Patenty so značkou «elektrodového»

Spôsob výroby elektródového prvku pre plazmové horáky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5173

Dátum: 05.03.2003

Autori: Möhler Wolfram, Krink Volker, Lotze Gerd, Laurisch Frank, Löbl Helmut

MPK: H05H 1/26

Značky: plazmové, elektrodového, prvků, výroby, spôsob, hořáky

Text:

...tepelná0018 Vtejto súvislosti sa pomocou podobného riešenia dosiahnuté nepatrné zvýšenie životnosti (v porovnaní s elektródami doposiaľ známymi a V plazmových horákochpoužívanými) ďalekosiahlo kompenzuje výrazne zvýšenými výrobnými nákladmi.0019 Preto je úlohou tohto vynálezu navrhnúť vhodný spôsob výroby, ktorým by bolo možnéznížiť výrobné náklady pri súčasnom zvýšení životnosti.0020 Podľa vynálezu sa táto úloha rieši elektródovým...

Zapojení elektrického signálu elektrodového třífázového topného systému s nepohyblivými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268941

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kraft František

MPK: H05B 3/48

Značky: nepohyblivými, signálu, elektródami, elektrodového, třífázového, topného, elektrického, zapojení, systému

Text:

...až do úplného odstavení a eliminuje přitom negatívní vlív závislosti elektrické vodivosti vody v systému na její teplotě tím, že zapojení umožňuje řídít propustnost řízených polovodičových výkonových prvků v třífàzovém zapojení od požadovaného konstantního proudu nebo jeho časového průběhu podle požadavků energetiky.Provedení elektrodového třífázového systému je patrne z obrázku, na něnž je schématicky znàzorněno připojení třífàzového...

Elektroda elektrodového stavoznaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235697

Dátum: 01.06.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 13/00

Značky: elektroda, elektrodového, stavoznaku

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konkrétního provedení činné části tyčové elektrody elektrodového stavoznaku, kterou se provádí přesné odměřování množství kapalných látek v odměrkách při automatizaci násadových procesů. Tyčová elektroda je podle vynálezu opatřena ve své činné části stříškou a trnem, vystupujícím z této stříšky. Trn s bodovou plochou má charakter bodového provedení elektrody a zajišťuje spolehlivé odměřování dávek odměrek při automatizaci...

Elektroda na bázi elektrodového rozhraní kapalina-kapalný kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223292

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novotný Ladislav

Značky: bázi, rozhraní, elektrodového, kapalina-kapalný, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru fyzikální chemie a týká se zejména polarografických metod. Řeší problém konstrukce elektrody na bázi elektrodového rozhraní kapalina-kapalný kov nebo kapalný roztok kovů, jako jsou rtuť nebo rtuťová amalgama, například pro analytické účely. Podstatou vynálezu je konstrukce, u níž elektrodové rozhraní, oddělující elektricky vodivou kapalinu od kapalného kovu je obklopeno kapalným kovem a má tvar vypuklého menisku, povrchu...