Patenty so značkou «elektródou»

Zariadenie a spôsob rezania obrobku plazmou s prídavnou taviteľnou elektródou vedenou medzi dýzou a obrobkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8292

Dátum: 05.08.2006

Autori: Krink Volker, Laurisch Frank, Madeja Klaus, Rückert Roland

MPK: B23K 9/013, B23K 9/29, B23K 10/00...

Značky: vedenou, medzi, elektródou, taviteľnou, obrobkom, obrobků, rezania, spôsob, plazmou, zariadenie, dýzou, přídavnou

Text:

...Na rezanie elektricky nevodivých obrobkov sa môžu plazmové horáky používať v nepriamom spôsobe prevádzky. Pritom sa nepriamy oblúk zažne ako pilotný oblúk a horí medzielektródou 2.1 a dýzou 2.2 plazmového horáka. Jeho výkon sa mení a pracuje sa tiež s o niečoväčšími prúdmi výkonu (napríklad až 100 A), než u pilotného oblúka. Obrobok 4 sa potom vy stavuje len tepelnému a kinetickému pôsobeniu plazmového lúča 3 a reže sa.0013 Tento spôsob...

Zariadenie na ochranu proti prepätiu s pohyblivou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10324

Dátum: 02.10.2003

Autori: Diconne Robert, Domejean Eric

MPK: H01H 83/10, H02H 9/04

Značky: zariadenie, ochranu, pohyblivou, proti, prepätiu, elektródou

Text:

...potom migruje. aby sa potom zapálil medzi oboma kovovými elektródami. Rezistivna elektróda takejtobleskoistky je udržiavaná vsérii pri výbojoch s malou amplitúdou a krátkym trvaním a je preskočená pri výbojoch svelkou amplitúdou alebo sdlhým trvaním. Takto je zaistená určitá ochrana rezistívnej eIektródyrAspoň tak sa to tvrdi v uvedenom dokumente. V skutočnosti sa však za určitých prevádzkových podmienok môže oblúk rozdvojit alebo sa môže...

Spôsob riadenia oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane s cieľom znížiť rozstrek kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282754

Dátum: 11.11.2002

Autor: Országh Peter

MPK: B23K 9/08

Značky: procesu, znížiť, ochraně, odtavujúcou, riadenia, oblúkového, rozstrek, spôsob, elektródou, cieľom, plynovej, zváracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Riadenie oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane sa uskutočňuje s cieľom znížiť rozstrek kovu, najmä pri zváraní v plynovej ochrane CO2, zmesiach CO2+Ar a Ar na nízkych parametroch, keď dochádza k skratovému prenosu kovu. Podstata riešenia spočíva v tom, že vo fáze skratu sa monitoruje elektrický odpor zváracieho obvodu alebo jeho časti s kvapalným mostíkom a vo vhodnom momente pred koncom skratu sa zníži...

Vymeniteľná kompaktná pracovná elektróda a trojelektródová prietoková elektrochemická cela s vymeniteľnou poréznou pracovnou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282156

Dátum: 21.09.2001

Autor: Beinrohr Ernest

MPK: G01N 27/08

Značky: trojelektródová, elektródou, vyměnitelnou, poréznou, kompaktná, pracovnou, prietoková, elektroda, vymeniteľná, pracovná, elektrochemická

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vymeniteľná kompaktná pracovná elektróda pozostávajúca z nepravidelných častíc vodivého materiálu, ktorý je uzavretý z dvoch strán poréznou látkou, a trojelektródová prietoková elektrochemická cela s vymeniteľnou kompaktnou poréznou pracovnou elektródou a s hydrodynamicky oddeleným priestorom na pomocnú a referenčnú elektródu.

