládek Milan

Značky: zajištění, zapojení, dobývacího, ovládacího, úklonu, systému, elektrohydraulické, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulické zapojení ovládacího systému pro zajištění dobývacího stroje v úklonu, je provedeno tak, že lineární hydromotor s průchozí pístnicí je připojen přívodní větví do uzlu, na který jsou napojeny zajišťovací a plnicí rozváděč, přičemž zajišťovací rozváděč je napojen na odpadní větev se škrticím ventilem a plnicí rozváděč je hydraulicky napojen na hydrogenerátor a elektricky spojen s koncovým spínačem lineárního hydromotoru. Prostor...

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225070

Dátum: 01.12.1984

Autori: Slunčík Václav, Formánek Jan, Žůrek Jaroslav

Značky: ústředny, řízené, počítačem, zapojení, zařízení, měřicí, elektrohydraulické, zatěžovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem, vyznačující se tím, že k nezávislé sběrnici (8) řízení analogových obvodů jsou paralelně připojeny bloky (7) analogového zpracování a přepínání na analogovou sběrnici (10), které jsou spřaženy s blokem (6) řízení analogových obvodů, spolu s nímž jsou dále paralelně připojeny k vnitřní číslicové sběrnici (9) spojené s počítačem (2) prostřednictvím bloku (3)...

Elektrický obvod pro elektrohydraulické ovládání pracovního cyklu napínacího stroje špic obuvi lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 217805

Dátum: 15.07.1984

Autori: Seemann Jindřich, Langer František, Stratil Václav, Valášek Miloslav

Značky: elektricky, napínacího, stroje, ovládání, elektrohydraulické, obuvi, obvod, cyklu, špic, lepením, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit elektrický obvod pro ovládání napínacích strojů špic obuvi lepením, který dovolí okamžitě přepnutí pracovního cyklu na jiný, požadovaný druh napínané obuvi. Podstatou vynálezu je elektrický obvod pro elektrohydraulické ovládání pracovního cyklu napínacích strojů špic obuvi, který svým jedním spřaženým spínačem změní pracovní cyklus z napínací obuvi na záložku na napínání obuvi flexiblové. Při použití pětipolohového...

Zařízení pro elektrohydraulické impulsní rozválcování trub výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222952

Dátum: 09.04.1984

Autori: Mazurovskij Boris Jakovlevič, Byzov Gennadij Vasiljevič, Carenko Pavel Ivanovič, Školnikov Vadim Alexandrovič, Sokolov Vasilij Ivanovič

Značky: elektrohydraulické, impulsní, tepla, zařízení, rozválcování, výměníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti obrábění kovů tlakem, zvláště ke konstrukci zařízení pro elektrohydraulické impulsní rozválcování trubek výměníků tepla s plochou trubkovou mříží, jejíž otvory jsou rozloženy v soustředných kružnicích. Cílem vynálezu je zvýšit produktivitu a rozšířit oblast použití rozválcování výměníků tepla. Zařízení pro elektrohydraulické impulsní rozválcování trubek výměníků tepla obsahuje generátor impulsních toků,...