Patenty so značkou «dynamickej»

Spôsob dynamickej kalibrácie valcových skúšobní bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5493

Dátum: 09.08.2010

Autor: Kučera Ľuboš

MPK: G01L 5/28, G01M 17/00

Značky: válcových, spôsob, skúšobní, brzd, kalibrácie, dynamickej

Text:

...jednotke VSB a meracom počítači.V meracom počítači nastaví počiatočný stav zaťaženia od účinkov brzdnej sily na hodnotu rovnú nule.Technik spustí meranie a kamerový záznam.S meracím vozidlom vôjde s meracou nápravou na VSB. Spustí sa systém merania na VSB a plynulým pribrzďovaním meracej nápravy pedálom brzdy v meracom vozidle postupne zvyšuje brzdný účinok až na maximum. Postup opakuje minimálne tri krát. Technik po ukončení merania z...

Spôsoby, prístroje a produkty počítačového programu na nastavenie siete s využitím dynamickej šírky pásma kanálu na poskytovanie podpory pre dedičné zariadenia a úsporu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9875

Dátum: 27.10.2008

Autor: Kakani Naveen

MPK: H04W 8/00

Značky: spôsoby, programů, pásma, kanálu, produkty, prístroje, šířky, podpory, energie, počítačového, siete, dynamickej, nastavenie, dedičné, poskytovanie, úsporu, využitím, zariadenia

Text:

...prostriedok na určenie, či najmenej jedna z požiadaviek je prijatá zo zariadenia (zariadení), ktoré určilo, že jeden z kanálov nie je prístupný na používanie. Keď určenie odhalí, že jeden zkanalov nieje prístupný na používanie, prístroj zamietne zariadeniu (zariadeniam) vyňatie z vykonávania skenovanie.0014 Uskutočnenia vynálezu uľahčujú jednej alebo viacerým STA požiadať AP odovolenie ovyňatie vzhľadom na skenovania kanálov vzákladnom...

Príprava nanokryštalických práškových zmesí metódou dynamickej redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285928

Dátum: 08.10.2007

Autori: Ďurišinová Katarína, Ďurišin Juraj, Orolínová Mária, Saksl Karel

MPK: B22F 9/16, C22C 1/04, B22F 9/00...

Značky: dynamickej, nanokryštalických, práškových, zmesí, redukcie, metodou, príprava

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava práškových zmesí matrica - sekundárna fáza (disperzoid) cestou dynamickej redukcie je založená na mletí východiskovej práškovej zmesi za tepla v attritore v atmosfére vodíka. Východisková prášková zmes je tvorená oxidom matricového kovu a sekundárnou fázou. Sekundárna fáza je inkorporovaná do matrice buď priamo, alebo je pripravená transformačným procesom „in situ" v prekurzore matricového kovu. V procese mletia prebieha redukcia oxidu...

Spôsob a zariadenie na určenie dynamickej hmotnosti a strednej trecej sily na výťahových dverách

Načítavanie...

Číslo patentu: 280719

Dátum: 12.06.2000

Autor: Gerstenkorn Bernhard

MPK: B66B 13/14, G01M 19/00

Značky: dynamickej, zariadenie, hmotnosti, výtahových, trecej, strednej, spôsob, dverách, určenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocou tohto spôsobu sú odmerané v systéme posuvných dverí (1) hmotnosti a trecie sily všetkých pohyblivých, navzájom spojených častí zariadenia na dverové krídlo (2) a pomocou zatváracieho závažia (G) sa stanoví ich numerická hodnota. Na tento účel sa dverové krídlo (2) podrobí otváraciemu testovaciemu pohybu (ÖL) a zatváraciemu testovaciemu pohybu (SL), pričom musí prejsť bez pohonu testovacími úsekmi TS1, resp. TS2, a na základe...

