Patenty so značkou «elektrárny»

Způsob odplynění doplňované vody pro teplárenskou soustavu zásobovanou horkou vodou z jaderné elektrárny a zařízení na provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264787

Dátum: 12.09.1989

Autor: Stachová Jana

MPK: G12B 15/02

Značky: odplynění, tohoto, způsob, elektrárny, vodou, soustavu, provádění, horkou, zařízení, způsobu, jaderné, zásobovanou, doplňované, teplárenskou

Text:

...na 130 až 150 °C pro zásobování teplárenské soustavy ll. Z přívodní větve tepelného napaječe 3 se provede odběr této horké vody 3, jehož jedna část É přichází přes škrticí ventil do expandéru §, kde se- z ní uvolní pára, jež se použije jako topná pára pro odplynění. Tato pára se zavede nad maximál ní hladinu vody v zásobní nádrži § umístěné pod odplyňovačem 1. Kondenzát lg z expandéru 5se rovněž zavadí do zásobní nádrže 5, a to pod hladinu...

Zařízení pro kondenzaci odpadní páry z turbosoustrojí elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263814

Dátum: 12.05.1989

Autori: Macháček Jiří, Hron Jiří, Soldán Jiří

MPK: F28B 1/06

Značky: elektrárny, kondenzaci, zařízení, páry, turbosoustrojí, odpadní

Text:

...štít s vrcholovým úhlem 90 ° až 150, s výhodou 120, který odklání vítr vanoucí směrem k soustavě teplosměnných sekcí. Snížení recirkulace ohřáteho vzduchu dále přispívá šikmá stěna, upravená podél soustavy teplosměnných sekcí na její straně odvrácené od budovy, která je skloněna k vodorovné rovině pod úhlem 15 ° až 45 °, s výhodou 30 °, a jejíž šířka činí jednu až dvě třetiny výšky teplosměnných sekcí.Proti známým řešením umožňuje zařízení...

Zapojení vodního napájecího traktu parních generátorů jaderné elektrárny typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 263762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sadílek Jiří, Matal Oldřich

MPK: C21D 5/08, F28F 27/00

Značky: generátoru, vodního, jaderné, zapojení, traktu, napájecího, elektrárny, parních

Text:

...parních generátorů bloku jaderné elektrárny typu VVER podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na napájecím potrubí vody každého parního generátoru je zařazena clona přídavné redukce tlaku vody dimenzovaná na jednu hodnotu rozdílu tlaku z rozsahu třetiny až celéhorozdílu tlaku mezi sběrnou komorou a sekundární stranou parního generátoru při nominálním průtoku napájecí vody dosahovaného minimálním počtem současně pracujících...

Rotor generátoru elektrického proudu s permanentními magnety, zejména pro větrné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263061

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rakus Jaroslav, Staniček Zdenko, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 1/26

Značky: generátoru, rotor, elektrického, proudu, magnety, zejména, permanentními, elektrárny, větrné

Text:

...řešení je velmi významné pro malé generátory elektrického proudu s permanentními magnety, zejména pro větrné elektrárny, protože se dosahuje snížení rozběhového momentu generátoru, které umožňuje vypuštění rozběhové spojky. Přínosem je též snížení počtu součástí na volném konci hřídele rotoru generátoru a zvýšení provozuschopnosti celé motorové části větrné elektrárnyoNa připojeném výkrese jsou znázorněny příklady provedení rotoru generátoru...

Rotor generátoru větrné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261044

Dátum: 12.01.1989

Autori: Staniček Zdenko, Strakoš Ladislav, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 21/08, H02K 41/02

Značky: větrné, generátoru, rotor, elektrárny

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny rotorem generátoru větrně elektrárny V provedení dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že permanentní magnety pro jednotlivé magnetické pčly na obvodu tělesa rotoru je použito více nežli jednoho permanentního msgnetu ą sousedící permanentní magnety, príslušné jednomu magnetickému pôlu telesa rotoru jsou vůči sobě pootočeny o pootočení delta, které je dáno vztahemkde značí 1 rozteč drážek...

