Patenty so značkou «elektrodu»

Zariadenie obsahujúce elektródu s nanopovrchovou úpravou na prípravu vysoko stabilného vodného roztoku a spôsob prípravy tohto vodného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13443

Dátum: 23.10.2006

Autori: Chen Yongge, De Noni Roberto

MPK: C25B 11/04, C02F 1/461, H01M 4/04...

Značky: obsahujúce, elektrodu, přípravy, nanopovrchovou, tohto, vysoko, úpravou, vodného, roztoku, spôsob, zariadenie, stabilného, přípravu

Text:

...na elektrolýzu tekutiny,ktorý sa skladá z kroku a) podrobenia daného množstva tekutiny elektrolýze vo vnútri vyššie0014 Vodu, najmä ako dezinfekčný prostriedok, je možné získať vyššie deñnovaným spôsobom elektrolýzy, kde tekutina podrobená elektrolýze je voda.0015 Zariadenie poskytuje kompozíciu najmä na dezínfekcíu substrátu, ktorý obsahuje vyššiedeñnovanú kyslú vodu a jednu alebo viacej prísad vybraných zo skupiny, ktorá sa skladá zi)...

Pridržiavací plech pre elektródu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19161

Dátum: 22.03.2006

Autor: Drechsel Ralf

MPK: F23Q 3/00

Značky: elektrodu, pridržiavací, plech

Text:

...V oblastí upevňovacieho otvoru upevni príliš silne dotiahnutím skrutkou, pôsobí toto tesnenie ako otočný bod páky a môže dôjsť ktomu, že pridržiavací plech je na strane upevňovacieho otvoru pritiahnutý k stene telesa veľmi silne, pričomsa však na strane tesnenia odvrátenej od upevňovacieho otvoru, totižtam, kde sa nachádza zapaľovacia elektróda, vyklenie preč od stenyV dôsledku pretlaku V kotly môžu takými netesnými oblasťami unikat spaliny a...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268376

Dátum: 14.03.1990

Autori: Panoch Miroslav, Mánek Břetislav, Kolínský Miloslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: elektrodu, selektivní, membrána, iontově, vápníkovou

Text:

...ohexylo×yethy 1/ diamldu kyseliny 3,6-dioxaoktandiové, strukturního vzorceFólie byla použita jako membrána vápnĺkové iontově selekclvní elektrody s referentním elektrolytem cac 12. c - 0,1 mol/1 a vnitřní referentní elektrodou arqentchloridovou. Měření byla prováděna při teplotě 293 až 295 K v článku s referentnf nasycenou kalomelovou elektrodou. Odozva elektrody na koncentraci vápenacých iontů byla měřena ve vodných roztocfch Caclz, c - l 06...

Pouzdro pro iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265117

Dátum: 13.10.1989

Autori: Panoch Miroslav, Bukovic Jan, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: pouzdro, selektivní, elektrodu, iontově

Text:

...konstrukčním uspořádání jsou kladeny vysoké nároky na přesnost a jemnost opracování válcovité části povrchu čidla, povrchu vybrání pro čidlo a zápichu a přesnost rozměrů těsniciho kroužku, k zamezení tvorby solných můstků mezi vnitřním referentním systémem eletrody a měřeným roztokom.zmíněné nevýhody odstraňuje pouzdro pro iontově selektivní elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že čidlo, umíatěné ve vybrání na spodním okraji...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264873

Dátum: 12.09.1989

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: C07C 103/32, C25B 13/08, C25B 13/04...

Značky: iontově, selektivní, baryovou, elektrodu, membrána

Text:

...arylalkylethereoh, fixevaným ve vhodné polymerní matrici, např. vysokomolekulárního polyvinylchloridu, vyznačené tím, že ligandem L komplexní soli schematického vzorceBa je barnatý kation a TPB je lipofilní tetrafenylboritanový anion. Vlastnosti připravených a použitých membrán jsou demonstrovány v uvedených pŕíkladech.Běžným postupem, odlitím z oyklohexanonového roztoku, byla připravena membrána pro baryovou iontově selektivní...

Zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258581

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brzoň Jaroslav, Kroupa Petr, Szabó Josef, Brzoň Václav

MPK: H05H 1/34

Značky: přívod, hořáku, zařízení, elektrodu, plazmového, rotační, proudu

Text:

...a segmentem může být uspořádán vstup chladící kapaliny do tělesa rotační elektrody. Hřídel rotační elektrody může být od tělesa rotační elektrody a hnacího motoru elektricky odizolován a držák a segment mohou být elektricky propojeny pohyblivými prívody.Hlavními výhodami zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku podle vynálezu jsou jeho minimální rozměry dané vysokou proudovou zatižitelností a výhodným...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255160

Dátum: 15.02.1988

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: H01M 2/16

Značky: vápníkovou, elektrodu, membrána, selektivní, iontově

Text:

...použito diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové, jehož amidícké dusikové stomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, sohematiokého struk 5kde -R je n-alkyl CnH 2 n 1 s počtem uhlikových atomú n B až 11, jako jsou N,N-difenyl-N, -(2-n-oktyloxyethyl)diamid kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové nebo N,N-dífenyl-N,N-(2-n-undecyloxyethyljdiamid kyseliny...

Zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253227

Dátum: 15.10.1987

Autori: Chmelíř Miloš, Řezáč Jiří

MPK: H05H 1/34

Značky: elektrodu, proudu, přívod, rotační, zařízení

Text:

...kartáčů i kroužků.Příklad provedení zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku je znázorněn na přiložených vyobrazeních, kde obr. 1 znázorňuje příčný řez zařízení s kartáči upevněnými na samostatných nosičích a obr. 2 znázorňuje provedení s kartáči suvně uspořádanými ve společném nosiči.Jak je z obr. 1 patrné, hřídel l rotační elektrody je uložen v tělese 3 rotační elektrody prostřednictvím ložiska A uloženého v...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252232

Dátum: 13.08.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: C25B 13/08

Značky: vápníkovou, elektrodu, selektivní, iontově, membrána

Text:

...nosiči vykazují širokou oblast lineárni Nernstovské odezvy na aktivitu vápenatých iontů, zlepšenou selektivitu pro vápenaté ionty vůči iontům alkalických kovů, rychlou odezvu a malý drift potenciálu elektrody. Všechny uvedené membrány dosáhnout při změně koncentrace vápenatých iontů, c lO 4 mol/1 na c 10-2 mol/1 95 směrnice do 20 sekund a drift potenciálu pro Vápenaté ionty. c 10-2 mol/l je menší než 1 lmv/24 h.složení membrán,...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240059

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zerzán Ervin, Palieková Jidda

MPK: C25B 13/08, C07C 103/32

Značky: iontově, selektivní, elektrodu, membrána, baryovou

Text:

...jádro a dále Ba je baryový kationí a X lipofilní anionf, například tetrafenylboritanový, tetra-(p-chlorfenyl)boritanový nebo tetra-(p~bifeny 1 yl)~ boritanový, jehož podstata spočívá v tom, že jako derivátu kyseliny tetraglykolové je použito N,N-difenyl-N,N-di-(2-nafty 1)diamidu kyseliny 3,6,9-trioxaundekandíové, f o o í sra jako rozpouštědla pro komplexy a zároveň změkčovadla je použito o-nitrofenylalkyletheru.Příklad 1 240 05 s Byla...

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: elektrodu, draslíkovou, membrána, iontově, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu se sníženým elektrickým odporem, vhodným zejména pro měření malých objemů vzorků při použití elektrody s malým průřezem, tvořenou valinomycinem rozpuštěným v esteru kyseliny ftalové a inkorporovaných do polyvinylchloridové matrice kde snížení elektrického odporu je dosaženo přídavkem 5 až 10 % hmot. elektrochemicky inaktivního nitroaromátu jako je nitrovaný arylalkyléter, například...

Kleština pro přívod proudu na tyčovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250650

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řezáč Jiří, Chmelíř Miloš

MPK: H05B 7/103, H01R 4/28

Značky: elektrodu, proudu, tyčovou, kleština, přívod

Text:

...plocha mající otvor menší než vnější rozměr segmentu, vytvořená na těľese kloštiny přípojenem k pouzdru kleätíny. Täleso kleštíny může být vytvořeno ve tvaru dutého válce vloženćho do pouzdra kleštiny a opatřeného průohozími otvory pro tlačne pružiny uloženév zakloubeníoh segmentů a opírajícíoh se o pouzdro kleětiny. Pouzdro kleštiny může být opatřeno 1 montážním otvorem pro montáž pružín. A V1 eštína podle vynálezu jednoduchým způsobem...

Způsob přípravy membrán pro dusičnanovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229284

Dátum: 15.08.1986

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/40

Značky: dusičnanovou, iontově, způsob, elektrodu, přípravy, membrán, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Rozšíření lineární odezvy dusičnanové iontově selektivní elektrody, tvořené polyvinylchloridovou matricí s inkorporovaným měničem iontů se dosáhne jejich přípravou tím, že jako rozpouštědla pro dusičnany tetraalkylamonia s alkyly s 8 až 16 uhlíky a zároveň jako změkčovadla polyvinylchloridové matrice se použijí sloučeniny typu R je vodík nebo alkyl s 1 až 8 uhlíky a R` je alkyl s 1 až 12 uhlíky.

