Patenty so značkou «dynamoelektrických»

Zariadenie a spôsob výroby konštrukčných dielov cievok pre jadrá dynamoelektrických strojov ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20513

Dátum: 14.05.2012

Autori: Corbinelli Rubino, Ponzio Massimo, Mugelli Maurizio

MPK: H02K 15/04, H02K 15/08

Značky: strojov, výroby, cievok, ohýbaním, spôsob, dielov, zariadenie, jádra, dynamoelektrických, konštrukčných

Text:

...dráhy 100.0024 V stanici 12 prechádza vodič 10 snímiek vodiacimi valčekmi 12, ktorých povrchy zachycujú vodič a nútia ho sledovať podávaciu dráhu.0025 Vyjadrené podrobnejšie, pri prechode valcami 12 sa vodič 10 dostáva do záberu s povrchmi valcov 12, ktoré sú usporiadané bočne a tangenciálne voči podávacej dráhe, ako je znázomené na bokoryse obr. 1. Vodič sa preto ohýba V smere podávacej dráhy.0026 V jednotke 13 existuje rad dvojíc valcov 13...

Zariadenie na zaisťovanie pohybu členov na pokladanie drôtu, využívané na navíjanie cievok súčasťou jadier u dynamoelektrických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19803

Dátum: 22.11.2011

Autor: Ponzio Massimo

MPK: H02K 15/04, H02K 15/095

Značky: drôtu, zariadenie, dynamoelektrických, strojov, využívané, zaisťovanie, pohybu, súčasťou, členov, cievok, pokladanie, navíjanie, jadier

Text:

...je opísanê v zhorauvedenom spise EP 1 191 672.0008 V spise EP 318 063 je opísané oveľa obmedzenejšie riešenie. V tomto prípade sa ihly nepohybujúv radiálnom smere na dosiahnutie stratifikácie.0009 odlišné kinematické riešenia, známe z doterajšieho stavu techniky, výrazne ovplyvňujú ako presnosť, s ktorou sú ihly umiestené na vytváranie cievok, taktiež rýchlosť, ktorou sa ihly pohybujú na pokladanie drôtu.0010 Inými slovami je možné povedať, že...

Zariadenie a spôsob navíjania a zakončovania jadier u dynamoelektrických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18170

Dátum: 20.02.2009

Autori: Ponzio Massimo, Mugelli Maurizio

MPK: H02K 15/095

Značky: spôsob, strojov, dynamoelektrických, zariadenie, navíjania, zakončovania, jadier

Text:

...Moderné jadrá musia byť kompaktné, takže poskytujú len malý priestor pre pohyb ihlice a pridružených0007 Úkolom tohto vynálezu je vyvinúť riešenie pre navíjanie a dokončovanie, majúce trysku na vydávanie vodiča (ktorá je dalej nazývaná ako ihlica), ktorá môže byť orientovaná prostredníctvom mechanizmu, ktorý zaujima menší priestor v jadre alebo okolo jadra. Týmto spôsobom môžu byť0008 zložité a viacnásobné dráhy na umiesťovanie koncoviek...

Systém pre navíjanie a vkladanie cievok do komponentov dynamoelektrických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17436

Dátum: 04.05.2006

Autori: Ponzio Massimo, Mugelli Maurizio, Stratico Gianfranco, Migliorini Andrea

MPK: H02K 15/04

Značky: vkladanie, strojov, cievok, systém, dynamoelektrických, komponentov, navíjanie

Text:

...požadovaný pre dokončenie prenosu a umiestňovanie vkladacieho nástroja, za účelom zlepšenia produkčných množstiev dynamoelektrických komponentov, ktoré je možné získať z výrobného systému.0009 Prepravné cesty, ktoré musí vkladací nástroj vykonať medzi rôznymi stanicami prostredníctvom prepravného riešenia, ovplyvňuje dispoziciu staníc, a tým aj usporiadenie strojového zariadenia na dostupnej podlahovej ploche výrobného0010 Z hľadiska vyššie...

Zařízení pro ustavení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů , zejména dynamoelektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246397

Dátum: 01.08.1988

Autori: Florovie Stanislav, Števeek Konrád

MPK: H02K 1/18

Značky: kostry, elektrických, zařízení, zejména, dělené, točivých, vyjímatelného, ustavení, dynamoelektrických, statoru, strojů

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkledu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schemeticky řez jhem statoru a spodní plovinou skříně ststoru svislou rovinou procházející hlavní osou stroje u zařízení pro ustevení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry stetoru elektrických točivých strojů, zejména dynamoelektrickych strojů, podle vynálezu, přičemž vlevo od osy je znázorněno uspořádání s vodorovnymi...

Způsob klínování vodicích tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejich statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246833

Dátum: 01.03.1988

Autori: Stejskal Alois, Lojka Jaroslav

MPK: H02K 15/10

Značky: jejich, tyčí, dynamoelektrických, klínování, vodicích, statoru, zejména, způsob, strojů

Text:

...tyčí a klínem.Působením tlaku příčně k podélné ose vodící tyče se dosáhne dokonalého přilehnutí vodící tyče ke dnu klínované drážky, e tím i k možnosti odměření skutečně potřebné tlouštky vymezovací podložky. Tato se pak spolu s klínem vsune do klínované drážky.Příkladné provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno v celkovém pohledu na obr. 1 na klínoveném statoru v podélném řezu spolu s příčným řezem klínované drážky v detailu na...

Zařízení pro klínování vodících tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejích statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bárta Eduard, Ferkl František

MPK: H02K 15/10

Značky: zařízení, jejich, statoru, dynamoelektrických, vodicích, tyčí, strojů, zejména, klínování

Text:

...zejména jejich autorů. Sestává se ze silových prvků uatavitelných mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektriokého stroje a z montážní příruby připévnitelné k čelu tělesa dynamoelektrického stroje. Na piírubě dynamoelektrickěho stroje je ustavitelný pracovní člen rovnoběžně s podélnou osou klínová drážky v těleee.Ustavením silových prvků mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektrického stroje se dosáhne dokonalého pľilehnutí vodloích tyčí ke dnu...