Spôsob riadenia oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane s cieľom zabezpečiť konštantnú vzdialenosť zváracieho horáka od základného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281427

Dátum: 11.07.2000

Autor: Országh Peter

MPK: B23K 9/095

Značky: zváracieho, procesu, ochraně, odtavujúcou, základného, horáka, elektródou, riadenia, konštantnú, spôsob, zabezpečiť, materiálů, plynovej, cieľom, oblúkového, vzdialenosť

Zhrnutie / Anotácia:

Regulovanou veličinou vzdialenosti horák-materiál je minimálna hodnota elektrického odporu zváracieho drôtu medzi kontaktnou špičkou a základným materiálom v čase skratu elektród. Počas zvárania sa v čase skratu elektród meria aktuálna hodnota regulovaného parametra a jej odchýlka od žiadanej hodnoty, alebo intervalu žiadaných hodnôt, dáva pokyn na korekciu polohy zváracieho horáka proti základnému materiálu.

Zariadenie na elektrické odporové zváranie na zváracích lisoch s kvapalnou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2133

Dátum: 07.05.1999

Autori: Vronský Mojmír, Kaliský Vladimír

MPK: B23K 11/00

Značky: odporové, zariadenie, elektródou, lisoch, elektrické, kvapalnou, zváranie, zváracích

Text:

...časti zváranej súčiastky 1.Pohyblivá čast zváracieho lisu s upnutým horným upínacím dielcom g(a jeho výstupkom L 2), s hornou kvapalnou elektródou 11 a s hornou časťou z zváranej súčiastky je nakreslená v polohe tesne pred dosadnutím hornej časti 7 zváranej súčiastky na dolnú čast 1 zváranej súčiastkyNa hornej upinacej doske g zváracieho lisu skrutkami 18 v drážkach 19 je pripevnený upinaci dielec g s výstupkomg, čiastočne ponoreným do hornej...

Plynové voltametrické čidlo s oddělenou referentní elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267864

Dátum: 12.02.1990

Autori: Terf Vilém, Pokorný Jan, Dušek Jiří, Čáp Jaroslav, Šerák Lubomír

MPK: G01N 27/06

Značky: voltametrické, referentní, čidlo, oddělenou, plynové, elektródou

Text:

...má nevýhodu v tom, že současně s molekulami kyslíku mohou v určitých případech difundovat do elektrolytu i složky, které mení složení roztoku a tím i vlastnosti referentní elektrody. Další nevýhodou je, že v důsledku anodické elektrodově reakce na referentní elektrodě mohou vznikat a pronikat do roztoku látky, které se následně redukují na pracovní elektrodě a přispívají ke zvýšení signálu čídla.Uvedené nedostatky odstraňuje plynové...

Převodník pro kapacitní čidla s uzemněnou společnou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267020

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haasz Vladimír

MPK: G01R 27/00

Značky: kapacitní, převodník, čidla, uzemněnou, elektródou, společnou

Text:

...elektrodou s převodem poměru kapacít na střídu, tj. poměr doby kladného a záporného obdélníkového ínpulsu, sestává z prvního operačního zesilovače 1 zapojeného jako komparátor s hysterezí zavedenou z výstupu g tohoto prvního operaćníhs zesilovače L přes odporový dělič složený z prvního a druhého odporu 1 s 5 do neínvertujícího vstupu Ž tohoto prvního operačního zesilovače l. Výstup g prvního operačního zesilovače 1 je současně...

Zařízení pro nastavení rychlosti otáčení hřídele s rotující elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265455

Dátum: 13.10.1989

Autori: Roháč Jan, Pišoft Václav, Bystrianský Jaroslav, Dybal Jaroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: elektródou, otáčení, rychlostí, nastavení, hřídele, zařízení, rotující

Text:

...výrazný růst přesností a reprodukovatelnosti měření, které přinese podstatné zvýšení kvality informací získaných vyhodnocením kinetických a difuzních parametrů elektrochemických a korozně-elektrochemických reakcí na rozhraní rotující elektrody a elektrolytu.Na přiloženém výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.Elektroda l izolovaně připevněná k hřídeli motoru g je elektricky spojen s vodíčem...