Zařízení na využití odpadních vod z proplachů technologických zařízení jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259641

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bár Jaromír, Urbančík Libor

MPK: G21D 1/02, C02F 1/00

Značky: odpadních, zařízení, elektrárny, proplachu, technologických, jaderné, využití

Text:

...ve vodním hospodářství jaderné elektrárny jsou uvedeny v následující tabulce.elektrická vodivost p/cm 10 200 1 000 hmotnostní koncentrace Fe 1 .107 § 1 . 107 hmotnostní koncentrace A 15 1 . 10 § 1 . 10 hmotnostní koncentrace Mnz 1 . 10 sl . 107 hmotnostní koncentrace Ca 5 . 10 2. 105 hmotnostní koncentrace Na 5 . 104 -- 104 1045 hmotnostní koncentrace Cl 5. 104 104 10 hmotnostní koncentrace S 102 1,2 . 107 5 .105Z uvedených údajů je...

Barbotážní vakuový systém lokalizace havarií standartní jaderné elektrárny se dvěma vodovodními reaktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243961

Dátum: 01.07.1988

Autori: Zvioina František, Wurm Libor

MPK: G21C 15/18

Značky: reaktory, lokalizace, vakuový, havárií, systém, elektrárny, standartní, dvěma, barbotážní, vodovodními, jaderné

Text:

...zmenšuje i rychlost čerpání životnosti zejména hornetizující vyetćlky této koncové části lokalizsčníhe systému. za čtvrtá,nová či prídavné zařízení, jiní je propojovací potrubí včetně jeho alternatívní vybavenosti, je zařízením se zcela paeivní funkcí, takže je vysoce spolehlivá a bezpečně. Proto jeho instalací nedochúzí ke snížení funkční pohotovosti a spolehlivosti. celeho systemu. Iinoto technická bezpečnost i životnost propojovaeího...

Zařízení k regulaci výkonu energetického bloku jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256912

Dátum: 15.04.1988

Autori: Goljan Leonid, Pakšver Viktor, Litvin Anatolij, Kalošin Jurij, Mino Igor

MPK: G21C 7/36

Značky: zařízení, elektrárny, bloků, jaderné, regulaci, energetického, výkonu

Text:

...ycHnHTenb 42 Q nepeMeHHbM KoamnuHeHToM ycHneHHa,cynuupywuuñ ycunurenb 43, 6 noK 46 awanounoro Hanpnmenun, peneňuam önox 45,Knmqu 46, 47, nepamň 6 noK 48 ynpa 3 neHHn.nepauů 4911, Brqpoň 49.2 H COOTBGT crneuuo Hxruü 49.5 axou, nepauü 50.1 H sřopoü 50.2 nbmo nepsoro ônoxa 48 ynpaaneHHn. Kauan 3 perynnpoaanuu aanenun coepxnr náŕunx 51 (mHr.3), sanarqn 52, HsMepHTenbHuñ önok 53,6 noK 54 oôparuoñ canan, peneñnhm ônox 55,Hepnuü ônox 48 (mHr.4)...

Obrácený parní generátor jaderné elektrárny s rychlým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusko Milan, Weis Jaromír, Reiter Juraj, Linhardt Peter, Rudenko Ivan

MPK: G21D 5/08, F28D 7/10

Značky: rychlým, obrácený, generátor, elektrárny, parní, jaderné, reaktorem

Text:

...prostoru ve větší vzdálenosti od trubkovnice,takže teplotní spád na trubkovnici zůstává Ininimálííí, nebo se i zmenšuje, čímž je zamezeno přídavnému namáhání trubkovnice a lemů trubkovnice. Zároveň se dosahuje toho,že je lépe využívána teplosměnná plocha, protože k dohřívání dochází na konci přepážek intenziiikační Vestavby, takže výparních zůstává v normálních mezích a v přepážkách intenzitikační Vestavby nedochází k rozdělování složek...

Komplexní systém zásobování vodou tepelné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253297

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vasenko Alexandr, Ilevskij Albert, Farberov Vladimir, Suchorukov Georgij, Lozanskij Vladimir

MPK: E03B 7/04

Značky: vodou, komplexní, zásobování, systém, tepelně, elektrárny

Text:

...BMECTO Bmőpoca Tenna 5 armocbepy. KpoMe TOPO, Baenenue Koumypa norpeôneaun ucxnmúaewcöpocnpoynoqHoü Bom BncToqHHKcBemeň nom H, chenoBaTenbHo, canmenue MHHEpanuaaunu nooxpannnuma-oxnanrenn H, TeM camàm, nonmmaeT~KaqecT 3 o aou B nem,a oTao qacvn Harpewoň Bonn us KOHTYpa oxnamnenux B KOHTYD nompeónenun noasouner HOBHCHTB oxnaxammym CHOCOÓHOCTB nouoxpaaunnma-oxnanñwenn, Tax xax 3 HEPO He noanpamamT rennym Mnnepannsonauuym sony ą BMGCTO...

