Patenty so značkou «elektrochemické»

Elektrochemické postupy na separáciu produktov pochádzajúcich z biologických premien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20578

Dátum: 30.01.2013

Autori: Stevens Christian, Rabaey Korneel

MPK: B01D 61/42, C02F 1/469, B01D 61/44...

Značky: pochádzajúcich, separáciu, biologických, postupy, elektrochemické, produktov, premien

Text:

...pH roztoku, rovnako ako transportu acetátu z média do opačného priestoru. Do tohto priestorusa priviedol obnovovací (recovery) roztok. Avšak postup stále viedol k slabému roztokuvytvoreného acetátu vobnovovacom priestore. Okrem toho naposledy uvedená štúdia je veľmi podobná skoršej práci Nomura a kolektív (Applied and Environmental Microbiology 54 (l), str. 137 - 142, 1988), V ktorej sa produkcia acetátu zlepšila z etanolu v ED zväzku. Hongo...

Zariadenie na elektrochemické získavanie práškových kovov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5816

Dátum: 04.08.2011

Autori: Šiška Jozef, Kopačka Milan

MPK: C25C 1/00

Značky: použitie, práškových, získavanie, elektrochemické, zariadenie, kovov

Text:

...kovu do zvyškov roztoku strhávaného pri ich tvorbe. Pritom samočirmé premývanie a oddeľovanie práškového produktu od nečistôt po elektrolýze znižuje náklady na tieto operácie, pričom sa nevyžaduje náročná kontrola a regulácia procesu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. la, b je z dvoch pohľadov znázornený priklad celkovej zostavy zariadenia na elektrochemické získavanie kovov. Obr. 2 zobrazuje priklad zariadenia v reze.Obr. 1 zobrazuje...

Elektrochemické rozpúšťanie vodivých kompozitov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12282

Dátum: 22.12.2005

Autori: Wei Bin, O'neill Padraic

MPK: B23H 3/08, C01B 31/06, C01B 31/34...

Značky: vodivých, kompozitov, elektrochemické, rozpúšťanie

Text:

...1 až 3 mm na ulahčovanie rozpúšťania. Tieto elektrochemické procesy vyžadujúvšeobecne vysoko kyslé elektrolyty s hodnotou pH menšou než 5,0, statického alebo mierne miešaného kúpeľa a veľkú vzdialenosť elektród. l keď môžu byť elektrochemické metódy spätného získavania rýchlejšie než čisto chemické metódy, nízka prúdová hustota zaisťuje pomalú rýchlosť rozpúšťania. Problémy korozívnych elektrolytov a nebezpečných odpadov zostávajú.0006 Vyššie...

Organicko/anorganická kompozitná mikroporézna membrána a elektrochemické zariadenie vyrobené s touto membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17508

Dátum: 22.12.2005

Autori: Lee Sang-young, Kim Seok-koo, Hong Jang-hyuk, Ahn Soon-ho, Suk Jung-don, Yong Hyun-hang

MPK: H01M 10/0525, H01M 2/14, H01M 2/16...

Značky: membrána, vyrobené, touto, elektrochemické, zariadenie, mikroporézna, membránou, kompozitná

Text:

...vrstva anorganických častíc opísaná vo vyššie uvedenom patente nie je konkrétne definovaná v termínoch hrúbky, veľkosti pórov apórozity. Okrem toho, anorganické častice použité v separátore nemajú vodivosť pre lítium, a spôsobujú tedaznačný pokles kvality batérie.0008 Prihláška WO-A-2006/062349, ktorá predstavuje doterajší stav techniky V zmysle článku 54(3) EPC, opisuje porézny film obsahujúci organicko/anorganický kompozitný poréznyfilmový...

Organicko/anorganická kompozitná mikroporézna membrána a elektrochemické zariadenie vyrobené s touto membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16084

Dátum: 22.12.2005

Autori: Kim Seok-koo, Hong Jang-hyuk, Yong Hyun-hang, Lee Sang-young, Suk Jung-don, Ahn Soon-ho

MPK: H01M 2/14, H01M 2/16, H01M 10/0525...

Značky: elektrochemické, touto, membránou, membrána, zariadenie, mikroporézna, kompozitná, vyrobené

Text:

...Navyše, vrstva anorganických častíc opísaná vo vyššie uvedenom patente nie je konkrétne definovaná V termínoch hrúbky, veľkosti pórov aporozity. Okrem toho, anorganické častice použité v separátore nemajú vodivosť pre lítium, a spôsobujú tedaznačný pokles kvality batérie.0008 Prihláška W 0-A-2006/062349, ktorá predstavuje doterajší stav techniky v zmysle článku 54(3) EPC, opisuje porézny film obsahujúci organicko/anorganický kompozitný...