Způsob obloukového svařování obalenou elektrodou tupých svarů “X” a “V”

Načítavanie...

Číslo patentu: 265089

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kocourek Jaroslav, Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav

MPK: B23K 9/235

Značky: svárů, způsob, svařování, elektródou, obalenou, tupých, obloukového

Text:

...tupých svarů X a V materiálů tlouštěk od 4 do 60 mm.s pulsací svařovacího proudu, nutncu jen v oblasti korene, s dobou mezery dva až čtyři krát delší, než je doba pulsu svařovacího proudu,kterého podstatu tvoří to, že úhel rozevření svarových ploch je 40 až 50 °.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu prídavných materiálů a elektrické energie při svařování tupých svarů X a V. Jeho efekt roste úměrně.s tloušřkou...

Zmes plynov pre mikroplazmové, plazmové zváranie a zváranie neodtavujúcou sa elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264715

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kasperkevič František, Martišovitš Viktor

MPK: B23K 9/16, B23K 35/38

Značky: zváranie, elektródou, mikroplazmové, neodtavujúcou, plazmové, plynov

Text:

...alebo plazmové zváranie a zváranie netaviacou sa elektrődou, austenitických a nizkouhlíkatých materiálov, podstata ktorej spočíva v tom, že pozostáva z technického arqönu, ktorý obsahuje od 1,0 do 3 vodík.Zmes plynov podľa vynálezu odstráni nestability hcrenia preneseného oblúka pri mikroplazmcvom zváraní, čím sa dosiahne zvýšená kvalita zvarových spojov. Pri zváraní je možné používat1, čím sa značne zvyšuje produktivita...

Úprava obloukového svařování tupých svarů X a V obalenou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263423

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koukal Jaroslav, Kocourek Jaroslav, Vitásek Ladislav

MPK: B23K 9/235

Značky: tupých, svařování, obloukového, svárů, obalenou, úprava, elektródou

Text:

...je to, že doba mezery je dva až čtyři krát delší než doba pulsu svařo~ vacího prouďu při tloušíce otupeni svarových plech od 3 do 5 mm.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu e snižuje spotřebu přídavných materiálů a elektrické energie při sva- . řování tupých svarů typu X a V. Je určen především pro svary materiálu o tlouščce do 20 mm, kde se dosahuje největäího efektu.X svar plechu z oceli 11 375 tloušřky 12 mm.má tloušřku...

Tavivo pre naváranie vysokolegovanou pásovou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261658

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ševčík Dušan

MPK: B23K 35/365, B23K 35/36

Značky: tavivo, vysokolegovanou, pásovou, naváranie, elektródou

Text:

...2 H-pyridazin-ćl-olov všeobecného vzorca I reakciou 5-alkyltiolA-helogén-2-sLibstituovaného-3-oxo-zH-pyridazinu všeobecného vzorca IIIR 1 a R majú už uvedený význam, X znamená halogén s hydroxidom sodným alebo draselným. CS 175 205 Chem. zvesti 30 663-673 1976.Teraz sa zistil nový spôsob prípravy 5-alkyltio-2-substituovaných-B-soxo-ZH-pyridazín-4-olov všeobecného vzorca IR 1 a R 3 majú už uvedený význam,...

Tavidlo pro navařování slitin na bázi kobaltu trubičkovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253458

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dytrt Jan, Rydval Karel

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: trubičkovou, tavidlo, navařování, elektródou, kobaltu, slitin, bázi

Text:

...tom, že obsahuje hmotnostně 31 až 35 oxidu křemičitého, 0,2 až 0,8 oxidu železitého, 17 až 21 oxidu hlinitého, 4,5 až 9 oxidu vápenatého, 20 až 24 oxidu hořečnatého, 13,5 až 17,5 fluoridu vápenatého, 1,0 až 2,5 směsi oxidu sodného a oxidu draselného, 1,4 až 3,0 oxidu barnatého, 1,0 až 2,5 karbidu titanu.Řešením podle vynálezu se dosahuje vyššiho účinku tím, že dochází k úspoře deficitnich ochranných plynů, dále k úspoře přídavných...