Kombinovaný atmosférický chladič vody pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244641

Dátum: 14.10.1987

Autori: Sikora Wlodzimierz, Skoczinski Wojciech

MPK: F28C 1/00

Značky: chladič, kombinovaný, elektrárny, atmosférický, jaderné

Text:

...v areálu dané jaderné elektrárny.Za šesté, výhodou je 1 možnost snadné instalace plovoucíoh sprchových modulů, která lze lehce přemístit na právě návětrnou stranu, čím se vedle určitého doochlezení chladící vody důležité dá omezovat nepříznivý vliv silnějěího větru na funkci hlavního chladicího systému.Za sedmé, oproti všem konkurenčním zařízením, s výjimkou suchého atmoeférickěho chladiče, dochází k určitým úsporám v celkové apotřebě vody pro...

Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252434

Dátum: 17.09.1987

Autori: Matal Oldřich, Šírek Jan

MPK: G21D 3/08

Značky: zapojení, systému, elektrárny, jaderné, čidel, vyhodnocovacích, komponent, diagnostického, bloků

Text:

...Zprscování vzorku probíhá v bloku efektivních hodnot, v bloku tvorby maximální dvojamplitudy signálu, v bloku spekter, V bloku celkové a pásmové frekvence, v bloku jednotkové energie a v bloku středních hodnot a výsledky tohoto zpracování přejímá ve formě charakteristických hodnot blok komperátorů. V tomtobloku se srovnáveji aktuální charakteriatickéhodnoty s mežnímil hodnotami, které jsou opravovány podle dot z komparátoru změn vý L...

Zařízení k mechanickému snímání vzorků nánosů s vnitřních povrchů parního generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252218

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šíma Aleš, Mašek Václav, Červinka Jiří, Fiala Bohumil, Bár Jaromír

MPK: F28G 1/08

Značky: zařízení, mechanickému, jaderné, generátoru, elektrárny, vzorků, vnitřních, povrchu, snímání, nánosu, parního

Text:

...je vybroušen do ostří A. Hlavní část tohoto ostří 5 má tvar poloviny elipsy, jejíž vedlejší osa Ä je rovna vnějšímu průměru trubek parního generátoru, tj. v tomto případě 16 m a hlavní poloosa Q má délku trojnásobku průměru trubky, tj. v tomto případě 43 mm. Ostří 3 je též na okrajích lg výřezu,mimo jeho ellptický tvar. Čepel l má na obou svých delších stranách 1 i na své zadní kratší straně § okrajovou ohradu 2 kolmou ke dnu 3, spájenou...

Trubky pro přestup tepla u parního generátoru jaderné elektrárny s vodně vodním energetickým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238055

Dátum: 01.04.1987

Autor: Košťál Miroslav

MPK: G21C 1/08, F28D 7/00

Značky: energetickým, elektrárny, vodné, generátoru, reaktorem, vodním, parního, jaderné, trubky, přestup, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Bimetalické trubky podle vynálezu jsou zhotovené ze dvou vrstev ocelí: z vrstvy sousedící s prostorem primárního okruhu, zhotovené z vysocelegované slitiny, nebo austentické nerezavějící oceli a z vrstvy sousedící s prostorem sekundárního okruhu, zhotovené buď ze středně nebo nízkolegované oceli, nebo i oceli uhlíkaté, přičemž obě vrstvy jsou vůči sobě navzájem metalicky spojeny. Metalického spojení lze dosáhnout tím způsobem, že se trubky do...

Způsob provozování přečerpávací vodní elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248172

Dátum: 12.02.1987

Autori: Holota Miroslav, Pollert Jaroslav

MPK: F03B 13/00

Značky: způsob, vodní, provozování, přečerpávací, elektrárny

Text:

...hrubému, přitom kHČ 371, ĺ(TZŠ značí účinnost při turbínovém provozu, účinnost při čerpadlovém provozu.Z rovnice 1 je zřejmě, že při turbínovém provozu lze použitím média o větší měrné hmotnosti 9 V porovnání se surovou vodou přímo úměrně zvětšit výkon soustrojí. Obdobně je v danem případě možné zvětšit výkon i použitím média vykazujícího menší hydraulické ztráty, neboč sezvětší hodnota užitného spádu a tím i spádového koeficientu KHT.Z...