Zapojenie pre riadenie obnovovania informácie dynamickej pamäti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255366

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kosiba Jozef

MPK: G06P 12/00

Značky: obnovovania, riadenie, zapojenie, pamäti, dynamickej, informácie

Text:

...na obvod adresácie a na dynamickú pamät pre vykonanie obnovenia informácie a signály na obvod adresácie a dynamickú pamät pre vykonanie prístupu mikropočítača do dynamickej pamäti.Hlavné výhody zapojenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že pri zachovaní nezávislosti obnovovania informácie na činnosti mikropočítača sa odstránením WAIl stavov urýchli činnost mikropočítača a že sa. zjednoduší obvodové riešenie automatu zrušením nutnosti riešiť...

Obvod riadenia dynamickej pamäti RAM

Načítavanie...

Číslo patentu: 246880

Dátum: 15.01.1988

Autori: Potomský Václav, Brcko Teodor, Lenko Jozef, Štoveík Imrich

MPK: G06F 9/06

Značky: dynamickej, obvod, pamäti, riadenia

Text:

...obvodu 11. Prvý výstup 113 prvého časovacieho obvodu 11 je pripojený na hodinový vstup 501 obvodu 5 ukončenia výberu adresy riadku a druhý výstup 114 prvého časovacieho obvodu 11 je pripojený na prvý hodinový vstup 801 obvodu 8 spustenia a ukončenia pamäťoveho cyklu.Druhý prepinaci vstup C 1 je pripojený na prepínací vstup 120 druhého časovacieho obvodu 12, ktorého výstup 123 je pripojený na strobovaci vstup 102 prvého blokovacieho...

Zapojenie pre simulovanie dynamickej záťaže skúšaných hydromotorov s jedným pohyblivým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242528

Dátum: 15.11.1987

Autor: Halomi Milan

MPK: F15B 19/00

Značky: piestom, jedným, záťaže, hydromotorov, dynamickej, zapojenie, pohyblivým, simulovanie, skúšaných

Text:

...s jedným pohybiivým pviesriom pojdlla výnálezu, kde je na obr. 1 zapojenie pre hydmomoriory s posuvhým pohybom piesta a- na obr. 2 zapojenie pre hydrvomot-ory s kývnvým pohybom piesta.je pomocou mechanického spojenia 2 spojený so zatažolvacím piestom 31 zaťažovacieho hyd-romotjora 3. Na prívodové kianäz-le 32 zatazonvacieno hydromotora 3 je cez spojovacie konala 33 pripojený hydrosoatt-ický prevodník 4 s rotačným výstupným hriadeľvom...

Zariadenie pre skúšanie dynamickej únosnosti a trvanlivosti valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 226056

Dátum: 01.06.1986

Autor: Puškár Anton

Značky: skúšanie, trvanlivosti, ložísk, valivých, dynamickej, zariadenie, únosnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre skúšanie dynamickej únosnosti a trvanlivosti valivých ložísk je vyznačené tým, že pozostáva z rotačne alebo pevne uloženej ultrazvukovej rezonančnej sústavy, vytvorenej najmenej z jedného ultrazvukového meniča (1), spojeného s najmenej jedným koncentrátorom (2) a pripojeného tvarovo členitého vlnovodu (3), ktorý má jeden až 10 diskov (4) pre nalisovanie radiálneho ložiska (5) a zaťažujúceho puzdra (6), alebo pre opretie axiálneho...

Spôsob určovania vlastných frekvencií dynamickej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229431

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ďurman Vladimír, Olach Ondrej

MPK: G01L 1/12

Značky: vlastných, určovania, spôsob, sústavy, dynamickej, frekvencií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši meranie vlastných frekvencií dynamickej sústavy. V praxi sa vyskytuje mnoho prípadov kmitavého pohybu rôznych strojov a strojových častí. V týchto prípadoch je niekedy potrebné poznať vlastné frekvencie takejto dynamickej sústavy. Vynález umožňuje merať vlastné frekvencie dynamickej sústavy i pri veľmi malých amplitúdach vlastných kmitov 0,1 (m. Podstata vynálezu spočíva v určovaní vlastných...