Patenty so značkou «elektroda»

Aktívna elektróda na snímanie bioelektrických signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5598

Dátum: 08.11.2010

Autori: Kneppo Peter, Hána Karel, Tyšler Milan, Rosík Vladimír, Kulišov Andrej

MPK: A61B 5/0408, A61B 5/04

Značky: bioelektrických, aktívna, elektroda, signálov, snímanie

Text:

...umožniť pripojenie na komerčné, jednorazové, predgélované pasívne elektródy. Takéto pripojenie umožňuje aktívna elektróda podľa tejto prihlášky úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje aktívna elektróda na snímanie biologických signálov z povrchu tela pacienta, podľa tohto technického riešenia. Jeho podstatou je to, že je tvorená doskou plošného spoja s elektronickými obvodrni zosilňovača, ktorého vstup je...

Spôsob poťahovania elektródy a súvisiaca elektróda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17917

Dátum: 13.08.2010

Autori: Liu Hui, Yu Xianguo, Cai Wei, Chen Lin, Zheng Liping, Yang Hai, Lu Su, Deng Zhigang

MPK: B01J 39/20, B05D 5/12, C08G 69/08...

Značky: elektrody, elektroda, spôsob, súvisiaca, poťahovania

Text:

...alebo monoméru zahŕňajúceho aspoň dve amidové skupiny, ako je karbonyldiamín, a zlúčeniny vzorca (c) v spôsobe poťahovania.0007 Podľa uskutočnení opísaných v tomto dokumente, je poskytnutý spô sob poťahovania elektródy zahrnujúci poskytnutie elektródyposkytnutie roztoku radikálového iniciátora, monoméru zahŕñajúceho aspoň dve amidové skupiny vybrané z karbonyldiamínu a zlúčeniny vzorca (c), v O OV ktorom R 3 je NH, alifatický zvyšok a|ebo...

Elektróda na vývoj kyslíka v priemyselných elektrolytických procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15853

Dátum: 27.07.2010

Autori: Antozzi Antonio, Jacobo Ruben, Calderara Alice

MPK: C25B 11/04

Značky: procesoch, priemyselných, vývoj, kyslíka, elektrolytických, elektroda

Text:

...v US 6103093 a GB 2239260.Existuje teda zjavná potreba poskytnúť anódy na vývoj kyslíka vyznačujúce sa vyššími prevádzkovými životnosťami, dokonca aj v osobitne kritických procesných podmienkach, napríklad pri vysokej prúdovej hustote alebo za prítomnosti osobitnePodstata vynálezu V pripojených nárokoch sú uvedené rôzne aspekty vynálezu.Vjednom uskutočnení sa predložený vynález týka elektródy vhodnej na fungovanie ako anóda v...

Elektróda pre plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16015

Dátum: 27.11.2009

Autori: Jehnert Katrin, Laurisch Frank, Krink Volker, Kroschwald Martin, Steudtner Thomas, Reinke Ralf-peter

MPK: H05H 1/34

Značky: plazmový, horák, elektroda

Text:

...elektródy, V ktorých je okolo emisnej vložky umiestnené jadro(separátor), ktoré oddeľuje emisnú vložku od elektródového držiaka, sú opísané vDE 690 14 289 T 3 a DE 699 37 323 T 2. Separátor je V tomto prípade zhotovený primárne zostriebra a elektródový držiak primárne z medi. Striebro zabezpečuje dlhú životnosť, hlavne pokiaľ sa reže s čistým kyslíkom, pretože reakcia striebra s kyslíkom je pomalšia než reakcia kyslíka s meďou. Výroba takej...

Elektróda na použitie v elektrolytickom spôsobe výroby hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17499

Dátum: 02.02.2009

Autori: Hop Jörund, Vee Inge Arild

MPK: C25C 3/08, C25C 3/12, F27D 11/04...

Značky: hliníka, spôsobe, použitie, elektroda, výroby, elektrolytickom

Text:

...so sadou pripevňovaclch prostriedkov 222 a 223, ktoré zodpovedajú vybraniu 234 urobenému v anódovom bloku. Obrázok Sb, ktorý je pohľad zboku na obrázku 6 a, uvádza pripevňovací prostriedok 222, ktorý má jeden podobný pripevňovací prostriedok 222 na svojej protiľahlej strane. Podobné platí na pripevňovací prostriedok 223, ale tento tu nie je zobrazený. Ako možno vidno z obrázka Sb. možno dovoliť, aby strmeňová časť 211 vošla do vybrania...