Zapojení pro zlepšení výkonového využití zesilovacího klystronu s řídící elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244473

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dragoun Otokar

MPK: H03K 6/02

Značky: využití, výkonového, zlepšení, klystronu, elektródou, zesilovacího, zapojení, řídící

Text:

...pólem k tělu klyetrov nu. Ľ tomuto zdroji do serie je připojen impuleni vyeokonepétový zdroj spoultárw synchronízsčními impulsy negetivnl modulovaného obrazového signdlu. Dělíd moduleění enody je trvele prípojen mezi katodu s telo klyetronu.Význam zapojení podle vynélezu spočívé v tom, ie impulsní vysokonepětový zdroj dimenzovaný na nízU proud těla klystronu e nízld proud déličem moduleční enedy v období prítomosti eynohronisačních ispvulsd...

Zapojení zdroje pro svařování netavící se elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241172

Dátum: 15.08.1987

Autori: Matošková Olga, Hlubík Vilém, Nimeík Stanislav

MPK: B23K 9/06

Značky: zapojení, zdroje, netavící, svařování, elektródou

Text:

...obvodu plynového ventilu k výstupu integrátoru a neuzemiíěiíému polu tlačítka.Zapojení zdroje pro svařování netavící se elektrodou podle vynalezu umožňuje zapalovat oblouky dotykem elektrody se svařencem při velmi nízke hodnotě zkratovéhoproudu, přičemž lze strmost näbäžné a sestupně hrany svařovacího proudu plynule a na sobě nezávisle tíastavovat.Na výkresu je blokově znázorněn příklad zapojení zdroje pro svařování netavící se ...

Zvárací horák pre zváranie neodtavujúcou sa elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239202

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kumor Štefan, Vittek Andrej

MPK: B23K 9/16

Značky: zváranie, elektródou, horák, neodtavujúcou, zvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Zvárací horák pre zváranie neodtavujúcou sa elektrodou je určený pre zváranie v stiesnených priestoroch - žliabkoch. Pozostáva z priamo chladenej elektródy, ktorá má na jednom konci volfrámovu špičku, na druhom konci je prívod a odvod chladiacej kvapaliny a prívod Ochrannéj atmosféry argónu. Na zabezpečenie cirkulácie chladiacej kvapaliny je vytvorená prepážka. Priamo chladená elektróda je pripojená k telu horáka, do ktorého je vsunutá upínacia...

Zařízení pro uložení obrobku pohyblivé ve dvou souřadnicích při elektroerozivním obrábění drátovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244402

Dátum: 15.07.1987

Autori: Huoa Zdenik, Vocel Milan

MPK: B23H 7/00

Značky: elektroerozivním, obrobků, drátovou, zařízení, obrábění, elektródou, pohyblivé, souřadnicích, uložení

Text:

...vdlcc nooo rozŕezdvd na .16 kusy a onrooeoduao v nádob na odpod.Šířka výŕosu m, Jo o nlco vltii not průměr datové olektrody 11.Poněvadž úlooný otůl .L o obrobkol 3, a oouŕodnicovýli ooněni 5 oo pohybujo vo uěru ooy x, pohybuao oo drotovú oloktrodo LL vo výŕozu m při obroběni obrohku 1 vratoo dopredu o dozadu. Vo nim ony x oo pohybujú oonfadnicovo nano 5 o upnutýn obrobkon 3 v prvni klusnćn lolisku 1sa úlołnoho otom 1. V dúolodku toho klouło...