Elektrolyt pre elektrochemické značenie popisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260158

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kysucký Tibor, Majerčík Ľubor, Černiansky Ladislav

MPK: C25F 3/02

Značky: značenie, elektrolyt, elektrochemické, popisu

Text:

...salycilanu súdneho alebo draselného z 0,02 až 0,04 hmotnostných kyseliny sorbovej alebo z 0,1 až 15 hmotnostných soli kyseliny sorbovej, z 0,05 až 1 hmotnostného banztriazolu, z 0,1 až 0,5 soli kyseliny etyléncliamlntetraoctovej, z 0,04 až 2 hmotnostných kyseliny vinnej a/alebo citrónovej alebo solí kyseliny vinnej a/alebo citrónovej a zvyšok do 100 tvorí voda. Elektrolyt môže ďalej obsahovať 0,1 až 2 hmotnostné hydrogénfosforečnanu...

Elektrochemické zariadenie na akumuláciu a dodávku elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280744

Dátum: 14.09.1995

Autor: Zito Ralph

MPK: H01M 12/00, H01M 8/18, H01M 8/20...

Značky: zariadenie, akumuláciu, energie, dodávku, elektrochemické, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené zoskupením (20) elektrochemických článkov a obsahuje koncovú kladnú elektródu (12E) a koncovú zápornú elektródu (14E), ktoré sú oddelené jednou alebo niekoľkými bipolárnymi medziľahlými elektródami (13). Každá z týchto bipolárnych medziľahlých elektród (13) má kladnú elektródovú časť (12A) a zápornú elektródovú časť (14A), ktoré sú orientované do kladnej komory (22C), resp. zápornej komory (24C), a bipolárne elektródy (13)...

Způsob zjišťování kinetiky a mechanismu elektrochemické koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270341

Dátum: 13.06.1990

Autor: Silber Rostislav

MPK: G01N 17/00

Značky: způsob, kovů, koroze, kinetiky, zjišťování, elektrochemické, mechanismu

Text:

...čerpadlem, raalizoveným v tomto pripade pouzdrem. ve kterém rotuje magnetické miohadlo, spojeným s raakčnim proetorem, je celý okruh zehrnujici i měrnou celu naplnän elektrolytem, který cirkuluje mezi reakčhi nodobkou e měrnou celou. Tříelektrodová uspořádání takto umožňuje sni mání potenciostatiokých. potenciodynamiokých a intenzioetatických polerizaönioh kŕivek a uspo~2 CS 270341 B 1 řádání měrná cela - detektor snímání kinetických...

Zariadenie na elektrochemické značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267752

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trebichovský Ctibor, Buno Jaroslav, Hložka Milan, Kubica Rudolf

MPK: B23H 3/02

Značky: značkovanie, zariadenie, elektrochemické

Text:

...materiálov. Umožňuje znižil rozsah použivaných elektrolytov najmä vylúčenim roztokov chloridov spâsobujůcich medzikryštalicků korôziu.Na pripojenom výkrese je znázornená prikladne bloková schéma zapojenia zariadeniazariadenia na elektrochemické značenie pozostáva z prepinacieho bloku Q priamo pripojenêho na obrobok 2 a cez ochranný blok lg na nástroj 1. Na prepinaci blok E je cez zdroj 5 nizkěho napätia a časovaci blok 5 pripojený...

Elektrolyt pro elektrochemické leštění chromniklových austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265039

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čapek Vladimír, Meruňka Vladimír, Drejnar Karel

MPK: C25F 3/24

Značky: leštění, elektrolyt, chrómniklových, austenitických, elektrochemické, oceli

Text:

...glukoaa ethylenglykolç Dále některé àulfonovuná organické kyaałiny, GSÍÓPY a hetaropolykyvselinvů Eloktrnłyty 9 organickými přiaadami však maji některé nedostat- y nař. pracuji 5 vyššími proudovými huatotam 1 a proto se nehodi k leštění velkých celků, kda ja záviälost na zdrojipraudu m dabrém chlazení. Qrganícká přisada také často podléhá vlivům silně kysolého prostředi čímž se ašaktrúlyt änehcdnuu cujee Srávajici noutralizačni stanice,...