Samovypaľujúca elektróda na výrobu silikónových zliatin a silikónového kovu, elektrická oblúková pec a spôsob výroby samovypaľujúcej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286447

Dátum: 19.09.2008

Autori: Ksinsik Dieter, Dostaler Jacques, Boisvert René, Dubois Jacques

MPK: H05B 7/00

Značky: samovypaľujúcej, elektroda, spôsob, samovypaľujúca, kovů, silikónového, výrobu, zliatin, elektrická, silikonových, výroby, elektrody, oblúková

Zhrnutie / Anotácia:

Samovypaľujúca elektróda vhodná na použitie v elektrickej oblúkovej peci obsahuje pozdĺžny elektricky vodivý obal hore otvorený na roztiahnutie obyčajne kolmo vnútri pece. Centrálne jadro vyrobené z teplovodivého materiálu je umiestnené vnútri pece a vzdialené od obalu. Konštrukčný rám vnútri upevňuje centrálne jadro k vnútornému povrchu obalu na udržanie centrálneho jadra v strede v peci a s cieľom zabrániť vytláčaniu centrálneho jadra smerom...

Spôsob zvlákňovania kvapalnej matrice, zariadenie na výrobu nanovlákien elektrostatickým zvlákňovaním kvapalnej matrice a zvlákňovacia elektróda pre takéto zvlákňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9821

Dátum: 16.07.2008

Autori: Jakubek František, Čmelík Jan, Petráš David, Pozner Jan, Kováč Martin, Malý Miroslav, Mareš Ladislav, Stromský Vít, Trdlička Jan

MPK: D01D 5/00

Značky: kvapalnej, zvlákňovaním, elektrostatickým, výrobu, takéto, matrice, zvlákňovanie, elektroda, zvlákňovania, spôsob, zvlákňovacia, zariadenie, nanovlákien

Text:

...sústavu lamiel usporiadaných radiálne a pozdĺžne vzhľadom k osi rotácie zvlákňovacej elektródy, pričom obalová plocha častí povrchu zvlákňovacej elektródy slúžiaca k vynášaniu polymérneho roztoku do elektrického poľa majú obalovú plochu,ktorá má v rovine prechádzajúcou osou zvlákňovacej elektródy a kolmej na rovinu podkladového materiálu tvar tvorený ekvipotenciálou s najvyššou intenzitou elektrického poľa medzi zvlákňovacou...

Rotačná zvlákňovacia elektróda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8026

Dátum: 24.08.2007

Autori: Trdlička Jan, Kováč Martin, Pozner Jan, Petráš David, Malý Miroslav

MPK: D01D 5/00

Značky: rotačná, zvlákňovacia, elektroda

Text:

...poloha týchto čiel atým tiež rovnobežnosť zvlákňovacich prostriedkov uložených vdrážkach alebo otvoroch v čelách s osou rotácie čiel.Prehľad obrázkov na výkresoch0014 Rotačná zvlákňovacia elektróda je schematicky znázornená na priložených výkresoch, kde znázorňuje Obr. 1 axonometrícký pohľad na elektródu podľa vynálezu, Obr. 2 axonometrický pohľad na elektródu v uskutočnení s prekrížením na čelách so zvlákňovacími členmi tvorenými jednou...

Plnená elektróda na zváranie liatin s guľôčkovým grafitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285802

Dátum: 26.07.2007

Autori: Meško Jozef, Mihalkovič Koloman, Mičian Miloš, Leždík Viliam

MPK: B23K 35/00, B23K 35/30, B23K 35/22...

Značky: zváranie, liatin, guľôčkovým, plnená, grafitom, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa plnená elektróda na oblúkové zváranie liatin s guľôčkovým grafitom v ochrannej atmosfére Ar a CO2 obsahujúca jednotlivé komponenty práškovej náplne v hmotnostnom pomere: 60 - 73 % bielej liatiny, 7 - 16 % ferozliatiny na báze FeSi-Mg, 1 - 3 % Cu-prášku, 1 - 3 % grafitu a 8 - 18 % ionizačných, plynotvorných a troskotvorných prísad granulačného zloženia 63 - 100 um.