Trysková soustava pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240134

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lacko Ivan, Masárová 1ubomíra

MPK: B05B 5/02

Značky: soustava, trysková, ionizační, hydropneumatické, elektródou, rozprašování

Text:

...otvory ve spodním okraji a v horní části Výčnělklł .je vložena dutá elektroda, po obvodu opatřená axiálnimi drážkami ústícimi do mezikruží vytvořeného otvoremv pouzdru a ionízační hranou elektrody, přičemž je v dutině elektro dy. vložena rozprašovacímtryska, kteráje-zajištěna trnem opatřeným diskovým kontaktem pro přívedení velmi vysokého napětí na hranu elektrody. j Hlavníyyhody uspořádání tryskové soustavy podle tohoto vynálezu spočívají,...

Způsob výroby homogenního rovinného spoje polovodičového systému s dilatační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240038

Dátum: 01.06.1987

Autori: Majereík Anton, Džunko Jaroslav, Klimko Jozef, Lošák Dušan, Talae Damián, Strelec Ján, Haluska Tibor

MPK: H01L 21/44

Značky: výroby, způsob, polovodičového, elektródou, dilatační, rovinného, spoje, systému, homogenního

Text:

...vlastností. U některých součástek, jako např. zpětně propustných tyriatorů,je nutné kon 24 | 1 038taktovat pomocí slitinového spoje plochu polovodičového systému,ve které je typ vodivosti p 1 n vedle sebe.Další nevýhodou uvedeného slitinového procesu je určitá nehcmogenita nátavu způsobené nerovnoměrným smočením povrchu křemíku taveninou, vznik pnutí v křemíku a tedy značné procento výskytu poruch a degradací parametrů součástek.Výše uvedené...

Zapojení pro snížení kolektorového příkonu zesilovacího klystronu s řídicí elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238197

Dátum: 01.05.1987

Autor: Husník Miloš

MPK: H01J 25/10

Značky: snížení, elektródou, zesilovacího, kolektorového, řídící, příkonu, zapojení, klystronu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro snížení příkonu zesilovacího klystronu s řídicí elektrodou. Zapojení pracuje tak, že v době, kdy je zesilován vlastní obrazový signál, dochází ke snížení kolektorového napětí. Současně je využita funkce řídicí elektrody, která vhodně snižuje proud elektronového svazku v průběhu úplného obrazového signálu.

Zařízení pro galvanické pokovování rotační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248827

Dátum: 12.02.1987

Autori: Červencl Milan, Němec Ludvík, Landa Václav, Krejčí Jaroslav

MPK: C25D 5/04

Značky: rotační, pokovování, elektródou, galvanické, zařízení

Text:

...průřezu kabelu lze přenášet jakýkoliv výkon. Životnost navrženého zařízení je podstatné vyšší než systému s kontaktním přenosem proudu, jelikož spojení kabelu s elektrodou je pevné, nemá agreeivita prostředí vliv na spolehlivost přenosu elektrického proudu do elektrody. Nový účinek zařízení spočíva v pevném elektrickém spojení zdroje a rotační elekh trody, přičemž pomocí reverzace otáčení jsou zaohovány přízmivé efekty rotaoe. Přívod...

Způsob svařování tavící se elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241984

Dátum: 15.12.1986

Autor: Hermecz István

MPK: B23K 9/16, B23K 9/18

Značky: svařování, tavicí, způsob, elektródou

Text:

...npononox, mononousonammñ H 8 KOH 8 qHMK 2, uyry 3,BMH nonepeqnoro ceqeams maa 4, BHHOHHGHHOPO npn coowaercmnymmem pacnonomennn nnoüonox B ropue anexmpona owuocmTGHLHO ocu maa.Gnocoó ocymecmnnnmm cnenymmum oñpaaom.Hpm sauannux aaaqenmnx napaMeTpOB pemmma cnapxn B cwpemneumm nonyqmwn mon Mmnmmanbnoñ mmpmnu m c MBKCHMBHLHHM nponnannennem ocuonnoro mewauna npu Bseuennw-4 npouecca cnapxm anexmpon ycmaaannnaamr nan ocsm mna max,qmoóu oóe npononoum...