Způsob selektivní elektrochemické redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 264249

Dátum: 13.06.1989

Autori: Němec Jaroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: redukce, elektrochemické, způsob, selektivní

Text:

...Hi a proto nedochází k alkalizováni katolytu a srážení hydroxidů prvků vzácných zemin. Vodík vylučovaný na katodě intenzívne míchá roztok v blízkosti katody, což zvyšuje rychlost redukce europia, která je vyšší než u výše popsaných způsobů. Navíc je europium pravděpodobně redukováno také atomárním vodíkem adsorbovaným na povrchu katody před vznikem a uvolněním molekuly vodíku z katody (alespoň na některých katodových...

Způsob elektrochemické oxidace roztoků chromitých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262672

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vytlacil Richard

MPK: C25B 1/00

Značky: roztoku, chromitých, oxidace, elektrochemické, sloučenin, způsob

Text:

...napětí při zatížení klesne až na hodnotu napětí vodíkové eiektrody.Při elektrolýze podle vynálezu slouží kyselina dusičná jako přenášeč redox pro kyslíkovou elektrodu, která slouží jako katoda. Katodická redukce kyslíku představuje nejpozitivnější katodovou reakci. Redukce kyslíku v kyselých roztocích je však kineticky značně inhibována. Upotřebitelné kyslíkové elektrody vyžadují v kyselém prostředí buď drahé katalyzátory na bázi...

Spôsob zhotovovania ohybného pracovného nástroja na elektrochemické vytváranie znakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245306

Dátum: 15.12.1988

Autor: Loriánek Jioí

MPK: B23H 7/00

Značky: pracovného, ohybného, elektrochemické, nástroja, spôsob, znakov, vytváranie, zhotovovania

Text:

...strany elektrovodivej vrstvy mechanicky vytvoria znakyo hĺbky väčšej ako je požadovaná hrúbka elektrolzolačnej vrstvy. Potom sa elektrovodivä vrstva spájkovanim upevní na nos 4nú fóliu. Nakoniec sa mechanicky opracuje elektroizolačnä vrstva na hrúbku od 0,2 do 0,3 mm.Spôsobom zhotovovania chybného pracovného nástroja na elektrochemickě vytváranie znakov sa docieli zhotovenie výrazného znaku lubovoľného tvaru a velkos ti a to i na rôzne tvarové...

Zařízení pro elektrochemické zkošky povrchů trubek při zatěžování vnitřním přetlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245947

Dátum: 01.07.1988

Autori: Jefimenko Anatolij Vasiljevie, Galuškin Dmitrij Grigorjevie, Pismannik Konstantin Davidovie

MPK: G01N 27/26

Značky: přetlakem, trubek, elektrochemické, zkošky, zatěžování, vnitřním, povrchu, zařízení

Text:

...povrchu trubek při zetěžování vnitřním přetlakem je schematicky znázorněn na přiloženém výkreeu, V nárysu s částečným řezem v ose základního tělese.Zařízení pro elektroohemícké zkoušky povrchů trubek při zate~ žování vnitřním přetlakem sestává ze základního tělesa ł, ke kterému je připojen přívod tlakového média g a ke kterému je svorníky 1 s maticemi 3 a tuhou přírubou Ž pomocí izolačních podložek Q připevněn trubkový vzorek 1. Základní...

Sonda pro elektrochemické hodnocení korozní odolnosti kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257643

Dátum: 16.05.1988

Autori: Neuvirtová Jana, Pražák Milan, Jiroušová Dana, Tlamsa Jan

MPK: G01N 27/28, G01N 17/00

Značky: korozní, sonda, odolností, hodnocení, elektrochemické, kovů

Text:

...tekutého elektrolytu a vymezení přesné plochy pomocí izolujícího těsnění, jež bývá zdrojem chyb a úniku elektrolytu u dosud známých sond.vynález je blíže vysvětlen na popisu jeho konkrétního provedení pomocí připojeného výkresu, kde je znázorněn příčný řez sondou.Sonda sestává 2 pouzdra l válcovitého tvaru vloženého do výatupního otvoru g, Zhotoveného z elektricky izolační hmoty, V němž je vyjímatelně vložen porézní snímač g ~ tampon prosycený...