Elektróda pre kontaktné plazmové oblúkové horáky s kontaktným štartovaním a plazmový oblúkový horák s kontaktným štartovaním využívajúci takéto elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12353

Dátum: 20.02.2007

Autori: Mather Jon, Eickhoff Stephen, Roberts Jesse

MPK: H05H 1/34

Značky: štartovaním, takéto, plazmový, kontaktné, horák, hořáky, kontaktným, oblúkový, oblúkové, plazmové, elektroda, elektrody, využívajúci

Text:

...strane elektródy, tak na strane kontaktu. Výmena elektródy v plazmovom horáku je rutinou záležitosťou. Avšak výmena elektrického kontaktu vyžaduje rozobratie telakontakt nie je spotrebným komponentom. Niektoré metódy spätného odstrčenia využívajú spôsob, pri ktoronl sa elektrický kontakt pohybuje, V porovnaní s relatívne nehybným telom horáka. Pohyb elektrického kontaktu a efektivita horáka môže byť ovplyvnená tuhosťou, alebo tvrdosťou...

Viacčlánková valcová elektróda na elektrolytické čistenie vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4559

Dátum: 07.09.2006

Autor: Kolesár Milan

MPK: C02F 1/461

Značky: viacčlánková, elektrolytické, elektroda, čistenie, válcová

Text:

...na čistené médium,kontinuitu alebo diskontinuitu procesu čistenia, objem reaktora a požadované množstvo čisteného média v danom časovom intervale. Viacprvková sústava valcových elektród pre elektrolyticke čistenie vôd dosahuje optimálnu účinnost najmä tým, že zabezpečuje rovnomemé vyplnenie celého objemu s maximálnou účinnou plochou jednotlivých prvkov pri použití reaktora s kruhovým prierezom, pričom sa minimalizuje výskyt tzv....

Elektróda a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5670

Dátum: 28.07.2006

Autori: Turner John Thomas, Meyer Thomas John

MPK: B22D 19/00, B22D 25/00, C22C 11/00...

Značky: elektroda, výroby, spôsob

Text:

...téglika 10.0019 Taviaci teglík je ohrievaný na teplotu v rozsahu napríklad od 200 °C do 600 °C v závislosti na zliatine a0020 Druhý kov, ako je napríklad medená tyč, je umiestnený do formy 12. Meď je používaná na celom svete a je prednostným kovom. Pozdĺžny tvar a hrúbka medenej závesnej tyče sú určenéhmotnosťou a veľkosťou anódy, ktorá má byť vytvorená.0021 Pôsobením gravitačnej sily roztavená olovená zliatina prechádza 2 taviaceho téglika...

Elektróda pre zariadenia na uskladnenie energie a elektrochemický superkapacitor založený na tejto elektróde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6349

Dátum: 14.10.2004

Autori: Timonov Alexander, Pivunov Dmitry, Logvinov Sergey

MPK: H01M 4/02, H01G 9/058

Značky: elektrodě, uskladnenie, zariadenia, založený, tejto, superkapacitor, energie, elektroda, elektrochemický

Text:

...energetickej kapacity známych superkapacitorov sú obmedzené predovšetkým povahou oxidov kovov materiálov použitých na výrobu elektród, ktoré tiež prispievajú k vysokej cene týchto zariadeni.0011 Vmedzinárodnej prihláške Polymérom modifikované elektródy pre zariadenia na uskladnenie energie a elektrochemický superkapacitor založený na tejto polymérom moditikovanej elektróde,WO 03065536 A 2, chemicky modifikované elektróda zahrnuje vodivý...

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 284122

Dátum: 23.08.2004

Autori: Szingert Jan, Štverák Petr, Kdolský Václav, Hlavín Jan, Podzimek Václav

MPK: B03C 7/08, B03C 7/00

Značky: elektrostatické, elektroda, usadzovacia, odlučovače, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače je vytvorená tak, že kolmá vzdialenosť (1) medzi rovnobežnými úsekmi (13) je 0,16- až 0,04-násobkom osovej vzdialenosti (3) medzi strednými rovinami (4) susedných plechových pásov (5), pričom rovnobežné úseky (13) majú šírku (7) rovnajúcu sa 0,025- až 0,075-násobku strednej vzdialenosti (6) dvoch za sebou nasledujúcich rovnobežných úsekov (13) v jednej rovine, medzera (8) prehnutia (9)...

