Patenty so značkou «elektródový»

Elektródový kotol so širokým rozsahom regulácie výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7216

Dátum: 04.08.2015

Autor: Gabriel Jaroslav

MPK: F24H 1/20, F22B 1/30, F24H 9/20...

Značky: výkonu, kotol, regulácie, elektródový, rozsahom, širokým

Text:

...známe elektródové kotly pozostávajú z potrubia na odvod vody,vonkajšej elektródy, tieniaceho valca z nevodivého materiálu, vnútornej elektródy a z potrubia na prívod vody. Podstatou navrhovaného technického riešenia je, že elektródový kotol so širokým rozsahom regulácie výkonu má svoj tieniaci valec z nevodivého materiálu V hornej časti vybavený kužeľovým nástavcom tieniaceho valca. Takto upravený tieniaci valec z nevodivého materiálu...

Elektródový frézovací nástroj s frézovými hranami prerušovanými výrezmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12306

Dátum: 10.12.2008

Autor: Lutz Peter Stefan

MPK: B23B 5/16, B23K 11/30

Značky: prerušovanými, hranami, elektródový, nástroj, výrezmi, frézovací, frézovými

Text:

...korálok sa dá rozoznať, kedy je elektróda bodového zvárania úplne opotrebovaná a musi byť preto vymenená.0013 V preferovanom prevedení vynálezu je šírka ako aj hĺbka výrezov 30 m až 110 m alebo maximálne 0,5, 1,0 alebo 1,5 mm. V závislosti od počtu výrezov na jednej frézovacej hrane sú však možné aj väčšie alebo menšie rozmery. Okrem toho nemusia byť frézovacie hrany na jednej alebo viacerých frézovacích hranách rovnaké, ale môžu mať...

Trojfázový elektródový kotol s automatickou reguláciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 949

Dátum: 14.09.1995

Autor: Tichý Pavel

MPK: F24H 1/48

Značky: elektródový, reguláciou, kotol, výkonu, automatickou, trojfázový

Text:

...od seba navzájcxn a najmä od uzlovej elek-trody. Horné čelo kotla má zabudovaný odvod ohriatej kvapaliny.obr.3 a 4 znázorňujú zariadenie v rezoch,v ktorom sú tri hlavné elektrody ulo žexué symetricky v strede kotla a uzlom ich spojenia do hviezdy je elektrickyvodivý plášť kotla.V obidvoch prípadoch znázorňuje šípka smer prúdenia ohrievanejkvapaliny a zariadenia sú umiestnené zvisle.Zariadenie podľa obr. l a 2 pozostáva z držiaka ...

Zariadenie na elektrický trojfázový elektródový ohrev nedestilovanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 411

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kučera Stanislav

MPK: H05B 3/00, H05B 3/03

Značky: nedestilovanej, elektródový, ohrev, elektricky, zariadenie, trojfázový

Text:

...plochého materiálu a voči sebe sú eymetricky natočené tak aby medzera medzi nimi bola po ich dlžke rovnaká.Každá elektróda je upevnena tak aby ju bolo mozne posúvať podľa požadovanej a povolenej hodnoty výkonu.Zmenou vzdialenosti medzi elektródami pri zachovaní ich tvaru je možne meniť výkon kotla pri zachovani jeho geometrických rozmerov.Vnútorné usporiadanie ako i vonkajsl geometrický tvar elektrodoveho kotla je zobrazený na obr.cl.0 brazok...

Elektrický elektrodový třífázový topný systém s volitelnou stupňovou regulací výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270285

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kraft František

MPK: H05B 3/48

Značky: volitelnou, topný, stupňovou, systém, regulaci, výkonu, elektricky, třifázový, elektródový

Text:

...trojúhelníke, ve kterých jsou uspořádány elektrody dmhě třífázové soustavy, přičemž elektrody prvé třírázová soustavy jsou na souatředných roztečných kružnicícn pootočeny vůči elektrodám druhá třífázové soustavy o středový úhel 60 °Rozdílné průřezy rázových elektrod prvá a druhé třífázově soustavy mají rozdílná elektrické vodivosti a tedy i rozdílná třírázová elektrické výkony obou elektrodových soustav, napájených ze společné třírázové...

Elektrický elektrodový třífázový topný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 269701

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kraft František

MPK: H05B 3/48

Značky: elektricky, systém, topný, elektródový, třifázový

Text:

...tapného systému v poměrech Š N Š N N à N Š N Š N Š N Š N, kde Nje maximálně dosažitelný výkon topneho systému.Na výkresu je na obr. l v podélném lomeněm řezu A-A znázorněno rozdělení délek elektrod druhé soustavy na krátké elektrody 3 a dlouhé elektrody 2, na obr. 2 v příčném řezu B-B topným systémem je znezorněna vzájemná poloha elektrod 1 první soustavy s krátkými elektrodami2 a na obr. 3 v přičném rezu C-C je znázorněna...