Pracovný nástroj pre elektrochemické odhrotovanie otvorov, najmä v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 257376

Dátum: 15.04.1988

Autori: Banas Ján, Nemšák Ján

MPK: B23Q 3/154, B23H 9/02

Značky: miestach, nástroj, odhrotovanie, ťažko, otvorov, elektrochemické, pracovný, najmä, prístupných

Text:

...konci nad činnou častou je rúrkové teleso opatrené pevne a prestavitelne vodítkom.Upínacím prípravkom rúrkověho nástroja pre elektrochemické odhrotovanie otvorov sa docieli podstatného zjednodušenie vodiacej časti upínacieho prípravku, pričom výmenou jednoduchých dielcov sa dosiahnepoužiteľnosť pre širší rozsah priemerov rúrkových telies nástrojov.Na pripojenom výkrese je príkladné riešenie pracovného ktorý je nakreslený V reze. .Pracovný...

Chladicí vložka pro snížení vlivu fázového rozhraní na účinnost elektrochemické protikorozní ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 257177

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mokrá Miluše, Payer Vladimír, Novák Pavel, Podval Jaroslav, Bartel Vlastimil, Veselá Ludmila

MPK: C23F 13/00

Značky: elektrochemické, ochrany, protikorozní, fázového, rozhraní, chladicí, snížení, vložka, vlivů, účinnost

Text:

...chráněné zařízení vyrobeno z korozněodolného materiálu kvůli potižím v pásmu fázového rozhraní, lze použitím chladící vložky podle vynálezu vyrobit celé toto zařízení z jiného, levnějšího materiálu.Příklady provedení chladící nebo izolační vložky podle vynálezu jsou na připojeném výkresu. Na obr. 1 je znázorněn podélný řez chladící vložkou upevněnou na přívodni nebo odvodní trubce topného hadu, procházejícího hladinou lázně. Na obr....

Způsob odstranění interference proudových protielektrod při elektrochemické ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257156

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veselá Ludmila, Bártek Jiří, Podval Jaroslav, Mokrá Miluše, Novák Pavel, Bartel Vlastimil, Payer Vladimír

MPK: C23F 13/00

Značky: tepla, odstranění, výměníku, trubkových, elektrochemické, způsob, ochraně, interference, protielektrod, proudových

Text:

...Nejmenší elektrická vodivost má kyselinaDosazením do vztahu (2) při nm 0,9 v, zo 0,6 v, jp 0,3 A.m 2 12,3 a.m 1, n 439, ak 0,011 m, graf 0,4 m, at 0,025 m, av 0,4 m, H 25 S.mdostaneme lmin 0,0124 m. Minimální volný prostor 1 kolem katody 1 má tedy tvar válce o průměru 2(Rk lmin) 0,0468 m.20 kyselina mravenčí je ohřívána glycerínem z 40 na 55 °C v malém výměníku o průměru pláště l rovným 200 mm a délce 4 000 mm vyrobeném z...

Umístění proudových protielektrod při elektrochemické protikorozní ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256623

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mokrá Miluše, Podval Jaroslav, Veselá Ludmila, Novák Pavel, Bartel Vlastimil, Payer Vladimír

MPK: C23F 13/00

Značky: elektrochemické, protielektrod, tepla, proudových, výměníku, ochraně, trubkových, umístění, protikorozní

Text:

...nekontrolovaného průniku obou mšdií do sebe.Proto je nutné často odstavovat provoz výměníku c přetěaäovat vnitřní průohodky.Uvedené nevýhody odstraňuje umístění proudových protielektrod při eloktrochomické protikorozní ochraně trubkovýoh výmčníků tepla podla vynálozu,jehož podstata opočívá v tom,žo prondové protíoloktrodý zcoahují přímo do mezitrubkověho prostoru c procházejí atěnou pláštä výměníku izolační průchodkou a jsou uložený pod...

Elektrochemické čidlo ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256042

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veignerová Blanka, Gilar Oldřich, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/00

Značky: elektrochemické, čidlo, ethanolu

Text:

...působí pouze na jeden příslušný typ sledované látky. .V případě enzymové oxidacą katalyzovaná oxidázami obsahujícímí flavinový kofaktor, lze sledovat látkovou bilanci spctřebova~ ného kyalíku. Při aplikaci vhodného enzymu, kdy dochází k enzymově oxidaci etahnolu, lze množství otahnolu v plynné fázi charakte~ rizovat stechiometrickou spotřebou kyslíku.Z tohoto principu vychází elektroehemioké čidlo ethanolu tvořené datektorom kyslíku...