Pasivní ochranné zařízení při havarijním výtoku teplonosného média jaderné elektrárny s vodou chlazeným jaderným reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229949

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gertschev Stefan Janakiev, Pavlov Vladimir Pavlov

MPK: G21C 9/00

Značky: elektrárny, chlazeným, ochranné, jaderné, media, teplonosného, havarijním, pasivní, reaktorem, vodou, výtoku, jaderným, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Pasivní ochranné zařízení při havarijním výtoku teplonosného. média jaderné elektrárny s vodou chlazeným jaderným reaktorem, jehož neprodyšné prostory, v nichž se nachází primární oběh, jsou spojeny s barbotážní kondenzační soustavou, jež je ze své strany spojena s neprodyšným, bezespárovým prostorem a sestává z trubek ponořených do vodního prostoru, vyznačující se tím, že trubky (5) je u pomořeny v rozdílné hloubce vůči vodní hladině a každá...

Obrácený parní generátor, zvláště pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234369

Dátum: 15.10.1986

Autori: Šrůtek Josef, Dubšek František, Mašek Václav, Malásek Václav, Mánek Oldřich, Říman Jaroslav

MPK: F22B 33/12

Značky: elektrárny, zvláště, jaderné, obrácený, parní, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení je délka prvního přímého úseku rovna nebo větší, než dohříváková část teplosměnných trubek, délka oblouku kolena je rovna nebo menší než výparníková část teplosměnných trubek a délka druhého přímého úseku je rovna nebo větší, než přehříváková část teplosměnných trubek. V tomto případě se v koleně nachází výparná část parního generátoru a přestup tepla při varu je tudíž nezávislý na rychlosti, přičemž vynechání vestavby nemá vliv ne...

Parní generátor, zvláště pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234366

Dátum: 15.10.1986

Autori: Malásek Václav, Dubšek František, Mánek Oldřich, Říman Jaroslav, Šrůtek Josef, Tomeš Václav, Mašek Václav

MPK: F22B 17/06

Značky: jaderné, parní, elektrárny, generátor, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je odstranění nebezpečí pulsací a dále použití šroubovicové vestavby umožňující příčné proudění vody a páry v přímých částech horního a dolního ramene obráceného parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že horní rameno musí svírat se svislicí úhel alfa v rozmezí 10 + 40° a dolní rameno musí se svislicí svírat úhel beta v rozmezí 10 + 40°. Parní generátor podle vynálezu lze použít i pro všechny výměníky tepla potřebující...

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228563

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21D 5/12

Značky: reaktorem, tlaku, zařízení, elektrárny, tlakovodním, integrované, jaderné, okruhu, zvyšování, teplonosného, media, primárním, udržování

Zhrnutie / Anotácia:

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem, vyznačené tím, že sestává z otevřeného s primárním okruhem integrovaného tepelně čerpadlového okruhu, tj. z parního kompenzátoru (5) objemu s vestavěným rozdělovačem (13) páry, z kompresoru (8), z expandéru (14), z redukčního ventilu (9), z pomocného čerpadla (15), z vodního potrubí (16) a z parního potrubí...

Pasivní sprchový podsystém barbotážního kondenzátoru páry jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228794

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21C 15/18

Značky: elektrárny, kondenzátorů, vodovodním, páry, jaderné, barbotážního, podsystém, pasivní, reaktorem, sprchový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technické a radiační bezpečnosti standardních jaderných elektráren s vodovodními reaktory, neboť řeší problematiku dalšího zvyšování technickoekonomické a provozně bezpečnostní úrovně stávajících systémů pro snižování respektive likvidaci pohavarijního tlaku v ochranné obálce. Podstata vynálezu spočívá v instalaci směšovacích ejektorů nebo vodních turbočerpadlových soustrojí v potrubí, kterým proudí voda vyteklá z barbotážního...

Patro barbotážního kondenzátoru systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223167

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: vodovodním, kondenzátorů, lokalizace, jaderné, systému, havárií, barbotážního, reaktorem, patro, elektrárny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká inovace základního technologického zařízení velmi důležitého bezpečnostního systému lokalizace havárií standardní jaderné elektrárny se dvěma vodovodními reaktory středního výkonu, tj. barbotážních kondenzátorů, které jsou sestaveny z více jednotlivých paralelně řazených pater disponovaných nad sebou. Vynález spočívá ve zlepšené geometrii jednotlivých pater, čímž dochází zejména ke zvýšení efektivnosti barbotážního kondenzátoru,...