Elektróda pre fotovoltaickú bunku, fotovoltaická bunka a fotovoltaický modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3068

Dátum: 21.08.2003

Autori: Rubin George, Rubin Leonid

MPK: H01L 31/0224

Značky: fotovoltaická, fotovoltaickú, buňka, bunku, elektroda, modul, fotovoltaický

Text:

...ku povrchu elementu prostredníctvom vodivého lepidla, V ktorom sú rozptýlené vodivé častice. Drôty elektródy sú zostavené paralelne medzi spojovacimi vodičmi, ktoré prechádzajú pozdĺž hrán elementu. Pre tento typ elektródy je odpor kontaktu medzi polovodičovým povrchom a drôtmi relatívne veľký, z čoho vyplývajú veľkéslnečnom žiarení. Taktiež výroba takýchto FV buniek je dosť komplikovaná.0009 Z US 5 084 107 A (Deguchi a kol.) sú predstavené...

Vymeniteľná kompaktná pracovná elektróda a trojelektródová prietoková elektrochemická cela s vymeniteľnou poréznou pracovnou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282156

Dátum: 21.09.2001

Autor: Beinrohr Ernest

MPK: G01N 27/08

Značky: vymeniteľná, elektrochemická, kompaktná, prietoková, trojelektródová, pracovnou, vyměnitelnou, pracovná, poréznou, elektródou, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vymeniteľná kompaktná pracovná elektróda pozostávajúca z nepravidelných častíc vodivého materiálu, ktorý je uzavretý z dvoch strán poréznou látkou, a trojelektródová prietoková elektrochemická cela s vymeniteľnou kompaktnou poréznou pracovnou elektródou a s hydrodynamicky oddeleným priestorom na pomocnú a referenčnú elektródu.

Prísavná elektróda

Načítavanie...

Číslo patentu: 260269

Dátum: 15.12.1998

Autori: Petre Miroslav, Pokopec Ivan, Branderský Marian

MPK: A61B 5/04

Značky: elektroda, prísavná

Text:

...3 a eleaktródia. 4 obr, 1 až 4 ukončená závitom, prípadne guľovou plłochoru 27, resp. v telese 1 elektródy je upevnená elektróda 4 a. Ventilek 15 (obr. 5 a 6. Prisavka 5 je uchyten-á na telese 1 elektródy (obr. 1),resp. je súčasťou výlisku joubr. 2 až 6. V prívodke 2 je valcová dutina B, na prívod tlakovvého médiu-vzduchu, ktorá prechádza do vstupného otvoru 7 üstiacełroi doo priestoru štrbiny B vytvorenej medzi čelom prívodky 2 a...

Elektróda

Načítavanie...

Číslo patentu: 278778

Dátum: 04.02.1998

Autor: Steininger Karl-heinz

MPK: C25B 11/04, H01M 4/00, C23F 13/16...

Značky: elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Elektróda polarizovateľná v elektrolyte pozostáva z vysoko vodivého elektrického vodiča (1) výhodne z kovu alebo z uhlíka, z vnútornej vrstvy (2), ktorá je bezprostredne v styku s elektrickým vodičom (1), pozostávajúcej z elektricky vodivého plastického materiálu prípadne obsahujúceho plnivo, ako grafit alebo sadze s vysokou odolnosťou proti pôsobeniu elektrolytu, a z vonkajšej vrstvy (3), ktorá je v styku s elektrolytom, pozostávajúcej z...

Trvale doplňovaná uhlíková elektróda so samočinným vypaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 280396

Dátum: 05.02.1997

Autor: Reidar Innvaer

MPK: H05B 7/09

Značky: doplňovaná, uhlíková, vypaľovaním, trvale, samočinným, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Elektródu tvorí vonkajšie puzdro (1) zhotovené z elektricky vodivého materiálu a obsahujúce vnútorné radiálne zvislé rebrá (11). Puzdro (1) sa plní uhlíkovou nespečenou účinnou hmotou, ktorá sa vypaľuje na tuhú elektródu pomocou elektrického prúdu privádzaného do tejto elektródy. Vnútorné radiálne zvislé rebrá (11) tvoria tuhé uhlíkové steny upevnené vnútri puzdra, ktorých pomer medzi radiálnou dĺžkou a hrúbkou je väčší ako 5 : 1.

Interdigitálna elektróda s labyrintovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1049

Dátum: 10.01.1996

Autori: Ivanusyk Peter, Antal Juraj

MPK: C25B 11/02

Značky: interdigitálna, labyrintovou, strukturou, elektroda

Text:

...súčasných mikroelotronických postupov pri prípraveuultílayorovýoh Výhodou Je vysoká mIuLoLHľJZÍCLa 2 pro Jiologlcké apsu vyrába niekoľko typov interdigitálnyoh 1 ekt reheuoritou štruktúrou. lo ravu je pomerne jednoduchá, vďaku jej pravouhlej štruktfro. enů hustotu siločíar elektriclusporiadanie olektród jo sršuuie. Kruhový tvar eleknevýhodou Jo oumoutulný vývod kožijšíe elektrické uapájunío olktróoíoktríuky vouinfuh dráh ąmelzitloktrődového...