Oplachovacie zariadenie okruhu rozvodu elektrolytu pre elektrochemické obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255395

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trebichovský Ctibor, Vadina Štefan, Soják Mikuláš

MPK: B23H 3/10

Značky: rozvodu, oplachovacie, elektrochemické, obrábanie, okruhu, elektrolytu, zariadenie

Text:

...práce.Na pripojenom výkrese je schematicky nakreslene príkladné riešenie oplachovacieho zariadenia okruhu rozvodu elektroly 4tu pre elektrochemické obrábanie.Okruh rozvodu 10 elektrolytu je vedený z nádrže na obr. nezakreslená) na pracovný nástroj 12. Do okruhu rozvodu 1 U elektrolytu je pripojené čerpadlo 3. Za čerpadlom 3 je na okruh rozvodu 1 D elektrolytu pripojená bočná vetva 8 opatrená regulač ą ným ventilom 5. Do okruhu rozvodu 10...

Zariadenie na elektrochemické značenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254684

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klimek Milan, Mrva Milan, Šutta Peter, Školník Juraj

MPK: B41M 5/20

Značky: zariadenie, elektrochemické, výrobkov, značenie

Text:

...vynálezu sa dosiahne dokonalé farebne odlíšitelné, podľa potreby 0,01 až 0,5 mm hlboké značenie vý 4ronbkov, čo zaručuje nezmazatelnost značenia, pričom elektrolyt zmača len značené miesta. Elektrolyt nevyteká mimo .značkovacieho razítka, nekoroduje povrch výrobku. Na výrobku zostáva len jemný film elektrolytu na značených miestach, ktorý postačí priamo konzervovat olejom. Pracovisko,kde zariadenie pracuje sa stáva zdravotne nezávadné....

Referentní elektroda pro systémy elektrochemické ochrany průmyslových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254403

Dátum: 15.01.1988

Autori: Payer Vladimír, Novák Pavel, Bartel Vlastimil, Mokrá Miluše, Bystrianský Jaroslav, Podval Jaroslav, Veselá Ludmila

MPK: C23F 13/00

Značky: elektroda, ochrany, zařízení, systémy, elektrochemické, referentní, průmyslových

Text:

...křivky 10 (zhruba od potenciálu -0,22 V do 1,7 V) platí kladná znamćnka proudové hustotyj,pro katodickou část křivky 10 (od -0,22 V do-1,0 V) je proudová hustota j záporná. V katodické .oblasti (mezi body A a B) vidíme úsek ~ 11, jehož strmost je 120 mV nadekádu proudové hustoty,konkrétne V oblasti proudových hustot 0,1 až 100 A . ma, je tedy menší než požadovaných 200 mV na dekádu. Proto lze pro toto hnojivo použít katodicky polarizovanou...

Zariadenie pre elektrochemické procesy s rotujúcim obrobkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244577

Dátum: 15.01.1988

Autori: Poibyl Josef, Neužil Lubomír

MPK: B23H 3/00, C25F 7/00

Značky: zariadenie, procesy, elektrochemické, rotujúcim, obrobkom

Text:

...pri anodickom procese na povrchu obrobku v dôsledku čoho dochádza k mapovaniu povrchu a tvorbe nežiadúcich rýhc) dlhá expozičná doba 30 minút i vyššieTieto nevýhody sú odstránené zariadením pre elektnochemické procesy s rotujúcim obrobkom, ktoré sa vyznačuje tým, že prenos jednosmerného .prúdu sprostredkuje ortutový kontakt, prostredníctvom sústavy elektród, ktoré sú vodivo spojené s hriadeľou, na ktorej je uchytený obrobok, otáča...

Zariadenie na elektrochemické hlbkové značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254006

Dátum: 17.12.1987

Autori: Redaj František, Trebichavský Ctibor, Nemšák Ján

MPK: C25F 7/00, C25F 3/00

Značky: elektrochemické, hĺbkové, zariadenie, značkovanie

Text:

...uložený elektroizolačný miešací element a je okolo neho vytvorená pracovná komora prostredníctvom krúžka a prítlačnej dosky. Podstatou vynálezu je aj to, že pórovitý pracovný nástroj je tvorenýelektrovodivou sieťkou. Podstata vynálezu spočíva aj v tom, že elektroizolačný miešací element je tvorený štetcom.Zarladením elektrochemického hlbkového značkovania sa docieli značkovania s využitím ručného, alebo mechanického pohybu,podstatne širší...

Nástroj na elektrochemické značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246012

Dátum: 15.12.1987

Autori: Žirany, Streeanský Michal

MPK: C25F 7/00

Značky: elektrochemické, značkovanie, nástroj

Text:

...značkovonia.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje a problém značkovalnie rieši nástroj na elektrochemircké značkiovvante podľa vylnálezu,ktoreho podstatoułje, že činnú plocha nástroja je aspoň čiastočne vyplnená kom/om.4 Do podstaty patrí aj to, že kovová výplň je tvorená cinom.Nástrojom no elektroohemické značkovanie se docieli spoľahlivá prevádzke pri predĺžení jeho životnosti. Kovová výplň Chrážlek je možné obnovovať, čo má význam...