Pojistné zařízení prostoru hlavního výrobního bloku jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229989

Dátum: 01.02.1986

Autori: Říha Josef, Zach Josef, Jílek Václav, Hranička Ladislav, Orna Miloslav, Sainer Vladimír, Sulek Miroslav

MPK: G21C 9/02

Značky: jaderné, hlavního, pojistné, výrobního, elektrárny, bloků, zařízení, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zlepšeného pojistného zařízení uzavřeného prostoru reaktorové šachty jaderné elektrárny proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku. Uvedeného účelu se dosáhne hliníkovou membránou se speciálním prořezávacím nožem přesně stavitelným.

Přídavné bezpečnostní zařízení systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220635

Dátum: 15.12.1985

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: elektrárny, bezpečnostní, reaktorem, havárií, zařízení, systému, přídavné, jaderné, lokalizace, vodovodním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného zařízení barbotážně vakuového systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem, který byl vyvinut a technicky rozpracován v SSSR a který je strategickým bezpečnostním systémem početné generace standardních dvoublokových jaderných elektráren s jejichž realizací počítá integrovaný jaderný program zemí RVHP. Zahraniční zkušeností podložené nezbytné respektování pohavarijní vodíkové problematiky vedlo...

Článkový výměník tepla, zvláště pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228034

Dátum: 01.12.1985

Autor: Křížek Vladimír

Značky: tepla, zvláště, jaderné, článkový, elektrárny, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká článkového výměníku tepla, zvláště pro jaderné elektrárny s rychlým reaktorem a sodíkovým teplonositelem, který sleduje optimální funkci a ekonomické ukazatele, snadnou výrobu, montáž i opravitelnost při maximální bezpečnosti provozu. U článkového výměníku podle vynálezu je vytvořen článek se svazkem trubek typu Fiedl obklopených ochranným pláštěm s horními vstupními otvory a spodním výstupním otvorem pro průtok teplonosného...

Článkový parní generátor, zejména pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223946

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rybníček Josef, Křížek Vladimír, Mašek Václav, Říman Jaroslav, Mánek Oldřich

Značky: článkový, elektrárny, parní, zejména, generátor, jaderné

Zhrnutie / Anotácia:

Článkový parní generátor, zejména pro jaderní elektrárny, jehož teplosměnná plocha je rozdělena do článků tvaru "L" s nestejné dlouhými rameny, svírajícími úhel v rozmezí 60° až 90°, přičemž články jsou tvořeny z teplosměnných trubek, trubkovnic a plášťové trubky s příčnými svary umístěnými mimo oblouk článku, vyznačený tím, že články (1) jsou symetricky uspořádány kolem myšlené vertikální roviny, v níž leží podélná osa separačního bubnu (8),...

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215934

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: udržování, jaderné, tlaku, zvyšování, media, okruhu, reaktorem, teplonosného, elektrárny, tlakovodním, primárním, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem řeší problémy snižování vlastní spotřeby a zvyšování provozní pružnosti u těchto elektráren. Aplikuje atraktivní tepelně čerpadlovou techniku v rozvojovém programu jaderné energetiky. Jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory, vzhledem k blízkým úrovním teplot udržovaným za provozu v primárních a sekundárních okruzích,...

Kovová slitina jako nosič tepla mezi sodíkem a vodou v parním generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216465

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bár Jaromír, Urbančík Libor, Košťál Miroslav

Značky: parním, jaderné, generátoru, tepla, vodou, nosič, slitina, kovová, elektrárny, sodíkem

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová slitina jako nosič tepla mezi sodíkem a vodou v parním generátoru jaderné elektrárny, vyznačená tím, že obsahuje jako základní kov cín v hmotnostní koncentraci v mezích od 0,40 do 0,95 % a kromě toho ještě druhý kov, jímž je buď zinek, nebo olovo, nebo kadmium, nebo bismut, přičemž hmotnostní koncentrace tohoto druhého kovu je v mezích od 0,05 do 0,60 %.

Dezaktivační kapalina provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214281

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zlesák Ivan, Žižka Bernard, Bár Jaromír, Urbančík Libor

Značky: dezaktivační, zařízení, elektrárny, kapalina, generátoru, jaderné, parního, zvláště, provozního

Zhrnutie / Anotácia:

Dezaktivační kapalina provozního zařízení jaderné elektrárny, zvláště parního generátoru, vyznačená tím, že obsahuje 80 až 97 % hmotnosti chlorovaných organických rozpouštědel, 0,5 až 10 % hmotnosti povrchově aktivních látek, 1 až 5,0 % hmotnosti kyseliny olejové nebo její alkalické či amonné soli, 0,1 až 2,0 % hmotnosti buď kyselinu dusičnou nebo komplexon a 0,1 až 10,0 % hmotnosti vody.