Suchá plochá referenčná elektróda a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278632

Dátum: 06.12.1995

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: G01N 27/26, G01N 27/30

Značky: plocha, přípravy, referenčná, spôsob, elektroda, sucha

Zhrnutie / Anotácia:

Suchá plochá referenčná elektróda pozostáva z nosnej vrstvy (1), ktorá má aktívnu časť (10), oproti ktorej je odvodná časť (1000), medzi ktorými sa nachádza prepojovacia časť (100), pričom na nosnú vrstvu (1) je nanesená vodivá vrstva (2) v aktívnej časti (10) a odvodnej časti (1000), pričom v prepojovacej časti (100) sú prvým mostíkom (101) navzájom prepojené, na vodivú vrstvu (2) je vodivo nanesená strieborná Ag vrstva (3) v aktívnej časti...

Prietoková kombinovaná elektróda na elektrochemickú analýzu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 113

Dátum: 07.07.1993

Autori: Poláčková Eliška, Veselý Miloslav, Boháč Zdeněk

MPK: G01N 27/30

Značky: plynov, elektrochemickú, elektroda, analýzu, prietoková, kombinovaná

Text:

...a prúměrem drátu 0,1 až 2,5 mm, pŕićemž rozdíl 0,5 až 1,0 mm se jeví jako optimální. Přesáhne-litento rozdíl uvedenou horní hranici 2,5 mm, pŕestane kapiláraplnit svoji funkci. Kromě toho, že odkapávání elektrolytu se stane nepravidelným, znaćně se zvýši nebezpečí pronikání analyzovaného plynu do pláště elektrody. Je-li naopak uvedený rozdíl příliš malý, může snadno dojít k ucpání kapiláry mechanickými nećistotami, případně obsaženými v...

Elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 274755

Dátum: 15.10.1991

Autor: Lunbäck Stig

MPK: A61B 5/04

Značky: elektroda

Elektróda zapaľovacích sviečok a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278875

Dátum: 13.08.1991

Autori: Brendick Volker, Hubert Hans, Pohl Klaus-dieter, Treiber Juergen, Noack Rainer, Frank Willi

MPK: H01T 21/02, H01T 13/39

Značky: spôsob, elektroda, zapalovacích, sviečok, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zaisťuje výrobu zapaľovacích sviečok na spaľovacie motory s dlhou životnosťou. Elektróda (16) zapaľovacej sviečky (10) je zložená z viacerých východiskových častí, a to z východiskovej časti plášťa (31') odolného proti korózii, z východiskovej časti jadra (33') s vysokou tepelnou vodivosťou a z východiskovej časti oblasti (32') odolnej proti opaľovaniu. Tieto východiskové časti sa spoločne pretlačia na polotovar elektródy, ktorý sa...

Enzymová elektroda na stanovení oligosacharidů a glykosidů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269747

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dienys Gervydas, Meizeraityte Meilute-birute, Vrbová Eva, Marek Miroslav

MPK: G01N 27/40

Značky: glykosidů, elektroda, přípravy, oligosacharidů, její, stanovení, enzymová, způsob

Text:

...detekcí vzniklé D-glukosy pomocí glukosooxidasymůže být posledne uvedený enzym, v míře závislé na způsobu imobilizace, inhibován vznikajícím peroxidem vodíku.Dalším dúležitýn taktorem ovlivňujícím stabilitu biosenzorůje způsob imobilizace enzymů. Imobilizace se nejčastejí provádí zachycením ve struktuře gelu, například polyakrylamidovéhn gelu, želatiny, alginátu a podobné, sorpcí bifunkčními činidly, popřípadě přímou kovalentní vazbou...

Elektroda pro elektrojiskrové obrábění válcových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268773

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kraske Ernst, Brückner Wolfgang, Spiess Lorenz, Heerdt Jochen

MPK: B23H 9/04

Značky: obrábění, elektroda, elektrojiskrové, válcových, výrobků

Text:

...Knnnnukwa anmxrpmnon cAenyeT Tax cnmauuarn npyr c npyron. HTU B HGHUĽE npmcnucoanenmn 3 neKTpona K uanxuunpanunny WEIJIBHMK) BCB BPEHFI OJIIAH M 3 nrsyx ĽZBRQBHHIIX zlpyr C JXFÍYFUM CBPHISHTIJĽI EJJIBFCFPIĚJŘIFJFJ ITIÉ-FIISHM lllltĺľľlłlĺüiłľľ Tpeayenoň mmpmnu paóoweň menu. TUK MTU cnauana no unnnny paaneneHHoMy cmrncHTy aacxwunu nonaonmrcn mnenmeñca u pacnopnxenmm HUmHOĽTb 9 onnoru ucTuuHmKa mnnynhcuora uanpmmcumm. nm npmumne OTÚFD...