Elektrický elektrodový třífázový topný systém se stupňovou regulací výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245201

Dátum: 01.07.1988

Autor: Vanik Milan

MPK: H05B 3/48

Značky: třifázový, regulaci, stupňovou, elektricky, systém, výkonu, elektródový, topný

Text:

...výhodu v tom, že stupňofvá regulace-výkonu je docílena elektrodovým systémem bez pohyblivých částí, bez nutnosti měnit objem kapaliny mezi elektrodamik docílení regulace výkonu i bez nutnosti měnit velikost napětí mezi elektrodami, přičemž napájecí elektrická třífázová soustavaje při každém regulačním stupni zatěžována třífázově i symetricky. Proto je zařízení, které je předmětem vynálezu konstrukčně jednoduché, snadno technicky...

Elektródový systém pre meranie elektrického odporu polovodivých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250880

Dátum: 14.05.1987

Autori: Javorský Eduard, Vanek Dušan

MPK: H01B 13/00, G01R 27/20, G01R 27/16...

Značky: elektródový, polovodivých, odporu, materiálov, meranie, systém, elektrického

Text:

...k-onštrulvrüne nevyriešili. Použitím najjednoduchšich prvkov opínacieho mechanizmu -sa zjednodušil proces upinania skúšolhného telesa, ako aj celková .manipulácie.skúšobného telesa, ako aj eliminácie vplyvu pr-e-ch-odového odporu sa vyriešila konštrukciou samozverných segmentov .s prítlalčnými pruvžinalmi, .ktoré zabezpečujú .dokonalý kontakt so lskúšobným telesom.Uvedeným spôsobom -sa značne zvýšiia presnosť i reproldukovatelnost meraní....

Elektrodový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 228892

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 23/22

Značky: nástavec, elektródový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrodový nástavec pro potlačování vlivu pěny při automatizaci naplňování a vyprazdňování nádob pomocí elektrodových stavoznaků je založen na principu vytvoření pomocné nádobky v okolí činné části elektrody, která je opatřena otvory, pracuje na základě spojitých nádob a při plnění a vyprazdňování nádob rozráží vrstvu pěny. Nástavec podle vynálezu je použitelný pro všechny typy elektrodových stavoznaků, zvyšuje jejich přesnost a spolehlivost v...

Elektródový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 223059

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kozík Tomáš, Roháč Jan, Štubňa Igor

Značky: elektródový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Elektródový systém je určený na sušenie disperzných materiálov, obzvlášť keramických, prechodom elektrického prúdu. Je tvorený sústavou samostatne dopružovaných kontaktov z kovografitu (a) (vid'. obr.1) pružinami (c) uložených v puzdrach (b). Prúd sa privádza vodičmi (d). Kontaktné telieska sú na doske (e). Tepelneizolačná mikropórová výplň (f) spomaľuje odparovanie vody z prielektródovej oblasti a udržuje jej dobrú elektrickú vodivosť.

Elektródový systém pre výkonové CO.sub.2.n. lasery s elektrickým budením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244987

Dátum: 16.07.1985

Autor: Tichonov Nikolaj Ivanovie

MPK: H01S 3/03, H01S 3/096

Značky: elektrickým, budením, elektródový, výkonové, co.sub.2.n, lasery, systém

Text:

...Kĺbová anóda 4 pozostáva z troch rúrkových prvkov 11, ktoré sú spojené elektricky nev-odivými prepojovacími prvkami 12 a spojovacími časťami 20 Prvý rúrkový prvok 11 má vytvorené prívody 13 chladiacehc média. Medzi jednotlivými prv 244937kami 11 kĺbovej anódy 4 prepojovacímí prvkami 12 a spojovacímí prvkami 20 sú vložené tvarové tesnenia 21. V spojovacích prvkoch 12 a prepojovacích prvkoch 20 sú vytvorené kanáliky 34 pre prúdenie...

Elektrodový průtokový ohřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225619

Dátum: 01.07.1985

Autori: Rada Josef, Novotný František

Značky: elektródový, ohřívač, průtokový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrodový průtokový ohřívač, zejména pro ohřev užitkové vody, vyznačený tím, že jeho válcový plášť (l) opatřený na obou koncích instalačními přírubami (2), nese soustavu centricky umístěných, tandemově uspořádaných trubkových elektrod (6).