Patenty so značkou «elektrodynamický»

Rotačný elektrodynamický stroj, najmä zotrvačníkový motorgenerátor na akumuláciu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7077

Dátum: 01.04.2015

Autori: Masaryk Michal, Magdolen Luboš

MPK: F16C 39/06, F16F 15/30, F16C 32/04...

Značky: elektrickej, stroj, rotačný, akumuláciu, najmä, zotrvačníkový, energie, motorgenerátor, elektrodynamický

Text:

...vonkajšej a vnútomej strany ložiskového statora môže byť prepojené. Napríklad, ak sa v rámci vôle hriadeľa proti ložískovému statoru nepodarí vyvážiť vnútomý rotor, môže sa zámeme meniť os otáčania prstenca tak, aby sa kmitanie eliminovalo protikmitmi prstenca.Ložiskový stator má výčnelky, na ktorých sú navinuté elektromagnetické cievky. Tie vytvárajú riadené magnetické pole udržujúce hriadeľ aj prstenec v deñnovanej vzdialenosti od...

Rotor pre elektrodynamický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17987

Dátum: 16.03.2012

Autori: Schwanda Josef, Schwery Alexander, Binder Susanne

MPK: H02K 1/32

Značky: elektrodynamický, stroj, rotor

Text:

...všetkých súčasti dištančných mostíkov, a to akotých vonku ležíacich, tak aj vo vnútri Iežiacich povrchov a tým taktiež ich zlepšené chladenie.Podľa prvého usporiadania vynálezu sú priechodné otvory vytvorené v tvare jedného aleboPodľa druhého usporiadania sú priechodne otvory vytvorené v tvare množstva hrebeňovito vytvarovaných vybraní. Tým sú neprikryté preklenované vzdialenosti od priliehajúcehoV ďalšom variante týchto druhov uskutočnení...

Elektrodynamický vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266455

Dátum: 12.01.1990

Autori: Herman Pavel, Rosin Henrich, Ustelencev Lev

MPK: B06B 1/04

Značky: elektrodynamický, vibrátor

Text:

...Hanpąsnenną. TaKuM 05 pasoug cyumapax wonxammaà cnna nonyqaeTcnnyTeM apnůmeruuécxoro ćnomçhna,TonKammMx CHn,neücr 3 ymmMx Ha Kaxym H 3 oőuprox. Tonxamman-cnna 3 acTaanHerKoąeöawhcn ndnnmnym qacwb Buőparopa Bnonb cnóeñ ocu B codwnercwnmn c saxoHOM usmenenna Toka B oőmorxe nepemeuuoro Toxa. Hocxonbky B npennaraeąoMBH 6 paTope Hapymnué qącwn Marunwonposoa oönaamr ononnennmmn MaŕHnTHmMnnonmçaMM, B anuoñ xoucwpyxuun orcyŕcrayew none pacà...

Elektrodynamický seismosnímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236942

Dátum: 15.11.1986

Autori: Malinočka Volt Vasiljevič, Slukvenko Alexandr Nikolajevič

MPK: G01V 1/16

Značky: seismosnímač, elektrodynamický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení seismické techniky a může být využit v seismickém průzkumu k registraci seismického chvění. Cíl vynálezu - zvýšení spolehlivosti seismosnímače. Toto se dociluje tím, že pružné závěsy mají ohnuté výstupy upevněné na výstupních svorkách. Svorky jsou umístěny na obou víčkách magnetického obvodu.