Iontově selektivní elektroda pro stanovení organických iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267737

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čapoun Tomáš, Halámek Emil

MPK: G01N 27/30

Značky: stanovení, iontově, organických, selektivní, iontů, elektroda

Text:

...vyrábějící pí-metry5 automatické titrátory používá různé vstupní svorky e konektory k připojení elektrod.Podstata vynálezu spočívá v potąžení skleněné olektrody iontovč selektivní membránou,která umožnuje potenciometrickou indiknci titrncí organických iontů založených na tvorbě iontových esociátů e přímé potenciomotrickě stanovení iontů. Potąžoní mombránou se provádí opakovaným namáčením citlivé části skleněné elektrody do roztoku...

Elektroda ke snímání sítnicových biopotenciálů oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266433

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lešťák Ján

MPK: A61B 3/10

Značky: elektroda, snímání, biopotenciálů, sítnicových

Text:

...povrchem dolního víčka oka ostrý úhel a mající na vrchní straně připevněn stínící kabel. Všechny hrany kontaktní části i části pro odvod signálu jsou zaoblené.Je-li elektroda z kovu, který je pro sliznioi oka dráždivý, je opatřena povlakem z potravinářského cínu.Výhodou elektrody podle vynálezu je, že nedeformuje obraz,vzniklý na sítnici vyšetřovaného oka, oko nedráždí ani ho nikterak nepoškozuje. Navíc je tato elektroda výrobně jednoduchá a...

Enzymová elektroda na bázi flavinových oxidoreduktas

Načítavanie...

Číslo patentu: 266011

Dátum: 14.11.1989

Autori: Marek Miroslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Vrbová Eva

MPK: G01N 27/30

Značky: bázi, oxidoreduktas, elektroda, flavinových, enzymová

Text:

...elektrody ve formě kompaktnější vrstvy nebo při koimobilisaci s dalšími enzymy převádějícími analyzovanou látku na substrát přítomné flavinové oxidoreduktasy a hlavně při imobilisaci málo stabilní flavinové oxidoreduktasy, ze které by příprava enzymové elektrody bez koimobilisované katalasy byla prakticky nerealizovatelná.Výhodou enzymových elektrod na bázi flavinových oxidoreduktas dle vynálezu je výrazné zvýšení stability vytvorených...

Srovnávací elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 264046

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pollakowski Goetz, Dittrich Klaus, Grüssner Theodor

MPK: G01N 27/30

Značky: srovnávací, elektroda

Text:

...B 3 neKTp 0 aemecraa He Mewamr axrusnocrn uouon cepeöpa, Hanuquoü B 9 neKTpoe cpasnennn u onpeennmmeñ cwaöunsnocrb norenuuana.B coornewcrnun c nsoöpeweuueu, pemenne aaaqn cocronw B TOM, qro B anexrv poaXcpaBHeHnH, cocTonmňx H 3 Mewannnqecxoro cepeőpa nuöo na cynnànou cepeöpa uoxpuworo cepeöpa, norpymennoro B nacnmpnnsm rpyno pacTBopHMoäconbm cepeöpa Bonuň pacrnop, conbm cepéőpa annnewca cynbmu cepeöpa, a nonnmñ pacrnop ononuuwenbuo...

Prostorová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 263828

Dátum: 12.05.1989

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: C25B 11/02

Značky: elektroda, prostorová

Text:

...rové elektrody, protiná celý prostor ionizační nádrže v pravidelných vzdálenostech tak, že dochází k rovnoměrné suflaci veškeréhc roztoku elektrony.Výhoda podle vynálezu spočíva v tom, že vodní roztok v celé ionizační nádrži je stejnoměrně protkán tenkými vodiči, tvořícími tělo» prost-orové elektrody tak, že docházík ľOVIIUIHĚJTHŠ a rychle insuflaci nebo exsuflaci elektrony do veškerého vodního roztoku, aniž by bylo nutno vodu vířit...