Způsob navařování vnitřního povrchu dutých těles o průměrech od 300 mm páskovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220236

Dátum: 15.11.1985

Autor: Pozdílek Josef

Značky: vnitřního, způsob, páskovou, průměrech, elektródou, povrchu, těles, navařování, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob navařování vnitřního povrchu dutých těles o průměrech od 300 mm páskovou elektrodou. Na vnitřní povrch se navařuje nejméně jedna vrstva návaru ve směru podélné osy dutého tělesa.

Způsob navařování nebo svařování tavící se i netavící se elektrodou a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225710

Dátum: 15.10.1985

Autor: Dobrý Jiří

Značky: provádění, zařízení, elektródou, způsob, navařování, netavící, svařování, tavicí, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení produktivity a jakosti svarovaného nebo návarového kovu zajištěním nepřetržite svarové nebo navarové housenky na celé součásti. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že spojení dílčí svárové nebo návarové housenky předcházející s dílčí svárovou nebo návarovou housenkou následující se provádí ještě před prvním ztuhnutím roztaveného kovu konce předcházející dílčí svarové nebo návarové housenky. Zařízení k provádění tohoto...

Způsob polarografického stanovení rhenia se rtuťovou kapkovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224221

Dátum: 01.09.1984

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

Značky: rhenia, elektródou, polarografického, stanovení, rtuťovou, kapkovou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polarografického stanovení rhenia se rtuťovou kapkovou elektrodou,vyznačený tím, že se k vodnému roztoku obsahujícímu 5 x 10-4 až 1 x 10-6 M sedmivalentního rhenia přidá vodný roztok 4,2 až 1 x 10-6 M hydroxidu sodného a 0,04 až 0,2 M siřičitanu sodného, potom se výsledný roztok v zapojení diferenčně pulsní polarografie elektrolysuje v rozmezí 0,9 až 1,4 V, proti potenciálu nasycené kalomelové elektrody při superponovaném napětí 50 mV.

Keramické tavivo pre naváranie s austenitickou pásovou elektródou a zváranie nehrdzavejúcich ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217684

Dátum: 16.07.1984

Autor: Šefčík Dušan

Značky: pásovou, nehrdzavejúcich, elektródou, oceli, austenitickou, tavivo, naváranie, zváranie, keramické

Zhrnutie / Anotácia:

Keramické tavivo pre naváranie s austenitickou pásovou elektródou a zváranie nehrdzavejúcich ocelí. Vynález sa týka strojárenskej technológie. Vynález rieši problém vhodného keramického taviva pre naváranie s austenitickou pásovou elektródou a zváranie nehrdzavejúcich ocelí, najmä jeho zlepšené technologické, ale aj metalurgické vlastnosti pri zvýšení produktivity práce. Podstata vynálezu spočíva v chemickom zložení taviva, ktoré pozostáva z 19...

Postup svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře s neodtavnou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235162

Dátum: 15.02.1984

Autori: Chavanov Vladimír Alexandrovič, Rosčin Vladislav Vasiljevič, Bukarov Viktor Alexandrovič, Florova Nina Alexejevna, Isčenko Jurij Semjonovič

MPK: B23K 9/16

Značky: obloukem, neodtavnou, postup, elektrickým, ochranné, atmosfére, elektródou, svařování

Zhrnutie / Anotácia:

Postup svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře s neodtavnou elektrodou spočívá v tom, že před svařením jsou hrany (5, 6) tupého spoje (1) opracovány pro vytvoření zkoseného styku (7) a elektroda (2) je do takto vytvořené styčné spáry zasunuta v celé její hloubce (h). Pak jsou v prvním průchodu zkosené hrany (3) v celé tloušťce (?0) nataveny a vytvořen svarový kořen (8) první vrstvy (9). Při každém dalším průchodu je energie...