Spôsob zhotovovania tvarovej šablóny pre elektrochemické značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242332

Dátum: 15.11.1987

Autori: Stanieek Zdenko, Rakus Jaroslav, Straka Jaromír

MPK: C25F 7/00

Značky: zhotovovania, značkovanie, tvarovej, elektrochemické, spôsob, šablony

Text:

...V mieste tvarovanie sa pôsobí organickým rozpúšťadlom až táto zmäkne, pričom na fólii šablóny sa vytvorí aspoň jeden ohyb za čim organické rozpúšťadlo z vytvarovanej fólie nechá vyprchat.Spôsobom zhotovovania tvarovej šablóny pre elektrochemické značkovanie sa docieli možnost jednoduchého zhotovenia prakticky všetkých do úvahy prichádzajúcich tvarov šablón, bez rizika poškodenia ich funkčnej časti a zníženia ach životnosti.Príkladný...

Nástroj pre elektrochemické povrchové značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242331

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šafáo Václav, Maloušek Antonín, Zdinek Dalibor

MPK: C25F 7/00

Značky: povrchové, elektrochemické, nástroj, značkovanie

Text:

...možnosť širšieho využívania striedavého elektrického prúdu pre značkovanie a jednoduchej obnovy činnej plochy nástroja.Na pripojenom výkrese je znázornená prí 4kladné riešenie nástroja podľa vynálezu v reze.Nástroj pre elektrochemické povrchové značkovanie pozostáva z elektrovodivej časti 2 v tvare hranola ukončené činnou plochou 21. Elektrovodivá časť 2 je posuvné a tesne uložená V elektronevodivom puzdre 4. Elektronevodivá šablóna 3...

Značkovacie razítko pre elektrochemické značenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252885

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šutta Peter, Školník Juraj, Klimek Milan, Kramár Miroslav, Vavrovič Ján

MPK: B41K 1/44

Značky: značkovacie, značenie, razítko, elektrochemické, výrobkov

Text:

...ktoré je nezmazateľné. Použitím značkovacieho Ľazfaka ,podľa vynalezu sa docieli rovnomernej .a intenzívnej výmeny elektrolytu počas značenia na celej značenej .ploche, elektrolyt sa nerozteká po značenom výrobku .a značí len miesta, ktoré sú .požadov.ané. V spojenís elektrochemiokým zariadením sa dosiahne toho, že značené miesta sú po skončení .pracovnej operácie zbavené zbyiikov elektrolyďu.Nie je potrebné vyrábať pre každý znak ra zívtko,...

Způsob elektrochemické analýzy roztoků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252424

Dátum: 17.09.1987

Autor: Tenygl Jiří

MPK: G01N 27/06

Značky: způsob, zařízení, elektrochemické, analýzy, provádění, způsobu, tohoto, roztoku

Text:

...periodickou polarizecí k pozitivnimpotenciáhąm, kdy dojde k anodickému rozpouštěni vylončených amalgam.V případě silného znečištěni lze kontaminovanou rtut zcela odstranit tím, že se vytlačí z kapiláry do protékajicího analyzevaného roztoku. Z analyzbvaného roztoku se kontaminovaná rtut zas chytí v lapačí rtuti, který není na výkresy( znäzaprmän.V Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu ,je schematícky i znázorněno na přiloženém výkreauä....

Způsob elektrochemické oxidace iontů dvojmocného železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241816

Dátum: 15.09.1987

Autori: Honzák Jioí, Horák Karel, Uhlío Petr

MPK: C01G 49/00

Značky: oxidace, způsob, dvojmocného, iontů, elektrochemické, železa

Text:

...stupeň využití proudu a výši napětímá Vliv rychlost pro-uděni anolytu v pro storu mezi membránou a anodouRychlost proudění, které je Ostatné p 0 třebné k regulaci teploty elektrolyzéru, nemá nad 1,1 m/min významný Vliv. V provozníclh podmínkách bud-e proto vyhovovat rychlost od 0,7 do 1,3 m/mim.Teplota, při níž elektroohemická oxidoce iontů Fe se uskutočňuje, má dvojí učinek a to jednak lpříznivý, spočívající ve snižování napětí a jednak...