Kapilára pro kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223626

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: kapilára, elektrodu, kapkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru elektrochemie a týká se zejména polarografických a odvozených analytických metod. Řeší problém konstrukce kapiláry, zejména pro obnovovanou kapkovou elektrodu, např. stacionární, u které by byly omezeny nebo odstraněny poruchy související se zanášením horní části vnitřního průběžného otvoru a s nereprodukovatelnostmi v přívodu elektrického kontaktu. Popsaná kapilára je bezprostředně u horního ústí nálevkovitě rozšířena do...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246679

Dátum: 13.03.1986

Autori: Majer Josef, Jíša Pavel

MPK: C25B 11/04

Značky: elektrodu, iontově, selektivní, vápníkovou, membrána

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom,že jako neutrálniho nosiče je použito diaminu kyseliny 4-methyl-3,6-dioxakorkové, bez rozlišení konfigurace na uhlikovém atomu 4, jehož amidické dusikové atomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, schematického strukturního vzorcekde -R je alkyl, -CnH 2 n 1, s počtem uhlikových atomu n 8 až 11, jako N,N-difenyl-N,N-di-(2-n-oktyloxyethyl) diaminu...

Ovládací hlava zařízení, například pro stacionární kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219475

Dátum: 15.08.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: hlava, stacionární, kapkovou, například, ovládací, elektrodu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukce ovládací hlavy zařízení, např. pro stacionární kapkovou elektrodu, na bázi přerušování průtoku rtuti kapilárou. Podstatou řešení je konstrukce, u níž je vřeteno ventilu pružně usazeno v pohyblivé části ovládacího mechanismu, přičemž pružnost konstrukčního celku, tvořeného pohyblivou částí ovládacího mechanismu a vřetenem, je ve směru podélné osy vřetena v rozmezí 0,001 až 2,1.105 MPa. Přitom může být vřeteno...

Jehlový ventil pro statickou rtuťovou kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221625

Dátum: 15.05.1985

Autori: Gajda Vladislav, Podolák Miroslav

Značky: jehlový, statickou, elektrodu, kapkovou, ventil, rtuťovou

Zhrnutie / Anotácia:

Jehlový ventil pro statickou rtuťovou kapkovou elektrodu, vyznačený tím, že jehla (1) je na vřeteni (2) upevněna pomocí membrány (3) a kapilára (4) se sedlem (5) jehlového ventilu je uchycena na výústce (6) pomocí převlečné trubičky (7) z pružného materiálu a výustka (6) je navíc opatřena pomocným sedlem (8), pro dosednutí membrány (3) při výměně kapiláry (4).

Zařízení pro víceúčelovou kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220439

Dátum: 15.04.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: víceúčelovou, zařízení, kapkovou, elektrodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro víceúčelovou kapkovou elektrodu, vyznačené tím, že sestává z tělesa /1/ kapiláry, která je odnímatelně, například pomocí přítlačného šroubu /4/ a kruhových těsnicích vložek /5/, připevněna k tělu zásobníku /7/, v němž je umístěn elektrický kontakt s přívodem elektrického proudu, přičemž jehlové vřeteno /12/, nacházející se nejméně z 1/100 svojí délky uvnitř dutiny /8/, má kuželku upravenu do tvaru odpovídajícímu tvaru upraveného...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217537

Dátum: 15.02.1985

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav, Dufek Petr

Značky: baryovou, elektrodu, iontově, membrána, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu, tvořenou polyvinylchloridem, změkčovadlem ze skupiny nitrovaných aromatických alkyléterů a aktivním komplexem schematického vzorce L2.Ba.(X)2, kde L je ligand, např. bis-difenylamid kyseliny tetraglykolové, Ba je barium a X je aniont, jímž je tetrafenylboritanový aniont nebo jeho deriváty.

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224919

Dátum: 01.11.1984

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav Rndr, Dufek Petr Rndr

Značky: selektivní, elektrodu, iontově, baryovou, membrána

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu, obsahující aktivní komplexní sůl schematického vzorce L2 . Ba . (X)2, kde Ba je baryový kationt, X je lipofilní aniont jako je tetrafenylboritanový nebo tetra-(p-chlorfenyl)-boritanový aniont, vyznačená tím, že jako ligandu L je použito derivátu kyseliny tetraglykolové, jímž je N,N´-difenyl-N,N´-di(2-ethoxykarbonylfenyl)-diamind kyseliny 3,6,9-trioxaundekandiové vzorce I.

Pouzdro na sterilizovatelnou elektrodu pro měření rozpustného kyslíku v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 224693

Dátum: 01.10.1984

Autori: Salvet Miroslav, Šrámek Jaroslav

Značky: sterilizovatelnou, pouzdro, elektrodu, kyslíku, měření, rozpustného, nádobách

Zhrnutie / Anotácia:

Pouzdro na sterilizovatelnou elektrodu pro měření rozpustného kyslíku v nádobách, v jejichž stěnách je hrdlo pro zasunutí pouzdra s konektorem a se skleněnou elektrodou, vyznačené tím, že dutá skleněná část (1) elektrody je uložena v pouzdru (3), jehož vnitřní průměr je větší než vnější průměr, duté skleněné části (1), elektrody která je v dolní části opřena o dolní těsnění (10) uložené na osazení dolní části (3b) pouzdra (3) a styčná plocha...